Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Προς ... δημοσιογράφους του κώλ...

                           Η ανάρτησις ταύτη αφιερούται
εις τον εκ Θεσσαλονίκης φίλον Κώστα Π.
   Ώστε, φίλε Κώστα, "οι γερμανοί είναι φίλοι μας" ...
   Ορθώς !
   Εκ της εποχής του ... Αλαρίχου και εντεύθεν ...
   "Πρακτορικές πουτανιές σε δημοσιογραφικά στόματα" ...
   Εάν ήθελαν, να είπουν, ότι δεν αποτελούν φίλους ημών αι γ.π.α. θα συμφωνούσαμε !
   Αλλά δεν το λένε ...
   Λένε, όμως, ότι "οι γερμανοί είναι φίλοι μας" ...
   Καλύτερα να το βουλώσουν το απύλωτο ...
   Το ... καλοταϊσμένο εκ των χρημάτων του Λαού ...
   Ή των υπηρεσιώνε ...
   Ή των ... πασοκόνε ...
   ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΝΩ.-

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Προς σκουπίδια Φυλακών Κορυδαλλού !


   Επληροφορήθην, ότι ο εν λόγω ... επειράθη, όπως αυτοκτονήση, προ ημερών, ευρισκόμενος εις το επισκεπτήριον, καταπίων ... τμήματα τεθριμμένου υαλίνου αντικειμένου !
   Να προσέχετε, Σκουπίδια !
   Διότι, προκειμένου να προβή εις τοιαύτην πράξιν ο εν λόγω, γνωρίζω, τι ακριβώς του προξενήσατε ...
   Και θα υποστείτε χειρώτερα, των ό,σων του επράξατε ...
   Γαμώ το σκουπιδο-ισραήλ σας !
   Γαμώ τας μασωνικάς στοάς σας !
   Γαμώ την ορθία σκουπιδο-κατσίκα σας !
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΝ ΕΣΥ !

                                                      

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Αντελήφθητε ... χούφτεν-χάφτεν ; ... 3

   Επί ... 1,5 ... αιώναν ... προσπαθούν, ίνα επιτύχουν τούτο ...
   Και ουδέν επέτυχον ...
   Επειδή ... ενθάδε υφίσταται η ... Γη του Διός ..., ουχί, δε, εκείσε, ως γελοιωδώς πως πιστεύετε ...
   ΒΛΑΜΕΝΟΙ.-                                                

Αντελήφθητε ... χούφτεν-χάφτεν ; ... 2

                                                     

Αντελήφθητε ... χούφτεν-χάφτεν ; ... 1

   Ώστε, χούφτεν-χάφτεν, η αναλογία πληθυσμών ήτο :

   γερμανία-ιταλία      113.000.000
   ΕΛΛΑΣ                           7.000.000
   ...
   Μόλον τούτο, πως κατακτήσατε την Ελλάδαν ;
   Αφού ... "άνοιξε τα μπούτια" η χαζαρο-ουγγαρία ...
   Αφού ... "άνοιξε τα μπούτια" η βλακο-ρουμανία ...
   Αφού ... "άνοιξε τα μπούτια" η σκυλο-βουλγαρία ...
   Αφού ... "άνοιξε τα μπούτια" η φουκαρο- γιουγκοσλαυία ...
   Και κατόπιν ... δύο εσωτερικών ... Προδοσιών ...
   Του σκουπιδο-εβραίου ... καράσσο ...
   Και του ... τσολακ-ογλού ...
   Η ... ποντιακή σας ... αναμένει ...

Παύσατε εκμάθησιν ξένων διαλέκτων ...

   Ώστε, σας κλέπτουν και τα ολίγα χρήματά σας ...
   Εκμεταλλευόμενοι τα αισθήματα προς τα τέκνα σας ...
   ΠΑΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΙΝ ΞΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΜΩΝ.-                                                        

Απεβίωσεν γνωστός ... κρυπτο-εβραίος ...

   Εψόφησεν γνωστός κρυπτο-εβραίος προ ολίγων ημερών ...
   Κρίμα ...
   Ήλπιζον, ότι θα ζήση επ' ολίγον εισέτι ...
   Ώστε, να λάβη και επί Γής τα αργύρια της προδοσίας ...
   Προσέφερεν πολλά εις την Α-ληθήν σκουπιδο-πατρίδαν του ...
   Και εις τον σκουπιδο-πάναν ...

Ο ... πολιτισμός των ... γερμανών 12

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, η Αστυνομία της Γερμανίας εξήρθρωσεν ... δίκτυον ... κανιβάλων, αποτελούμενον εκ ... 200 ... ανθρώπων !
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, γερμανός ... καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε εις τα ... έργα του πλαστικοποιημένα ... πτώματα ... κινέζων ή σινών !
   Μόνον εσύ μένεις ... απολίτιστος, ώ Έλληνα ...
   Δεν μιμείσαι τους χούφτεν-χάφτεν και τους σίνας ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-                                                  

Τι έσπειρες ... εσύ, σήμερον ; ...

   Χθές ; ...
   Αύριον ; ...
   Ώχ ...                                                    

Ουδεμία ... έκπληξις ... 1


Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

... σύμμαχοι και ... συνεταίροι ... της Ελλάδος !

   Ήκουσα, προσφάτως, γνώστην των τεκταινομένων, να λέγη :
ο κτηνοτρόφος της ιταλίας δικαιούται, όπως παράγη γάλα εις ποσότηταν 2 τόνων ανά έτος, εν ώ ο κτηνοτρόφος της Ελλάδος δικαιούται, όπως παράγη γάλα εις ποσότηταν ... 62 κιλών ανά έτος !!!
   Σύμμαχοι και συνέταιροι ... 
   Όχι απατεώναι, ως ημείς οι Έλληνες ...  
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών ! 8

   Υπάγητε και δεν θα κινδυνεύετε εκ του σεισμού ...
   Ούτε εκ της πείνας ...                      
   Ούτε εκ των λοιμωδών ασθενειών των τερατουπόλεων ...          

Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών ! 7

   Υπάγητε και, εάν επιθυμείτε, δύνασθε και εις το Χωρίον, όπως κτίσετε οικίαν πολυτελήν μετά των ... γνωστών ανέσεων απάντων.                                               

Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών ! 6

   Υπάγητε και εύρετε τον σκοπόν της ζωής υμών, τον οποίον απωλέσατε εντός των τερατουπόλεων της πορνείας, της ... αργίας-τεμπελίτιδος, της αναξιοπρεπείας, της φουκαροσύνης, της γελοιότητος, της αποβλακώσεως, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ.-           

Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών ! 5

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, εάν επιθυμής πλούτον, πέραν των απαραιτήτων-βασικών εννοείται, και εις το Χωρίον δύνασαι, όπως αποκτήσης τούτον ...                                                      

Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών ! 4

   Η μελέτη ταύτη, ώ Αναγνώστα, πρόχειρος, αποσπασματική και αναμνησιακή εστί, ουδόλως, δε, πλήρης. 
   Απευθύνεται και προς τον αυξηθέντα εν Χωρίω και  είτα μεταναστεύσαντα εκτός της ΕΛΛΑΔΟΣ, αλλά και προς τον μετακινηθέντα εις τας Πόλεις της Ελλάδος !
   Σκοπόν, λοιπόν, της κάτωθι "μελέτης" αποτελεί η εμφάνισις εις εσέ της καταστάσεως εκείνης, την οποίαν ουδέποτε φαντάζεσαι ολόκληρον και ουδέποτε θεωρείς ως κίνητρον επιστροφής εσού εις την ΕΛΛΑΔΑΝ και εις το Χωρίον !            


   Φαγητά :
 1.   Μελιτζάναι
 2.   Φασολάκια φρέσκα και ξηρά φασόλια
 3.   Πιπεριαί 3 ειδών
 4.   Σπανάκι
 5.   Κολοκυθάκια
 6.   Γαιώμηλα
 7.   Φακή
   Σαλάται :
 1.   Μαρούλι  
 2.   Λάχανον
 3.   Κουνουπίδι
 4.   Τομάτα
 5.   Αγγουράκι
 6.   Παντζάρι
 7.   Ραδίκια
 8.   Γλιστρίδα
 9.   Λάπατα
 10.   Τσουκνίδαι 
   
   Συνοδευτικά :
 1.   Μαϊνδανός
 2.   Άνιθος
 3.   Κρόμμυα φρέσκα και ξηρά
 4.   Σκόρδα φρέσκα και ξηρά
 5.   Ράπανον
 6.   Ρίγανη
 7.   Βασιλικός
 8.   Μάραθος
 9.   Σέλινον
 10.   Βότανα εν γένει
    

   Φρούτα :
 1.   Σταφύλι
 2.   Καρπούζι
 3.   Πεπόνι
 4.   Κεράσι
 5.   Βύσσινον
 6.   Κορόμηλον
 7.   Δαμάσκηνον 
 8.   Κυδώνι
 9.   Ρόδι
 10.   Μηλέαι πολλών ειδών
 11.   Μούσμουλον
 12.   Αχλάδι
 13.   Συκέα
 14.   Βερύκοκκον
 15.   Ροδάκινον
 16.   Πορτοκαλέα
 17.   Μανδαρινέα
 18.   Λεμονέα
 19.   Αμυγδαλέα
 20.   Καρυά 


   Διάφορα :
 1.   Κολοκύθα (βραστή+γλυκό+κολοκυνθόσποροι)
 2.   Ηλίανθος  (ηλιόσποροι)
     Τρόφιμα εκ μονοκαλλιεργειών :
  1.   (Από σιτάρι) Αλεύρι
  2.   Άρτος 
  3.   Ζυμαρικά παντός είδους
  4.   Παξιμάδια
  5.   Πίτται οικίας και επαγγελματικαί
  6.   (Από Καλαμπόκι) Αλεύρι
  7.   Άρτος-Γλυκά
  8.   Ψητοί και βραστοί καρποί
  9.   Πόπ-κόρν
     Τρόφιμα εκ ζωοτροφίας εν γένει :
  1.   Γάλα
  2.   Τυρός
  3.   Οξύ γάλακτος
  4.   Βούτυρον
  5.   Μυζήθρα
  6.   Κρέας θηλαστικών-αμνοεριφίων-κοτόπουλων
  7.   Παράγωγα κρέατος, αλλαντικά
  8.   Ωά
  9.   Μέλι-Βασιλικός Πολτός-Κερήθραι
     Τα ως άνω, ώ Αναγνώστα, εάν επιθυμής, όπως αγοράσης εκ των πωλούντων ταύτα εις τα αντίστοιχα καταστήματα, χρειάζεσαι ... πολλά χρήματα !
     Τα αυτά, όμως, εάν ευρίσκεσο εις Χωρίον τι, θα είχες ... άνευ χρημάτων, ή δια ελαχίστων χρημάτων, και δια της εργασίας εσού και των λοιπών μελών της οικογενείας εσού !
     Προς τι συνεχίζεις, όπως ... επιβιώνης εντός τερατουπόλεων ή εντός ... Χωρών εκ βαρβάρων και ανθ-Ελλήνων ; ...
     Προς τι δεν προτρέπεις, ό,σους εκ του περιβάλλοντος εσού κρίνεις, ότι η ... παρουσία των εν Αθήναις π.χ. ουδέναν ... απασχολεί, όπως εγκατασταθούν εις Χωρίον της καταγωγής ή της εκλογής των ; ...

  Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών ! 3

     Η ως άνω εικών ελήφθη εκ του βιβλίου, το οποίον συνέγραψεν ο οξύνους Νικόλαος Ι. Μέρτζος και φέρει ως τίτλον το "Οδός Ελλήνων" !
     Πλησίον της εικόνος ταύτης, ώ Αναγνώστα, τοποθέτησον την εικόναν, του χώρου εντός του οποίου ... επιβιώνεις και ουχί Δια-βιείς ... 
     Κατόπιν λάβε τας Αποφάσεις εσού.
     Χαίρε Μέρτζο !                                                   

  εβραιόπουλον τι των χούφτεν-χάφτεν ... βλέπει ! ...

     Ώστε, "συμπεριφέρθηκαν άδικα στην Ελλάδα" ; ... 
     Ημείς γνωρίζωμεν τούτο ...
     Προς τους ομοφύλους εσού να απευθύνεσαι ...
     Θα ενθυμηθούν συντόμως την φράσιν εσού ...
     Άν και θα είναι αργά, ως προς εκείνους ...        

  Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών ! 2

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, η εν λόγω γυνή, εις ηλικίαν 32 ετών ευρισκομένη, ζητεί ... εργασίαν, ... ματαίως ...
     Εις την ηλικίαν της, υπό Διοίκησιν του Κράτους εξ Ελλήνων, η εν λόγω θα είχεν εργασίαν ή 2 έως 4 τέκνα ...
     Υπό Διοίκησιν εβραϊκών σκουπιδιών ευρισκομένου του Κράτους, ούτε εις ανεύρεσιν εργασίας ούτε εις δημιουργίαν οικογενείας ελπίζει ...
     Εις τι ελπίζει ;
     Άγνωστον ...                                                     

  Η ... Μασωνία 2

    Την 23ην Ιανουαρίου 2010 ανήρτησα, ώ Αναγνώστα, το κείμενον "Μασωνία 1".   Κατόπιν της αναρτήσεως εκείνης εσκέφθην, όπως εύρω την Νομοθεσίαν περί του εν λόγω ... ευαγούς ιδρύματος ...
     Εκκίνησα εκ του Ιστολογίου (www.dsa.gr) του Συλλόγου Δικηγόρων Αθηνών (ΔΣΑ).
     Εστάθη αδύνατον, όπως εύρω οιονδήποτε νομοθέτημα !
     Ως ουδέποτε να υπήρξεν  Προεδρικόν Διάταγμα ή Βασιλικόν Διάταγμα ή Νόμος, αναφερόμενος εις το εν λόγω ... αόρατον ... ίδρυμα ...
     Εκατευθύνθην εις την, καθ' ύλην αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Κράτους "μας", ήτοι εις το Εθνικόν Τυπογραφείον.
     Μάταιος κόπος, άνευ αριθμού ΦΕΚ ...
     Τελευταίος σταθμός η Βιβλιοθήκη της Βουλής των ... Ελλήνων.
  Φιλότιμοι οι υπάλληλοι ηρεύνησαν επισταμένως την Ιστοσελίδαν της Βουλής, έχοντες ως μόνον στοιχείον την ημερομηνίαν υπογραφής, του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, και ουχί της της δημοσιεύσεως. 
     Αδύνατον !   
     Ηρεύνησα εγώ τους τόμους των ετών 1927 και 1928. 
     Ουδέν !
     Ολίγον προ της αναχωρήσεως εμού, φιλότιμος και πείσμων εις την εξυπηρέτησιν εμού υπάλληλος ... εξήλθεν εκ της Ιστοσελίδος της Βουλής των ... Ελλήνων και εισήλθεν εις την "μηχανήν αναζητήσεως" υπό το όνομα ... google.
     Και, ώ του θαύματος, εκείσε υφίστατο η ... κρίσιμος λεπτομέρεια προς επιτυχήν αναζήτησιν του ζητουμένου !    
     Το ζητούμενον νομοθέτημα, μόλον ότι ήτο Προεδρικόν Διάταγμα, εδημοσιεύθη ... ουχί εις το Πρώτον Τεύχος του ΦΕΚ, αλλά εις το ... Παράρτημα ...
     Αργότερον, υπό υπαλλήλου ετέρας υπηρεσίας ελέχθη προς εμέ, εκείνον το οποίον ήδη εγνώριζον από πολλών ετών : "Ξέρετε, όταν ήθελαν, να κρύψουν κάτι, το δημοσίευαν εις το Παράρτημα" !
     Εκ της ιδίας ως άνω "μηχανής αναζητήσεως" επληροφορήθημεν, ότι υφίστατο και έτερον Διάταγμα, ... Βασιλικόν, το οποίον ετροποποίη το πρώτον, το Προεδρικόν !
     Εν έτει 1949, πριν κοπάση εντελώς ο εμφύλιος πόλεμος, έν εκ των πρώτων προβλημάτων της Χώρας τα οποία ώφειλαν, όπως ρυθμισθούν, ήτο το νομοθετικόν πλαίσιον της ...Μασωνίας. Ούτω πως, επελήφθη ο αρμόδιος υπουργός ... Κωνσταντίνος Καραμανλής ...
     Το δεύτερον τούτο Διάταγμα εφοδιάσθην εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. 
     Εις ετέραν υπηρεσίαν του Εθνικού Τυπογραφείου, εκ της οποίας εζήτησα την εκτύπωσιν του πρώτου Διατάγματος, μόλον ότι είχον ήδη τούτο εκ της Βουλής, "διεδραματίσθη σκηνή απείρου κάλλους", έχουσα ως πρωταγωνιστήν ... άνθρωπον ο οποίος απεπειράθη την ... κλοπήν του αντιτύπου, το οποίον είχον ζητήσει ... Το εν λόγω όν ... ήτο ... άνθρωπος των ... υπηρεσιών ...
     Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, και τα δύο τούτα νομοθετήματα, προς δόξαν της ... ελευθερίας της σκέψεως και της διαφανείας !
     Εκοπίασα επί μίαν, συνολικώς, εργάσιμον ημέραν, αλλά ηύρον το ζητούμενον !
     Ηύρον την, ούτως ή άλλως μη ισχύουσαν πλέον, νομοθεσίαν περί του ... τεκτονικού ιδρύματος και την παρουσιάζω προς χρήσιν υπό απάντων : μελετητών, ιστορικών, κλπ.
                                                        

  Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

  Τα ... επώνυμα ... νεο-ελλήνων τινών ... 2


     Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο υπουργός εξωτερικών του σκουπιδο-ισραήλ ονομάζεται λύμπερ-μαν ...
     Περί του -μαν, είτε ως δεύτερον ή τρίτον συνθετικόν επωνύμων σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων, κλπ, Πολιτικών της Ελλάδος, έγραψα ήδη.
     Λαμβάνων, όμως, υπ' όψιν το πρώτον τμήμα του επωνύμου του εν λόγω όντος, ήτοι το -λυμπερ, αναρωτώμαι, περί του πόθεν προέρχωνται επώνυμα νεο-Ελλήνων τινών ως :
    -Λυμπέρ-ης
    -Λυμπερ-άκης
    -Λυμπερ-άτος
    -Λυμπερ-ίδης
    -Λυμπερ-όπουλος
     Ώχ ...                                                  

  αμερικάνος ή σκουπιδο-εβραίος ο Συντονιστής ;

   
  αμερικάνος ή σκουπιδο-εβραίος ;
    Εσυνήντησα εκείνην εις καφετέριαν του κέντρου της Πόλεως των Αθηνών, εις ήν συναντώνται δικηγόροι, και περί ώραν 9 πρωϊνήν ημέρας τινός του Μαρτίου 200...  
    Είχεν παρατηρήσει, ότι εκεί εσυνήντων φίλον της και συνάδελφον εμού, τον οποίον ανέμενεν ορθία επί του έναντι της καφετερίας πεζοδρομίου, ίνα της δώση χρήματα προς αγοράν ολίγου φαγητού ...
    Επλησίασεν εμέ και ηρώτησεν, εάν αναμένω τον ....
    Απήντησα, ότι τον ανέμενον από στιγμής εις στιγμήν και την εκάλεσα, όπως καθίση μεθ’ εμού.
    Ήτο εμφανές, ότι επείνα !
    Ήτο εμφανές, ότι εκοιμάτο εκτός οικίας (εις παγκάκι, ως αργότερον αποκάλυψεν εις εμέ), δι’ ό και τα ενδύματά της ήσαν βρώμικα !
    Ήτο εμφανές, ότι ήτο ασθενής !
    Συχνώς πως έβηχε, δίδουσα την εντύπωσιν βαρείας ασθενείας ! 
    Κατόπιν μικρού διαστήματος χρόνου ήλθεν ο φίλος της και συνάδελφος εμού, εκ του οποίου εζήτησεν χρήματα, ίνα αγοράση τι βρώσιμον. Της έδωσε, ο παλιάνθρωπος, ελάχιστα χρήματα, δια των οποίων ηδύνατο, να αγοράση ... μίαν ... τυρόπιταν ...
    Ησθάνθην εντροπήν και έδωσα εις εκείνην, όπως αντιληφθή, ότι θα εβοήθων εκείνην. Κατόπιν του πέρατος εκείνης της συναντήσεως εμού μετά του φίλου της και συναδέλφου εμού απήλθον, αλλά επανήλθον κατόπιν παρελεύσεως 3 ωρών.
     Ανέμενεν ... εμέ πλήρης άγχους και αγωνίας περί του εάν θα επανερχόμην ...
     Ούτω πως ήρχισεν η σχέσις εμού μετ’ εκείνης καταστάσα μόνιμος, ως ήτο η επιθυμία εμού, έως την επάνοδον εκείνης εις ομαλήν κατάστασιν.
    Ήτο ... συνάδελφος και εκείνη ...
    Κόρη ανωτάτου αξιωματικού, ήδη συνταξιούχου, της Αστυνομίας.
    Είχεν σπουδάσει εις ... αμερικανικόν στρατιωτικόν πανεπιστήμιον, εδρεύον εν Αθήναις.
    Κατόπιν των σπουδών της απερροφήθη εις ... υπηρεσίαν της Πρεσβείας των γ.π.α. !
    Ομού μετά στρατιωτικού του στρατού των γ.π.α. κατήρτιζον ... σχέδια διακυβερνήσεως, απάντων των Κρατών της περιοχής ημών, των επομένων 2 δεκαετιών ...
    Ο εν λόγω στρατιωτικός ήτο ελληνο-αμερικάνος !
    Τη αληθεία ήτο ... κρυπτο-εβραίος της Ελλάδος και γαμβρός του φίλου της και συναδέλφου εμού ...
    Εν ώ χρόνω είχον ολοκληρώσει τα εν λόγω σχέδια και προ της αναχωρήσεως του στρατιωτικού, δια μεταθέσεως εις ετέραν Χώραν, της επροτάθη δις, υπό ανθρώπων της Πρεσβείας, όπως ... λάβη ποσόν περί τα 25.000 δολάρια, ίνα ... βοηθηθή και ενισχυθή εις την εκκίνησιν καριέρας ... βουλευτού ...
    Ήρνήθη και τας δύο προτάσεις ...
    Αι αρνήσεις της, προφανώς, έδωσαν το μήνυμα, ότι ... επικίνδυνος εστί.
    Κατέστρωσαν σχέδιον εξουδετερώσεως εκείνης, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ήθελεν ανακοινώση εις τρίτους, τα ό,σα εγνώριζεν περί των απορρήτων εκείνων σχεδίων ... διακυβερνήσεως της Ελλάδος και απάντων των γύρωθεν Κρατών !
    Κατ’ αρχήν «της έκαυσαν το μυαλόν», ως θα έλεγεν και το σκουπίδι ο επί Γης κλώνος του σατανά !
    Ο αδαής περί πολλών, εάν εσυνήντα εκείνην και ομίλη μεθ’ εκείνης, θα εσχημάτιζεν την γνώμην, ότι επρόκειτο περί γυναικός ... τρελλής ...
    (Ηυχαρίστησεν εμέ πολλάκις, επειδή επίστευον, εις ό.σα έλεγεν και δεν απέκρουον τα υπ’ εκείνης λεγόμενα ως ... τρέλλες ...)
    Εφ’ όσον εσχημάτιζεν τις την γνώμην, ότι επρόκειτο περί ... τρελλής, λοιπόν, ουδείς θα έδιδεν βάσιν εις ό,τι ... έλεγεν, άπαντα ... φρικτά ...
    Κατόπιν ενός και πλέον έτους, ημέραν τινά εσυνηντήθημεν εκ νέου εις ήν καφετέριαν είχωμεν γνωρισθεί.
    Διαρκούσης της συνομιλίας ημών επλησίασεν, το τραπέζι εις ό εκάθημεν, είς ... γηραλέος, ασπρομάλλης και μακρυμάλλης, ο οποίος την ωμίλησεν εις την αγγλο-σαξωνικήν διάλεκτον. Εν συνεχεία εκείνη αφ’ενός εσύστησεν ημάς, αφ’ετέρου εκάλεσεν εκείνον, όπως καθήση μεθ’ ημών.
    Είπον διάφορα, μάλλον ... ανώδυνα ...
    Εσχημάτισα, όμως, την γνώμην, ότι της επεβάλλετο δίκην ανωτέρου !
    Ότε απεχώρησεν ο ... γηραλέος, εκείνη απεκάλυψεν εις εμέ τα κάτωθι : Ο εν λόγω γηραλέος ήτο ... πράκτωρ της σκουπιδο-σία ... Εις την καταγωγήν, όμως, ήτο εβραίος ... Τα σημάδια, τα οποία είχεν εις αμφοτέρας τας πλευράς του λαιμού του, σήμαινον εγχείρησιν καθαρισμού των φλεβών, προς αποτροπήν ... θανάτου του, ενός ... πολυτίμου στελέχους και ... εκτελεστού. Σχεδόν εξ αρχής της εισβολής εις την Ελλάδαν των αλβανικών ζώων, εσυγκέντρωνεν τούτους, πρωτίστως τους νεαρούς, πέριξ εκείνου, τους εχρηματοδότει και τους εξεπαίδευε, φ’ενός εις την οργάνωσιν ομάδων πολέμου, αφ’ ετέρου εις τον ... ανθ-Ελληνισμόν ... Η περιοχή δραστηριότητος εκείνου ήτο πέριξ του λόφου Στρέφη, διέμενεν, δε, εκείσε επί της Εμμ. Μπενάκη ...
     Αντελήφθητε, Φίλοι του Ιστολογίου ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ποίος εστί ο ... συντονιστής αλβανικών ζώων και «αναρχικών» και ποίος ο αποσυντονιστής του Κράτους "ημών" ; ...
     Ο εν λόγω "συντονιστής", αλλά και έτεροι, αντί να εκτελεσθούν υπό των ... ημετέρων μυστικών και φανερών υπηρεσιών, κυκλοφορεί ... ελευθέρως, ίνα ... προβή και εις νέα εγκλήματα κατά της Πατρίδος ημών των Ελλήνων ; ...
     ΕΥΠ της Ελλάδος υφίσταται ;
     ΕΛ.ΑΣ. της Ελλάδος υφίσταται ;
     Ασφάλεια της Ελλάδος υφίσταται ;
     Εισαγγελεύς της Ελλάδος υφίσταται ;
     Κυβέρνησις της Ελλάδος υφίσταται ;
     Μετά βεβαιότητος ΟΥΧΙ !
     Άπαντες οι ως άνω, είτε ευθέως, είτε μέσω των μασωνικών στοών, εργάζωνται ... πυρετωδώς εναντίον της Ελλάδος και υπέρ του σκουπιδο-ισραήλ και της ... ορθίας σκουπιδο-κατσίκας ...

  Πόθεν αι επενδύσεις ; Πλούσιοι και ...πλούσιοι 1

     Φίλος του Ιστολογίου εμού, σχολιάζων το κείμενον ετέρας αναρτήσεως εμού, εξεφράσθη αρνητικώς ως προς τους αποδήμους Έλληνας, τους οποίους συλλήβδην απεκάλεσεν ως "απωλεσθέντα" τέκνα !
     Εδικαιολόγησεν, δε, εκείνους, μόνον ως προς το γεγονός, ότι δεν επενδύουν τας οικονομίας των ενθάδε, λόγω της ελλείψεως εμπιστοσύνης προς το υφιστάμενον ... καθεστώς !
     Όμως, τίνος λόγου ένεκεν πρέπει, να αναμένωμεν επενδύσεις εκ των αποδήμων Ελλήνων
     Στερείται η ΕΛΛΑΣ πολιτών τόσον πλουσίων, ώστε να δύνανται, να επενδύσουν ενθάδε, βοηθώντες την οικονομίαν της Πατρίδος και τους συμπολίτας ;
     Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου, περιλαμβάνουσαν τας προς το Κράτος τεραστίας Δωρεάς πλουσίου Έλληνος του ... παρελθόντος !
     Ήκουσες, ώ Αναγνώστα, εκ του 1970 και εντεύθεν, να εδώρισεν πλούσιος της Ελλάδος εις το Κράτος έν ... Θωρηκτόν ; Έν πολεμικόν αερόπλοιον ; Έν άρμα μάχης ; 
     Δωρεά, εννοείται, μη συναπτομένη προς ... δημοσίας σχέσεις του πλουσίου μετά του Κράτους και είτα αναμονής εξ αυτού ... παχυλού Συμβολαίου ...
     Εις το ως άνω κείμενον περιγράφωνται ουχί 1 αλλά ... 11 τεράστιαι Δωρεαί !
     Εκ των οποίων μόνον η 1, εκείνη του Θωρηκτού "Αβέρωφ", εβοήθησεν την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων, όπως ... περιορίση την μογγολο-εβραιο-τουρκίαν εις τα ... χερσαία σύνορα αυτής, μη τολμούσα να ... εξέρχεται εκ των ... Δαρδανελλίων ...
     Εν ώ σήμερον συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφον ...
     Ο πολεμικός στόλος της μογγολο-εβραιο-τουρκίας εισέρχεται εντός έως και του ... Σαρωνικού Κόλπου ...
     Ο, δε, της Ελλάδος ... κρύπτεται εις τον Ναύσταθμον ...

  Επιστρέψατε εις Χωρία καταγωγής υμών !

  Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

  Το ... καρα-μαν-λικόν ... πουστράκι 2

     Τελικώς, η είδησις, ότι το εν λόγω εβραϊκόν πουστράκι της σκυλο-βουλγαρίας θα ... "εδραπέτευεν" εις την Βοστώνην των γ.π.α., δεν απεδείχθη αληθής.
     Ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και οι σύμβουλοί του, εισίν ανόητοι.
     Επληροφορήθην, δε, ότι απέκτησεν πολιτικόν γραφείον πλησίον της Πρεσβείας των γ.π.α. !
     Το τοιούτον του υπεδείχθη εκ των τριών ... σκουπιδο-κλιμακίων του σκουπιδο-fbi ή ο ίδιος εσκέφθη, ότι, εάν κινδυνεύση, θα καταφύγη εις την πλησίον ευρισκομένην Πρεσβείαν ; ...
     "Κούνια που σε κούναγε και ρόγα που σε βύζαινε" ...

  Ποίος εστί ο σατανάς ; Το σκουπίδι ο παν.-

     Λουκιανού, "Θεών Διάλογοι", Διάλογος πανός και Ερμού :
  παν.   "Χαίρε, πατέρα μου Ερμή.
  Ερμ.  Χαίρε. Αλλά πως είμαι, πατέρας σου εγώ ;
  παν.   Δεν είσαι εσύ ο Κυλλήνιος Ερμής ;
  Ερμ.  Ναί. Πως, λοιπόν, είσαι υιός μου ;
  παν.   Είμαι νόθος, γεννηθείς εκ των ερώτων σου.
  Ερμ.  Μα τον Δία, κάποιος ίσως τράγος θα εμοίχευσεν αίγα. Διότι  
            πως δύνασαι, να είσαι δικός μου, αφού έχεις κέρατα και 
            τοιαύτην μύτην και γένεια πυκνά και πόδια διχαλωτά
            όπως του τράγου, και ουράν
  παν.   Όσον περισσότερον εμπαίζεις εμέ τον υιόν σου, πατέρα, και 
            με παριστάς γελοίον, τόσον περισσότερον γελοιοποιείς τον 
            εαυτόν σου, που κάνεις τοιαύτα τέκνα. Εγώ τι πταίω ;
  Ερμ.  Και ποία λέγεις, ότι ήτο η μητέρα σου ; Ή μήπως εγώ κατά 
            λάθος εμοίχευσα καμμίαν αίγα ;
  παν.   Όχι αίγα, αλλά να θυμηθής, άν ποτέ εβίασες εις την 
            Αρκαδίαν μίαν κόρην ελευθέραν. Τι δαγκάνεις τον 
            δάκτυλόν  σου και αναζητείς εις τας αναμνήσεις σου και 
            δεν δύνασαι, να θυμηθής ; Εννοώ την Πηνελόπην του 
            Ικαρίου.

  Ερμ.  Και τι έπαθεν εκείνη και αντί να σε κάμη όμοιον προς εμέ, 
            σε έκαμε τραγοειδή ;
  παν.   Θα σου είπω, ό,τι μου εδιηγήθη εκείνη. Όταν με έστειλεν εις 
            την Αρκαδίαν, παιδί μου, μου είπε, μητέρρα σου είμαι εγώ,  
            η Πηνελόπη από την Σπάρτην, ο δε πατέρας σου μάθε, ότι 
            είναι θεός, ο Ερμής, ο υιός της Μαίας και του Διός. Να μη 
            λυπήσαι δε διότι έχεις κέρατα και σκέλη τράγου, διότι όταν 
            συνευρίσκετο με εμέ ο πατέρας σου, ήρχετο εις τράγον
            μεταμορφωμένος, δια να κρύπτεται, και δια τούτο
            εγεννήθης όμοιος με τράγον.
  Ερμ.  Μα τον Δία, ενθυμούμαι, ότι έκαμα κάτι τοιούτον. Εγώ, 
            λοιπόν, ο υπερηφανευόμενος δια το κάλλος μου, ο οποίος 
            είμαι ακόμη αγένειος, θα ονομάζωμαι πατέρας σου και θα 
            γελά ο κόσμος δια την ευτεκνίαν μου ;
  παν.   Και όμως δεν θα σ' εντροπιάσω, πατέρα. Διότι είμαι 
            μουσικός και σφυρίζω δυνατά. Και ο Διόνυσος χωρίς εμέ 
            δεν θα δύναται, να κάμη τίποτε και με έχει φίλον και 
            σύντροφον και αρχηγόν του χορού του. Αλλά και άν ίδης τα 
            ποίμνια, τα οποία έχω εις την Τεγέαν και το Παρθένειον
            πολύ θα ευχαριστηθής. Εξουσιάζω, δε, και την Αρκαδίαν 
            όλην. Αλλά και με τους Αθηναίους συνεμάχησα άλλοτε και 
            τόσον ανδραγάθησα, ώστε και ως βραβείον μου εδόθη το 
            υπό την Ακρόπολιν σπήλαιον. Εάν έλθης εις Αθήνας, θα 
            μάθης πόσην φήμην έχει εκεί το όνομα του πανός.
  Ερμ.  Δεν μου λέγεις, είσαι πανδρεμένος, ώ πάν ; Αυτό νομίζω, 
            είναι το όνομα σου.
  παν.   Όχι, πατέρα, διότι είμαι πολύ επιρρεπής εις τας 
            απολαύσεις του έρωτος και δεν μου αρέσει, να έχω μόνον 
            μίαν.
  Ερμ.  Με τας αίγας, λοιπόν, το κάνεις ;
  παν.   Σκώπτε με, όσον θέλεις, αλλ' εγώ έχω την Ηχώ και την 
            Πίτυν και όλας τας Μαινάδας του Διονύσου και είμαι 
            περιζήτητος δι' αυτάς.
  Ερμ.  Ξέρεις, παιδί μου, ποία είναι η πρώτη χάρις, που θα σου 
            ζητήσω ;
  παν.   Διάταξε, πατέρα, και βλέπομε.
  Ερμ.  Να με πλησιάζης και να μου φέρεσαι ως φίλος, αλλά 
            πατέρα, πρόσεξε, να μην με ονομάσης επί παρουσία  
            άλλων".

  Φοβάσαι παπανδρεϊκό πουστράκι ;

     ΄Ωστε, απόφασιν τοιαύτης βαρύτητος, ως η υπαγωγή της Χώρας εις το Διεθνές εβραϊκόν Ταμείον, την ανεκοίνωσες εκ της νήσου Καστελόριζον ...
     Και ουχί εκ του εν Αθήναις γραφείου του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, δια διαγγέλματος προς τον Λαόν
     Πόσας ημέρας και νύκτας της εβδομάδος διέρχεσαι εν Αθήναις, ώ αβάπτιστε, ή τζέφ ή ζοζέφ ή ιωσήφ, παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί;   
     Τούτο υπέδειξαν εις εσέ τα ... τρία σκουπιδο-κλιμάκια του σκουπιδο-fbi ; 
     Ίνα αποφύγης τον κίνδυνον θανάτου, εκ της προδοσίας εσού ;
     "Κούνια που σε κούναγε και ρόγα που σε βύζαινε" ...
     Σιχαμερό εβραϊκό κωλοσφούγγι ...

  Ζητούνται Μαχηταί.- !

     ...

  Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

  Σπάταλος και Φιλάργυρος !


     " Τι τα κρατάς ; ...
   Εσύ τι τα πετάς ; ... "    (Δάντης, Η Θεία Κωμωδία, 
  Κόλαση (Τάρταρα),
  Άσμα VII, στίχος 30,
  Οίκος εκδόσεως βιβλίων
  ΤΥΠΩΘΗΤΩ)

  χρησμοί σκουπιδο-εβραίου ...

     Ωφέλιμος η υπενθύμισις της εν λόγω ρήσεως του Β΄ προέδρου των γ.π.α.
     Αλλά διαφωνώ ως προς τον τίτλον, το οποίον έδωσαν οι υπεύθυνοι του δημοσιεύσαντος τούτο Ιστολογίου.
     Δεν πρόκειται περί ... αμερικανικών χρησμών ...
     Πρόκειται περί ... εβραϊκού χρησμού, εβραίου τινός χρηματίσαντος Πρόεδρος του εν λόγω σκουπιδο-κράτους ...
     Του οποίου το επώνυμον ... Αδάμ ... εστί ...
     Ως και το επώνυμον ικανού αριθμού ... νεο-ελλήνων :
            Αδάμ
            Αδάμου
            Αδαμάκης
            Αδαμ-νάκης
            Αδαμίδης
            Δαμιανίδης
            Χατζη-αδάμ
            Χατζη-αδαμάκης
            Χατζη-αδαμίδης
     Αλί και τρις αλί !

  Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

  Και οι ... πολιτισμένοι του θιβέτ ...

     Ήκουσα, ώ Αναγνώστα, εις τας ειδήσεις της 17ης-4ου-2010 και εκ της ΝΕΤ, ότι κατόπιν του εκείσε σεισμού και της σωρεύσεως εκατοντάδων ατάφων νεκρών, απεφάσισαν, όπως ... παραβούν τας παραδόσεις των και πυρπολήσουν, εντός ανοικτού-μεγάλου μεγέθους ομαδικού τάφου, 700 περίπου νεκρούς.
     Ποίαι, όμως, εισίν αι ... βουδιστικαί παραδόσεις, τας οποίας παρέβησαν ; 
     Η ... βουδιστική παράδοσις, ώ Αναγνώστα, προβλέπει τον ... τεμαχισμόν εις μικρά τεμάχια του νεκρού και την διασκόρπισίν των εις έκτασιν τινά, ένθα αναμένουν, όπως ... αρπακτικά πτηνά του ουρανού φάγουν τα τεμάχια ταύτα !
     Εάν, δε, δεν ... κυκλοφορούν αρκετά πτηνά, ικανά να φάγωσιν άπαντα τα τεμάχια του νεκρού, τότε η ψυχή του νεκρού ... υποφέρει ...
     Εντρέπωμαι, αλλά πάλιν επείγομαι, όπως πληροφορηθώ τούτο : Το σώμα του νεκρού ... τεμαχίζεται υπό ... χασάπη ; ...
     Ά πα, πα, πα ...
     Μόνον υμείς οι Έλληνες ... απολίτιστοι εστέ ...
     Άπαντες οι άλλοι εξεπολιτίσθησαν ...
     Ιδίως οι ... βουδισταί ...

  Οι ... ίβηρες της... ισπανίας ...

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, η ... ισπανία απηγόρευσεν την χρήσιν του ... σταυρού εις τα σχολεία της, κατόπιν επικυρώσεως ... πρωτοβουλίας του ... Κοινοβουλίου της ...
     Πολύ ... δημοκρατικοί άνθρωποι οι ... ίβηρες !
     Από αρχαιοτάτων ετών ήσαν ... δημοκρατικοί οι ίβηρες ... Από τότε που εκατοίκων εις την σημερινήν ... Γεωργίαν του ... Σαακα- σβίλι ...
     Περί του ... παπισμού της ήτο διάσημος η ισπανία ή περί της ... ιεράς εξετάσεως ; ...
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

  Αι οικίαι των χούφτεν-χάφτεν ...

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, εκ της λιθίνης ακόμη εποχής οι πρόγονοι ημών είχον ιδιαίτερον χώρον εντός της οικίας ως προς εκάστην δραστηριότηταν !
     Π.χ. είχον την εστίαν (προς παρασκευήν του φαγητού και προς βρώσιν τούτου), είχον το δωμάτιον ύπνου, είχον το δωμάτιον των δούλων, είχον το δωμάτιον των επισκέψεων-συμποσίων, κλπ. !
     Είχον τα αυτά και οι πρόγονοι της ... φράου αγγέλας ; ...
     ΒΑΡΒΑΡΟΙ !
     Και τότε και σήμερον ...
     Αι οδοί και αι πλατείαι υμών, όντως, καθαραί εισίν πλέον.
     Αλλά αι οικίαι υμών ... βρωμούν εισέτι ... 

  Η ... σκουπιδο-βρετανία 16

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο βρετανός ... ιερεύς Τιμ Τζόουνς παρότρυνεν τους πιστούς, όπως ... επιδίδωνται εις τας ... κλοπάς, εάν ευρίσκωνται εις απελπιστικήν κατάστασιν !!!
     Όχι, θα έτρεχεν ημέραν και νύκταν, όπως συγκεντρώση εκ των εχόντων τα απαραίτητα εις τους μη έχοντας, ως πράττουν οι ιερείς ημών ...
     Αι ... παραδόσεις των ... σκυθών, βλέπετε, δεν ... λησμονώνται ούτε και υπό ... ιερέων ...

  Αι ... πολιτισμέναι γ.π.α. 20

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, οι ... υποστηρικταί της νομιμοποιήσεως της ... μαριχουάνας εν Καλιφορνία προτείνουν την διεξαγωγήν ... επί τούτου δημοψηφίσματος !
     Και εις ανώτερα ...
     Ίσως ευρεθούν και έτεροι, ίνα προτείνουν την διεξαγωγήν δημοψηφίσματος, επί σκοπώ νομιμοποιήσεως της ... ερωτικής πράξεως μετά ... γαϊδάρων και αλόγων ...
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-                                                      

  Μόνον η ΕΛΛΑΣ δεν δύναται ; 5

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, εντός της Αγίας Σοφίας, του διασημωτέρου Ναού των Ελλήνων, οι μογγόλοι-τούρκοι διεξάγουν ... εκθέσεις τέχνης, επιδείξεις μοντέλων ενδυμάτων και κώλ..., κλπ, κλπ.
     Εάν, όμως, πράξη το αυτό και η ΕΛΛΑΣ ; ...
     Ά πα, πα, πα ...
     ΣΕΙΣΜΟΣ θα γίνη ...
     εβραϊκός ...
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-       

  Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

  Οι ΑΠΑΤΕΩΝΑΙ-εβραίοι και οι χούφτεν-χάφτεν ... 6

    ΄Ωστε, ώ Αναγνώστα, και τα χρήματα ημών λαμβάνουν ...
     Και ... απατεώναι είμεθα ημείς οι ... δίδοντες χρήματα ...  
     Και ... τίμιοι κύριοι εισίν τα εβραιό-σκυλα και οι χούφτεν-χάφτεν ...
     Ρέ, άει σιχτίρ ορντάν !
     (ως θα έλεγον, εξ αγανακτήσεως, οι εξάδελφοι υμών μογγόλοι-τούρκοι ...)

  Οι ... ποιηθέντες και ουχί ... γεννηθέντες ...

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, το εν λόγω ... πλαστούργημα ... εβίασεν την γιάγιαν των ... 95 ετών ...
     Τι διέταξες αρχι-σατανά κρόνε τον τσογλανο-προμηθέα, να ... πλάση ... ; ...
     Τι ... έπλασες τσογλάνι του Σύμπαντος προμηθεάκο ; ...
     Χιλιάδας έτη κατόπιν της πλαστουργήσεώς των, ακόμη δεν δύνανται, όπως φερθώσιν ... ως άνθρωποι ...
     Παρά τας πολλάς έκτοτε βιολογικάς επεμβάσεις υμών επί τούτων ...
     Είσθε ικανοποιημένοι ; ...
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-                                             

  Πρωθυπουργός "μας" ή εχθρός ; 5

     Ώστε, ο μογγόλος εκάλεσεν επιφανείς αποδήμους μογγόλους, ήτοι πολιτικούς και επιχειρηματίας, εξ απάσης της Ευρώπης, επί σκοπώ καθοδηγήσεως εκείνων εις το τίνι τρόπω θα βοηθήσουν την μογγολο-εβραιο-τουρκίαν ...
     Εκάλεσεν, αντιστοίχως, ο πρωθυπουργός της ... Ελλάδος (τη αληθεία του ... σκουπιδο-ισραήλ) τους επιφανείς Έλληνας εξ άπαντος του Πλανήτου, ίνα δώση προς εκείνους αναλόγους οδηγίας ; 
     ΟΥΧΙ !
     Εάν, όμως, εκάλει τούτους, θα ήρχοντο ; ...
     ΟΥΧΙ !
     Διότι γνωρίζωσιν, μετά ποίου κλέπτου, προδότου της Χώρας και εχθρού θα ... συνδιαλλαγούν ...  

  Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

  Η ... πούτσεν μπάνκ ...

     Ώστε, αυτό επιδιώκεις ... άξελ ; ...
     Πόλεμον και ... επαναστάσεις ; ...
     Εκδίωξιν της ... ιταλίας ; ...
     Και Ευρώ της γαλλο-γερμανίας ;
     Και που θα πωλής τις μερσεντές, τις μπεεμβέ, τα σκούντα, τα γερμένα υποβρύχια και τα άρματα μάχης ... με παράθυρα ; ...
     Εκτός, εάν νομίζης, ότι μόλον ταύτα ημείς θα ... σπρώχνωμεν τα χρήματα ημών προς την ... πούτσεν μπανκ ...                          

  Η ... σκουπιδο-βρετανία 15

     Ώστε, τον ... πολιτισμόν τούτον καλούμεθα υπό των Τάιμς του Λονδίνου και της Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, όπως μιμηθώμεν ; ...
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-          

  Τα ... φουκαροειδή ... της ρουμανίας ...

     "Άς με λέγαν δημαρχίνα κι' άς ψόφαγα στην πείνα" ...
     Η εν λόγω φράσις, ώ Αναγνώστα, αποτελεί παροιμίαν της Πατρίδος ημών των Ελλήνων !
     Ελέγετο έως και προ 2 δεκαετιών εις την ύπαιθρον χώραν, προκειμένου να καταδείξη τον ... μωρόν άνθρωπον, όστις υφίσταται ακόμη και την ... πείναν, προκειμένου να του χορηγηθή αξίωμα τι !
     Η ρουμανία, χώρα 22.000.000 βαρβάρων δακών, γετών, γύφτων, τσιγγάνων και ούγγρων, εν ή οικούν και ολίγοι ... βλάχοι, υφίσταται τοιαύτας απωλείας πτωχών ανθρώπων, ότε επικρατούν εκείσε "ακραία καιρικά φαινόμενα", ως θα έλεγεν και ο λεπρός Προδότης και Πρωθυπουργός "μας" ... 
     Οι συρμοί, όμως, του μετρό Βουκουρεστίου ... πολυτελέστατοι εισίν και "καλύτεροι από τους δικούς σας", ως είπεν προς εμέ ρουμάνα τις ... 
     ΄Οτε ομάδαι ποδοσφαίρου της Ελλάδος ηττώνται εξ αντιστοίχων της ... τουρκίας, οι ... ρουμάνοι ... χαίρωνται ... 
     Ηγέται σκουπίδια και λαοί ... βλακοποιηθέντες ...  

  Ανθ-Έλληνες οι πλούσιοι της Ελλάδος

      Ώστε, ορώντες την έλευσιν των ... δυσχερών καταστάσεων, στέλνουν εις την έδραν των εχθρών ημών των Ελλήνων τα ... χρήματά "τους" ...
     Άς στέλνουν ...
     Ουδέν εκ τούτων θα απολαύσουν ...
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.- 

  Οι ... κακοί αγρόται και ... "ο νομικός πολιτισμός μας" ...

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, όποιος ... έξυπνος (ως και ο ... σατανάς) έμπορος θελήση, δύναται, να κλέψη τον κόπον και τον ιδρώταν ... ενός έτους του αγρότου ...
     Σπουδαίος ο νομικός ... πολιτισμός "μας" ...
     Τον οποίον "νομικόν πολιτισμόν", τα σκουπίδια οι κρυπτο-εβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" εθεσμοθέτησαν ...
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ... τουρκικών δικαιωμάτων ...

     Ώστε, ώ Αναγνώστα, ότε κρίνει επί σημαντικών θεμάτων το εν λόγω Δικαστήριον, ευρίσκει τον τρόπον ... ενισχύσεως των ... τουρκικών δικαιωμάτων και ... βλάβης των ...Ελληνικών δικαιωμάτων ...
     Ούτε ... σκουπιδο-εβραϊκόν δικαστήριον να ήτο ...     
     Ή, μήπως, είναι ; ... 
     Το γεγονός, πάντως, της υπερψηφίσεως της εν λόγω αποφάσεως και υπό του ως άνω εβραίου της Ελλάδος, συνηγορεί εις τούτο.-

  "Άμα σου αρέσουμε" ...

     Ήκουσα, ώ Αναγνώστα, χθες τας ειδήσεις του γνωστού και συμπαθούς Σταθμού πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος υπό τον ... αγγλο-σαξωνικόν τίτλον Μπλου Σκάϊ, εκφωνηθείσας υπό του καλού δημοσιογράφου Μαρδά.
     Ο εν λόγω, όμως, δημοσιογράφος περιέπεσεν εις ατόπημα, το οποίον εύχομαι, όπως μη συνεχίση εις το μέλλον. 
     Είπεν, λοιπόν, ότι πρέπει, να παύσωμεν την αναγραφήν αντι-γερμανικών κειμένων, διότι ήδη 700.000 λιγώτεροι γερμανοί θα επισκεφθούν το θέρος την Ελλάδαν, επειδή ... φοβούνται ως προς  την ... σωματικήν των ακεραιότηταν ... 
     Και συνεπλήρωσεν, "τέτοιοι που είμαστε οι Έλληνες" ...
     Γνωστόν εστί, ώ Αναγνώστα, ότι και ο καλύτερος δημοσιογράφος, και δη ο σχολιαστής-αναλυτής των ειδήσεων δημοσιογράφος, θα εκφέρη βλακείαν τινά ...
     Εγώ, ο μη δημοσιογράφος, κατ' αρχήν, πληροφορώ τον εν λόγω δημοσιογράφον, ότι, εξ αρχής της εν γερμανία συκοφαντικής εκστρατείας εναντίον των Ελλήνων και του Λαού της Ελλάδος (και ουχί εναντίον των ... Κυβερνήσεων της Ελλάδος, το οποίον ... ασμένως θα απεδέχετο ο Λαός σύμπας), γερμανοί και εβραϊκά σκουπίδια της σκυλο-βαυαρίας προσέβαλον επί καθημερινής βάσεως τους εκείσε Έλληνας μετανάστας ! 
     Επίσης, διέκοψαν την επίσκεψιν εις τα εν γερμανία Ελληνικά εστιατόρια, αγαπημένην συνήθειαν έως τότε των γερμανών !
     Επειδή, εφοβήθησαν την ... σωματικήν ακεραιότηταν έπραξαν τα εν λόγω δύο οι γερμανοί ; ...
     Ή, λοιπόν, κοιμάσαι όρθιος, ώ ... αναλυτά ...
     Ή προπαγάνδαν τινά εξασκείς ...
     Οι Έλληνες πράττωμεν, αείποτε, ό,τι θεωρώμεν δίκαιον !
     Και τούτο θα συνεχίσωμεν ...
     Εκ δευτέρου, οι Έλληνες δεν δυνάμεθα, να ζήσωμεν άνευ των γερμανών τουριστών και οι γερμανοί δύνανται, όπως ζήσουν άνευ των χρημάτων των Ελλήνων ;  Έριψες βλέβαρον τι επί του Ελληνο-γερμανικού εμπορικού ισοζυγίου τα τελευταία 30-40 έτη ; Έριψες βλέφαρον επί των κειμένων του ομοτραπέζου εσού Χατζάρα, περί του πόσα χρήματα Ελλήνων όδευσαν προς γερμανίαν και δη παρανόμως ; Τι επιτόκια, τι ζήμενς, τι ΟΤΕ και Κοσμοτέ, τι Νταίμλερ, τι υποβρύχια ... γέρνοντα, τι άρματα μάχης ... φέροντα ρωγμάς ..., κλπ, κλπ, κλπ ;
     Εάν δεν συμφωνής μετά της πρακτικής ημών των Ελλήνων, δύνασαι, όπως απέλθης και οδηγηθής εις καλυτέραν Χώραν και καλύτερον Λαόν, ήτοι την ... Μαρδίαν και τους Μάρδας ...
     ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΝΩ.-