Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

... Λησμόνησες, ώ ισραηλο-fence, ίνα αναφέρης τους ... οικονομικούς όρους της ... "αγοράς" των υποβρυχίων ... Τεχνηέντως, ... δωρεάν, εις βάρος των γερμανών φορολογουμένων ! Οι ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίοι κυβερνήται της βλακο-γοτθίας εξοπλίζουν την ... "αληθήν πατρίδαν" των εις βάρος των βλακο-γότθων ! Ούτε ... λέξις, όμως, περί καταβολής εις την Ελλάδαν της ... κατοχικής αποζημιώσεως ...

ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ «ΧΤΙΖΕΙ» ΤΟ τελ αβίβ
Παραδόθηκε το 5ο υποβρύχιο Dolphin
 στο ισραήλ

   Σε επίσημη τελετή στα ναυπηγεία του Κίελου στη γερμανία, παραδόθηκε στο ισραήλ το 5ο κατά σειρά υποβρύχιο τύπου Dolphin στο ισραήλ.
   Πρόκειται για υποβρύχια που βασίζονται σχεδιαστικά στα υποβρύχια Type 212 με  μεγαλύτερο εκτόπισμα και προηγμένα χαρακτηριστικά, τα οποία σχεδιάστηκαν αποκλειστικά με προδιαγραφές του Ναυτικού του ισραήλ.
   Ήδη η χώρα διαθέτει στόλο τεσσάρων υποβρυχίων του τύπου ενώ το Μάιο του 2011 εγκρίθηκε η προμήθεια από τον υπουργό Άμυνας εχούντ μπαράκ.
   Το υποβρύχιο "Rahav" κλάσης Type 800 διαθέτει ικανότητα αναερόβιας πρόωσης που δίνει μεγάλη αυτονομία σε χρόνο κατάδυσης ενώ θεωρείται μαζί με τα ελληνικά Τype 214 ως ένα από τα πλέον προηγμένα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο.
   Κάθε υποβρύχιο κλάσης Dolphin μπορεί να μεταφέρει ένα σύνολο 16 τορπιλών και υποβρυχίως εκτοξευόμενων πυραύλων cruise με εμβέλεια 1.500lm ικανούς να πλήξουν στόχους ξηράς με συμβατική αλλά και πυρηνική κεφαλή.
   Σημειώνεται ότι πέρυσι η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την εξαγωγή ενός 6ου υποβρύχιου το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στο ισραήλ το 2017.   
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Αλιεύσεις εκ της Καινής ΔΙΑ-θήκης ! 3 (Σχόλια επί του ΠΙΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ των 4 Ευαγγελίων της Καινής ΔΙΑ-θήκης)

   Ό,σοι μελετήσετε την ανάρτησιν ταύτην, θα έπρεπεν, ίσως, να έχετε έμπροσθεν υμών, εκτυπωμένην, την προηγουμένην ανάρτησιν, μετά των περιεχομένων των 4 Ευαγγελίων ώστε να επιβεβαιώνετε, τα ό,σα γράφω.
   Α) ΕΜΒΟΛΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ : Πολλάκις, ώ Αναγνώστα, ανέγραψα εις αναρτήσεις του Ιστολογίου τούτου, ότι τα 4 Ευαγγέλια περιέχουν "τμήματα εμβόλιμα", ήτοι προστεθέντα εκ των υστέρων εις το αρχικόν κείμενον εκάστου Ευαγγελίου !  
   Τούτο αποτελεί το έν σκέλος της Αληθείας ! Το σκέλος τούτο απεδέχθη ακόμη και ο ΚΡΥΠΤΟ-εβραίος ... μεταλληνός ... 
   Τη Αληθεία το κείμενον των 4 Ευαγγελίων υπέστη ... εξοντωτικάς ... διαπραγματεύσεις, μυστικάς, μεταξύ των Ελλήνων του Βυζαντίου και των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων μελών της νέας Θρησκείας, ήτοι της Χριστιανικής Θρησκείας, έως ότου σταθεροποιηθή εις το και σήμερον γνωστόν κείμενον !
   Όπισθεν του ... Πολέμου της επισήμου Εκκλησίας εναντίον των λεγομένων αιρέσων εκρύπτετο ο λυσσώδης πόλεμος των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων εναντίον των Ελλήνων !  
   Β) ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : Το έτερον σκέλος της Αληθείας συνίσταται εις την ...  αφαίρεσιν εκ των πρωτοτύπων Ευαγγελίων των τμημάτων εκείνων, τα οποία ... ηνόχλουν τους Σκουπιδο-εβραίους ...  
   Περί του σκέλους τούτου ουδέποτε ανέγνωσα τι ! Εκτός εάν διέφυγεν τι της προσοχής εμού, οπότε ζητώ συγνώμην εκ μέρους του γράψαντος !
   Περί του σκέλους τούτου, θα θέσω υπ' όψιν του Αναγνώστου δύο ομάδας χαρακτηριστικών, αποδεικνυόντων την αφαίρεσιν των τμημάτων
Β1) Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά και 
Β2) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά
Β1α) Εκ πρώτης όψεως, του Πίνακος Περιεχομένων των 4 Ευαγγελίων, προκύπτει, ότι το Ευαγγέλιον του Ιωάννου εμφανίζεται ως το μικρώτερον, κατόπιν εκείνου του Μάρκου ! ... Δυνατόν εστί, όμως, να έγραψεν ο Ιωάννης το μικρώτερον Ευαγγέλιον ; ... Απαντώ, ΟΧΙ !
Β) Επειδή, όμως, ο Πίναξ Περιεχομένων περιέχει τους τίτλους των επί μέρους κεφαλαίων, τους οποίους δεν έθεσαν οι Ευαγγελισταί, αλλά μεταγενέστεροι, και κατόπιν τούτου ίσως παραπλανητικώς οδηγήθημεν εις το προηγούμενον συμπέρασμα, άς λάβωμεν ως κριτήριον, εκείνο του αριθμού των σελίδων, τας οποίας καταλαμβάνει εις τα κλασσικά βιβλία Καινής ΔΙΑ-θήκης έκαστον Ευαγγέλιον :
  Ματθαίος     111 σελ.
Μάρκος      67 "
 Λουκάς     121 " 
Ιωάννης     93 "
Β1γ) Επειδή και τούτο το κριτήριον ίσως παραπλανητικόν εστί, δεδομένου του τρόπου γραφής των Ευαγγελίων (μικρά γράμματα και εις το αριστερόν άκρον της σελίδος), θα επιχειρήσω και νέαν καινοτομίαν, ήτις ίσως βοηθήση περισσώτερον εμέ και τον Αναγνώστην, όπως προβώμεν εις ασφαλέστερα συμπεράσματα ! Θα παρουσιάσω εις την επομένην ομοίαν ανάρτησιν άπαν το κείμενον του Ευαγγελίου του Ιωάννου εις ... "κανονικήν" σελίδαν, ώστε να είδωμεν πόσον κείμενον έγραψεν ο Ιωάννης περί του Διδασκάλου του, της μαθητείας του πλησίον του Διδασκάλου του, των θαυμάτων του Διδασκάλου του και απάντων των διατρεξάντων έως του τέλους του Διδασκάλου του !

Τα ... ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΠΟΥΣΤΡΑΚΙΑ της Ελλάδος ασφαλώς και θα ικανοποιήσουν το αίτημα των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων των γαμημένων πολιτειών Αμερικής ...

Επέκταση της βάσης στη Σούδα ζητούν οι Αμερικανοί ... 

Προάγγελος νέων επιχειρήσεων ...

Προς τα πού άρα γε ;
 
    Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν προσφάτως από την ελληνική κυβέρνηση την παραχώρηση επιπλέον χώρου της αμερικανικής βάσης στη Σούδα προκειμένου να σταθμεύουν πρόσθετα μαχητικά, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου
και αεροσκάφη ανεφοδιασμού εν πτήσει.
    Σύμφωνα με... ακριβείς πληροφορίες, το αμερικανικό αίτημα μεταφέρθηκε προφορικώς στον υπουργό Εξωτερικών Δ. Αβραμόπουλο και ήδη τα συναρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Αμύνης εξετάζουν από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανόμενης και της νομικής, την υλοποίηση του αμερικανικού αιτήματος.

  Σύμφωνα με το αμερικανικό αίτημα, ζητείται η επέκταση των εγκαταστάσεων της αμερικανικής βάσης στη Σούδα έτσι ώστε να μπορούν να σταθμεύουν κατά μόνας ή σε συνδυασμό :
► 6 αεροσκάφη KC135 για τον ανεφοδιασμό στον αέρα μαχητικών
► 10 αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου
► 20 μαχητικά αεροσκάφη

Βουλή
Το αμερικανικό αίτημα αναφέρεται στην εν ισχύ ελληνοαμερικανική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, η τροποποίηση όμως της οποίας πρέπει να περάσει από την ελληνική Βουλή.

Αν το «καθαρώς αμερικανικό» αυτό αίτημα προκαλέσει «δυσκολίες» στην υλοποίηση του στην ελληνική κυβέρνηση, τότε το ίδιο αίτημα -υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά- θα μπορούσε να τροποποιηθεί, έτσι ώστε η στάθμευση των επιπλέον αυτών αεροσκαφών να γίνει μέσω αιτήματος του NATO, γιατί ως γνωστόν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει την παραχώρηση των στρατιωτικών αεροδρομίων της χώρας, σε καιρό ειρήνης, στην Ατλαντική Συμμαχία.
   Η Ουάσινγκτον φυσικά στο αίτημα της αυτό δεν αναφέρεται και στους λόγους για τους οποίους εξαναγκάζεται να ζητήσει την επέκταση της Σούδας προκειμένου να σταθμεύει ο νέος αυτός μεγάλος αριθμός ετοιμοπόλεμων μαχητικών της.

Περιοχές
  Όμως είναι σαφές ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο ενδιαφέρεται αυτήν τη στιγμή για δύο περιοχές οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν από την αμερικανική βάση της Σούδας.
  Η πρώτη είναι η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κατά τις πρόσφατες επαφές, μάλιστα, των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ με το Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ ζήτησε οπό την Ουάσινγκτον να της διαθέσει πρόσθετο αριθμό αεροσκαφών ανεφοδιασμού εν πτήση KC135, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα ισραηλινά μαχητικά στην Ανατολική Μεσόγειο σε περίπτωση εξελίξεων στη Συρία και πολύ περισσότερο στο Ιράν.
  Η δεύτερη περιοχή αμερικανικού ενδιαφέροντος είναι η Αφρική, τόσο στα μεσογειακά παράλιά της όσο και στην Κεντρική Αφρική.
  Επομένως η βάση της Σούδας για μια ακόμα φορά καλείται να καλύψει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ΗΠΑ από Ευρώπη προς Ανατολή και Νότο και αντιστρόφως.
(Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ 27/04/2013 – ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ)
http://staratalogia.blogspot.gr/

Εάν υφίστατο Ελληνική Τηλεόρασις θα επαρουσιάζωντο αναλόγου περιεχομένου εκπομπαί, μετά θεμάτων ως π.χ. "Τι σημαίνει ναζιστική-γερμανική κατοχή", "Τι σημαίνει ιταλική κατοχή", "Τι σημαίνει βουλγαρική κατοχή" και "Τι σημαίνει εβραϊκή-χαζαρική-ατλαντιανή κατοχή" !

Η Νορβηγία θα μάθει τι σημαίνει ρωσική κατοχή   Το νορβηγικό τηλεοπτικό κανάλι NRK θα προβάλλει το πολιτικό θρίλερ 10 επεισοδίων Occupied (Κατεχόμενοι) με θέμα την κατάληψη της Νορβηγίας από τη Ρωσία.

   Αυτό δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πύλη Deadline. Σύμφωνα με την υπόθεση, στο εγγύς μέλλον, η ρωσική κυβέρνηση θα καταλάβει τη Νορβηγία με σκοπό να μονοπωλήσει την αγορά πετρελαίου.
Στα 10 επεισόδια της σειράς θα παρουσιάζεται η ζωή των απλών Νορβηγών σε μία κατεχόμενη χώρα. Σεναριογράφος είναι ο διάσημος Νορβηγός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Γιο Νέσμπο. Τα γυρίσματα της σειράς θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2014 και η πρεμιέρα θα γίνει το 2015.
   Η Φωνή της Ρωσίας

Η μητέρα των 2 πίτμπουλ της Βοστώνης κατηγόρησεν την εκείσε Αστυνομίαν, ότι συνέλαβεν ... ζωντανόν τον υιόν της και κατόπιν τον ... εφόνευσεν ... Ο πατήρ των πίτμπουλ εδήλωσεν, "εάν μου φονεύσετε και τον δεύτερον υιόν, τότε θ' ανοίξη η Κόλασις" ... !!! Όντα της ... Κολάσεως, λοιπόν, οι τσε-τσέ-νοι ... Την οποίαν, ως φαίνεται ... καλώς γνωρίζουν ... Δι' ό και την επικαλούνται ως ... βοηθόν και προστάτην των ...

ΜΕΤΕΦΕΡΕ 200 ΕΠΙΒΑΤΕΣ !
Επίθεση 
σε ρωσικό αεροσκάφος !
   Επίθεση με πύραυλος εδάφους-αέρος σημειώθηκε στην Συρία κατά ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους και από τύχη και την ικανότητα των πιλότων αποφεύχθηκε μία τραγωδία.
   Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σήμερα εναντίον ενός ρωσικού επιβατικού αεροπλάνου το οποίο μετέφερε τουρίστες, καθώς πετούσε πάνω από τη Συρία.
   Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν περίπου 200 επιβάτες, με κατάλληλους ελιγμούς μπόρεσε να αποφύγει τους δύο πυραύλους εδάφους-αέρος, οι οποίοι στη συνέχεια εξερράγησαν κοντά σε αυτό, διευκρίνισε στο πρακτορείο η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν τραυματίστηκε».
   Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει σε ρωσική αεροπορική εταιρεία, η οποία δεν κατονομάζεται, μετέφερε τους τουρίστες από την Αίγυπτο στη Ρωσία.
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τα ... πίτμπουλ, οι ... τσε-τσέ-νοι, να ζητήσουν συγνώμην εκ των Χριστιανών ; ... Δηλαδή, να ... υπερβούν την ... φύσιν των ; Χλωμό ...

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Κούρδοι πολιορκούν 
τους τσετσένους απαγωγείς 
των δύο Μητροπολιτών στη Συρία
   Οι Κούρδοι της Συρίας φέρονται να έχουν εντοπίσει τους δύο απαχθέντες μητροπολίτες και ετοιμάζουν επιχείρηση για την διάσωσή τους, ενώ γνωρίζουν και δίνουν στη δημοσιότητα την οργάνωση που κρύβεται πίσω από την απαγωγή τους, πρόκειται για την ισλαμιστική Feteh El-Hesun, η οποία φυσικά ανήκει στο συνοθύλευμα των ισλαμιστών ανταρτών που αυτοονομάζεται συριακή αντιπολίτευση.
   Σύμφωνα με δημοσίευμα του κουρδικού Πρακτορείου Firat News, o Στρατός Λαϊκής Άμυνας του Δυτικού Κουρδιστάν (YPG), εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η οργάνωση που απήγαγε τους δυο μητροπολίτες στη Συρία, είναι η ισλαμιστική Feteh El-Hesun, η οποία ανήκει στον λεγόμενο Ελεύθερο Συριακό Στρατό, ο οποίος, ως γνωστόν, στηρίζεται ανοικτά από την Τουρκία.
   Ομάδες κούρδων μαχητών 300 ανδρών συνολικά, φέρεται να έχουν περικυκλωσει το σημείο στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι δύο απαχθέντες μητροπολίτες. Πιθανόν μαζί με τους Κούρδους να βρίσκεται ρωσική ομάδα ειδικών δυνάμεων, καθότι εντυπωσιάζει η ταχύτητα με την οποία βρήκαν το σημείο κράτησης των μητροπολιτών. Αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.
   Πάντα σύμφωνα με τον YPG μέσω του Πρακτορείου Firat News , δόθηκε από τους Κούρδους διορία προς τους ισλαμιστές της Feteh El-Hesun να απελευθερώσουν τους δυο μητροπολίτες, ειδάλως οι μονάδες του κουρδικού Στρατού Λαϊκής Άμυνας θα πραγματοποιήσουν επιχείρηση για την απελευθέρωσή τους, δείχνοντας έτσι ότι γνωρίζουν την τοποθεσία που κρατούνται οι δυο ιερωμένοι.
   Οι Κούρδοι ζητούν, επίσης, από τους απαγωγείς να ζητήσουν συγνώμη από τους χριστιανούς για το περιστατικό !
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Ώστε, γι' αυτό επιθυμείτε την απομάκρυνσιν του Άσσαντ εκ της εξουσίας ! Επειδή θα ... ωφεληθή το ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ ... Η ... ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ ΘΑ ... ΛΥΣΗ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ! ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Η απομάκρυνση του Άσαντ θα λύσει πολλά προβλήματα στο ισραήλ - επικεφαλής της μοσάντ   Ο πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών εξωτερικής κατασκοπείας του ισραήλ, Μέιρ Ντάγκαν δήλωσε πως το ισραήλ πρέπει να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να απομακρύνει τον Άσαντ από την εξουσία στη Συρία».

   Ο Ντάγκαν χαρακτήρισε τις σφαγές των πολιτών της Συρίας έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.  
   Κατά τη γνώμη του, η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία αποτελεί ηθικό καθήκον του ισραήλ.
   Ο Ντάγκαν είπε επίσης ότι η απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία θα είναι επωφελής για το ισραήλ από στρατηγική άποψη και θα εξασθενίσει σημαντικά τους βασικούς αντιπάλους του, την Χεζμπολάχ και το Ιράν. «Η απομάκρυνση του Άσαντ θα λύσει πολλά προβλήματα για το ισραήλ», είπε ο Ντάγκαν.
   Η Φωνή της Ρωσίας

Ρέ, το αντιλαϊκόν-αντεθνικόν-ανθελληνικόν ... κράτος "μας" ! ... "Επισκευή και πέταμα" του πρέπει ! ...

Όχι στα λαχανικά Θηβών και Οινοφύτων : Σκοτώνουν !

   Επιδημιολογική μελέτη της καθηγήτριας του πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αθηνάς Λινού στα Οινόφυτα, έφερε στην επιφάνεια ένα φοβερό μυστικό για το οποίο κανείς δε μιλάει εδώ και χρόνια.
   Πατάτες, κρεμμύδια και καρότα που φθάνουν καθημερινά στο τραπέζι μας, κρύβουν θανατηφόρα δηλητήρια, μολυσμένα με επικίνδυνα βαρέα μέταλλα που συχνά είναι 1000% πιο πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Περιοχές στον κάμπο των Θηβών και των Οινοφύτων που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες κρεμμυδιών, καρότων και πατάτας σε όλη την Ελλάδα, έχουν δηλητηριαστεί από τα νερά του ποταμού Ασωπού που δέχονται τα απόβλητα δεκάδων βιομηχανιών της περιοχής.
   ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ : ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΜΕ ΞΥΔΙ ! 
   (Περισσώτερα εις το κάτωθι Ιστολόγιον δημοσιεύσεως του κειμένου)
  

Ρέ, ... Ρεπουμπλικανικά και "Δημοκρατικά", ήτοι ... εβραϊκά, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! Ποίος έδωσεν εις υμάς το δικαίωμα, να εισβάλετε εντός κυριάρχων Κρατών και να τα καταστρέφετε ; ... Η σατανική γιδο-πούστρα ο παν και τα λοιπά ... τάρταρα ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Οι Ρεπουμπλικανοί πιέζουν τον ομπάμα 
για τη Συρία

   Πιέσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα για την ανάληψη μιας δράσης στον εμφύλιο πόλεμο στην Συρία, άσκησαν οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές σήμερα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στις συριακές αεροπορικές βάσεις με πυραύλους.
   Ωστόσο οι ίδιοι υπογράμμισαν ότι η Αμερική δεν θα πρέπει να στείλει χερσαίες δυνάμεις.
   Τον τελευταίο καιρό αυξάνονται οι πιέσεις στον Λευκό Οίκο να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους Σύρους αντάρτες που πολεμούν κατά των κυβερνητικών δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση Ομπάμα, έκαναν πιθανώς χρήση χημικών όπλων κατά την σύγκρουση.
   (Περισσώτερα εις το κάτωθι Ιστολόγιον δημοσιεύσεως του κειμένου)
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Έλλην του Ευξείνου Πόντου ! Ήρως ! (Οι ... ανθέλληνες ΚΡΥΠΤΟ-εβραίοι και οι ΚΡΥΠΤΟ-αλβανοί και οι ΚΡΥΠΤΟ-μασώνοι των Αθηνών, όμως, δεν ... ανέχωντο ... Έλληναν Ήρωαν ! )

Η ΕΤ3 και η εκπομπή Αληθινά σενάρια 

για τον Εύζωνα Κωσταντίνο Κουκίδη !  

(video της εκπομπής )

    Πολλά έχουν  γραφτεί για τον Εύζωνα  Κωσταντίνο Κουκίδη ... Κάποιοι αμφισβητούν ακόμη και την ύπαρξη του ..   Μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα δεν μπορούσαν να επιτρέψουν να υπάρχει  Έλληνας και μάλιστα Εύζωνας που θα έκανε μια τέτοια ηρωική πράξη ...
    Ο αγώνας εναντίον του Ναζισμού έπρεπε να είναι και να παραμείνει μόνο  δικαίωμα των αριστερών οργανώσεων ...  
   Η  αλήθεια όμως δοσμένη από την ΕΤ3 και την Εκπομπή "Αληθινά Σενάρια" μας δίνει  απαντήσεις χωρίς φόβο και πάθος ... Δείτε την εκπομπή !
      Βετεράνος 

Προς Αναγνώστην ! 2 (Και ουχί προς τα, λόγω ... ατιμωρησίας, προκλητικά και θρασύτατα ... κοπρόσκυλα)

    Ιστορία 3η : Προ ετών, ότε εκυβέρνα ... η κουστάκς (ο πηδηχτής κώλων), δημοσιογραφίσκος εβδομαδιαίως εκδιδομένης εφημερίδος των Αθηνών, ΚΡΥΠΤΟ-εβραίος εκ καταγωγής και ... ξανθός, έγραψεν, ότι ... η κουστάκς έμαθεν τον ... μαρξισμόν εκ του, αρβανίτη, εξαδέλφου του ... λιάπη !                    

   Οχληθείς εκ του ψεύδους, απήντησα προς τον δημοσιογράφον, αποστείλας την απάντησιν προς εκείνον μέσω τηλεομοιοτύπου (βαρβαριστί φαξ) εις την εφημερίδαν !

   Η απάντησις περιελάμβανεν την πληροφορίαν, ότι ... η κουστάκς γνωρίζει τον ... μαρξισμόν εκ των ... μαθητικών ετών και ότε ήτο μαθητής απεβλήθη εκ του σχολείου του, διότι επαρέστη εις την ετησίαν εκδήλωσιν της ... μαθητικής εορτής ... "του Πολυτεχνείου", μετά της ... νεολαίας Κόμματος τινός και ουχί ... συνετεταγμένως, δια των λοιπών συμμαθητών του ... Η νεολαία, δε, ήτο η ... κνε ... Επίσης, ότι η οικογένεια καραμανλή αποτελεί ... εβραϊκήν εκ βουλγαρίας οικογένειαν και ουχί Ελληνικήν ... Επίσης, ότι επί έν έτος και πλέον (τότε) εγίνετο εν βουλγαρία ... δημοσία αναφορά, ότι ο θείος του τους είχεν ... προδώσει εις το θέμα της Θράκης ... Τέλος, ότι ο κωμικός ηθοποιός Χατζηχρήστος είπεν, εκ τήλε οπτικού Σταθμού τινός, ότι "Για τον καραμανλή, εμένα να ρωτήσετε, γιατί εμένα έστειλε στο χωριό μας στην ... βουλγαρία, να του φέρω τα προσωπικά του αντικείμενα" !     

   Ουδέποτε έλαβον απάντησιν, είτε δημοσία είτε ιδιωτικώς, εκ του δημοσιογραφίσκου ! Ότε, δε, τον εσυνήντησα, διαρκούσης της δίκης των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων εναντίον του Κ. Πλεύρη, και ερώτησα σχετικώς, απήντησεν, ότι "δεν μου τα δίνουν από την εφημερίδαν" ...   

   ΟΜΩΣ, μόλις την 2αν ημέραν κατόπιν της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας, εξελθών της οικίας  και περί τα 50 μ. κατόπιν αντελήφθην ... δύο ... μουσάτους και κακομούτσουνους ίνα προσπαθούν, όπως ... δημιουργήσουν ... επεισόδιον, απευθύνοντες εναντίον εμού ειρωνικά σχόλια και μισο-ύβρεις ... Τους απέφυγον τεχνηέντως, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, ώ Αναγνώστα, εάν επιχειρούσα, ίνα απαντήσω προς τα μυστικο-πρακτορικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ εκείνα, μάλλον θα είχα άσχημον τέλος ...     

   Ιστορία 4η : Προ πολλών, επίσης, ετών ευρέθην, τη προτάσει του ... ατύπου αρχηγού των ... πρασίνων κλιμακίων της ... ξυπ/ξυπ (κυπ/ευπ), του ... κλώνου του ... πανός-σατανά γερασιμάκου ... εις καφετερίαν μη υφισταμένην σήμερον, ευρισκομένην επί της διασταυρώσεως των οδών Σταδίου και Βουκουρεστίου. Μετ' ού πολύ επεσκέφθη το τραπέζι ημών είς ... ατσούμπαλος, καθήμενος μετά ετέρας παρέας, ουχί πολύ μακράν εξ ημών, όστις και συχνώς-πυκνώς ερευνούσε εμέ δια των οφθαλμών του. Ο εν λόγω, ως αντελήφθην εκ των υστέρων, ήτο ... "λουλούδι" των μυστικών υπηρεσιών ... Άπλυτος τη κόμη, έφερεν και ... χρυσούν οδόνταν ... Απευθύνθη προς εμέ, ζητών όπως του δώσω τον στυλόν εμού ... Κατόπιν στιγμιαίου δισταγμού, ενθυμηθείς την ανάλογον σκηνήν εις τηλεοπτικάς ταινίας εκ γ.π.α. (ο "εκτελεστής" ζητά από το θύμα του κάτι, π.χ. "τι ώρα είναι" και, εν ώ το θύμα κοιτά το ρολόϊ του, ο "εκτελεστής" τον πυροβολεί με πιστόλι μέσα απο την τσέπη του σακκακιού του χαμηλά, στην κοιλιά, ώστε να έχη βέβαιο αποτέλεσμα), εν τέλει έβγαλα εκ της τσέπης το στυλό και του τον έδωσα. Έδειξεν αίσθημα ικανοποιήσεως και έβγαλε κι' εκείνος και έδωσεν προς εμέ τον στυλόν γύφτου εκείνου. Είτα απεχώρησεν και κατευθύνθη εις την παρέαν του. Κατόπιν της αποχωρήσεώς του είπεν προς εμέ ο γερασιμάκος : "Αυτός και ο άλλος που κάθονται μαζί, είναι πολύ επικίνδυνοι". "Τι εννοείς, εκτελεσταί ;", ερώτησα εγώ. "Ναι", απήντησεν εκείνος ! Ήτο απειλή, έμμεσος, του γερασιμάκου προς εμέ ; Εκείνος γνωρίζει. Εγώ την "έγραψα" "εκεί που ξέρει", ότι και να ήτο ... και ολίγον κατόπιν της εξόδου εκ της καφετερίας έρριψα τον στυλόν γύφτου εις ... κάλαθον αχρήστων του Δήμου Αθηναίων ...

Τα ... λυσσασμένα σκυλιά ουδέποτε ... "μετανοούν" ! Απλώς "το βουλώνουν", κατόπιν της ... ενέσεως ...

ηπα : Αμετανόητος ο τ. μπους για την εισβολή 
στο Ιράκ !

   Οι ηπα μπορεί να μέτρησαν 4.400 νεκρούς στρατιώτες στο Ιράκ, μπορεί τα όπλα μαζικής καταστροφής για τα οποία διαβεβαίωνε τον κόσμο να μην βρέθηκαν ποτέ στον «άξονα του κακού», όμως δέκα χρόνια μετά την εισβολή των αμερικανικών δυνάμεων ο εμπνευστής ή το εκτελεστικό της όργανο, george w. bush, δηλώνει αμετανόητος !
   Σε συνέντευξή του που προβλήθηκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό ABC και δόθηκε με αφορμή των εγκαινίων βιβλιοθήκης που φέρει το όνομά του στο Ντάλας, ο πρώην πρόεδρος των ηπα χαρακτήρισε την συγκεκριμένη απόφαση ορθή :
   «Η διαδικασία λήψης της απόφασης ήταν σωστή. Πιστεύω ότι η εξόντωση του Saddam Hussein ήταν η ορθή απόφαση όχι μόνο για την ασφάλειά μας, αλλά και για να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να ζήσει σε μια ελεύθερη κοινωνία… Αλλά η ιστορία θα αποφανθεί επί τούτου. Δεν θα είμαι πια εδώ για να το ζήσω. Όσον αφορά εμένα, η συζήτηση έχει τελειώσει. Εννοώ ότι έκανα ό,τι έκανα και οι ιστορικοί θα κρίνουν εντέλει αυτές τις αποφάσεις».
   Ανεξάρτητα από όσα λέει ο george w. bush, είμαστε βέβαιοι ότι οι ιστορικοί εκείνοι θα συνυπολογίσουν στην κρίση τους τα δεκάδες χιλιάδες αθώα θύματα, Αμερικανούς ή Ιρακινούς, που προφανώς δεν βαρύνουν τη συνείδηση του τότε Προέδρου.
    Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Οι ... ΠΟΡΝΕΣ των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων επί τω ... σατανικώ έργω ... Έως ότου αναλάβουν τον Πλανήτην οι Έλληνες ... Κατόπιν ... "Θα μετανιώσουν για το γάλα που βύζαξαν" ! Και οι εν λόγω ΠΟΥΤΑΝΕΣ και αι όπισθεν τούτων ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΑΙ ΠΟΥΤΑΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥΣΤΡΑΙ ...

Αισχρή επίθεση 

στον αρχιεπίσκοπο του Βελγίου 

από τις FEMEN, του Σόρος !!! (Φωτογραφίες)    Ήρεμος και προσευχόμενος παρέμεινε ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο Βέλγιο, αρχιεπίσκοπος Andre-Joseph Leonard, την ώρα που δέχτηκε αισχρή επίθεση με βρισιές και νερά από τις γνωστές γυμνές «ακτιβίστριες» του Σόρος.

    Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επίσκοπος δέχεται επίθεση επειδή υποστηρίζει τη διδασκαλία της χριστιανικής εκκλησίας για την ομοφυλοφιλία και εκφράζει την ανησυχία του για εκείνους που ακολουθούν το ομοφυλοφιλικό lifestyle.

    Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο ULB στις Βρυξέλλες, όπου ο αρχιεπίσκοπος συμμετείχε σε μια συζήτηση σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας.

    Οι τέσσερις γυναίκες, μέλη της FEMEN με συνθήματα υπέρ των εκτρώσεων και της ομοφυλοφιλίας γραμμένα στα σώματά τους, όρμησαν τσιρίζοντας στον αρχιεπίσκοπο και τον περιέλουσαν με νερό από μπουκάλια που είχαν την μορφή της Παναγίας.

    Σε όλη την διάρκεια της επίθεσης, ο Αρχιεπίσκοπος Leonard καθόταν ήρεμος να δέχεται τα νερά, έχοντας τα μάτια κλειστά σαν σε προσευχή. Αφού τελείωσε η επίθεση, ο αρχιεπίσκοπος φίλησε την εικόνα της Παναγίας σε ένα από τα μπουκάλια νερού που χρησιμοποιήθηκε. Η Le Soir αναφέρει ότι μια από τις επιτιθέμενες, δήλωσε: «Ήταν πολύ ήρεμος και καθόταν σε θέση προσευχής. Πιστεύω ότι προσευχόταν για εμάς». 
    Η FEMEN, ισχυρίζεται ότι η επίθεση έγινε λόγω μιας συνέντευξής του πριν από τρεις εβδομάδες, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Leonard είπε ότι όσον αφορά τους χριστιανούς που έχουν ομοφυλοφιλικές τάσεις, προτείνει την αγαμία, όπως απαιτείται για όλα τα μεμονωμένα άτομα.

    Ήδη από το 2007, ως Επίσκοπος της Namur, ο Αρχιεπίσκοπος Leonard βρέθηκε κατηγορούμενος με βάση τον βελγικό νόμο «κατά του ρατσισμού», επειδή αποκάλεσε τις ομοφυλοφιλικές πράξεις "ανώμαλες". Το 2008 αθωώθηκε από την κατηγορία περί «ομοφοβίας».

    Το 2010, ως νέος Αρχιεπίσκοπος των Βρυξελλών, ο αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στο στόχαστρο του ομοφυλοφιλικού λόμπι και είχε καταγγελθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας, επειδή είπε ότι το AIDS είναι συνέπεια μιας επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της ομοφυλοφιλικής σεξουαλικής δραστηριότητας.

    Το 2010 είχε επίσης δεχτεί επίθεση στον καθεδρικό ναό που λειτουργούσε από έναν άνθρωπο που του έριξε μια τούρτα στο πρόσωπο. Ίδια επίθεση δέχτηκε και το 2011, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain-la-Neuve κοντά στις Βρυξέλλες, από ομοφυλόφιλους ακτιβιστές.ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
          ΕΘΕΛ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ

Το ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-κρατίδιον "κάνει, ό,τι θέλει" και ουδείς ... διεθνής οργανισμός ... τιμωρεί τας πράξεις του, π.χ. δια ... οικονομικών κυρώσεων ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

ισραήλ : Αεροπορικές επιδρομές 
στη Λωρίδα της Γάζας
   Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε τη νύχτα τρεις αεροπορικές επιδρομές, στη Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας θέσεις της ένοπλης πτέρυγας της ισλαμικής Τζιχάντ, όπως ανέφερεραν παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες.
   Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τις επιθέσεις δεν υπήρξαν θύματα.

   Δύο από τις επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας, εναντίον των θέσεων των Ταξιαρχιών Αλ-Κουντς, που είναι η ένοπλη πτέρυγα της Ισλαμικής Τζιχάντ, ενώ η τρίτη επίθεση σημειώθηκε στη Ράφα, κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα, ανέφεραν οι ίδιοι μάρτυρες.
   Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.
   Οι τελευταίες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, διεξήχθησαν στην αρχή του μήνα και ήταν οι πρώτες μετά το τέλος της εκεχειρίας του Νοεμβρίου, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Στις 19 Απριλίου, δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας έπληξαν το νότιο Ισραήλ χωρίς να προκαλέσουν θύματα.
    Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Και γιατί, ώ έχιδνα, να μην προχωρήση η Ρωσία εις στρατιωτικήν επέμβασιν εναντίον της ταραγμένης ΣΚΟΥΠΙΔΟ-χώρας της Μέσης Ανατολής, ήτοι του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ, προς έλεγχον των χημικών, πυρηνικών, ... ηλεκτρομαγνητικών και ... άλλων όπλων του ; ...

Το ισραήλ προτρέπει τις ηπα για επίθεση 

στη Συρία

   «Οι ηπα θα πρέπει να προχωρήσουν σε στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, προκειμένου να αναλάβουν τον έλεγχο του οπλοστασίου των χημικών όπλων που βρίσκονται ακόμη στην ταραγμένη χώρα της Μέσης Ανατολής».
    Τα παραπάνω δήλωσε, σήμερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών του ισραήλ ζέεβ ελκίν.
    «Είναι σαφές ότι εάν υπάρχει βούληση από την πλευρά των ηπα και της διεθνούς κοινότητας, πρέπει να αναληφθεί στρατιωτική δράση για να αποκτηθεί ο έλεγχος  του οπλοστασίου των χημικών όπλων της Συρίας,  και να σταματήσει κάθε απειλή», δήλωσε ο Ελκίν.

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΕΥΓΕ ! Προς τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος και των Ελλήνων ! "Βρέξει-χιονίσει" φυλούν ... Θερμοπύλας ! Χριστούγεννα-Ανάστασις-15Αύγουστος-Διακοπαί Θέρους αδιάφορον ! Ακόμη και ... εναντίον του ... επισήμου κράτους, ήτοι του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-κράτους "μας" ...

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ...
Ασκήσεις ετοιμότητας Στρατού Ξηράς, Ειδικών Δυνάμεων και εφέδρων (φωτορεπορτάζ)
   Σε μια προσπάθεια να επιδείξουν ετοιμότητα παρά τα μεγάλα προβλήματα που εντιμετωπίζουν οι ΕΔ λόγω τηςμείωσης των προϋπολογισμών των τελευταίων ετών, περίπου σε ποσοστό 50% και παρά την επώδυνη πραγματικότητα παλαίωσης πολλώ συστημάτων και μη αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού τους, τα στελέχη και το προσωπικό των ΕΔ κάνουν ότι μπορούν.
   Στην Χίο βολές συστημάτων πυροβολικού και όπλων υποστηρίξεως Πεζικού πραγματοποίησαν με επιτυχία μονάδες και ανεξάρτητες υπομονάδες της 96 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (96 ΑΔΤΕ). Το νησί έχοντας υποστεί μεγάλη καταστροφή από την θερινή μεγάλη πυρκαγιά πο αποτέφρωσε σημεία απόκρυψης και εκτόξευσης βολών πυροβολικού υπό κάλυψη, αποτελεί και λόγω της εγγύτητας με την μικρασιατική ακτή, μια μεγάλη αμυντική πρόκληση για τους υπεραπιστές της.
   Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής εκπαίδευσης που διεξήχθη ημέρα και νύκτα, εκτελέστηκαν βολές από αυτοκινούμενα οβιδοβόλα M109A2 των 155 χλστ., M110A2 των 203 χλστ. Και πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων (ΠΕΠ) RM-70.
   Παράλληλα έγιναν με επιτυχία βολές κατευθυνόμενων αντιαρματικών βλημάτων TOW από αντιαρματικούς εκτοξευτές M901A2 ITV, ενώ συγκροτήματα εκτέλεσαν διάφορα τακτικά σενάρια.
   Στο μεταξύ, Διακλαδικοί σκοπευτικοί αγώνες ανάμεσα σε Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων διεξήχθησαν στο Πεδίο Βολής Κανδηλίου στο Μεγάλο Πεύκο, την 25η Απριλίου 2013.
   Στους αγώνες, οι οποίοι οργανώθηκαν και διεξήχθησαν για πρώτη φορά, συμμετείχαν στελέχη από τη 2η ΜΑΛ, τη Ζ’ ΜΑΚ, το ΕΤΑ, τη ΔΥΚ και την 31 ΜΕΕΔ, τα οποία διαγωνίστηκαν σε βολές με πιστόλι και τυφέκιο, καθώς και σε βολές ακριβείας ελευθέρου σκοπευτή.
   Τέλος, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η άσκηση εφέδρων ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ. Η εφεδρεία, κυρίως χάρη στο μεράκι και των πατριωτισμό κάποιων Ελλήνων οου εννοούν να υπερασπιστούν την πατρίδα απέναντι σε όλους τους εχθρούς (όχι μόνο τους φανερούς...) κανει κυριολεκτικά ότι μπορεί για να είναι ετοιμοπόλεμη.
   Με επίκεντρο την εκπαίδευση σε γνωστικά αντικείμενα μονάδων πεζικού που είναι απαιτούμενα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το προσωπικό στο σύγχρονο πεδίο μάχης.
   Συμμετείχαν 18 ομάδες των 8 ατόμων, μέσα σε αυτές 2 από την Κύπρο με ενθουσιασμό, σοβαρότητα και θέληση για εκπαίδευση.
   Συνολικά 200 έφεδροι από όλη την Ελλάδα και Κύπρο μετέβησαν στην περιοχή της άσκησης  με δικά τους έξοδα για να… καταπονηθούν τόσο, με μόνη ανταμοιβή την ηθική ικανοποίηση της συμμετοχής και της συνεκπαίδευσης με συναδέλφους εφέδρους.
   (Περισσώτερα εις το κάτωθι Ιστολόγιον δημοσιεύσεως του κειμένου)
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Προς Αναγνώστην ! 1 (Και ουχί προς τα, λόγω ... ατιμωρησίας, προκλητικά και θρασύτατα ... κοπρόσκυλα)

   Είπον, ότι δεν θα σχοληθώ μετά των ... μυστικών κοπρόσκυλων, αλλά κατόπιν εσκέφθην, ότι ένιοι εκ των Αναγνωστών του ιστολογίου τούτου ίσως εδιάβασαν την ανάρτησιν του ... πολύ μάγκα κοπρόσκυλου, οπότε χάριν των Αναγνωστών τούτων ωφείλω, ίνα απαντήσω.
   Και θα απαντήσω, μόλον ότι λακωνικώς, ήτοι τηλεγραφικώς, αφού πρώτερον, όμως, παραθέσω μίαν επεξήγησιν και τέσσαρας μικράς ιστορίας !
   Επεξήγησις : Κοπρόσκυλον ονομάζουν οι ιδιοκτήται ποιμνίων, τον σκύλον όστις ... μόνον τρώγει και ... ουδόλως φροντίζει το κοπάδι, προστατεύων τούτο είτε εκ των λύκων είτε εξ ετέρων ζώων επικινδύνων ως προς το κοπάδι ...
   Ιστορία 1η : Προ ετών Έλλην εκ των γ.π.α. επέστρεψεν εν Ελλάδι. Κατόπιν της επιστροφής του ευρέθη υπάλληλος του γραφείου Υφυπουργού τινός, εκ του Πολιτικού Κόμματος "Νέα Δημοκρατία" προερχομένου. Αργότερον ευρέθη εις έτερον Πολιτικόν Κόμμα, νεοδημιουργηθέν, και ετοποθετήθη υπό του Αρχηγού του εν λόγω Κόμματος εις το γραφείον Βουλευτού τινός.
   Ούτος, λοιπόν, εδιηγήθη εις εμέ το κάτωθι γεγονός. Ότε έζη εις την Νέαν Υόρκην, συνέβη, ίνα αντικρύση, και ο ίδιος και άπαντες οι Έλληνες της περιοχής, "σύνθημα" εις τοίχους, ονομάζουν τους Έλληνας "βρώμικους" ! Το σύνθημα εσβήσθη, αλλά και πάλιν εγράφη την επομένην νύκταν ! Τότε απεφάσισαν, όπως ανεύρουν τον δράστην ! Αφού έσβησαν εκ νέου το σύνθημα, αντί να μεταβούν προς ύπνον, ... εφύλαξαν την περιοχήν ! Αργώς, κατόπιν του μεσονυκτίου, ενεφανίσθη ... νεγράκος τις, όστις και ανέγραψεν εκ νέου το σύνθημα περί ... βρώμικων Ελλήνων ! Ενεφανίσθησαν, τότε, οι Έλληνες και τον ... ΕΦΟΝΕΥΣΑΝ, ρίπτοντες και μικροποσότηταν ... ναρκωτικών πλησίον του, ώστε να φανή εις τας εκείσε Αστυνομικάς Αρχάς, ότι επρόκειτο περί υποθέσεως ... ξεκαθαρίσματος μεταξύ συμμοριών πωλούντων ναρκωτικά ... Όπερ και εν τέλει εσυνέβη, κλεισθείσης υπό της Αστυνομίας του φακέλου της εν λόγω υποθέσεως και τοποθετηθείσης εις το ... Αρχείον ... Του λοιπού ουδέποτε ανέγραψεν τις εις εκείνην την περιοχήν τοιούτον σύνθημα εις βάρος των Ελλήνων ! (Εις το σημείον τούτο να είπω, ότι παρέλκει η συζήτησις, εάν το νεγράκι εξ εαυτού έπραττεν ή ήτο όργανον ετέρων, ήτοι των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων ... Να μάθουν και τα όργανα των εχθρών ημών των Ελλήνων, ότι δεν θα πράττουν ατιμωρητί εναντίον ημών, ώστε να μην βρίσκουν οι εχθροί ημών ευχερώς ... εκτελεστικά όργανα ...) !    
   Ιστορία :  Προ περίπου 10 ετών ο τότε πρωθυπουργός του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ απεφάσισεν την επιστροφήν των εδαφών της Συρίας, τα οποία ο ίδιος, στρατηγός ών παλαιώτερον, είχεν καταλάβει ... Η Απόφασίς του ταύτη εφαίνετο λογική και θα ωφέλει το κράτος, το οποίον διοικούσε. Αλλά οι αληθώς έχοντες την δύναμιν των Αποφάσεων, όπισθεν της ... βουλής, διέταξαν ... 25ετήν πρακτορίσκον των μυστικών υπηρεσιών, ίνα ... θανατώση τον εν λόγω πρωθυπουργόν ... Και όντως τον ... εθανάτωσεν ... (Λεπτομέρεια : Τα εδάφη της Συρίας παραμένουν έως σήμερον εντός του ελέγχου του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ ...) !

Ανυπεράσπιστοι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ! Ο ... κρατικός μηχανισμός, φανερός και ... μυστικός, δεν ασχολείται μετά ... Εθνικών προβλημάτων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ...

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΠΟΓΥΜΝΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ


    Επανέρχονται οι "μπέηδες" στη Βραχογοραντζή της Βορείου Ηπείρου με νέες εδαφικές διεκδικήσεις
    Είναι γνωστή εδώ και χρόνια η υπόθεση του τεκέ των Μπεκτασήδων στην Βραχογοραντζή Αργυροκάστρου, όπου "απόγονοι" των μπέηδων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διεκδικούν με ψεύτικα έγγραφα μεγάλη έκταση στην θέση Κερασιά.

   Όμως τώρα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εμφανίστηκαν άλλοι «μπέηδες», προερχόμενοι από το Λιμπόχοβο, οι οποίοι με ψεύτικα στοιχεία, πλαστά ταπιά και ψευδείς μαρτυρίες, διεκδικούν τις ράχες της Βραχογοραντζής, τα λεγόμενα «Προσήλια».
    Ο Έπαρχος Κάτω Δρόπολης Δημήτρης Μαλιούκης, παρεμβαίνοντας στην υπόθεση άρχισε να ζητά μαρτυρίες από ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία που θα αντικρούουν τους ισχυρισμούς των Τουρκαλβανών.
   Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεγαλύτερων, μέχρι το 1943 όντως Αλβανοί μπέηδες χρησιμοποιούσαν λιβαδικές εκτάσεις της Βραχογοραντζής, για τις οποίες όμως πλήρωναν ενοίκιο στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι ήταν - και είναι – οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.
   ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

Γίνωνται αντίστοιχα θαύματα και υπό του ... μωχάμεντ ; ... Διότι ΜΟΝΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ακούωνται ...

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΥΕΝΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΗ

1   Τον μήνα Μάρτιο του 2002 έγινε ένα άλλο θαύμα της Παναγίας μας. Κάποιος Χριστιανός μας, ονόματι Γεώργιος, που εργάζεται σαν διευθυντής σε συνεργείο αυτοκινήτων της εταιρείας Τζεκαμίν, είχε το κορίτσι του άρρωστο από σχιζοφρένεια. Το επήγαινε στους γιατρούς, αλλά δεν έβλεπε θεραπεία.
   Κάποια ημέρα ο Κατηχητής της ενορίας μας, Λουκάς τ᾿ όνομά του, του είπε: «Το παιδί σου δεν γίνεται καλά με γιατρούς παρά μόνο αν το φέρεις να  προσκυνήσει την Εικόνα της Παναγίας μας».     
   Πράγματι, εκείνη την Κυριακή έφερε το παιδί του στην εκκλησία, φρουρούμενο από δύο αδέλφια της. Την επήγαν και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας του τέμπλου και αμέσως θεραπεύθηκε. Η χαρά όλων δεν περιγραφόταν. Η πίστις τους γιγαντώθηκε και παντού ακουγόταν το νικητήριο μήνυμα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού».
    Μετά από  κατήχησι 6 μηνών το κορίτσι βαπτίσθηκε και πήρε το όνομα Μαρία-Παντελίνα.

"Φέρε το παιδί σου στην Παναγία της Λουένας..."
    Παρόμοιο θαύμα έζησε ο ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος της Λουένας με την θεραπεία ενός άλλου παιδιού σχιζοφρενούς. Ο πατέρας του, είναι διευθυντής Αστυνομίας της Λουένας. Έτρεξε παντού. Σπατάλησε τα λίγα χρήματά του που είχε. Όλοι του υπόσχοντο, αλλά η θεραπεία δεν είχε έλθει.
    Άκουσε για το γεγονός αυτό ο Κατηχητής μας Λουκάς και είπε στον πατέρα να φέρει το παιδί του στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πράγματι, ήτο ημέρα, όταν ξεπρόβαλλε μέσα από το πλήθος των πιστών ο διοικητής κρατώντας με κάποιον άλλο το παιδί του. Με την υπόδειξι του Κατηχητού το μετέφεραν στο τέμπλο. Πλησίασαν το παιδί στην Εικόνα της Παναγίας. Εκείνο ασπάσθηκε την Παναγία μας και αμέσως θεραπεύθηκε.
    Νέες ζητωκραυγές του πλήθους. Νέα παραλληρήματα. Νέα αναφωνητά των γυναικών. Λίγη ώρα μετά την Λειτουργία μπήκε μέσα ένα σώμα αστυνομίας με τον διοικητή. Ήλθαν να μάθουν και ν᾿ ακούσουν, τι Εκκλησία είναι αυτή και πως γίνονται τέτοια θαύματα»;
    Μού είπε ο π. Ιωακείμ, πάρα πολλοί αστυνομικοί και ο πατέρας του παιδιού είναι Κατηχούμενοι. Η πίστις διαδίδεται παντού με τα θαύματα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Είναι θέλημά Του ο λαός να γνωρίσει το αληθινό Φως, τον Χριστό, και ν᾿ απαλλαγεί οριστικά από τα σκότη της αμαρτίας της μαγείας και του αιωνίου θανάτου.
   ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

Και 'σύ, ρε σκυλάραπα ... ομπάμα, τι σκατά θέλεις από την Συρίαν ; ... Σου γάμησε την μάνα η Συρία ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Οι ηπα τρόμαξαν 

από τις επιτυχίες 

του συριακού στρατού   Αυξήθηκε στις ηπα η υστερία σχετικά με τα χημικά όπλα στη Συρία εξαιτίας των επιτυχιών του κυβερνητικού στρατού στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών Ομράν Αλ Ζουάμπι σε συζήτηση που είχε με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας Ιλιάς Ουμαχάνοφ.

   Επίσης ο Αλ Ζουάμπι τόνισε ότι «η συριακή κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε και δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα». Την ίδια στιγμή, κατά τη διεξαγωγή κλειστών ακροάσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο υπουργός εξωτερικών Τζον Κέρι δήλωσε ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ορίσουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και να ξεκινήσουν να προμηθεύουν με όπλα την αντιπολίτευση.
   Η Φωνή της Ρωσίας

Ρέ σκυλάραπα ... ομπάμα ! Εντελώς ... εμφύλιος γίνεται εις την Συρίαν ! ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Πάνω από το 80% των μαχητών 

στη Συρία 

είναι αλλοδαποί   Το ποσοστό των αλλοδαπών στις τάξεις των ανταρτών, οι οποίοι πολεμούν στη Συρία, ξεπερνά το 80%.

   Προέρχονται από 29 κράτη από όλο τον κόσμο. Αυτό δήλωσε σήμερα, ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών Ομράν αλ Ζούμπι.Σύμφωνα με τον αλ Ζούμπι, το βασικό εμπόδιο για την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία, είναι ότι η ροή των όπλων, που φτάνουν στους αντάρτες, συνεχώς αυξάνεται.
   Η Φωνή της Ρωσίας 

Ρέ ... ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-κράτους που χρειαζώμεθα ! ...

Εκβιαζόταν από υπάλληλο του ΣΔΟΕ 
ένας επιχειρηματίας
   Συνελήφθησαν ένας υπάλληλος του ΣΔΟΕ, ηλικίας 47ετών, και ένας 42χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Λαχαναγοράς, έπειτα από καταγγελία επιχειρηματία για εκβιασμό σε βάρος του.
   Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο επιχειρηματίας ανέφερε πως ο 42χρονος, προσποιούμενος ότι είναι υπάλληλος του ΣΔΟΕ, τον απείλησε και ζήτησε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ προκειμένου να μη βεβαιώσει φορολογικές παραβάσεις στην επιχείρησή του.
   Σε προκαθορισμένο ραντεβού που πραγματοποιήθηκε χθες στην περιοχή της λαχαναγοράς προκειμένου να καταβληθεί από τον επιχειρηματία το παραπάνω χρηματικό ποσό, ο 42χρονος παρουσιάστηκε και συνελήφθη.
   Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ίδιος επρόκειτο να μοιραστεί το παραπάνω ποσό με 47χρονο υπάλληλο του ΣΔΟΕ, ο οποίος επίσης συνελήφθη.
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ρε το ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-κράτος ! Και το τελευταίον αλβανικόν ζώον μπορεί, να φτύνη τον Εισαγγελέαν !

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Ρέ το ΣΚΟΥΠΙΔΟ-κράτος εντός του οποίου διαβιώμεν ! ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ εις εκάστην έκφανσίν του ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ελληνικό αεροσκάφος τύπου STEALTH 

που ...''παραδόξως'' πετάει !! ( video )

Tο πρωτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ αεροσκάφος ''ARCHON SF 1'' σε πτήσεις, όπου κάνει τον ΚΟΣΜΟ να παραμιλά και τους Αμερικανούς να τρέχουν...Αμερικανικές εταιρείες ενδιαφέρθηκαν για αεροσκάφος που έφτιαξε Έλληνας αστυνομικός στη Φλώρινα...

Γιώργος Ηλιόπουλος, ο κατασκευαστής από την Φλώρινα. Δεν είναι αεροναυπηγός, ούτε μηχανικός αεροσκαφών, ούτε καν τεχνικός οποιασδήποτε ειδικότητας....Απλά είναι Αστυνομικός...με πάθος και μεράκι όμως για την αεροπλοία...είναι και ο πρόεδρος της αερολέσχης Φλώρινας.

Ύστερα από κοπιαστική δουλειά και 3000 τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου το κατασκεύασε και σε κανονικό μέγεθος, χρησιμοποιώντας αεροπορικό αλουμίνιο και ο «Άρχων», όπως το ονόμασε, έκανε το πρώτο του ταξίδι στους αιθέρες.

Πρόκειται για ένα υπερελαφρό αεροσκάφος μόλις 200 κιλά, με κινητήρα μόλις 46 ίππων, μονοθέσιο, που μοιάζει με μαχητικό (άλλωστε τα περισσότερα μέρη του είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο που χρησιμοποιείτε στην αεροναυπηγική) με πολλές καινοτόμους σχεδιασμούς σε παγκόσμια κλίμακα (άν προσέξετε στις λεπτομέρειες σχεδίου του τείνει σε τεχνολογία STEALTH) και μάλιστα για αυτό το συγκεκριμένο αεροπλάνο έχει δεχθεί πάρα πολλά email και τηλεφωνήματα από αμερικανικές εταιρείες που επιθυμούν να το αξιοποιήσουν εμπορικά.

Η Πολεμική Αεροπορία, του επεφύλαξε θερμή υποδοχή...αλλά μέχρι εκεί...γιατί το κράτος που θα έπρεπε να έχει ήδη κινηθεί, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Φανταστείτε, ότι για να πάρει άδεια να πετάξει από τις Ελληνικές αρχές είδε και απόειδε ο κατασκευαστής, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην Ιταλία. Ναί, στην Ιταλία, γιαυτό και τα διακριτικά ''νηολόγησής'' του φέρουν στα αρχικά το γράμμα ''Ι-Α281''
 
 Αμερικανικές εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για εμπορική αξιοποίηση αεροπλάνου που
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στη Φλώρινα, όχι από κάποιον αεροναυπηγό, αλλά από
έναν... αστυνομικό ο οποίος ήθελε να ασχοληθεί με την κατασκευή αεροπλάνων, με
μέσα «οικονομικά» και «εναλλακτικά»........
Ο αστυνομικός Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Αερολέσχης
Φλώρινας , αποφάσισε να ασχοληθεί με την κατασκευή αεροπλάνων, σε μια μια περίοδο που
όπως λέει ο ίδιος «τα λεφτά δεν περίσσευαν». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε
κάποιο ειδικό σχετικό κατάστημα στον Καναδά, κάποιος του έδωσε την ιδέα να προχωρήσει
στην κατασκευή ενός αεροπλάνου, όχι με τα συνήθη υλικά, αλλά με απλά, καθημερινά υλικά
που όλοι έχουμε στο σπίτι μας.
Το πρώτο λοιπόν αεροπλάνο που κατασκεύασε ήταν ξύλινο και μάλιστα... ανακυκλώσιμο,
αφού τα ξύλα που χρησιμοποίησε για την κατασκευή του προέρχονταν από τα παλιά του
έπιπλα, το κάθισμα που τοποθέτησε στη θέση του οδηγού ήταν ένα αναπηρικό καροτσάκι,
ενώ τα μηχανικά του μέρη προήλθαν από έναν παλιό κινητήρα αυτοκινήτου.
Όπως ο ίδιος έχει πει, για να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατασκευή του Λυγκιστή, όπως
είναι το όνομα του εν λόγω αεροπλάνου, χρειάστηκε να ξεπεράσει και το φόβο του και τον
εαυτό του, καθώς το εγχείρημά του κινδύνευε να χαρακτηριστεί ως μία φαιδρή ιστορία για
έναν τρελό που προσπάθησε να φτιάξει αεροπλάνο.
Πάντως,, μόλις ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου του αεροπλάνου και θεωρώντας ότι
έχει εκπληρώσει το όνειρό του, δήλωνε πώς δεν θα επιχειρούσε κάτι ανάλογο στο μέλλον,
ακόμη και αν του έδιναν 1εκ. ευρώ.
Το μικρόβιο όμως του είχε μπει και κάτι μέσα του του έλεγε να συνεχίσει. Και το έκανε
κατασκευάζοντας ένα δεύτερο αεροσκάφος από τσίγκους τυπογραφείου, σε κλίμακα 1 προς
6. Μάλιστα, όταν πέταξε, η χαρά του, όπως λέει ο ίδιος ήταν τόσο μεγάλη που κόντεψε να
πάθει καρδιακή προσβολή.
Ύστερα από κοπιαστική δουλειά και 3000 τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου το
κατασκεύασε και σε κανονικό μέγεθος, χρησιμοποιώντας αεροπορικό αλουμίνιο και
ο «Άρχων», όπως το ονόμασε, έκανε το πρώτο του ταξίδι στους αιθέρες.
Πρόκειται για ένα υπερελαφρό αεροσκάφος που μοιάζει με μαχητικό και μάλιστα για αυτό το
συγκεκριμένο αεροπλάνο έχει δεχθεί πάρα πολλά mail από αμερικανικές εταιρείες που
επιθυμούν να το αξιοποιήσουν εμπορικά.

O Γιώργος Ηλιόπουλος δημιουργός του Αrchon SF-1 σε παρουσίαση στις ΗΠΑ! video!


O Γιώργος Ηλιόπουλος δημιουργός του Αrchon SF-1 και του Λυγκιστή σε παρουσίαση στις ΗΠΑ πριν λίγες ημέρες.
 Όπως είναι γνωστό και από παλιότερες αναρτήσεις μας η ξεχωριστή σχεδίαση του Άρχοντα που μοιάζει με το Stealth F-22, καθώς και το ότι το σχεδίασε ο ίδιος ο Γιώργος Ηλιόπουλος και το κατασκεύασε από απλά καθημερινά υλικά, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και διαδοχικά δημοσιεύματα στην αεροπορική κοινότητα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Όπως αναφέρει ο κ Ηλιόπουλος ο Άρχοντας είναι το πρώτο Ελληνικό αεροπλάνο και έχει την τιμή να τους το παρουσιάζει. Επόμενος σταθμός το μεγάλο αεροπορικό event το Sun And Fun στην Φλόριντα σε λίγες ημέρες !

The designer of Archon SF1, talks in USA : http://youtu.be/CewY_SdZzWk

ΕΥΓΕ ! Προς τον ... βλαδιμηράκον ! Επί του θέματος των ... σοδομιτών και του μεταξύ των ... γάμου ! Ήτοι επί του θέματος του πλήρους ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ, εκ μέρους των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων, του ιερού θεσμού του ΓΑΜΟΥ ...

Οι δηλώσεις του Πούτιν 
για τους γάμους των ομοφυλόφιλων
   Σήμερα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, τρεις ημέρες μετά την απόφαση που έλαβε η Γαλλία σχετικά με το ζήτημα των γάμων ομοφυλόφιλων, δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να αναθεωρήσει τις συμφωνίες υιοθεσίας με τις χώρες που έχουν νομιμοποιήσει αυτούς τους γάμους.
   "Εκτιμώ ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές. Θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό που συμβαίνει γύρω μας", δήλωσε ο Πούτιν σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τους βουλευτές, υποστηρίζοντας τις "πολιτιστικές παραδόσεις και τα ηθικά πρότυπα" της Ρωσίας.
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr