Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Ο ... Ανθυπασπιστής του Στρατού ... της Ελλάδος ...

   Ανέγνωσα, εις συμπαθήν ιστοχώρον (του οποίου ελησμόνησα, δυστυχώς, τον τίτλον), κείμενον περί ... προδότου, ... ομογενούς των σκοπίων, φέροντος το όνομα Θωμάς και το επώνυμον Σάρας ...
   Εμειδίασα εκ της αγνοίας της ιστοσελίδος, αναλογισθείς την σημασίαν του επωνύμου ... Σάρας ...
   "Η Σάρα, η Μάρα και το ... κακό συναπάντημα", λέγει η παροιμία, Αδελφοί !!!
   Προς τι η αδιαφορία επί των Παροιμιών του Λαού ημών ; ...
   Αι Παροιμίαι αληθείς γνώσεις και σοφίαν περιέχωσιν !
   Πόθεν προέρχονται επώνυμα ως Σάρας, Μάρας, κλπ ; ...
   Κατόπιν ενεθυμήθην τα κάτωθι, εξόχως διδακτικά : Υπηρετών (προ 30 ετών περίπου) εις την 22αν Τεθωρακισμένην Ταξιαρχίαν (εν Ασσήρω Λαγκαδά ευρισκομένην, ήτις εστέγαζεν 2 μοίρας
αρμάτων μάχης εκ γαλλίας, ήτοι 2 μοίρας ΑΜΧ-30), είχον συνεργασίαν, συχνάκις, μετά Ανθυπασπιστού τινός, "συμπαθούς"  εκ πρώτης όψεως και μεγάλης ηλικίας. Περί τον έναν μήναν προ της συνταξιοδοτήσεως εκείνου, απεκάλυψεν εις εμέ, ότι μεγάλη συμπάθειαν είχεν προς ... το σαξόφωνον ... Ηπόρησα, δεδομένου όντος του γεγονότος, ότι ο εν λόγω ουδέποτε εξεδήλωσεν γνώσεις μουσικής τέχνης ! Πάραυτα απεκάλυψεν, ότι τούτο ... εσήμαινεν, ότι ... εντός του εκέρδισεν, ... οριστικώς, η καταγωγή του εκ των δίγλωσσων (ήτοι ... σλαβόφωνων) της Μακεδονίας μας ! Τέλος, συνεχίσας τας αποκαλύψεις, εδήλωσεν εις εμέ, ότι κατόπιν της συνταξιοδοτήσεως επρόκειτο, να αναχωρήση οριστικώς εκ της Ελλάδος και να εγκατασταθή εις τα ... σκόπια ... !!! 
   Ο εν λόγω θα οική, σήμερον, εις σκόπια, λαμβάνων εις τον τραπεζικόν λογαριασμόν εκείνου και ... παχυλήν σύνταξιν εκ της Ελλάδος ...
   Ερώτησις 1η : Διαρκούσης της θητείας εκείνου, ήτοι επί 35 έτη, ήτο πιστός εις τον, επίσημον, όρκον, τον οποίον έδωσεν ενώπιον των ιερών συμβόλων της Ελλάδος, ή ήτο πιστός, ενώπιον του όρκου, τον οποίον, μυστικώς ασφαλώς, έδωσεν εις την αληθήν σκουπιδο-πατρίδαν εκείνου ; ...
   Ερώτησις 2α : Ο ως άνω ήτο ο μόνος Προδότης εις τας τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος ημών των Ελλήνων ; ...
   Ερώτησις 3η : Οι μπονάνος-παπανικολάου και αραπάκης ήσαν Προδόται ή όχι ;
   Ερώτησις 4η : Ο, ... στρατηγός (διαρκούντος του Πολέμου του 1940) ... Χρίστο Καράσσο ήτο Προδότης ή όχι ; ...
   Αλί και, τρις, αλί !!!
   ...

Υπουργός Οικονομίας εκ της Ν.Δ. ...

   Υπήρξεν Υπουργός Οικονομίας, εις Κυβέρνησιν της Ν.Δ., ο οποίος ήτο στενός συγγενής, ήτοι εξάδελφος, της γνωστής, οικογενείας επιχειρηματιών υπό το επώνυμον Αγγελόπουλος ; ...
   Η στενή ταύτη σχέσις υπήρξεν αίτιον του διορισμού εκείνου ; ...
   ...

Υπουργός Οικονομίας του ...ισραήλ ; ...

   Υπήρξεν όν, το οποίον, προσφάτως σχετικώς, εν ώ χρόνω κατείχεν το Αξίωμα του Υπουργού Οικονομίας της Ελλάδος, εταξείδευεν (εις την αρχήν της θητείας εκείνου), "ιγκόκνιτο" και άπαξ ανά εβδομάδαν, εις την γαλλίαν, προς λήψιν οδηγιών ; ...
   Υπό τίνος ... όντος ... ελάμβανεν οδηγίας, περί του τι ώφειλεν, να πράξη, ως ... Υπουργός της Ελλάδος ; ...
   Επ' ωφελεία της Ελλάδος ήσαν αι ... οδηγίαι ; ...
   Ή προς καταστροφήν της Οικονομίας της ; ...
   !!!

Τα ζώα της ... αλβανίας 3.-

  
   Το ως άνω κείμενον εδημοσιεύθη εις την εφημερίδαν "ΑΛΦΑένα", και, δή, ως ένθετον, της 28ης-29ης/11ου/2009 μ.Χ.
   Η αναδημοσίευσις εις την ανάρτησιν τούτη γίνεται επί σκοπώ αναδείξεως της ... ζωώδους φύσεως των ... αλβανών !
   Το σημείον, το οποίον δια του βέλους δεικνύεται, αναφέρει :
"Εκτός από αυτό βλέπουμε να τοποθετούνται στον εορτασμό και να συμμετέχουν άτομα άλλης εθνικότητας, τα οποία δεν είχαν συναίσθηση ούτε που βρίσκονταν αλλά ούτε τι γινόταν εκείνη την ώρα, προκαλώντας με την συμπεριφορά τους και προσβάλλοντας την μνήμη των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτών που αναπαύονται εκεί αιώνια" !
   Η εορτή επί τη 28η Οκτωμβρίω 1940 εγίνετο εις το χωρίον Βουλιαράτες Αργυροκάστρου και, ως εικός, ως "άτομα άλλης εθνικότητας" εννούνται οι σκουπιδο-αλβανοί ...
   Ήκουσαν τα εν λόγω ζώα περί ... ποντιακού βερυκόκκου ;...
   Διότι πρόκειται, να τo ... απολαύσουν !
   Συντόμως πως ...
   Και ουδείς πρόκειται, να προστατεύση αυτούς ...
   Ούτε ο γιωργάκης-τζέφρυ ...
   Ούτε η μητσοτάκη-κούβελου ...
   Ούτε η σκουπιδο-τουρκία ...
   Ούτε το σκουπιδοδ-ισραήλ ...
   Ούτε η σκουπιδο-ιταλία ...
   Ούτε η σκουπιδο-γερμανία ...
   Ούτε η σκουπιδο-γαλλία ...
   Ούτε αι γ.π.α. ...
   Ούτε η ... έρημος γκόμπι ...
   Ούτε το κέντρον του ανθ-Ελληνισμού ...
   Η πουστρο-βρετανία.-
   ...

Αι ... πολιτισμέναι γ.π.α. 4 !

   "Αναστατωμένοι στην Καλιφόρνια με τις ανωμαλίες του 39χρονου. ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΦΤΥΝΟΥΝ. Εχει ξεφύγει ο κόσμος και η διαστροφή. Τον 39χρονο Charles Hersel από το Thousand Oaks της Καλιφόρνια τον συνέλαβαν γιατί πλήρωνε παιδιά για ανώμαλα πράγματα. οπως φαίνεται πλήρωσε έναν μαθητή για να ... τον βρίζει να τον χτυπάει και να τον φτύνει στο πρόσωπο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε η αστυνομία πιστεύει ότι έχει πληρώσει και άλλα παιδιά. Αν είναι δυνατόν." !
   (η είδησις ελήφθη εκ του ιστοχώρου "τροκτικό", την 23ην-11ου-2009 μ. Χ., και τίθεται, γραμματικώς και συντακτικώς, ως εκείσε εδημοσιεύθη ) 
   Αξιομίμητος ... Πολιτισμός !!!
   Αδίκως, όμως, πληρώνει, ο ως άνω, τα μικράς ηλικίας παιδία. Υφίστανται απείρως πολλοί επί του Πλανήτου, ως π.χ. εδώ, εν Ελλάδι, οι οποίοι θα εξετέλουν την επιθυμίαν εκείνου ... δωρεάν ...
   Ερώτησις : Εάν, ώ Αναγνώστα, εβεβαίωνον εσέ, ότι ο ως άνω
... άνθρωπος μεταφέρει σκουπιδο-ψυχήν δαίμονος και ουχί ψυχήν εκ Θεού, θα εγινόμουν πιστευτός υπ' εσού ;
   ...

Η Βόρειος Ήπειρος σήμερον και η εορτή της 28ης Οκτωμβρίου 1940 !

   Εις το έντυπον, υπό τον τίτλον "ΑΠΟΔΡΑΣΗ" (ένθετον εν τη εφημερίδα "ΑΛΦΑένα" και, δή, εις το φύλλον της 28-29/11/2009 μ. Χ.), εδημοσιεύθη, εκτός ετέρων, και το κάτωθι κείμενον :     Εύγε Αθηνά !

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

1ον πρωτόκολλον "των ... σοφών της σιών" ...

   "Το δίκαιο ταυτίζεται με τη δύναμη.
Η ελευθερία είναι μια απλή ιδέα.
Φιλελευθερισμός.
Χρυσός.
Πίστη.
Αυτοκυβέρνηση.
Δεσποτισμός του κεφαλαίου.
Ο εσωτερικός εχθρός.
Ο όχλος.
Αναρχία.
Πολιτική κατά ηθικής.
Το δίκαιο των ισχυρών.
Το ακατανίκητο του διδύμου εβραϊσμός-μασονία.
Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Ο όχλος είναι τυφλός.
Πολιτικό αλφάβητο.
Κομματικές διαφωνίες.
Η περισσότερο ικανοποιητική μορφή δεσποτισμού.
Το αλκοόλ.
Κλασσικισμός.
Διαφθορά.
Αρχές και κανόνες εβραϊκομασονικής διακυβέρνησης.
Ο τρόμος.
Ελευθερία-ισότητα-αδελφότητα.
Η αρχή της δυναστικής διακυβέρνησης.
Εκμηδένιση των προνομίων της αριστοκρατίας των γκοίμ
(και όχι της εβραϊκής)
Η νέα αριστοκρατία.
Ψυχολογικοί υπολογισμοί.
Το αφηρημένο περιεχόμενο της έννοιας ελευθερία.
Δυνατότητα απομάκρυνσης των αντιπροσώπων του λαού".
....
   (Το κείμενον παρετέθη εις το γλωσσικόν ιδίωμα της εκδόσεως)

   Ως αντιλαμβάνεσαι, ώ Αναγνώστα, τα ως άνω αποτελούν ΘΕΜΑΤΑ, επί των οποίων δύναται τις, όπως γράψη τόμους ολοκλήρους. Όμως, οι ... σοφοί της σιών επροτίμησαν την παράθεσιν "δίκην τηλεγραφήματος", προς μεγαλυτέραν αποτελεσματικότηταν ...
   Η ανάγνωσις και μόνον ενίων ΘΕΜΑΤΩΝ αποκαλύπτει την δολιότηταν των εν λόγω ... σοφών, τα καταχθόνια και υποχθόνια σχέδιά των κατά των ανθρώπων και την ... συγγένειαν μετά των ό,σων συμβαίνουν επί των ημερών ημών ...
   ΄Ω Αναγνώστα !
   Μην τρομάζεις, ως επιθυμούν τα σκουπίδια !
   Θα δοκιμάσουν και πάλιν οι εχθροί ημών ... ποντιακόν βερύκοκον.-

"Τα 24 πρωτόκολλα των ... σοφών της σιών"...

  

Προς τι ... τόση μογγολία ; ...

   Παρατηρώ τους σταθμούς εκπομπής τήλε οπτικού σήματος, τους ιδιοκτησίας του Κράτους "μας" (π.χ. ΕΤ3, 27-11-2009, 8 μ.μ.) και εκείνους των ιδιωτών (ΣΚΑΪ, κλπ), να εκπέμπουν ... "ντοκυμανταίρ" και ετέρου είδους εκπομπάς, περί μογγόλων και μογγολίας, και απορώ.
   Ποία η σχέσις μεταξύ Ελλάδος και μογγολίας ; ...
   Πότε οι Έλληνες και οι νεο-έλληνες εξεδήλωσαν ενδιαφέρον  
περί της εν λόγω χώρας, βαρβάρων ανθρώπων ακόμη και σήμερον ; ...
   Η εν λόγω ... μογγολίτης συνδέεται, άρα γε, μετά ό,σων αναφέρει ο γνωστός πράκτωρ του ΝΑΤΟ και εσχάτως εκδότης βιβλίων (εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενος) ; ...
   Οι υποκινηταί της εν λόγω ... μογγολίτιδος γνωρίζουν, ότι εις την Επιστήμην της Ιατρικής ο ... μογγολισμός ... ασθένεια εστί
   ...
   

Η εταιρεία ΑΝΤ1 και η ... ατλαντίς !

   Ήκουσα, εις την εκπομπήν ειδήσεων των 8 μ.μ. της σήμερον και εκ του ... δημοσιογράφου Ευαγγελάτου, ότι κατέρρευσεν η εταιρεία αναπτύξεως του Ντουμπάϊ, ενώ έως και προ ολίγων ετών εθεωρείτο ως "Γή της Επαγγελίας" και "Η καινούρια ατλαντίδα" !!!
   Το "Γή της Επαγγελίας, πασίγνωστος φράσις των εβραίων εστί ...
   Εκείνο, όμως, το περί "Καινούριας ατλαντίδος" πόθεν ανέλκυσεν ο εν λόγω ... δημοσιογράφος ;
   ...
   **********************************
   Του ιδίου θέματος πληροφορίαν αποτελεί και το κάτωθι : Εις το Ντουμπάϊ εργάζωνται και ζουν περί τους 2.000 Έλληνες !
   Ερώτησις : Μετά βεβαιότητος η μεγίστη πλειονότης των εν λόγω 2.000 Ελλήνων Χριστιανοί ως προς το θρήσκευμα εισίν. Επέτρεψεν, λοιπόν, το εν λόγω κρατίδιον, εκ μουσουλμάνων "αράβων", την ανέγερσιν Ναού Χριστιανικού προς εκκλησιασμόν των ; ...
   ..."Πάμε κατά ισραήλ, δηλαδή κατά διαβόλου" !

   Την παλαιάν ταύτην ... παροιμίαν (!) υπενθύμισεν εις τους νεο-έλληνας ο Μακαριστός, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ !
   Η Δήλωσις εκείνη του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ κατέστησεν εξάλλους τους σκουπιδο-κρυπτο-εβραίους της Ελλάδος (πολιτικούς, δημοσιογράφους, κλπ, κλπ) !
   Κατόπιν της δηλώσεως επετέθησαν προς εκείνον, δια του ... ιού του καρκίνου του ήπατος, ώστε να απαλλαγούν εκ της ενοχλήσεως, την οποίαν επέφερεν εις τα σχέδια της σκουπιδο-φυλής των !!!
   Νεκρός ών, ακόμη ενοχλεί !
   Εξ ού και η σκουπιδο-δήλωσις του σκουπιδο-σηφουνάκη ...
   ... 
  

Το πολιτικό σκουπίδι, ο ... σηφουνάκης ...

   Ήκουσα, εκ της εκπομπής ειδήσεων ενίων εταιρειών πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος, τον ως άνω Υφυπουργόν (φέροντα ... γοριλλοειδή όμματα ...), να απαντά εις τον δικηγόρον-επιχειρηματίαν Βγενόπουλον (περί διαγωνισμού τινός) και, εν ταυτώ, να αναφέρεται, όλως απαξιωτικώς, εις τον, Μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ !
   Δια της δηλώσεως ταύτης, ο ως άνω Πολιτικός "μας" κατετάχθη εκ νέου εις την, ... ευμεγέθην, ομάδαν των "Πολιτικών Σκουπιδιών της Ελλάδος", ήτοι ό,σων Πολιτικών προδίδουν (κρυφίως και φανερώς) την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων, ό,σων Πολιτικών κλέπτουν τον πλούτον του Κράτους "μας" και ό,σων Πολιτικών ουδέναν σεβασμόν επιδεικνύουν προς "Τα Όσια και τα Ιερά" του Λαού, του οποίου ... εκπρόσωποι εισίν ...
   Σημείωσις : Εις ημάς τους Έλληνας γνωστόν εστί, ότι το όνομα Σήφης αποτελεί υποκοριστικόν του ονόματος των εβραίων Ιωσήφ. Επίσης, ότι το οικογενειακόν όνομα (ήτοι το επώνυμον) Νάκης προέρχεται, ως παραφθορά, εκ του "εβραίου" Νασί. Ο Νασί υπήρξεν, επί οθωμανικής κατοχής της Ελλάδος, αρχιδούξ της Νάξου και, τη Αληθεία, ο σουλτάνος της εποχής του. Απόγονοι, λοιπόν, του οίκου του εν λόγω Νασί αποτελούν, όσοι φέρουν το επώνυμον Νάκης, Νάκας, Κανάς (... αναγραμματισμός του Νάκας !), Νάκος, Νάτσης, Νάσης, ... Νάτσινας (διοικητής των μυστικών υπηρεσιών του Κράτους "μας" επί πολλά έτη, προετοιμάσας, σατανικώς, ήτοι κρυφίως και μεθοδικώς, την στρατιωτικήν κυβέρνησιν της χώρας του 1967, ήτις και έσωσεν εκ της καταστροφής το σκουπιδο-ισραήλ εις τον πόλεμον μετά της Αιγύπτου του έτους εκείνου), ως και οι φέροντες έν εκ τούτων εις ... σύνθετον επώνυμον (ανακαλέσατε εις την μνήμην υμών πρόσωπα του Δημοσίου βίου της χώρας και θα σχηματίσετε μακρύν ... κατάλογον...).
   Ερώτησις 1η : Ο ως άνω σκουπιδο-Πολιτικός "μας", ότε ομιλεί απαξιωτικώς περί των Οσίων και των Ιερών του λαού της Ελλάδος, πράττει τούτο ως είς εκ των πολλών νεο-ελλήνων ή ως συνειδητός κρυπτο-εβραίος ; ...
   Ερώτησις 2α : Θα επέτρεπον εις το σκουπιδο-ισραήλ, να εγίνετο Υφυπουργός ... κρυπτο-Έλλην και, κατόπιν, να υβρίζη τον ... αρχιρραββίνο τους ; ...
   Ερώτησις 3η : Επί πόσον διάστημα χρόνου θα ευρίσκετο εν ... ζωή, κατόπιν της εξυβρίσεως του αρχιραββίνου ; ...
   ...  

Ο Πρόεδρος της βενεζουέλας και το ... ισραήλ !

   Ήκουσα εκ της, εταιρείας πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος ιδιοκτησίας του Κράτους "μας", ΝΕΤ, και δη εκ της εκπομπής των ειδήσεων (26-11-2009 μ. Χ., ώρα 15.42΄), τον συμπαθήν Πρόεδρον της ως άνω Χώρας, να δηλώνη (εκτός ετέρων τινών) : "Όλοι γνωρίζουμε, ότι το ισραήλ είναι το δολοφονικό όπλο των γιάνκηδων" !
   Επαινετή δήλωσις !
   Μόλον ότι χρήζει διορθώσεως τινός.
   Οι γιάνκηδες αποτελούν το δολοφονικόν όπλον του ισραήλ !
   ...

Ε.Ο.Κ.Α.-Παναγιώτης ΣΥΜΕΟΥ !

Την 25ην Νοεμβρίου 1958
επεδίωξε την δραπέτευσιν
(είχεν συλληφθεί κατόπιν προδοσίας)
και εφονεύθη
υπό των σκουπιδιών της βρετανίας.
ήτοι των πικτών, των σκώτων, των σαξώνων,
των άγγλων, των νορμανδών, των ουαλών
και ετέρων κτηνών.(Νικολάου Κ. ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗ,
"ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ")


ΖΗΤΩ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ !
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ !

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ποίος δεν ... επιθυμεί Πόλεμον ; ...

    ... μετά των, π.χ., σκουπιδο-μογγόλων τούρκων, ακόμη και εις περίπτωσιν απωλείας εδάφους (εν ... Ειρήνη ...) της Πατρίδος ημών ; ...
   Οι Προδόται, εκ των Πολιτικών !
   Οι εχθροί (ήτοι κρυπτο-αλλόφυλοι), εκ των Πολιτικών !
   Οι κλέπται, εκ των Πολιτικών !
   Οι ιδιοκτήται τραπεζών !
   Οι εργολάβοι Έργων του Δημοσίου !
   Οι ιδιοκτήται εταιρειών πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος !
   Οι ιδιοκτήται Εφημερίδων (σοδομίται και χάζαροι) !
   Οι κλέπται, εκ των Υπαλλήλων του Κράτους !
   Οι φιλάργυροι !
   Οι ανήθικοι !
   Οι απατεώναι !
   Οι σεξομανείς !
   Οι πεμπτο-φαλαγγίται !
   Οι μη αγαπώντες την Πατρίδαν ταύτην, ημών των Ελλήνων !
   Βάϊ, βάϊ, βάϊ (ως θα έλεγον, οδυρόμενοι, οι μογγόλοι) ...
  

Θέατρον Διονύσου !

   Ήκουσα, ότι επίκειται η αναστήλωσις του εν λόγω αρχαίου Θεάτρου της Πόλεως των Αθηνών.
   Η αναστήλωσις πρόκειται, συμφώνως προς την είδησιν, να διαρκέση επί έξ έτη, ήτοι έως το 2015.
   Ενεθυμήθην ότι, περί το 1957 (;) επεδίωξε την αναστήλωσιν του Θεάτρου ο Πολιτικός της εποχής εκείνης Σπυρίδων Μαρκεζίνης !
   Οδηγηθείς, όμως, υπό των αντιπάλων εκείνου, εις την απομάκρυνσιν εκ της Κυβερνήσεως, εματαιώθη και το σχέδιον αναστηλώσεως του Θεάτρου !
   Κατόπιν της παρελεύσεως ... ημίσεως αιώνος, πρόκειται, να εφαρμοσθή το σχέδιον εκείνο !
   Τσ, τσ, τσ ...

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Τι υπαγορεύει ο Όρκος του Ιπποκράτους ;

  Ορκίζομαι
εις τον θεόν Απόλλωναν,
τον ιατρόν,
και εις τον θεόν Ασκληπιόν
και εις την Υγείαν
και εις την Πανάκειαν,
επικαλούμενος και την μαρτυρίαν
απάντων των θεών,
ότι
θα εκτελέσω,
συμφώνως προς την δύναμιν
και την κρίσιν εμού,
τον όρκον τούτον
και την συμφωνίαν ταύτην !
-Να αντιμετωπίζω τον διδάσκαλον εμού
εις την Ιατρικήν Τέχνην,
ως ίσον
μετά των Γονέων εμού
και κοινωνόν του βίου εμού !
-Όταν χρειάζεται χρήματα,
να μοιράζομαι μεθ' εκείνου
τα χρήματα εμού !
-Να αντιμετωπίζω την οικογένειάν του
ως αδελφούς εμού
και να διδάσκω προς αυτούς
την Ιατρικήν Τέχνην,
εάν επιθυμούν,
να την μάθουν,
άνευ διδάκτρων
ή ετέρας συμφωνίας !
-Να μεταδίδω τους Κανόνας Ηθικής,
την προφορικήν διδασκαλίαν
και απάσας τας ετέρας γνώσεις
της Ιατρικής Τέχνης
προς τους υιούς του
και προς τους μαθητάς του εκείνους,
οίτινες έλαβαν τον ιατρικόν όρκον,
αλλά εις ουδέναν έτερον !
-Να ποιώ χρήσιν της θεραπείας,
προς βοήθειαν και μόνον των ασθενών,
συμφώνως προς την δύναμιν και την κρίσιν εμού,
ουδέποτε, όμως, προς βλάβην
ή αδικίαν τινός !
-Ουδέποτε θα δίδω θανατηφόρον φάρμακον,
εις οιονδήποτε ζητήσει τούτο,
ούτε θα προβώ
εις τοιαύτην υπόδειξιν προς αυτόν !
-Ομοίως, ουδέποτε θα εμπιστευθώ
εις έγγυον γυναίκαν
μέσον προκλήσεως αποβολής του τέκνου !
-Θα διατηρώ αγνήν και άσπιλον
και την ζωήν εμού
και την Τέχνην εμού !
-Δεν θα ποιούμαι χρήσιν του νυστερίου,
επί όσων πάσχουν εκ λιθιάσεως,
αλλά θα παραχωρώ την εργασίαν ταύτην,
εις τους ειδικούς της Τέχνης !
-Εις όσας οικίας εισέρχομαι,
θα εισέρχομαι επί σκοπώ βοηθείας των ασθενών
και θα απόσχω εξ οιασδήποτε
εσκεμένης βλάβης και φθοράς,
ιδίως εκ γεννετησίων πράξεων,
επί ανδρών και γυναικών,
επί ελευθέρων και δούλων !
-Και ό,σα τυχόν ορώ και ακούω,
διαρκούσης της θεραπείας
ή πέραν των επαγγελματικών ασχολιών εμού,
εις τον ανά ημέραν βίον,
εκείνα τα οποία δεν πρέπει,
να μαθευτούν εκτός της οικίας,
δεν θα κοινοποιήσω,
εκλαμβάνοντας ταύτα ως μυστικά.
-Εάν τηρώ τον όρκον τούτο
και δεν παραβώ τας εντολάς του,
άς χαίρω πάντοτε υπολήψεως,
μεταξύ των ανθρώπων,
ως προς την ζωήν και την Τέχνην εμού !
-Εάν, όμως, παραβώ τούτον
και καταστώ επίορκος,
άς πάθω τα αντίθετα !
!!!


Η ... ολλανδία και το ... χώμα της Μήλου !

   "Μεταλλικό κιβώτιο με 39 κιλά χασίς σε τουρκικό πλοίο. Τριάντα εννέα κιλά κατεργασμένο χασίς, βρήκαν σε μεταλλικό κιβώτιο δύτες όταν πήγαν με εντολή της πλοιοκτήτριας να επιθεωρήσουν τα ύφαλα του με σημαία τουρκίας φορτηγού πλοίου "ΣΑΜΠΑΧΑΤ ΣΙΝΑΪ" στο λιμάνι της Μήλου. Το πλοίο είχε καταφτάσει για να φορτώσει χώμα και το οποίο θα μετέφερε στην ολλανδία..." ..
   (Ιστοσελίς "τροκτικό", 11-11-2009, ετηρήθη το, άνευ Κανόνων Γραμματικής και Συντακτικού, γλωσικόν ιδίωμα)
   Το σημαντικόν της ειδήσεως ταύτης δεν έγκειται εις την λαθραίαν μεταφοράν ινδικής καννάβεως, εκ της τουρκίας εις την ολλανδίαν, αλλά εις την "νόμιμον" μεταφοράν ... χώματος εκ της νήσου Μήλου εις την ολλανδίαν !
   Αληθώς, το μεταφερόμενον απλούν χώμα εστί ; ...
   Εάν ναι, προς τι η προτίμησις προς το χώμα της Μήλου ; Δεν διαθέτει επαρκείς ποσότητας η τουρκία ; ...
   Εάν όχι, τότε τι ακριβώς μεταφέρεται ; ...
   Τι παράγουν τα ορυχεία της Μήλου, εκ των χρόνων της αρχαιότητος έως και σήμερον ; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν εδιορίσθη, προ 15-20 ετών περίπου, 
Πρόεδρος της Ανωνύμου Εταιρείας, ήτις εκμεταλλεύεται τα εν λόγω ορυχεία, ο ..., εβραίος, Μωϋσής Ραφαήλ, όστις είχεν διορισθεί επί Κυβερνήσεων και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Νέας Δημοκρατίας (!!!) ως Διοικητής του Ε.Ο.Τ. και της Δ.Ε.Η. (και οι δύο εν λόγω Οργανισμοί του Κράτους "μας" διαθέτουν εκτεταμένον δίκτυον υπογείων στοών, κάτωθεν της Πόλεως των Αθηνών, αλλά και αλλαχού) ; ...
   Ωσαύτως, τίνος λόγου ένεκεν η νήσος Μήλος εχρίσθη, όλως προσφάτως, ως προστατευομένη νήσος "λόγω παραδόσεως της Ορθοδόξου Πίστεως" εκείσε ; ...
   Ερώτησις : Το, εκτεταμένον, σύστημα υπογείων στοών του ορυχείου επικοινωνεί μετά των ... Ταρτάρων ; ...
   ...

Το νέον έντυπον Λογαριασμού της Δ.Ε.Η. !

   Η εν λόγω ... τέως ΔΕΚΟ και νυν ... Ανώνυμος Εταιρεία, αποστέλει τον Λογαριασμόν εις τους ... πελάτας αυτής, επί νέου εντύπου !
   Προς καλυτέραν ενημέρωσιν των ... πελατών !
   Μόλον τούτο, οι ... πελάται αδυνατούν, να ενημερωθούν ... καλύτερον, δεδομένου όντος του γεγονότος ότι η διάρθρωσις και αι διατυπώσεις του εντύπου εξόχως ... δυσνόηται εισίν !!!
   Ο, υπό της προηγηθείσης Κυβερνήσεως ορισθείς, Διοικητής της Δ.Ε.Η. (ελάμβανεν πολλάς χιλιάδας ευρώ ως μηνιαίον μισθόν), τούτο το έργον αφήκεν όπισθέν του ; ...
   Αλί και, τρίς, αλί !
   ...  

Το ... καραγκιοζάκι της ... ιταλίας ...

   Παρακολουθώ τα "καμώματα" του Πρωθυπουργού της εν λόγω χώρας ... συμμάχων και γειτόνων και αναρωτώμαι, τι ενθυμίζει εις τους έχοντας γνώσιν και ... ηλικίαν τινά ...
   Το ... καραγκιοζάκι της αυτής χώρας, αλλά του έτους 1940, ενθυμίζει εις ημάς ο εν λόγω (... καβαλάρης ή καβαλιέρε) !
   Ο μπεν-ίτο (ήτοι ο μικρός μπέν) μουσολίνι επεδείκνυεν τας ιδίας ... αρετάς : μεγαλοστομίαι, φωνή δυσανάλογος του φυσικού ύψους, ... αρρενοπότης, επίδειξις ανυπάρκτου ισχύος, κλπ, κλπ !
   Ερώτησις : Την οικίαν εν τη Σύμη, της Δωσεκανήσου ημών, προς τι ηγόρασεν ; Ονειρεύεται ... επανάκαμψιν, της χώρας βαρβάρων την οποίαν κυβερνά, εις τα Δωδεκάνησα ; ... Ήκουσεν περί Ποντιακού Βερυκόκκου ; ...
   ...

Η ... ΕΤ1 και οι ... Lost ...

   Προβάλλεται, δυστυχώς, υπό του ως άνω Σταθμού εκπομπής τήλε οπτικού σήματος, ιδιοκτησίας του κράτους "μας", σειρά εκπομπών υπό τον ως άνω τίτλον, προερχομένης εκ των γ.π.α. ...
   Άπαντα τα βαπτιστικά ονόματα των πρωταγωνιστών εβραϊκά εισίν : μπεν (=βενιαμίν), τζάκ (=ιάκωβος), κλαίρ (=κλαίρη), κλπ, κλπ !
   Σενάριον (=θέμα της σειράς) ... ανισορροπίαν επιφέρον εις άπαντας τους εγκεφάλους ... !
   Μην παρακολουθείτε τούτο, Αδελφοί !
   Δηλητήριον εχιδνών, εις την ψυχήν υμών, επιφέρει !
   ...

Μυστική διπλωματία=εβραϊκών συμφερόντων διπλωματία ...

  

Άγγελος Σικελιανός : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ !Σαν έριξα και το στερνό δαυλί στο φωτογώνο,
(δαυλί της ζωής μου της κλεισμένης μες το χρόνο)
στο φωτογωνι της καινούργιας λευτεριάς σου,
Ελλάδα,
μου αναλαμπάδιασε άξαφνα η ψυχή
σαν να 'ταν όλο χαλκός το διάστημα,
ή ως να 'χα, τ άγιο κελλί
Του Ηράκλειτου τριγύρα μου,
όπου χρόνια,
για την Αιωνιότη
εχάλκευσε τους λογισμούς του
και τους κρεμνούσε
ως άρματα
στης ΄Εφεσος το Ναό ...

********


Γιγάντιες σκέψεις,
σα νέφη πύρινα
ή νησιά Πορφυρωμένα
σε μυθικόν ηλιοβασίλεμα,
 άναβαν στο νου μου,
τι όλη μου καίονταν μονομιάς η ζωή
στην έγνοια της καινούργιας λευτεριάς Σου,
Ελλάδα.
Γι αυτό δεν είπα:
Τούτο είναι το φως
της νεκρικής πυράς μου ...
Δαυλός της Ιστορίας Σου, έκραξα, είμαι,
και να, ας καεί σα δάδα
το έρμο μου κουφάρι,
με τη δάδα τούτην,
ορθός πορεύονται,
ως με την ύστερη ώρα,
όλες να φέξουν τέλος τι,
 γωνιές της οικουμένης,
ν' ανοίξω δρόμο στη ψυχή,
στο πνεύμα,
στο κορμί Σου,
Ελλάδα.

********

Είπα, κι εβάδισα
κρατώντας τ' αναμμένο μου συκώτι
στον καύκασό Σου,
και το κάθε πάτημά μου ήταν το πρώτο,
κι ήταν, θάρρευα, το τελευταίο,
τι το γυμνό μου πόδι επάτει μέσα στα αίματά Σου,
τι το γυμνό μου πόδι εσκόνταυε στα πτώματά Σου,
γιατί το σώμα, η όψη μου,
όλο μου το πνεύμα καθρεφτιζόταν,
σα σε λίμνη, μέσα στα αίματά Σου.
Εκεί,
σε τέτοιον άλικο καθρέφτη, Ελλάδα,
καθρέφτη απύθμενο,
καθρέφτη της αβύσσου,
της Λευτεριάς Σου
και της δίψας Σου,
είδα τον εαυτό μου
βαρύ από κοκκινόχωμα πηλό,
πλασμένο,
καινούργιο Αδάμ
της πιο καινούργιας Πλάσης,
όπου να πλάσουνε για Σένα μέλλει,
Ελλάδα.

********

Κι είπα:
Το ξέρω, ναι
που κι οι Θεοί Σου, οι Ολύμπιοι
χθόνιο τώρα γίνανε θεμέλιο,
γιατί τους θάψαμε βαθιά βαθιά,
να μην τους βρουν οι ξένοι.
Και το θεμέλιο διπλό στέριωσε
και ετριπλοστέριωσε
όλο μ' όσα οι οχτροί μας
κόκκαλα σωριάσανε από πάνω ...
Κι ακόμα ξέρω
πως για τις σπονδές
και το τάμα του νέου Ναού
π' ονειρευτήκαμε για Σένα,
Ελλάδα,
μέρες και νύχτες
τόσα αδέλφια σφάχτηκαν ανάμεσά τους,
όσα δε σφάχτηκαν αρνιά ποτέ για Πάσχα ...
Μοίρα, κι η Μοίρα Σου
ως τα τρίσβαθα δική μου
κι απ' την Αγάπη,
απ' τη μεγάλη δημιουργό Αγάπη
να που η ψυχή μου εσκλήρυνεν,
εσκλήρυνε και μπαίνει
ακέρια πια μέσα στη λάσπη
και μες το αίμα Σου,
να πλάσει τη νέα καρδιά
που χρειάζεται στο νιο Σου αγώνα, Ελλάδα.
Τη νέα καρδιά
που κιόλας έκλεισα στα στήθη
και κράζω σήμερα μ' αυτή
προς τους συντρόφους όλους.

********

Ομπρός βοηθάτε
να σηκώσουμε τον ήλιο
πάνω απ' την Ελλάδα,
ομπρός, βοηθάτε
να σηκώσουμε τον ήλιο
πάνω από τον κόσμο.
Τι, ιδέτε,
εκόλλησεν η ρόδα του
βαθιά στη λάσπη,
κι α, δέτε χώθηκε τ' αξόνι του
βαθιά μες το αίμα.
Ομπρός, παιδιά,
και δε βολεί
μονάχος του ν' ανέβει ο ήλιος,
σπρώχτε με γόνα και με στήθος
να τον βγάλουμε απ ' τη λάσπη,
σπρώχτε με στήθος και με γόνα
να τον βγάλουμε απ' το γαίμα.
Δέστε, ακουμπάμε απάνω του
ομοαίματοι αδελφοί του.
Ομπρός, αδέλφια,
και μας έζωσε με τη φωτιά του,
Ομπρός, ομπρός,
κι η φλόγα του
μας τύλιξεν αδελφοί μου.

********************

Ομπρός οι δημιουργοί. ..
Την αχθοφόρα ορμή Σας,
στυλώστε με κεφάλια και με πόδια,
μη βουλιάξει ο ήλιος.
Βοηθάτε με κι εμένανε αδελφοί,
να μη βουλιάξω αντάμα ...
Τι πια ειν' απάνω μου και μέσα μου και γύρα.
Τι πια γυρίζω σ' έναν άγιον Ίλιγγο μαζί του ...
Χίλια καπούλια ταύροι του κρατάν τη βάση,
δικέφαλος αητός,
 κι απάνω μου τινάζει τις φτερούγες του
και βογγάει ο σάλαγός του στην κεφαλή μου πλάι
και μέσα στη ψυχή μου,
και το μακριά και το σιμά για μέ πια είναι ένα ...
Πρωτάκουστες, βαριές,
με ζώνουν Αρμονίες,
ομπρός, συντρόφοι, βοηθάτε,
να σηκωθεί,
να γίνει ο ήλιος πνεύμα.

*******

Σιμώνει ο νέος ο Λόγος
π' όλα θα τα βάψει,
στη νέα του φλόγα,
νου και σώμα,
ατόφιο ατσάλι ...
Η γη μας αρκετά λιπάστηκε
από σάρκα ανθρώπου
 ... παχιά και καρπερά,
να μην αφήσουμε τα σώματά μας
να ξεραθούν απ' το βαθύ
τούτο λουτρό του αιμάτου
πιο πλούσιο, πιο βαθύ
κι απ' όποιο πρωτοβρόχι.
Αύριο να βγει ο καθένας μας
με δώδεκα ζευγάρια βόδια
τη γη αυτή να οργώσει
την αιματοποτισμένη ...
Ν' ανθίσει η δάφνη απάνω της
και δέντρο της ζωής να γένει,
κι η ΄Αμπελός μας να απλωθεί
ως τα πέρατα της οικουμένης ...


****************

'Έτσι, σαν έριξα και το στερνό δαυλί
στο φωτογώνι
 (δαυλί της ζωής μου της κλεισμένης μες το χρόνο)
στο φωτογώνι της καινούργιας Λευτεριάς Σου,
Ελλάδα,
αναψυχώθηκε άξαφνα
τρανή η κραυγή μου,
ως να 'ταν όλο χαλκός το διάστημα
ή ως να 'χα τ' άγιο κελλί
του Ηράκλειτου τριγύρα μου,
όπου, χρόνια,
για την Αιωνιότη
εχάλκευε τους στοχασμούς του
και τους κρεμνούσε ως άρματα
στης ΄Εφεσος το Ναό
ως Σας έκραζα
σύντροφοι.

******** 

Ο ... οίκος των Καντάρ ...

   Πρόεδρον Ευρώπης του "εβραϊκού συνεδρίου" (τουτέστιν, του ... κοινοβουλίου των εβραίων Ευρώπης, το οποίον υφίσταται εισέτι, μόλον ότι ιδρύθη κράτος ισραήλ, διαθέτον και κοινοβούλιον), εν έτει 2008, αποτελεί όν φέρον το όνομα Μωσέ και το οικογενειακόν όνομα (ήτοι το επώνυμον) Καντάρ.
   Ερευνών περί του θέματος των κρυπτο-εβραίων της Ελλάδος, ηρεύνησα και περί των οικογενειακών ονομάτων νεο-ελλήνων, φερόντων παρεμφερές, ήτοι παρηλλαγμένον ως προς τι, οικογενεικόν όνομα.
   Μετ' ού πολύν χρόνον, ανηύρον το οικογενειακόν όνομα Κανταρ-τζής, το οποίον φέρει, εκτός πολλών ετέρων, και ο βουλευτής Αθηνών του Κ.Κ.Ε. ... Αχιλλεύς Κανταρ-τζής ! Ο εν λόγω βουλευτής αποτελεί, άρα γε, μέλος της, ευμεγέθους εν Ελλάδι, ομάδος των κρυπτο-εβραίων ;
   Έτερα οικογενειακά ονόματα, παραπλήσια εκείνου του ως άνω Προέδρου, αποτελούν τα κάτωθι :
Καντάρ-ης
 Κανταρ-έας
    Κανταρ-άκης
  Κανταράτος
   Κανταρ-ίδης
   Αποτελούν, άπαντες οι φέροντες τα εν λόγω Οικογενειακά ονόματα, μέλη της, απεχθούς και ειδεχθούς, ομάδος των κρυπτο-εβραίων Ελλάδος ;
   Μετά βεβαιότητος όχι !
  

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Εις τι διαφέρει το Ορθόδοξον δόγμα εκ του Παπικού ;

   Άπαντες οι άνω των πεντήκοντα ετών υπέστημεν, διαρκούσης της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών εν τω (ενιαίω τότε) Γυμνασίω, έντονον πίεσιν, εκ μέρους του Καθηγητού, προς εμπέδωσιν της αιτίας του σχίσματος των δύο Εκκλησιών !
   Η αιτία του σχίσματος, ως εδίδασκον οι Καθηγηταί των Θρησκευτικών, έγκειτο εις την δυσνόητον (ως προς ημάς τους μαθητάς) υπόθεσιν του "φιλιόκβε", ήτοι του εάν ο Υιός ήτο και Θεός ή όχι !
   Διαρευσάντων των δεκαετιών διεπιστώσαμεν, όσοι εξ ημών ησχολήθημεν μετά της Ιστορίας και, εν γένει, μετά της Αληθείας της Ζωής, του Πλανήτου, της Πατρίδος, κλπ, ότι έτερον ήτο το ακανθώδες και διαχωριστικόν των δύο Εκκλησιών πρόβλημα : Οι Παπικοί ήσαν προσκολλημένοι πρωτίστως μετά της ... Παλαιάς Διαθήκης (ως την εννοούν οι ... εβραίοι), ενώ η Ορθόδοξος Εκκλησία προβάδισμα έδωσεν (και ορθώς) εις την Καινήν 
Διαθήκην !!!
   Της Αληθείας ταύτης απόδειξιν πλήρην αποτελεί και η εκλογή, αείποτε, εις το αξίωμα του Πάπα Καρδιναλίων ... εβραϊκής καταγωγής ! 
   ...    

Φόνοι και ... ευεργετικά ... μέτρα !!!

                                  13 Ιανουαρίου 2008 μετά Χριστόν

   Oρμώμενος εκ της αποφυλακίσεως ενίων «σκουπιδιών», ανηκόντων εις τας ανθελληνικάς, ... τρομοκρατικάς, οργανώσεις 17 Νοέμβρη και Ε.Λ.Α., ενεθυμήθην την υπόθεσιν «Φραντζή», η οποία προ 20 ετών περίπου συνεκλόνισεν τον Λαόν της Ελλάδος και η οποία, δι’ ολίγων, περιγράφεται ως εξής : Νεαρός (25 ετών) και άεργος (επί ... πτυχίω φοιτητής Πανεπιστημίου) ενυμφεύθη (προφανώς προς … δέσμευσιν εκείνης) νεαρωτέραν (17 ετών) και πανέμορφον γυναίκαν. Κατόπιν παρελεύσεως 2 ετών περίπου εκείνη, «ενηλικιωθείσα», αντελήφθη ότι, «ο νεαρός σύζυγός της δεν ήτο, ο άνδρας μετά του οποίου θα επεθύμει την συμπόρευσιν εις τον, βραχύν, επί Γης βίον» και εζήτησεν υπ’εκείνου την λύσιν του γάμου. Ο 27ετής, πλέον, προκειμένου να μην απωλέση το ... αντικείμενον (προφανώς) του πόθου του, ... εφόνευσεν την νεαράν, την ... ετεμάχισεν και την ... απέθεσεν εις τον κάδον απορριμάτων της περιοχής, εις την οποίαν διέμενον (δια του τρόπου αυτού, ως φαίνεται, δεν ... απώλεσεν εκείνην) !!! Ίνα μη
χαρακτηρίσωμεν, δε, εκείνον ως απάνθρωπον, προέβη, προς τους δημοσιογράφους, εις την εξωφρενικήν δήλωσιν «Προς Θεού (δεν είμαι τέρας) ! Όταν την τεμάχιζα, έκανα συνέχεια εμετό» !!!
Κατόπιν της καταδίκης του και της εκτίσεως τμήματος της ποινής του απεφυλακίσθη, ποιησάμενος χρήσιν των ευεργετικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου της Ελλάδος !!!
Σήμερον, το εν λόγω, άθλιον, ανθρωπόμορφον, τέρας διαβιεί εν Αθήναις, μεταξύ όλων ημών, αλλά και (κυρίως) του αδελφού της τεμαχισθείσης ... 
Πολύ πιθανή, δε, εστί η περίπτωσις, καθ’ήν το τέρας θα ευρεθή εις την αυτήν καφετέριαν μετά του αδελφού της τεμαχισθείσης (οι γονείς της απεβίωσαν προ πολλού, μη ανθέξαντες την σκληράν Μοίραν η οποία επεφυλάχθη εις το προσφιλές εις εκείνους τέκνον των), απολαμβάνων (ως ειδικός επί των ... απολαύσεων) τα αγαθά του νομικού, λέει, … πολιτισμού της Ελλάδος !!!
   Υποθέσεις όμοιαι μετά της ως άνω επισυνέβησαν πολλάκις εις την Πατρίδαν ημών, εν τη διαδρομή των τελευταίων 20 ετών.
   Η υπόθεσις της εκ δόλου φονεύσεως δεκάδων ανθρώπων υπό των «σκουπιδιών» των, ανθελληνικών, συμμοριών υπό τον τίτλον «17 Νοέμβρη» και Ε.Λ.Α. απαξιωτέρα των ως άνω εστί, δεδομένου όντος του γεγονότος ότι, αφ’ενός εναρκοθέτησαν την πρόοδον ολοκλήρου της Πατρίδος ημών επί 35 έτη και αφ’ ετέρου ουδεμίαν γνωριμίαν και διένεξιν είχον, τα εν λόγω «σκουπίδια», μετά των, εκ δόλου, φονευθέντων υπ’ αυτών.
   Ως γνωρίζετε, εις την αρχαίαν Ελλάδαν ο φονεύσας έτερον Πολίτην εξεδιώκετο, ως μίασμα, εκ της Πόλεως, ίνα μη μιάνη και τους λοιπούς Πολίτας ... Ο φόνος ήτο, και είναι, ακλόνητος απόδειξις περί της αντικοινωνικής, και επομένως ... ζωώδους, τάσεως Πολίτου τινός, εις τον οποίον επεβάλετο η έξοδος εκ της Πόλεως και η (βοηθούντος τότε και του ακατοικήτου εκτεταμένων εκτάσεων) συγκατοίκησις αυτού μετά των λοιπών
... ζώων της φύσεως ...
   Οι εχθροί, όμως, των Ελλήνων Ανθρώπων επέβαλον, εκτός πολλών ετέρων, και την δηλητηριώδην πρακτικήν της ... υποχρεωτικής συμβιώσεως μετά των τεράτων, ώστε, δι’αυτού του τρόπου, να επιτύχουν την ... κτηνοποίησιν των Πολιτών και, επομένως, την διάλυσιν του ιστού της κοινωνίας, ο οποίος, εάν δεν διελύετο, θα προέβαλεν αντίστασιν, μετά βεβαιότητος, εις έτερα και ... χονδροειδέστερα θέματα, ως π.χ. η εκλογή εις την Αρχήν της Πόλεως ... προδοτών και εχθρών του Λαού ...
   Επιμύθιον : Τα ευεργετικά μέτρα δεν πρέπει να ισχύουν υπέρ των καταδικασθέντων επί διαπράξει κακουργήματος τινός ή, έστω, μόνον επί διαπράξει φόνου εκ δόλου.
   Πρότασις : Θεσμοθετήσατε την αφαίρεσιν της ιθαγενείας, εξ όσων φονεύουν έτερον Πολίτην, και, κατόπιν τούτου, προβήτε εις την εκδίωξιν τούτων εκ της χώρας, ως ανεπιθυμήτων.-
   ...

Οι ... έξαλλοι Πολωνοί ...

   ( Έξαλλοι οι Πολωνοί με τη πυρηνική "δοκιμή" της Ρωσίας. Έκαναν εικονικό πόλεμο. Η Ρωσία κατάφερε να εξαγριώσει όλη την Πολωνία με αυτό που έκανε. Κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης έκανε εικονική επίθεση στην Πολωνία, αεροπορική και 
... όχι μόνο. Η Πολωνία έχει ήδη κάνει διαβήματα και επίσημες διαμαρτυρίες για τα περίεργα παιχνίδια της Ρωσίας.)
   (Ιστοσελίς "τροκτικό", 1-11-2009, κείμενον ως εδημοσιεύθη, άνευ λεκτικών τροποποιήσεων, ήτοι εις γλωσσικόν ιδίωμα άνευ οιουδήποτε ... Κανόνος Γραμματικής και Συντακτικού ...)
   Την είδησιν, προφανώς, αναδημοσίευσε η ως άνω ιστοσελίς εκ του εγχωρίου ή του ξένου Τύπου, άνευ σχολιασμού τινός.
   Ωστόσον, ο σχολιασμός προκύπτει, αδιστάκτως, εις την σκέψιν  
ό,σων διαθέτουν γνώσιν και μνήμην : Έξαλλοι έγιναν και οι Ρώσοι, ότε η Πολωνία απεφάσισεν την εγκατάστασιν επί του εδάφους της ... πυραύλων των γ.π.α., οίτινες θα εστόχευον την ... Ρωσίαν ...
   Ερώτησις : Η ευμεγέθης ομάς των χαζάρων ή ασκε-ναζί-μ
... ζώων, ήτις εγκατεστάθη (κατόπιν της διαλύσεως του ... βασιλείου των υπό των ... Ρώσων) εις την περιοχήν, η οποία αργότερον ωνομάσθη Πολωνία, κυβερνά, δε, το Κράτος αυτό, τίνος λόγου ένεκεν προκαλεί την Ρωσίαν (διότι περί προκλήσεως επρόκειτο και, δη, θρασυτάτης), η οποία διαθέτει οπλοστάσιον ικανόν, όπως καταστρέψη τον Πλανήτην ολόκληρον ... πεντάκις ; ...  Τι ... παιχνίδια παίζει ; ...
   (Αντελήφθη η ιστοσελίς, ότι ωφέλιμος εστί, ενίοτε, και απλούς σχολιασμός τις, ήτοι υπενθύμισις γεγονότων όλως προσφάτων ;)
   ...

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Οικίαι έναντι συμβολικού εννοικίου !

   "Αυστραλία : Εννοίκιο ενός δολαρίου επί πολυτέκνων οικογενειών. Αι πρώται πολύτεκναι οικογένειαι εγκαταστάθησαν εις το χωρίον Γουϊτσέπρουφ, εις την Δυτικήν Βικτώριαν, ένθα προσεφέρθησαν εις αυτούς οικίαι προς ... 1 δολάριον ανά εβδομάδαν εννοίκιον ! Οι νέοι κάτοικιοι είναι ενθουσιασμένοι, το αυτό και οι παλαιοί κάτοικοι του χωρίου, εδήλωσεν η Κάλι Μπράουν, η οποία επί κεφαλής εστί του προγράμματος αντιμετωπίσεως του Δημογραφικού Προβλήματος της περιοχής. Η απόφασις των κατοίκων του ως άνω χωρίου, όπως προσφέρουν οικίαν προς 1 δολάριον ανά εβδομάδαν, ώστε να προσελκύσουν νέους κατοίκους, είχεν εντυπωσιακά αποτελέσματα ! Εκατοντάδαι οικογένειαι, πολύτεκναι, υπέβαλαν αίτησιν, αλλά αι διαθέσιμαι οικίαι ήσαν ελάχισται ! Η κωμόπολις της επαρχίας Μαλί, απέχουσα δι' οχήματος 3 ώρας εκ της Μελβούρνης, εσυρικνώθη πληθυσμιακώς, τελευταίως. Προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως ταύτης και εγκατάστασιν νέων ανθρώπων, υιοθέτησαν την νέαν ιδέαν. Ηγόρασαν τας εγκαταλελειμένας οικίας και τας εννοικιάζουν, έναντι μόνον 1 δολαρίου ανά εβδομάδαν" !
   (Ιστοχώρος "ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ", 13-10-2009)
   Ώστε, εάν θέλωσιν οι Άρχοντες του Κράτους "μας"
(Κυβέρνησις, Νομάρχαι, Δήμαρχοι και Κοινοτάρχαι), δύνανται, να βοηθήσουν και τας πολυτέκνους οικογενείας και τας πτωχάς οικογενείας και τας οικογενείας νέων ανθρώπων και τους αστέγους !
   Οικίαι εγκαταλελειμέναι, εις τα χωρία της Ελλάδος, αλλά και κεναί ανθρώπων εντός των Πόλεων, υφίστανται πάμπολλαι. 
   Τίνος λόγου ένεκεν αφήνονται πτωχοί Έλληνες, όπως αποθάνουν εν πλήρει αναξιοπρεπεία, επί των πεζοδρομίων, εντός παλαιών ή εν ανεγέρσει κτιρίων, εντός πάρκων, εις την Μελβούρνην της αυστραλίας, το Μπόχουμ της γερμανίας και το Σικάγο των γ.π.α. ; ...  
   Οι Άρχοντες ημών, προφανώς, δεν θέλουν !
   Οι πολιτικοί της Ελλάδος Προδόται του Λαού εισίν !
   ...    

Αι ... πολιτισμέναι γ.π.α. ... 3.-

   "Γυνή τις, εκ της περιοχής του Τέξας, αφήκεν αφώνους τους αστυνομικούς, αλλά και τους γνωστούς της : Κατόπιν της μαρτυρίας γείτονός της, η αστυνομία ανηύρεν εντός της οικίας της τον 45 ετών εραστήν της νεκρόν ! Ο εν λόγω ήτο νεκρός από εβδομάδος ..."  !
   (Τύπος και ιστοχώρος "τροκτικό", 17-10-2009)
   ...

Το ... Γ΄ Πρόγραμμα της Ραδιοφωνίας "μας" ...

   Τακτικός ακροατής ειμί (περί τα είκοσι έτη) της εν λόγω συχνότητος των ... ερτζιανών, πρωτίστως λόγω των έργων "κλασσικής μουσικής", τα οποία μεταδίδει.
   Εκ της πολυετούς ταύτης εμπειρίας, προέκυψαν τα κάτωθι ερωτήματα :
-Αποτελεί "γιάφκαν" των εχθρών ημών των Ελλήνων, αλλά  
   και των νεο-ελλήνων ; ...
-Προς τι η μετάδοσις, επί μονίμου βάσεως, έργων μουσικής 
   συνθετών και μαέστρων είτε εβραίων είτε κρυπτο-εβραίων ; ...
-Προς τι η μετάδοσις έργων μουσικής, εις τα οποία οι παίκται
   των οργάνων μουσικής (μα ... πάντοτε) θα φέρουν ... εβραϊκά
   επώνυμα ; 
-Προς τι η μετάδοσις τραγουδιών, επί μονίμου βάσεως, εκ των
   γ.π.α. προερχομένων ; ...
-Προς τι η μηδέποτε μετάδοσις τραγουδιών και μουσικής εκ της
   Ελλάδος ; ...
-Εκείνοι οι ... άνδρες, οι οποίοι εκφωνούν ως "καλά κορίτσια",
   πόθεν προέρχωνται ; Ποία η καταγωγή των ; ...
   Αλί και, τρις, αλί !

"Πάσα φυτεία ..."
   Ως οράτε, είπεν ο Ιησούς τω καιρώ εκείνω (απευθυνόμενος προς τους Μαθητάς Του, οι οποίοι επληροφόρησαν εκείνον, ότι οι Φαρισαίοι, ακούσαντες τον Λόγον Του, ... εσκανδαλίσθησαν) : 

Αφήστε τους! 
Κάθε είδος ανθρώπου,
το οποίον επλάσθη άνευ της εγκρίσεως 
του Πατρός εμού,
θα ξεριζωθή !
       
   Μετά βεβαιότητος, δεν ανεφέρετο εις το είδος Ανθρώπου εκείνο, το οποίον εν τη Γραμματεία των αρχαίων ημών Προγόνων ωνομάζεται "Ο Έλλην Άνθρωπος" ...
   Αντελήφθη ο εβραιό-παπας (ουχί, δε, Έλλην ιερεύς), ο κρυφθείς εντός της Εκκλησίας της Ελλάδος ; ...
   Ερώτησις : Εις τίναν ανεφέρετο ο Ιησούς, λέγων, συχνάκις, "Ο Πατήρ εμού" ; ... (Ώχ ! Εγκεφαλικά επεισόδια προβλέπω μεταξύ των κρυπτο-εβραίων της Εκκλησίας της Ελλάδος και των πιστών του ... δωδεκαθέου (των προερχομένων εκ του γνωστού ... ευαγούς ιδρύματος ) της ... (σκύλας και απανθρώπου) ... εκάτης και του "πατρός" της αρχι-σκουπιδο-κρόνου ... !
   Σημείωσις : Η ως άνω έκδοσις της Καινής ΔΙΑ-ΘΗΚΗΣ προκρίνεται, ένεκεν της παραθέσεως μόνον του "αρχαίου" κειμένου. Ούτως, αποφεύγεται η ... παραποίησις αυτού, ήτις ενυπάρχει εις τα κείμενα μετά μεταφράσεως εις την νεο-ελληνικήν, μεταφραστών τινών (και, δη, ... εγκεκριμένων) ...
   ...

     

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Το ... βερύκοκον των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου ...

   "Θυμήθηκα τον τραγικό θάνατο του θείου μου,
του Σταύρου, το 1938.
Που βρήκε το θάρρος,
να πνίξη τον ... ανακριτή του,
Αξιωματικό της γκεπεού,
και φυσικά να εκτελεσθή επί τόπου ; ...
Θυμήθηκα τον τραγικό θάνατο
και των άλλων συγγενών μου ...
Τον αδελφό της μητέρας μου,
τον Δημοσθένη,
και της κόρης του,
της Καλλιόπης.
Τους έκαψαν ζωντανούς
στο προαύλιο των φυλακών του Ροστώβ ..." ! 
(Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ ΚΑΜΠΑΛΑ !,
 Δόκτωρ D.C. Yermak, σελίς 10).
Δια των μεθόδων της σκουπιδο-φυλής του,
ο σκουπιδο-ιωσήφ τσουγκασβίλι,
ή στάλιν,
επεδίωξεν την ολοσχερήν εξόντωσιν
των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου !
Ένια εκ των οργάνων του,
ως ο εν λόγω Αξιωματικός της γκεπεού,
ένιωσαν το ... βερύκοκον ...
Και έτεροι ομόφυλοί του
 πρόκειται,
να ... απολαύσουν τούτο ...
Συντόμως πως ...


Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Το ... έξυπνον σκουπιδο-κρατίδιον ...

   Αληθές εστί, ότι το σκουπιδο-ισραήλ αποτελεί το μόνο κράτος της Γής άνευ ... Συντάγματος ; ... 
   Ώστε, να μην αναγκασθή, να αναγνωρίση δικαιώματα εις τους εντός των ορίων αυτού διαβιούντας Παλαιστινίους ; ...
   Τσ, τσ, τσ ...
   Έξυπνα τα σκουπίδια του διαβόλου ...

Αι ... πολιτισμέναι γ.π.α. ... 2.-

   (Το πρώτο "Καφέ για Κάνναβη")
   Όπως ανέφερεν, την 14ην Νοεμβρίου 2009, ο ιστοχώρος "τροκτικό", εις την Πόλιν Πόρτλαντ των γ.π.α. εγκαινιάσθη το ... πρώτον Καφέ-χασίς !
   Εις το εν λόγω Καφενείον οι επισκέπται δύνανται (... επιτέλους), να ποιούνται, ελευθέρως, χρήσιν χασίς !
   Χάϊντε και εις ανώτερα, μπρέ !
   (ως θα έλεγον και οι, εξάδελφοί των, μογγόλοι-τούρκοι)   
   ...
     

Ε.Ο.Κ.Α.-Πεδουλάς

Την 21ην Νοεμβρίου 1955
επετέθησαν,
το πρώτον,
εναντίον των Ελληνόπουλων,
εις Πεδουλάν,
τα σκουπίδια της βρετανίας,
ήτοι οι πίκται, οι σκώτοι, οι σάξωνες,
οι άγγλοι, οι νορμανδοί, οι ουαλοί
και έτερα κτήνη.


(Νικολάου Κ. ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗ,
"ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ")


ΖΗΤΩ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ
ΕΙΣ ΠΕΔΟΥΛΑΝ !
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ !


Ε.Ο.Κ.Α.-Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

   Την 20ην Νοεμβρίου 1958
υπέκυψεν,
ανακρινόμενος
υπό των βαρβάρων σκουπιδιών
 της βρετανίας,
ήτοι των πικτών, των σκώτων, των σαξώνων,
των άγγλων, των νορμανδών, των ουαλών,
και ετέρων κτηνών,
εις την Επαρχίαν της Πάφου.


(Νικολάου Κ. ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗ,
"ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ")


ΖΗΤΩ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ !
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ !

Ε.Ο.Κ.Α.-Ανδρέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Την 19ην Νοεμβρίου 1956
υπέκυψεν,
βασανιζόμενος
υπό των βαρβάρων σκουπιδιών
της βρετανίας,
ήτοι των πικτών, των σκώτων, των σαξώνων,
των άγγλων, των νορμανδών, των ουαλών
και ετέρων κτηνών,
εις τας Πλάτρας.(Νικολάου Κ. ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗ,
"ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ")


ΖΗΤΩ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ !
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ !

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Τάρταρα, Πύλαι προς αυτά και έτερα ασυνήθη.

   Ένιοι, απορούντες περί της αναφοράς εμού εις Πύλας, Τάρταρα, κλπ, προβάλλουν το κάτωθι ερώτημα : Μα, αληθή εισίν άπαντα τούτα ; Δεν αποτελούν ... μύθους ;
   Αληθή εισίν !
   Πλήθος αι αναφοραί εις ταύτα !
   Αρχαίαι και Χριστιανικαί !
   Θέτω εις την διάθεσιν υμών μίαν αναφοράν Χριστιανού : "Κατά το έτος εκείνο θ'ανοίξη ο Κύριος τας πύλας των Ινδιών, τας οποίας είχεν κλείσει ο Βασιλεύς των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Θα εξέλθουν τότε εκείθεν οι εβδομήντα δύο βασιλείς μετά του λαού των, τα ονομαζόμενα βδελυρά έθνη, τα οποία πλέον σιχαμερά εισίν εκ πάσης αηδίας και δυσωδίας. Ταύτα θα διασκορπισθώσιν επί απάσης της Γής. Θα τρώνε ανθρώπους ζώντες και θα πίνουν το αίμα των. Θα καταβροχθίζουν, επίσης, μετά μεγάλης ηδονής, μύγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθαρσία. Αλλοίμονον εις τας περιοχάς εκ των οποίων θα διέλθουν ! Εάν δυνατόν εστί, Κύριε, άς μην υπάρχουν τότε Χριστιανοί ! Γνωρίζω, όμως, ότι θα υπάρχουν. Εκείναι αι ημέραι θα σκοτεινιάσουν, ως να θρηνούν εντός του αέρος, περί όσων αποτροπιαστικών θα πράξουν εκείνα τα σιχαμερά έθνη. Ο ήλιος θα γίνη ως αίμα, ενώ η σελήνη και άπαντα τα άστρα θα σκοτισθούν, καθώς θα βλέπουν ταύτα, να συναγωνίζωνται επί της επιφανείας της Γής εις την ακαθαρσίαν. Οι εν λόγω λαοί θα κατασκάψουν την Γήν, θα μετατρέψουν εις αποχωρητήρια τα θυσιαστήρια και θα βάλουν τα άγια σκεύη εις ατιμωτικήν χρήσιν. Τότε όσοι θα κατοικούν εις την Ασίαν, άς φύγουν εις τα νησιά των Κυκλάδων-επειδή τα ρυπαρά έθνη δεν θα πάνε εκεί-και άς πενθήσουν επί εξακοσίας εξήντα ημέρας" !
   (ΟΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ο δια Χριστόν σαλός, σελίς 213)
   (Σκύθης, διαβιώσας εις Κωνσταντινούπολιν, άγνωστον πότε ακριβώς, των πλειόνων Βυζαντινολόγων δεχομένων ως χρόνον συγγραφής του βιβλίου τα έτη 910 έως 920).

Μιάσματα και εις ΄Αγιον Όρος ; ...

   Τίνος λόγου ένεκεν εγκατέλειψαν τινές την ... ΝΑΣΑ και έτερα ανθ-Ελληνικά και αντι-Χριστιανικά και αντι-Ανθρώπινα "μαγαζιά" και εγκατεστάθησαν εις το Περιβόλι της Παναγιάς ; ...
   Οι εν λόγω μοναχοί, ασκηταί, κλπ (ένιοι φέροντες ... γαλανούς οφθαλμούς), επ' αγαθώ σκοπώ αφίχθησαν ή επί ... σατανικώ ;
   ... 

Μιάσματα της Εκκλησίας της Ελλάδος 4.-

   Γνωστότατος, ανά το Πανελλήνιον, Μητροπολίτης, κατηγορηθείς, υπό του Τύπου, επί ... κιναιδισμώ, ... εξηφανίσθη εκ των εταιρειών πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος !
   Είχωμεν ... συνηθίσει την παρουσίαν του, τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως, επί Χριστοδούλου, ότε και, ως φερέφωνον του Αρχιεπισκόπου της σήμερον, εστηλίτευεν άπαντα τα ... κακώς κείμενα.
   Εκ της εκλογής του αρχιεπισκόπου της σήμερον και εντεύθεν ... σιωπά εξακολουθητικώς. ΄Απαντα καλώς τίθενται υπό του νέου Αρχιεπισκόπου ; ...
   Επειδή, δεν αντελήφθημεν τούτο, αλλά το αντίθετον ...
   ...