Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Κατόπιν του κάτωθι ιστορικού γεγονότος, πως να συμφιλιωθής μετά ... πρωθυπουργού ... δαιμονισμένου και Προδότου ; ...

Χαίρε Ποιμένα ! Μη επιλήσμονα της Αποστολής εσού ...

Ώστε, ώ Αναγνώστα, αι προ διετίας εκκινήσασαι αναρτήσεις εμού περί της καταγωγής των ... βουλευτών "μας" απηχούσαν την ΑΛΗΘΕΙΑΝ και ουχί ... αντισημιτισμόν εμού !

Ελπίζετε εις επίδειξιν ... τσίπας υπό ΠΡΟΔΟΤΩΝ ; ...

Ηλίθιε σακάτη ! Δεν θα ... κοκορεύεσαι για πολύ ακόμη !

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Επ' ολίγον ακόμη !

Ωφέλιμαι Σκέψεις και Προτάσεις !

ΙΣΧΥΣ: ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΑΡΙΣΤΩΝ" ;: - Πώς θα αναγνωρίσουμε εγκαίρως τους πράκτορες ανάμεσά μας ; - Πώς θα αναγνωρίσουμε τους Άριστους ; - Χρειαζόμαστε ΕΝΑΝ ηγέτ...

Ελπίς ; ...

Η έκφρασις "να...ούμ' " του ... πρόεδρα της ... εβραιοκρατίας δεικνύει και το ... επίπεδον ενός εκάστου εκ των σκυλο-ΠΡΟΔΟΤΩΝ, οίτινες κυβερνούν την ΕΛΛΑΔΑΝ !

Προς σκουπιδο-κάναλα Mega, ΑΝΤ1 και ... Άστρον (Star) του ... δαυίδ !

   Κατόπιν του ... μεγαλειώδους εκείνου ... νεφελίμ, τον οποίον είχατε ως ... μασκώτ, ώ ... μέγα σκουπιδο-κάναλον ...
   Εμφανίζετε ... ανθρωπάκια τινά, τα οποία ουδόλως ... ομοιάζουν προς τους ... ανθρώπους του Λαού υμών ...
   Πόθεν κατάγωνται ; ...
   Μήπως, εκ των ... ταρτάρων ; ...
   Και ποία η αιτία του καταχθονίου και "καροϊδευτικού" γέλωτος αυτών ; ...
   Ειπέτε εις τα "όντα" τούτα, ότι θα μας κλάσ... τ' αρχ.... !  
 -------------------------------------------------------------------------
   Εκείνη η ... βαθειά ... αναπνοή, την οποίαν χρησιμοποιείτε υμείς του ΑΝΤ1, τι ακριβώς σημαίνει και συμβολίζει ; ...
   Αποτελεί ... αναπνοήν σατανικού δαίμονος ; ...
   Ο οποίος απειλεί υμάς τους ανθρώπους ; ...
   Και ο οποίος θα μας ... κλάσ. τ' αρχ... ; ...
---------------------------------------------------------------
   Ρέ, σκουπιδο-γιάννηδες του ... Άστρου του δαυίδ ...
   Ο ... θυμωμένος ... γορίλας, τον οποίον υμείς προβάλετε ...
   Τι ακριβώς σημαίνει και συμβολίζει ; ...
   Τους απογόνους του, χαζάρους, σκουπιδο-εβραίους ; ...
   Οι οποίοι ως γνήσια ... πιθηκό-σκυλα θα μας κλάσ... τ' αρχ.... ; ...
--------------------------------------------------------------------------
   "Θα τα πούμε" ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Βρέ, την ... τεχνολογίαν ...

   Εσχάτως, ώ Αναγνώστα, απέκτησα ... ασυνηθίστους αναγνώστας ! 
   Ως χώρα καταγωγής των εν λόγω αναγνωστών εμφανίζεται εις την σχετικήν στήλην του FLAG counter  το ... Unknown-Satelite provider
   Τς, τς, τς ...

Ρέ, ... κιτσίκ-ογλου ! Άντε βούλωστο ! Μας ζάλισες τους όρχεις μετά των αγαπητών εις εσέ σκουπιδο-κινέζων και τώρα μας πλασσάρεις και το σκουπίδι της σκυλο-τσάντ ! Άντε γαμήσου σκατό-γερα και ΄σύ και η σκουπιδο-μασωνική σκουπιδο-στοά Οττάβας και ... ισταμπούλ ...


Τελικά, να αγοράζωμεν .... μπαταρίας (ραδιοφώνων, ωρολογίων τοίχου, συσκευών τηλεφώνου, κλπ, κλπ) ή όχι ; ... Διότι παράγωνται μόνον εν βαρβαρο-ιαπωνία ... Αυτοκίνητα ; ... Ηλεκτρονικά ; ... Βάϊ, βάϊ, βάϊ ... 1

Πότε θα εγκαταλείψετε την ... καραγκιοζο-δημοσιογραφίαν ταύτην ; Εξ αρχής επτώχευσαν ημάς ! Και κατόπιν εφήρμοσαν και εφαρμόζουν την μέθοδον του ... τεμαχισμένου ... σαλαμιού, ώστε να μην αντιδράσωμεν δια τρόπου ζημιογόνου εις εκείνους ! ΜΑΣ ΖΑΛΙΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΧ... δια της δημοσιογραφίας του κώλ... !

Θα εκφέρετε περισσωτέρας Αληθείας αργότερον ! Αφού λάβετε την ... Ποντιακήν ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Χαίρε Νεολαία !
Image

Το ... "παιντί" ωμίλησεν ούτω πως ή ο ... "μαύρος", ήτοι ο εν εκείνω φωλεάσας ΔΑΙΜΩΝ ; ... Χαίρε ανδρέα Αθηναίε ...

"Σάλτα πηδήξου και φέρε και την είσπραξη", ρέ κωλοσφούγγι της βλακο-γοτθίας !

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

28 Οκτωμβρίου 1940 !

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, δηλώσεις των βαρβάρων της εποχής εκείνης :
   Εφημερίς Ουλούς.  Ο βουλευτής του Κοινοβουλίου της τουρκίας Αττάϋ έγραφεν :"Ο κόσμος έμεινεν έκπληκτος, ως προς τας μεγάλας στρατιωτικάς επιτυχίας των Ελλήνων, αλλά το τουρκικόν έθνος δεν εξεπλάγη καθόλου, διότι εγνώριζεν την ανδρείαν των Ελλήνων, δια τους οποίους και αισθάνεται θαυμασμόν" ... (αντελήφθης, ερντογάν τσογλάν ;) ...
   Andre Gide. Αντρέ Ζίντ, συγγραφεύς εκ Γαλλίας, λαβών το βραβείον Nobel το έτος 1947, εις επιστολήν του της 30ης Δεκεμβρίου 1940, προς τον Κ. Δημαρά, έγραφεν : "Γενναίε Ελληνικέ Λαέ ! Καταλαβαίνετε, τι είσασθε για μας σήμερα ; Αυτούς τους φρικτούς μήνες δεν γνωρίσαμε παρά ήττες και πικρίες ... και ξαφνικά, από τα βάθη ενός πολύ ακριβού παρελθόντος, η φωνή σας, πιο αγαπημένη απ' όλες, υψώνεται και κυριαρχεί αμέσως στην συγκεχυμένη βοή της κόλασης. Αντιπροσωπεύετε για μας τον θρίαμβο της γενναίας αρετής, της αληθινής αξίας του μικρού αριθμού. Και τι ευγνωμοσύνη σε σας που ξαναδώσατε στην ανθρωπότητα ολόκληρη μερικά κίνητρα για εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, για θαυμασμό, αγάπη και ελπίδα ...".
   Thomas Mann.  Ο διαπρεπής συγγραφεύς της Γερμανίας, λαβών το βραβείον Nobel το 1929, ευρισκόμενος εις την Ζυρίχην της Ελβετίας, όπου ήτο αυτοεξόριστος, τον Απρίλιον του 1941, ότε οι ναζί επετέθησαν εναντίον της Ελλάδος, έστειλεν εις τους γερμανούς στρατιώτας του μετώπου το ακόλουθον μήνυμα : "Το στήθος σας θα φουσκώνη από υπερηφάνεια ! Ποιά υπερηφάνεια ;  
   Απέναντι σε έξι ή επτά άνδρες από εσάς, στέκεται όρθιος Ένας Έλληνας. 
   Αυτός ο Ένας τολμά, να υπερασπίση το στενό της Ελευθερίας, τις σύγχρονες ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ. Κι αν τύχη το Σύμβολον της Ανθρωπότητος, ήτοι αι Θερμοπύλαι, να ξαναγίνη πράξις εις τον ίδιον αυτόν τόπον, και πάλιν οι Έλληνες θα είναι οι Νικηταί".
   Αναφορά Αγγλίας. "Η Αεροπορία της Ελλάδος ... επολέμησεν σκληρώς. Η μειονεκτικότητά της, εις αριθμόν αεροπλάνων και, έτι περισσώτερον, εις την ποιότηταν αυτών, αντεσταθμίζετο υπό της επιτηδειότητος, της τόλμης και της ανδρείας των πιλότων" !!! (Αντελήφθης, μαλάκα ερντογάν ; ...)
   Jean Cassou. Αργότερον, τούτος ο εκ γαλλίας συγγραφεύς έγραφεν : "Δεν θα λησμονήσωμεν ποτέ, μετά ποίας συγκινήσεως είδομεν, εις εκείνας τας ζοφεράς δι' ημάς στιγμάς, έναν μικρόν λαόν, να ορθώνεται, υπερόχως, εναντίον του τέρατος, το οποίον εξουθένωνεν τον κόσμον. Και ο μικρός εκείνος λαός δεν ήτο άλλος παρά ο λαός της Ελλάδος, της Ελλάδος εκείνης μετά της οποίας είναι συνδεδεμέναι, από αιώνων και αιώνων, αι ιδέαι της Ελευθερίας και του Φωτός ... Η Ελλάς η μητέρα ημών, η Ελλάς η εμπνεύστρια Δημοκρατιών και Πολιτισμών, η Ελλάς η φωτερή χώρα, εις την οποίαν έκαστος άνθρωπος, δια μέσου της διαδοχής των γενεών, τρέφει το πνεύμα του, την συνείδησίν του, την καρδίαν του, η Ελλάς, κατά την φρικτήν αυτήν στιγμήν, "ύψωσεν το γάντι". Ημείς οι γάλλοι, νικημένοι, ταπεινωμένοι, την παρατηρώμεν, καθώς μάχεται, ως τον ιππότην, ο οποίος υπερήσπιζεν την τιμήν ημών και έδιδεν εις ημάς, εκ νέου, την ελπίδαν. Εις την φλογερήν αγάπην, την οποίαν έχωμεν δια την Ελλάδαν, προστίθεται έν επί πλέον χρέος  : Τούτος ο Μέγας, ο Απειροδύναμος μικρός Λαός αξίζει, όπως μείνη δια παντός ελεύθερος, κύριος των πεπρωμένων του, ευτυχισμένος"
   Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας. Εις εκπομπήν, εχούσης ως θέμα το "Χαιρετισμός εις την Ελλάδαν", την 27ην Απριλίου 1942, έλεγεν : " ... Επολεμήσατε, μικροί εσείς εναντίον μεγάλων, και ενικήσατε. Δεν ήτο δυνατόν, να γίνη κάτι διαφορετικόν, επειδή είσθε Έλληνες. Ως Ρώσοι, χάρις εις την θυσίαν υμών, εκερδίσαμεν χρόνον, ώστε να αμυνθώμεν. 
   Σας ευγνωμονώμεν" !

********************************************
   Αρχαίος : Τα περισσώτερα εκ των τιθεμένων ως άνω κειμένων ελήφθησαν εκ του ωφελίμου βιβλίου Ιστορίας του Αλεξάνδρου Δεσποτοπούλου, "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ", Εκδοτική Αθηνών.-

Προς τα κυβερνώντα την γυφτο-εβραιο-ρουμανίαν ... ζώα !

   Ο Πολίτης της Ελλάδος δεν πληροφορείται υπό των, ανθ-Ελληνικών τήλε οπτικών Σταθμών και των Εφημερίδων, ό,τι συμβαίνει ακόμη και πλησίον της Πατρίδος ημών των Ελλήνων !
   Π.χ. εις την γυφτο-εβραιο-ρουμανίαν ανά εκάστην ημέραν λοιδωρούνται οι Έλληνες, επειδή ... τεμπέληδες εισίν, ως λέγει και η γυφτο-εβραιο-πουτανο-μέρκελ, και αρνούνται, ίνα εργασθούν σκληρώς, ώστε να ... διασκεδάζουν μετά των κόπων των και ουχί εις βάρος των ... γερμανών ...
   Εις την ... πολιτισμένην ταύτην χώραν, της οποίας τα κελιά των φυλακισμένων ευρίσκωνται εις ... βάθος ... 12 μέτρων υπό την επιφάνειαν της Γης, οι ΄Ελληνες της Μολδο-Βλαχίας, του Γαλατσίου, της Κωνστάντζας, του Ιασίου, της Βραίλας, του Βουκουρεστίου, κλπ, κλπ, ... έθρεψαν χιλιάδας γυφτο-ρουμάνων, εξεπαίδευσαν εκατομμύρια αγραμμάτων γυφτο-ρουμάνων, κλπ, κλπ.
   Λοιπόν, ώ γυφτο-δακο-πετσενεγο-κουμάνοι, θα κάνωμεν εναντίον υμών, ό,τι και ο Αλέξανδρος, προ της αναχωρήσεώς του εναντίον των Περσών ...
   Αντελήφθητε ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Υπουργέ συλλαμβάνεσαι ! Επί Εσχάτη Προδοσία !

Αντίο ... μαγκούφη ...

"Σάλτα πηδήξου και φέρε και την είσπραξη", ρέ ... σαραμάρα ...

... εβραϊκόν κράτος εννοείς ; ... "Σάλτα πηδήξου και φέρε και την είσπραξη", ρέ εβραϊκόν κωλοσφούγγιον !

Υμείς του DefenceNet ν' αφήσετε "τα σάπια" ! Προδότης εστί από ... γεννήσεως ... Ρωτήσατε παλαιωτέρους Προέδρους της "Πανηπειρωτικής" Αθηνών ...

Χαιρετίζω τα στρατευμένα τέκνα του φίλου Λαού της Ρωσίας !

Το ΣΚΟΥΠΙΔΙ, ο ... πρόεδρας της ... "δημοκρατίας" ...

   Το εν λόγω ενθ-Ελληνικό ΣΚΟΥΠΙΔΙ διεμαρτυρήθη, διότι ο Λαός της Θεσσαλονίκης απεκάλεσεν εκείνον ΠΡΟΔΟΤΗΝ !
   Προσέθεσεν, δε, ότι εις ηλικίαν ... 15 ετών ... ηγωνίσθη "υπέρ της Πατρίδος" !
   Ελησμόνησεν, όμως, την εκφοράν του ονόματος της ... Πατρίδος ...
   Λοιπόν, ναι, ηγωνίσθης ... 
   Προς ίδρυσιν ... ρουμανικού-βλαχικού κράτους εν Πίνδω ...
   ΘΡΑΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Ούτε και εις τον ... πα.θο.κ.ικόν Πύργον εδυνήθητε, ίνα σταθήτε όρθιοι επί της εξέδρας ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Οι ... γκαμηλιέρηδες του σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. εν δράσει ! Επ' ολίγον ακόμη ...

Οι ΠΡΟΔΟΤΑΙ ουδόλως αισθάνωνται ... εντροπήν ! Αντιθέτως, ... υπερήφανοι εισίν, ως προς την προσφοράν των εις την ... φυλήν εκ της οποίας κατάγωνται ! Και ουδόλως αναμένουν την ... τιμωρίαν των, αγωνιζόμενοι σθεναρώς προς ... αποφυγήν της ....

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Εσύ ποίας οργανώσεως μέλος αποτελείς ; ΣΚΟΥΠΙΔΙ .-

Ουχί, βρέ ... Ανδρέα Αθηναίε ! Δεν αποτελεί ΠΡΟΔΟΤΗΝ ! Απλώς ... δεν αγαπά την Ελλάδαν ...

Δημοσίως ... ενάρετοι και ... ιδιωτικώς ... βιτσιόζοι ; ...


   Αληθώς, πόσοι εξ υμών
των ξιφουλκούντων εναντίον 
της κυβερνήσεως των Προδοτών, 
του μνημονίου, της τρόϊκας, κλπ, 
... κατεβάλατε εις την ΔΟΥ 
την ... "Ειδικήν Εισφοράν Αλληλεγγύης", 
την "Έκτακτη Εισφορά
και το "Τέλος Επιτηδεύματος" ; ...

Πως ; ...
Ά, ώστε "έχετε γυναίκα και παιδιά" ...
Ά, χρειάζεσθε φορολογικήν ενημερότηταν ...
Ά, χρειάζεσθε ...

  Καλώς επράξατε ...
Διότι υμείς πρέπον ήτο,
όπως εξοφλήσετε
την προίκαν της βασούλας, της γιαχωβούς ...
την προίκαν της μιμής, της νταρντάνας ...
το διαζύγιον της σατανο-τσαντ προς τον αντρίκον ...
κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ ...

Ώστε, ... 16 μόνον αερόπλοια μάχης διαθέτει η σκυλο-βουλγαρία ; ...

Βουλγαρία : όχι νέα μαχητικά


   Αν και το βουλγαρικό υπουργείο Άμυνας φλερτάριζε πάλι πρόσφατα με την προοπτική απόκτησης νέων μαχητικών, σε χθεσινή ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργού Anyu Angelov διευκρινίζεται  ότι το πρόγραμμα θα καθυστερήσει μετά από κυβερνητική απόφαση που σχετίζεται με την μείωση του  προϋπολογισμού του 2012 σε 1,35% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος από το 2% φέτος. Σύμφωνα με τον κο Angelov οι διαδικασίες θα συνεχιστούν αλλά δεν θα υπάρξει διαγωνισμός του χρόνου και το θέμα θα επανεξεταστεί στον προϋπολογισμό του 2013.  
   Αυτό σημαίνει ότι τα σημερινά 16 MiG-29 θα παραμείνουν τα μοναδικά διαθέσιμα μαχητικά για τις εθνικές ανάγκες και ΝΑΤΟϊκές υποχρεώσεις της βαλκανικής χώρας για το ορατό μέλλον. 
   Η αρχική πρόθεση ήταν η εισαγωγή σε υπηρεσία νέων μαχητικών το 2014-2015. Δεν αποκλείεται βέβαια, ειδικά εάν ούτε του χρόνου σταθεί δυνατή η υλοποίηση σχετικού προγράμματος, να αναζητηθεί λύση ενοικίασης μαχητικών από την USAF.

Ο εν νορβηγία ... νομικός πολιτισμός και έτερα τινά ...

   Ήκουσα, εις εκπομπήν ειδήσεων τήλε οπτικού Σταθμού τινός, ότι ο εκ νορβηγίας ... μασώνος, όστις εφόνευσεν περί τους 70 εφήβους εις την Νήσον-κατασκήνωσιν και ετέρους 8 ενηλίκους πέριξ του γραφείου του Πρωθυπουργού της νορβηγίας, θα τιμωρηθή, ως προβλέπεται υπό των Νόμων της εν λόγω χώρας βαρβάρων, δια ποινής φυλακίσεως, το ανώτερον, ... 31 ετών ...
   Ήτοι, ... ποινή ... 4 μηνών έναντι ... εκάστου φόνου ...
   Πολύ ... πολιτισμένη χώρα ...
   Τώρα αντελήφθην, τίνος λόγου ένεκεν η προηγουμένη πρωθυπουργός των ήτο ... σοδομίτις ...
   Η ... πρώτη χώρα του Πλανήτου εις ήν εξελέγη πρωθυπουργός γυνή ... σοδομίτις ...
   Και τίνος λόγου ένεκεν ο νυν πρωθυπουργός αποτελεί μέλος της σκουπιδο-φυλής των σκουπιδο-εβραίων ...
   Αντί, δε, να εκτελέση τούτον και την σοδομίτιδαν, οίτινες και επέβαλον εν νορβηγία τον ... πολυπολιτισμόν, εκτέλεσεν περί τους ... 80 ... μη ενόχους του διαπραχθέντος εγκλήματος του πολυπολιτισμού ...
   Βρέ, την ... παν-ούργαν σκουπιδο-μασωνίαν ... 
   Βρέ, το τέρας, τον ... πάναν ή διάβολον ...
   ... ηγέτην απάντων των επί του Πλανήτου ζώων ...
   Των ... χορτοφάγων κατσικών, αλλά και των ... ανθρωποφάγων ... μασώνων "ανθρώπων" ...

Και ο ... καθ' ημάς ... νομικός πολιτισμός ....

   Παρακολουθώ, διαρκούσης της τελευταίας δεκαετίας και μέσω της εκπομπής "Φως στο τούνελ" του τήλε οπτικού Σταθμού alter, τα σχετικά μετά ορισμένων απεχθών φόνων συνανθρώπων ημών.
   Πρώτη δυσάρεστος διαπίστωσις, το γεγονός ότι ηυξήθησαν τα ... "παλληκάρια" της ... φακής, τα οποία, αφού φονεύσουν γυναίκαν τινάν, εν συνεχεία αρνούνται μετά βδελυγμίας την πράξιν, προσπαθώντες παντί τρόπω ίνα μείνουν εις την εντός της κοινωνίας ζωήν των ...
   Ένια ... "παλληκάρια" δεν διστάζουν, ίνα εξαπατούν άπανταν τον Λαόν, μέσω της ως άνω εκπομπής, εκστομίζοντες προφανή ψεύδη και ... συνεντευξιαζόμενοι ως ... ηθοποιοί ...   
   Τούτο συνέβη π.χ. επί της υποθέσεως του φόνου νεαρής και ωμόρφου γυναικός εκ Βερροίας, επίσης επί της υποθέσεως νεαρής και ωμόρφου γυναικός εκ της Άρτης και, τέλος, επί της υποθέσεως νεαρού, ωμόρφου και καλοσυνάτου αγοριού εκ Σιατίστης Κοζάνης.
   Εις την τελευταίαν ταύτην υπόθεσιν, ο νεαρός Κωστής Πολύζος μετά πάροδον 6 μηνών ευρέθη ... θαμένος, εις θαμνώδην έκτασιν πλησίον αγρού της οικογενείας του ... πατριού του, εις απόστασιν 1/2 ώρας εκ της εν Σιατίστη οικίας του ...
   Συμφώνως και προς τας μαρτυρίας κατοίκων της περιοχής της θαμνώδους εκτάσεως, την θαμνώδην ταύτην έκτασιν δεν γνωρίζουν παρά μόνον οι έχοντες εκείσε κτήματα ...
   Τέλος, ο νεαρός ετάφη μετά ρούχων, τα οποία ενεδύετο εντός της οικίας και ουχί μετά ρούχων εξόδου εκ της οικίας, όπερ δηλοί, ότι η ειδεχθής πράξις συνέβη εντός της οικίας του ...
   Ήτοι, "τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια" ; ...
   Ωστόσον, ο απεχθής φονεύς του (και οι συγκαλύπτοντες τούτον) εξακολουθεί, όπως περιφέρεται εντός της κοινωνίας των Ανθρώπων, εν ώ ήδη κατέστη ... ζώον ...
   Και, δη, ... σαρκοβόρον ...    
   Υ.Γ. Προς την Δημοσιογράφον της ως άνω εκπομπής : Μεταξύ των ανά έκαστον έτος εξαφανιζομένων, και, δη, μηδέποτε εν συνεχεία ευρισκομένων, περίοπτον θέσιν κατέχουν 1-3 μικρά παιδία, ως αποδεικνύεται εκ των στοιχείων της αρμοδίας Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας ! 
   Ουδέποτε, όμως, ασχολείσαι μετά τοιούτων υποθέσεων !
   Εκτός, ίσως, της υποθέσεως μικρού αγοριού άγγλων, οίτινες απώλεσαν τούτο εις την Νήσον Κώ.
   Τίνος λόγου ένεκεν, λοιπόν, δεν ασχολείσαι ;
   Δεν ζητούν τούτο οι γονείς/οικείοι των ;
   Ή, μήπως, το θέμα τούτο "κάνει τζίζ" ; ...
   Ένεκεν εμπλοκής ... μασωνο/σατανο/εβραϊσμού ; ...

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Βρέ τον ... σκουπιδο-εβραίον ... πάπαν ! ... Αλλά και ... χριστιανόν ...

Και ποίος θα βοηθήση τον ... αναζητώμενον ; ... Τίνι τρόπω ; ... Πότε ; ... 1

Ώστε, ακόμη και εντός των πλαισίων του υφισταμένου Παγκοσμίου Οικονομικού Συστήματος ... υπήρχεν και υπάρχει και ετέρα ΛΥΣΙΣ των λεγομένων οικονομικών προβλημάτων ! ΟΥΔΕΜΙΑ ΛΥΣΙΣ, όμως, ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, ΟΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ... ΕΛΛΑΔΟΣ ...

Οι Καρδούχοι, ώ γελοία μογγολικά ζωάκια, υφίσταντο εις την περιοχήν προ της καθόδου υμών εκ της μογγολίας ! Καραγκιοζοειδή ... Άκου ... κουρτ-κάρτ ...

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Εκτός και εάν είπον προς εσέ, ότι Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ... εφοβήθη εκ της απειλής περί ... πυρηνικού πολέμου, ήτις απειλή εμφαίνεται εκ του σήματος της ... γοργούς ... και εκ του λευκού χρώματος ενδύματος της μιγάδος τραγουδιστρίας, εις το οποίον προσετέθη και στερεά κατασκευή (ξύλον ;), ίνα φαίνεται ως γυναίκα ... νεφελίμ ...

Τι είπες, μωρή γύφτισα, μέρκελ ; ... Αφού τον ΘΕΟΝ των ΕΛΛΗΝΩΝ ... ικετεύετε ; ...

Ποίους αποκάλεσες ... τεμπέληδες, ρέ ηλίθιον κανίς της βλακο-γοτθίας ; ...

ΖΗΤΩ Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ! ΖΗΤΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ !

Ούστ ! ΚΟΠΡΟΟΟΟΟΣΚΥΛΑ ! Που θα αποκαλέσετε τους Έλληνας ... τεμπέληδες ... ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ! ΣΚΩΛΗΚΕΣ .... 4

Ούστ ! Κοπρόσκυλα ! Που θα αποκαλέσετε τους Έλληνας ... τεμπέληδες ... ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ! ΣΚΩΛΗΚΕΣ ... 3

Ούστ ! Κοπρόσκυλα ! Που θα αποκαλέσετε τους Έλληνας ... τεμπέληδες ... ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ! ΣΚΩΛΗΚΕΣ ... 2

Ούστ ! Κοπρόσκυλα ! Που θα αποκαλέσετε τους Έλληνας ... τεμπέληδες ... ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ! ΣΚΩΛΗΚΕΣ .... 1

Το αυτό συμβαίνει, οπουδήποτε ακούγεται η Μουσική των Ελλήνων ! Επικρατεί άκρατος ενθουσιασμός ... ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΒΩΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΙΔΙΩΣ ΤΟΝ ... ΕΝΔΟΞΟΝ ! (Ε)

Το χειροκρότημα και ο ενθουσιασμός του δεξιοτέχνου και των γυφτο-σμόκιν της πουστρο-βρετανίας ουδεμίαν αναγνώρισιν προς την Ελλάδαν προδίδουν ! Εν αντιθέσει προς τους φίλους Ρώσους, των οποίων ο ενθουσιασμός και το χειροκρότημα προδίδουν αναγνώρισιν και Αγάπην προς τους, ΕΥΕΡΓΕΤΑΣ των, ΕΛΛΗΝΑΣ ! ...

Δικαστική προσφυγή για το χαράτσι στα ακίνητα

ΕΥΓΕ !

 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ
Αν. Φαραντάτου, Σχου ε.α.

(Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή)
   Ο Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ) γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής και πέθανε στη Χαλκίδα.  Για είκοσι χρόνια ήταν μέλος της Πλατωνικής Ακαδήμειας και αγαπημένος μαθητής του Πλάτωνα. Με πρόσκληση του βασιλιά Φιλίππου ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

    Ίδρυσε την φιλοσοφική Περιπατητική Σχολή, την οποία στη συνέχεια ανέθεσε στον αγαπημένο του μαθητή Θεόφραστο (Τύρταμο).
    Το τρίπτυχο της διδασκαλίας του ήταν ΜεσότηταΕυδαιμονίαΑρετή.
    Οι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε 400 περίπου συνολικά βιβλία. Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 44 μυριάδες, δηλ. 440.000. Μεγάλο μέρος από το έργο του αυτό χάθηκε.
    Τα «Φυσιογνωμονικά» είναι έργο που αποδίδεται στον Αριστοτέλη και από αυτό επέλεξα να σας παρουσιάσω τρεις φυσιογνωμίες , αυτήν του αναιδούς, την του μικροψύχου και την του αναισθήτου.

    Πριν όμως προχωρήσετε στην ανάγνωση των σημείων (χαρακτηριστικών) των τριών φυσιογνωμιών, θα ήθελα να αφήσω τον ίδιο τον Αριστοτέλη να σας υποδεχθεί με την εισαγωγή του:
    «Είναι δυνατό με κάποιο τρόπο να φυσιογνωμονούμε. Οι ψυχικές διαθέσεις ακολουθούν την κατάσταση των σωμάτων και δεν είναι άσχετες και αμέτοχες από τις κινήσεις και τα πάθη του σώματος αλλά συγκινούνται και συμπάσχουν με αυτό.    
   Αυτό γίνεται φανερό όταν παρατηρήσουμε τους μεθυσμένους και τους αρρώστους. Διότι σε αυτούς φαίνονται οι διαθέσεις της ψυχής, ότι πολλά μεταβάλλονται από τα πάθη του σώματος. Και το αντίθετο πάλι, ότι το σώμα συμπάσχει όταν πάσχει και η ψυχή, αυτό γίνεται φανερό όταν παρατηρήσουμε εκείνους, που έχουν υποπέσει σε έρωτες, σε φόβους, σε λύπες και σε ηδονές».

ἀναιδοῦς σημεῖα ὀμμάτιον ἀνεπτυγμένον καὶ λαμπρόν, βλέφαρα ὕφαιμα καὶ παχέα. μικρὸν ἔγκυρτος. ὠμοπλάται ἄνω ἐπῃρμέναι. τῷ σχήματι μὴ ὀρθὸς ἀλλὰ μικρῷ προπετέστερος, ἐν ταῖς κινήσεσιν ὀξύς, ἐπίπυρρος τὸ σῶμα. τὸ χρῶμα ὕφαιμον. στρογγυλοπρόσωπος. τὸ στῆθος ἀνεσπασμένον.
«ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΝΑ ΤΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ»
μικροψύχου σημεῖα. μικρομελής, μικρογλάφυρος, ἰσχνός, μικρόμματος καὶ μικροπρόσωπος, οἷος ἂν εἴη
Κορίνθιος ἢ Λευκάδιος.

«ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΑΞΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ»
ἀναισθήτου σημεῖα τὰ περὶ τὸν αὐχένα καὶ τὰ σκέλη σαρκώδη καὶ συμπεπλεγμένα καὶ συνδεδεμένα, κοτύλη στρογγύλη, ὠμοπλάται ἄνω ἀνεσπασμέναι, μέτωπον μέγα περιφερὲς σαρκῶδες, ὄμμα χλωρὸν κωφόν, κνῆμαι περὶ σφυρὸν παχεῖαι σαρκώδεις στρογγύλαι, σιαγόνες μεγάλαι σαρκώδεις, ὀσφὺς σαρκώδης, σκέλη μακρά, τράχηλος παχύς, πρόσωπον σαρκῶδες, ὑπόμακρον ἱκανῶς. τὰς δὲ κινήσεις καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ τοῦ προσώπου ἐπιφαινόμενον κατὰ τὰς ὁμοιότητας ἀναλαμβάνει.
«ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ»
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΖΕΙΣ !!!
http://olympia.gr/2011/10/23/

Σκυλο-βούλγαρε ! "Γελά καλά, όποιος γελά τελευταίος" λέει η παροιμία !

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Ιδού τα εβραϊκά σκατά του Πλανήτου, ήτοι οι ... ασκε-ναζί-μ ή ... χάζαροι, και οι μισθοφόροι των της βλακο-γοτθίας, ήτοι οι ... γότθοι, ούνοι, βάνδαλοι, αλανοί, σάξωνες και λοιπά βάρβαρα ζώα της Σκυθίας ... Μέγας ... πολιτισμός, ... άξιος μιμήσεως ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ... ΧΑΙΡΕ ΗΣΙΟΔΕ !

   "Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, Εμίλ Σάνστρομ, όταν αντίκρυσε στις 14 Ιουνίου του 1944 τη σφαγή των κατοίκων του Διστόμου από τους Γερμανούς, έγραψε : 
   Από  τις άκρες του δρόμου ανασηκώνονταν γύπες από χαμηλό ύψος, αργά και απρόθυμα, όταν μας άκουγαν που πλησιάζαμε. Σε κάθε δένδρο, κατά μήκος του δρόμου και για εκατοντάδες μέτρα, κρεμόντουσαν ανθρώπινα σώματα, σταθεροποιημένα με ξιφολόγχες, κάποια εκ των οποίων ήταν ακόμη ζωντανά. Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη.
   Μέσα στο χωριό σιγόκαιε ακόμα φωτιά στα αποκαίδια των σπιτιών. Στο χώμα κείτονταν διασκορπισμένοι εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από υπερήλικες έως νεογέννητα
   Σε πολλές γυναίκες είχαν σχίσει τη μήτρα
   με ξιφολόγχη 
   και αφαιρέσει τα στήθη
   άλλες κείτονταν στραγγαλισμένες 
   με τα εντόσθια τυλιγμένα γύρω από τον λαιμό
   Φαινόταν σαν να μην είχε επιζήσει κανείς ...
   Λεωνίδας Αποσκίτης, Τ.Μ., τ.194, Οκτώμβριος 2011, "  Μας σπρώχνουν στον "Χορό του Ζαλόγγου". ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΤΩΡΑ !", σελ. 12.-

Μαέστροι εις τας απάτας, κυρίως εις βάρος του Λαού της Ελλάδος, τα ... εβραϊκά ... merde του Πλανήτου ...

Αι κυβερνήσεις, όμως, των Κρατών τούτων δεν ... διαθέτουν ... πατριώτας ως ο ... δαιμονο-τσάντ, το ... αλβανο-κοσσοβάρικον κτήνος, ο ... λομβαρδός, ο ... σαραγκούσης, ο ... τούρκογλου, "και τ' άλλα παιδιά" ...

Γνωστόν εστί, ότι "Μας χρωστάνε και δεν τους χρωστάμε" ! Άγνωστον εστί, προς το παρόν, το ποίος θα απαιτήση και λάβη, τα ό,σα μας χρεωστούν ... Επειδή εκ του σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. και της εβραιο-σκυλο-ν.δ. δεν ... υφίσταται περίπτωσις αναδείξεως Πρωθυπουργού απαιτούντος και λαμβάνοντος τα χρεωστούμενα ...

Η ανάρτησις ταύτη αναδημοσιεύεται ουχί προς ... μίμησιν υπό των ... ημετέρων πλουσίων ... καλλιτεχνών, αλλά προς ... κατάδειξιν του φιλο-τομαρισμού των ! Έ, να μην είπω ονόματα και θίξω υπολήψεις ! Προτιμούν τον τραπεζικόν λογαριασμόν των, εντός και εκτός Ελλάδος, εις τα ... ύψη και την ... μούγγαν ως προς τα ό,σα συμβαίνουν γύρω των ... Γυφτο-εβραιο-προδόται, καρκινοπαθείς εις τα μουγγά και λοιπά ... λελούδια ... ΧΑΙΡΕ ΗΣΙΟΔΕ !

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Άσκοπη, μεν, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, δε ! Και τι ... αντιπροτάσσεις ; ... Επαναδιαπραγμάτευσιν της ... δανειακής συμβάσεως μετά των όρκ ... Άσε μας, ρε ... σαραμάρα !

Ότε και η ... γιάγια ημών εκσφενδονίζη λίθους εναντίον των ΜΑΤ, τότε, Peter, ο Λαός ευρίσκεται εις απελπιστικήν θέσιν ...

Βρέ Peter ! Ωμίλησες, ως ωμίλησαν και ... κάτι βυζιά του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 ...   Κάθε ηγέτης, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχωρήσει. Διαφορετικά, ο ίδιος ο λαός που πριν τον λάτρευε, ο ίδιος ο προδομένος λαός  μπορεί να γίνει ο σκληρότερος τιμωρός του. Ιδού λοιπόν πως συμπεριφέρθηκαν οι ίδιοι οι Λίβυοι  στον πρώην ηγέτης τους, ο οποίος επέμενε να παραμένει στην εξουσία, παρά του ότι ο κύκλος του είχε κλείσει ανεπιστρεπτί.

   Αρχαίος : Το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή ποίος το αποφασίζει ; Η ... σκουπιδο-συναγωγή της περιοχής εσού ; Το σκουπιδο-νατο ; Τα λυσσασμένα ερπετά και σκυλιά των γαμημένων πολιτειών αμερικής ; ...
   Ο ίδιος ο λαός του εξεδίωξεν τον Γκαντάφι ; ...
   Ή τα μισθοφορικά σκυλιά του νατο και των ερπετών, και ελάχιστοι εκ της Βεγγάζης ; ...
   Περί ποίου προδομένου Λαού ομιλείς ; ...
   Πότε και τίνι τρόπω ... επρόδωσεν τον Λαόν του ; ... 
   Η, σαφώς, αδικημένη, αλλά μειοψηφούσα φυλή της Βεγγάζης, αποτελεί άπανταν τον ... Λαόν του ; ...
   Εις την εξουσίαν επέμενεν, ίνα παραμείνη ... ή εις την Πατρίδαν του και μεταξύ του Λαού του και των οικείων του ; ... 
   Και, ασφαλώς, εναντίον της ... επιθυμίας ... των λυσσασμένων ερπετών και σκυλιών, τύπου ... ρόνταμ ή κλάντον ; ...
   Ο ... κύκλος ηγέτη χώρας τινός κλείνει, ότε αποφασίζουν οι ... λυσσασμένοι του Πλανήτου ; ...
   Και δεν έκλεισεν ο ... κύκλος του σκυλο-τσάντ ; ...
   Και μην αναφέρεις εις εμέ τα λάθη του Γκαντάφι, περί των οποίων ήδη ανεφέρθην πολλάκις ...
   Εκτός, εάν υποστηρίζεις, ότι ορθόν εστί, όπως καταστρέψη την Ελλάδαν η ζωο-τουρκία π.χ., προκειμένου να φονεύση τον σκυλο-τσάντ και ... σωθώμεν ...
   Έξυπνον ...

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Κρίμα, Γκαντάφι ! Εδολοφονήθης υπό των merde του Πλανήτου, εν ώ ... είχες προσέλθει εις το στρατόπεδον του σκουπιδο-θεού των, ως είχεν πομπωδώς αναφέρει ο τελευταίος εις το έντυπόν του "The Contact" ! "Πούσαι νιότη πούλεγες πως άλλος θα γινόσουν" ...

Εσύ, όμως, παππου-τζή ... λαμβάνεις τον ... μισθόν του Υπουργού Προστασίας του Πολίτου ! .... Καραγκιόζη !

Χάϊντε και εις ... ανώτερα ... "μαύρε", ήτοι δαιμονοκατειλημμένε, ... πρωθυπουργέ "μας"... Ουχί ... ΠΑΣΟΚΟΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ... Δεν πρόκειται περί ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, απλώς ... ανοίγει φύλλον προς κατασκευήν πίττας ...

Τα πουτανογεννήματα των σκουπιδο-μασωνικών σκουπιδο-στοών και των μυστικών υπηρεσιών της πουστο-βρετανίας, του σκουπιδο-ισραήλ και των γαμημένων πολιτειών αμερικής, ήτοι οι ... αναρχικοί των Εξαρχείων και άπαντος του Λεκανοπεδίου ή, επί τω ορθώτερον, η εν Ελλάδι ... εβραϊκή νεολαία, εν πλήρει δράσει εναντίον σημαντικού τμήματος του Λαού των Αθηνών !

   Η εικών των γεγονότων εις την διαδήλωσιν του Λαού των Αθηνών, της σήμερον, παραπέμπει εις τον πρόσφατον ... Μαύρον Δεκέμβριον, αλλά και εις τον παλαιώτερον, και εις την ... έμμεσον απειλήν των ως άνω σκουπιδιών, ότι "Εάν επιχειρήσετε, ίνα καταστρέψετε το Πολιτικόν Σκουπιδαριόν, δια του οποίου κυβερνώμεν και τυραννώμεν υμάς, θα ρίψωμεν υμάς εις νέον εμφύλιον πόλεμον, ως είχωμεν πράξει και κατόπιν του Β΄ Π.Π." ! 
   Μένει εις τον Λαόν, κυρίως, δε, εις τα υγιή τμήματα των θεσμικών του δυνάμεων (Ένοπλαι Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, κλπ), ίνα ηγηθούν των εξεγερμένων Πολιτών και ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌΝ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟΝ, βοηθώντες εν συνεχεία εις την εγκατάστασιν ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ, ήτις και θα αντιμετωπίση άπαντα τα προβλήματα, οικονομικά και έτερα, του Λαού, αλλά και τα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.-

Ότε απευθύνεσθε εις εμέ, να έχετε τας ιδιότητας Έλληνος ...

    Εις πρόσφατον ανάρτησιν εμού, σχολιάζων πληροφόρησιν ... σωτήριαν, δήθεν, της Πατρίδος ημών των Ελλήνων, εδήλωσα, ότι ... Προδοτών κυβερνώντων ουδεμία ... πληροφόρησις αποτελεί ... σωτηρίαν της Πατρίδος, ηρώτησα, δε, το Ιστολόγιον και ουχί τον συντάκτην του κειμένου (τον οποίον ούτε είδον, δεδομένου ότι εσχολίασα μόνον τον τίτλον, αλλά και τον οποίον εάν έβλεπον, θα απέφευγα τον σχολιασμόν του κειμένου του, δεδομένου ότι μεθ' εκείνου θα διαλεχθή εις το μέλλον, ως του είπον, ο π.... εμού), εάν διαθέτει λύσιν τινάν ... απαλλαγής εκ των Προδοτών.
   Αντί διαλόγου και απαντήσεως εις το ερώτημα εμού, εισέπραξα ... ειρωνίαν ...
   Αληθώς !  Ως είπεν και ο ΗΣΙΟΔΟΣ, το ... σιδηρούν γένος πρέπον εστί όπως ...

Τιμή προς τον Λαόν ημών αποτελεί η παρέλασις των στρατευμένων τέκνων του φίλου Λαού της Ρωσίας, ομού μετά των στρατευμένων τέκνων ημών !

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Χάϊντε καληνύκτα, ρε ... Δημαρά ! Διότι, εκτός ετέρων, ... οδήγησες, δια της καθόδου εσού εις τας Δημοτικάς εκλογάς, εις εκλογήν του ... γνωστού-αγνώστου Καμίνη ως Δημάρχου Αθηναίων ! Αντελήφθης ... The ... mara ; ...

Η ... ΠΡΟΔΟΣΙΑ διέβει τας πύλας της ΠΑΤΡΙΔΟΣ ημών προ πολλού ! Η πληροφορία ταύτη, απλώς, επιβεβαιώνει το ήδη γνωστόν, ήτοι ότι πρόκειται περί ΠΡΟΔΟΤΩΝ και ουχί περί ... πορνών ...

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Η ΕΛΛΑΣ ... διοικείται, όμως, υπό ΠΡΟΔΟΤΩΝ ! Λύσιν τινάν, απαλλαγής εκ των Προδοτών, διαθέτει τις ; ...

Η Ελλάδα μέσω Ελλήνων μετόχων της “Τραπέζης της Ανατολής” διαθέτει χρυσό αξίας 52 Τρις Ευρώ

http://diktyoellinwn.wordpress.com/

Η Ελλάδα κατέχει ορυκτόν πλούτον

αξίας άνω των ... (τόσων) τρις Ευρώ

 Διάφορα Ιστολόγια 

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει λαμβάνειν

εκ της βλακο-γοτθίας 1 τρις Ευρώ  

Διάφορα Ιστολόγια

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει λαμβάνειν

αποζημιώσεις εκ του ηνωμένου βασιλείου βαρβάρων

λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ...

Διάφορα Ιστολόγια και Δημοσιογράφοι

Ρέ, αλβανο-κοσσοβάρικο κτήνος ... πάγκαλε ! Εκ σπουδαίας ... φυλής κατάγεσαι ...

Εύγε εις ό,σους ηγωνίσθησαν εναντίον του κράτους των γ.π.α. και επέτυχον την εκ νέου ανέγερσιν !

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Άσε, ρε Νικόλαε-τέρενς ...

   Από τον ... λάμπου αναμέναμε την απαρίθμησιν των προδοτικών πράξεων εγκαταλείψεως της Θράκης ; ...
   Και ως ποίας ... εθνικότητος μέλος εκείνος "απειλούσε" ...
   Και ως ποίας εθνικότητος εκείνος μέλος ανέφερεν τα περί ... ανεξαρτήτου οντότητος και έτερα τινά ...

ΕΥΓΕ ! Εις ό,σους αγωνίζωνται, πρακτικώς, εναντίον των ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ! ....

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Τετάρτη, εχθές, 12 Οκτώβρη οι Επιτροπές Αγώνα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ έδωσαν δυναμικά το παρόν μαζί με μέλη των Συλλόγων δανειοληπτών στα Ειρηνοδικεία Πειραιά, Αθήνας και Πάτρας αποκλείοντας τις δικαστικές αίθουσες που θα συζητούνταν πλειστηριασμοί σπιτιών απο τις τράπεζες κατά συμπολιτών μας. ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ. Εκατοντάδες συμπολίτες θα συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια που με κόπο και ιδρώτα απόκτησαν, πλήρωσαν υπέρογκα πανωτόκια και σήμερα αντιμέτωποι με την ανεργία, τη μείωση των εισοδημάτων και την ακρίβεια κινδυνεύουν να μείνουν κυριολεκτικά στο δρόμο για μια φούχτα χιλιάρικα. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ. Η αντίσταση της κοινωνίας εξαρτάται απο την ανάπτυξη της αλληλεγγύης των εργαζόμενων απέναντι στη λυκοσυμμορία των αγορών και των τραπεζών, στην κυβέρνηση την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ./ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! 
   http://denplirono.wordpress.com/

Δεν γνώριζαν απλώς ! Είχον οργανώσει το έγκλημα ! ...

Άμποτε ! ...

Το αυτό συμβαίνει, οπουδήποτε ακούγεται η Μουσική των Ελλήνων ! Επικρατεί άκρατος ενθουσιασμός ... ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΒΩΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ, ΙΔΙΩΣ ΤΟΝ ... ΕΝΔΟΞΟΝ !

Έμπροσθεν φιλίων Λαών, ως ο Λαός της Ρωσίας, καλώς χορεύετε ... συρτάκι ! Έμπροσθεν των λοιπών Λαών, όμως, μόνον ... ΠΥΡΡΙΧΙΟΝ να χορεύετε, ώστε να αντιληφθούν, τι επακριβώς θα ... πάθουν ! ...

Ώστε, ... να μην το θεωρήσωμεν ... απειλή ; ... Εκ τίνος απειλή, ρέ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ; Απειλείται η ΕΛΛΑΣ εξ ... ενός δημάρχου της ή εκ της σκουπιδο-φυλής του, σκατο-κρυπτο-εβραίε ; Αλλά δεν φταίς εσύ ! Οι πουλημένοι της ξυπ/ξυπ (κυπ/ευπ) ευθύνωνται, οι οποίοι γνωρίζουν μόνον, να προδίδουν, να κλέπτουν και να γαμιούνται μεταξύ των !

Ό,σοι εξ ημών συνεχίζετε, να είσθε ... σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. "να πα να γαμηθήτε" !

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Κωλο-υφαντής και σκουπιδο-νάκης από τα σφακιά ... ξεμπροστιάζωνται υπό ... ξένου ...

Ο εξ ... αγελαδο-δανίας ... παύλος ... θωμάκος ή θωμόπουλος ή θωμαϊδης "την δουλειά του κάνει" .... Το αυτό θα πράξωμεν και ημείς οι Έλληνες ... Διότι "και τα καλύτερα όνειρα κάποτε ... τελειώνουν" ... Αντελήφθης καθήκι ... θωμάκο ή θωμαϊδη ή θωμόπουλε ; ...

Αντελήφθης ψυχοπαθή ... παυλόπουλε και σιωνιστικο-κάναλο alter ; ... ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Το όνομα ... αλβανός θα εκλείψη εκ της ιστορίας του Πλανήτου ! Αντελήφθης σκουπιδο-πάγκαλε ; ...

Θα υποστήτε ετέρου είδους ... εγκλωβισμό ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

΄Ωστε. πίνει ... αίμα ... γουρουνιού ο ... Πρωθυπουργός "μας" ; ... Βάι, βάι, βάι ...


Σατανική σκατο-ψυχή, λοιπόν, το ... πρωθυπουργικό καθήκι ! Ως και η σατανίστρια μητέρα του, η σκυλο-τσάντ, η και φίλη της ... παπατζίμα ... (Προς ό,σους συνεχίζετε, ίνα αποκαλείτε ... την σατανικήν σκατο-ψυχήν ... "το παιντί" ή ... Γιοργάκη ... ! )

--THOUREIOS--http://thoureios.blogspot.com/: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ...: Ελάχιστοι ίσως γνωρίζουν για μία μυστική επίσκεψη του Γιωργάκη στο Άγιον Όρος και το φοβερό γεγονός που συνέβη μόλις τον αντίκρισε ένας ...

1 σχόλια:

εργδημεργ είπε...
Λέει το άρθρο: "Επισκέφθηκε το Άγιο Όρος γιά λόγους που μόνον εκείνος γνωρίζει!" Έλα, όμως, που τους γνωρίζουμε κι εμείς! :-) Οι "μαύροι μάγοι" πάνε εκεί για να τραβήξουν ("βαμπιρίσουν") πνευματική ενέργεια έτοιμη. Παλιότερα, ένας τέτοιος ήθελε να επισκεφθεί τον Παΐσιο, χωμένος μέσα σε μια παρέα. Αλλα ο Παΐσιος ήξερε απο πριν (διαισθητικά) για την επικείμενη επίσκεψη, και είχε σπεύσει να εξαφανιστεί απο τη σκήτη του. Τότε ο "μαύρος" -προς έκπληξη των υπολοίπων, που δεν τον ήξεραν- άρχισε να ουρλιάζει και να χτυπάει με μανία τα ντουβάρια και τις πόρτες της σκήτης, φωνάζοντας: "- Παΐσιε, έλα εδω!!!" Τελικά αποχώρησαν άπρακτοι. Υπάρχει και κάτι άλλο: μόλις πριν απο ελάχιστες μέρες, διάβασα κάπου ότι ο ΓΑΠ εξομολογήθηκε στην παρέα του πως του αρέσει να πίνει αίμα γουρουνιού !!! (Δυστυχώς, δεν συγκράτησα τον σύνδεσμο.) Προσωπικά, απ' αυτή τη δήλωση κατάλαβα ακριβώς ό,τι κατάλαβε κι ο "Θούρειος" απ' το επεισόδιο με τον γέροντα! Υγ: Κάτι ακόμη: Τη σύνδεση της ημερομηνίας των εκάστοτε βουλευτικών εκλογών με τις φάσεις της Σελήνης, την έκανε εδω και χρόνια ο πολύ καλός ιστότοπος "Ίρανον". Το 2009 η σημειολογία ήταν τέτοια (ακριβώς πανσέληνος), που ο ΓΑΠ παρουσιαζόταν -τελετουργικώς πως- σαν τον ...Χριστό που μπαίνει στα Ιεροσόλυμα θριαμβευτής! (Δηλ. σαν την Κυριακή των Βαΐων.) Είναι πολλά τέτοια, που δεν πιάνει το ανεκπαίδευτο μάτι. (Αλλα ουδόλως θα τον ...γλυτώσουν!)   Αρχαίος : Βρέ, εργδημεργ ! Λησμονείται ο σύνδεσμος ο δημοσιεύσας την πληροφορίαν ταύτην ;

Εύγε Λέκκα ! "Είμαι έτοιμος για βίαιη πράξη, θα συγχωρήσω ό,ποιον προβεί σε βίαιη πράξη εναντίον των Κυβερνώντων, Προδόται, ξεπουλημένα τομάρια, όντα που δεν ανήκουν σ'αυτόν τον τόπο, εισαγόμενη εταιρεία δολοφόνων, εκτελεσταί του Λαού" ... ! ... Θα ομιλήση και έτερος ... καλολιγδωμένος ... καλλιτέχνης ; ... Ή προτιμάτε την .... μούγγα ; ... ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ !

Εύγε, εκ νέου, Τσάβες !

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Σατανική σκατο-ψυχή, λοιπόν, το ... πρωθυπουργικό καθήκι ! Ως και η σατανίστρια μητέρα του, η σκυλο-τσάντ, η και φίλη της ... παπατζίμα ... (Προς ό,σους συνεχίζετε, ίνα αποκαλείτε ... την σατανικήν σκατο-ψυχήν ... "το παιντί" ή ... Γιοργάκη ... ! )

--THOUREIOS--http://thoureios.blogspot.com/: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ...: Ελάχιστοι ίσως γνωρίζουν για μία μυστική επίσκεψη του Γιωργάκη στο Άγιον Όρος και το φοβερό γεγονός που συνέβη μόλις τον αντίκρισε ένας ...

Χαίρε Χαράλαμπε Τριανταφυλλίδη !

--THOUREIOS--http://thoureios.blogspot.com/: "Ουστ κοπρίτη", λέει ο Χάρρυ Κλυνν στο Ραγκούση: Τι ήθελε να κάνει τέτοιες δηλώσεις ο Ραγκούσης; Δεν ήξερε ότι καραδοκεί ο Χάρρυ Κλυνν; Δήλωσε λοιπόν ο Ραγκούσης: «Οφείλουμε να κάνουμε ...

Πρόκειται περί ... πολέμου εναντίον της Ελλάδος και της Ανθρωπότητος εν συνεχεία και ουχί περί ... οικονομικών θεμάτων ...

--THOUREIOS--http://thoureios.blogspot.com/: ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ .....ΓΙΑ 17 ΔΙΣ ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ 450 ΔΙΣ Δ...: ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΚΑΠΟΤΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΦΩΝΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1984 ! Θα μου επιτραπει να μην πιστεψω...

... 100 % Έλληνες οι εν λόγω βουλευταί ! Και ο κεφάλας ο γιάννης και η γιαχωβού, η γκόμενα του αντρίκου ντελ πάσο ...

ΚΥΝΟ – ΒΟΥΛΙΟ Η ΒΟΥΛΗ: Βάσω Παπανδρέου στον Μ. Κεφαλογιάννη: «Δεν πας στο διάολο ρε μαλάκα;»

Στην… τσίτα είναι τα νεύρα των βουλευτών, ανεξαρτήτως αν αυτοί ανήκουν στη δοκιμαζόμενη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ή σε αυτήν της ΝΔ, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφεύγει και οι εκφράσεις εντός της Βουλής να θυμίζουν εξέδρα γηπέδου, όπως μεταδίδει το protothema.gr.
Ππιο πρόσφατο περιστατικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι βαρείς χαρακτηρισμοί που αντάλλαξαν η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων κ. Βάσω Παπανδρέου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Μανόλης Κεφαλογιάννης.
Αναλυτικά, ο κ. Κεφαλογιάννης επέμενε να διακόπτει τους ομιλητές, με αποτέλεσμα να εισπράττει τις παρατηρήσεις της προέδρου, η οποία προφανώς έχασε την ψυχραιμία της και τον αποκάλεσε «τραμπούκο». Από εκεί και πέρα ο διάλογος ξέφυγε απο κάθε επίπεδο:
- Μ. Κεφαλογιάννης: «Φέρεστε ανοήτως, είστε η χειρότερη πρόεδρος, να είστε σοβαρή, μην είστε Βάσω Παπανδρέου».
- Β. Παπανδρέου: «Δεν υπολογίζω ότι υπάρχετε».
- Μ. Κεφαλογιάννης: «Θα σε πλακώσω».
- Β. Παπανδρέου: «Δεν πας στο διάολο ρε μαλ

Χάϊντε γαμήσου, ρέ .... άλ μουνί ...

Βρέ Peter ! Ουδέν ήκουσες διαρκούσης της τελευταίας 20ετίας περί του παραμυθιού των 6 εκ. ; ... Ούτε τον ... Γκαρωντύ ; ... Εν τέλει, εάν εκ της ... "τελικής λύσεως" εναντίον ημών των Ελλήνων προκύψη ... επικράτησις των Ελλήνων επί άπαντος του Πλανήτου, ως συνέβη μετά της ... "τελικής λύσεως" επί των "εβραίων" και της επικρατήσεώς των επί άπαντος σχεδόν του Πλανήτου, τότε ... ζήτω η ... "τελική λύσις" ... 
   Με την κωδική ονομασία «Τελική λύση» έγινε γνωστό το σχέδιο του Γ΄ Ραϊχ για την συστηματική εξόντωση των Εβραίων. Το Γ΄ Ραιχ θεωρούσε ότι οι Εβραίοι απειλούσαν την καθαρότητα του γερμανικού έθνους. Αρχικά, η πολιτική του Γ΄ Ράιχ ήταν να ενθαρρύνουν τους Εβραίους να εγκαταλείψουν τα εδάφη που κατείχε το Γ΄ Ράϊχ και να μεταναστεύσουν, αργότερα άρχισε πογκρόμ διώξεων εναντίον τους. Τελικά στις 20-1-1942, σε σύσκεψη ανώτατων αξιωματούχων του Γ΄ Ράϊχ στο προάστιο Wannsee, τους ανακοινώθηκε η απόφαση της ηγεσίας της Γερμανίας με την ονομασία «Τελική λύση». Το τι έγινε στη συνέχεια είναι γνωστό. Για να επέλθει λοιπόν η πολυπόθυτη καθαρότητα του γερμανικού έθνους,.... το αποτέλεσμα ήταν να θανατωθούν συνολικά έξι εκατομμύρια Εβραίοι καθώς και πολλοί Ρομά, ομοφυλόφιλοι κ.λ.π.

   Αφού τελικά το Γ¨ Ράϊχ δεν κατάφερε να εξουσιάσει την Ευρώπη με την πολεμική βία, σήμερα το Δ΄ Ράϊχ,  το επιτυγχάνει με την οικονομική βία. Με μεθοδικό τρόπο έστησε την Ευρωζώνη, στην οποία, άγνωστο γιατί, όρμησαν μέσα διάφορα ευρωλιγούρια. Η Αγγλία φυσικά πανέξυπνη, έμεινε απέξω. Στη συνέχεια αφού άρπαξε όλα τα πλεονάσματα των PIGS, είτε μέσω εξαγωγών, είτε μέσω διαφθοράς των τοπικών αξιωματούχων, τελικά τους άφησε με ελλείμματα και υπερβολικά χρέη.

   Σήμερα το Δ΄ Ράϊχ, επιδιώκει την οικονομική καθαρότητα από μια Ευρωζώνη στην οποία το απόλυτο αφεντικό είναι το ίδιο. Πρώτο θύμα για υφαρπαγή της περιουσίας της και στη συνέχεια πέταγμα έξω από την Ευρωζώνη είναι η Ελλάδα, η οποία προς το παρόν ενθαρρύνεται να αποχωρήσει μόνη της, όπως και τότε με τους Εβραίους στην αρχή. Στη Συνέχεια θα ακολουθήσουν και τα άλλα PIGS. Μετά η εύκολη «γραμμή Μαζινώ» κ.λ.π.

   Ένα πράγμα θα σταματούσε τώρα την Γερμανία. Μια πλήρη και καθολική στάση πληρωμών από μέρους της Ελλάδας. Ίσως όμως και να είναι πλέον αργά.

   Όμως για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο θέλει γνήσια λαϊκή και άφθαρτη ελληνική κυβέρνηση. Πιστεύει άραγε κανείς ότι το ίδιο το σάπιο καθεστώς που συναλλάχτηκε στο παρελθόν με γερμανικά συμφέροντα, μπορεί τώρα να ορθώσει ανάστημα;;  

http://hassapis-peter.blogspot.com/2011/10/blog-post_1541.html

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Ώστε, ... "αραβική άνοιξις", ... ενοχλούν εσέ οι .... Χριστιανοί ; ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ !

Κάποια ... δηλωσούλα φώτη κουβέλη ; ... Προστάτη των εν Ελλάδι νεκροταφείων των σκατο-εβραίων ; ...

Σιγά μην αντιδράση το αλβανο-κοσσοβάρικον κτήνος, ήτοι ο πάγκαλος, και το εβραϊκόν πουτανογέννημα, ήτοι το τσογλάνι της σκυλο-πουτανο-σατανο-τσάντ ...

Αφήσατε εβραϊκές πουστιές και πουτανιές ! Η τουρκία ουδέποτε κινείται άνευ ... εντολών των εβραϊκών ... merde ! Άπαντα βάσει προγράμματος συμβαίνωσιν ...

Γιαούρτι και προς τον ... λαλίστατο Χάρη, ... "που τα λέει καλά", λησμονών τα βασικά ...

Γυρίσαµε την πλάτη στον Χριστό και στραφήκαµε προς εκείνους, οι οποίοι φανερώθηκαν στην ζωή µας αντί του Χριστού !!

Μωρή κουτοπόνηρη ... αλεπού : έλα πάρτην ! Ευρίσκεται εις το εμπρός τμήμα του ... εσώβρακου ημών των Ελλήνων ...

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ουδέν πρόβλημα ! Αρκεί οι φράγκοι, οι φραγκούληδες και τα θυγάτριά των να έχουν ... εργασίαν και χρήματα ...

Το ... σιωνιστικών συμφερόντων σκουπιδο-κάναλον alter απέκτησεν, εκτός της ... σκύλας του, και τον ... σκύλον του : Απόγονος του σκουπιδο-εβραϊκού οίκου των ... constans ...


Όλως ... τυχαίως, 2-3 ημέρας ενωρίτερον ... ο Σπυρίδων Γεωργιάδης ευτέλισεν εντός της Βουλής τον ... Υπουργόν ξυλοδαρμού των Ελλήνων ... παππου-τζήν ...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΕΚΑΨΑΝ ΓΙΑ 17η ΦΟΡΑ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ...: ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ... Σήμερα τα ξημερώματα με ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τα γνωστά πασίγνωστα "παιδιά" των Εξαρχείων ξαναχτύπησαν το βι...

Οι ΠΡΟΓΟΝΟΙ ημών των Ελλήνων αφήκαν εις ημάς ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ, ικανάς όπως βοηθήσουν εις την ΣΩΤΗΡΙΑΝ και την ΝΙΚΗΝ !

Το ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΠΟΥΤΑΝΟΓΕΝΝΗΜΑ θα προβή εις πάσαν ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΝ πράξιν ! Μόνον η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ θα διακόψη την αδίστακτον ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΟΥ !

Ποίος .... "θεός", ρέ ; ... του σκουπιδο-ισραήλ ; ... Ήτοι ο ... σατανάς ή διάβολος ; ... Θα δής, συντόμως, ... χοντρομαλάκα εις τι θα ηγούνται αι γαμημέναι πολιτείαι Αμερικής ...

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Χάϊντε γαμήσου, ρέ ! Ηλίθιε σχιστομάτη !

Συνέντευξη Τύπου με μηνύματα

«Αφήστε τις γερμανικές αποζημιώσεις, ας επικεντρωθούμε στην κρίση» λέει ο Φ.Ρέσλερ     

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231132160

Άσε τα ... πουτανίστικα, μωρή τσουλο-εβραία ! Εσύ, ούτως ή άλλως, συνεργάζεσαι μετά του διαβόλου !

Καλώς τον και άς άργησεν ...

   Ώστε, ο Αντώνης Λιβάνης αποκαλεί ΠΡΟΔΟΤΗΝ (όρα εφημερίδαν ΑΥΡΙΑΝΗ της σήμερον) το ΠΟΥΣΤΡΑΚΙ της σατανίστριας (και φίλης της ... παπατζήμα) τσαντ ...
   Όμως, προς τι η τόσον μεγάλη καθυστέρησις ; ... 
   Τέλος πάντων ...
   Συνεπώς, ώ Αναγνώστα, δεν αποτελώ ... γραφικόν τινάν ...
   Όστις υβρίζει, συκοφαντεί, και αποκαλεί, εξ ... ιδιοτροπίας του χαρακτήρος του, άπαντας τους "σημαντικούς" Πολιτικούς ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ ...

Η ... μόδα των ... φωτοβολταϊκών ... αθώα εστί ; ... Φυσικός τις θα εκφέρην γνώμην τινάν ; ...

Ρέ σκουπίδια της Bild ! Χάϊντε γαμηθήτε ! Θα υποδείξετε εις ημάς και εναντίον τίνων θα διαδηλώνωμεν ... Οι Πολίται της Ελλάδος θα διαδηλώνουν εναντίον των κλεφτρονιών του σκουπιδο-εβραίου σας ... έκτωρος ζήμενς, των ναυπηγείων σας, του σκυλο-κρουπ και ενός εκάστου σκυλο-εβραίου της βλακο-γοτθίας και άπαντος του Πλανήτου !

Μετά της ιδίας ... ανέσεως, δια της οποίας υπογράφετε υμείς τας ΠΡΟΔΟΤΙΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, θα υπογράφωμεν και ημείς τας ... καταδίκας υμών εις ... θάνατον !

Απατάς σεαυτόν, εάν υποθέτεις, ότι θα αποφύγης την τιμωρίαν του ΠΡΟΔΟΤΟΥ ! ...

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Να εκποιήση το σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. την κρυπτομένην και ... κλοπιμαίαν περιουσίαν του, άνω των 50 δις ευρώ, και να εξοφλήση το χρέος της η κυβέρνησις ...


Τόσον ... οπισθοδρομικοί ήσαν οι αρχαίοι Έλληνες ; ... Ζήτω το ... εβραϊκόν ... μπορντέλον της εποχής ημών ...

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Πώς τιμωρούσαν το μοιχό και τη μοιχαλίδα στην αρχα...: του Θ. Καρζή* Τι ήταν η ραφανίδωσις; Γιατί έβαζαν στα οπίσθια του μοιχού τη ραφανίδα (: ραπανάκι); Ποιοι ήταν οι εύπροικτοι; Πως ήταν το κο...

Θέλουν δυστυχείς τους Έλληνας και ασήμαντον-αδύναμον το Κράτος των Ελλήνων !

Διπλασιάζει το δώρο Χριστουγέννων η Μέρκελ στους δημοσίους υπαλλήλους ! Τους Γερμανούς εννοείται !    Χωρίς να θέλουμε να παίξουμε με τα νεύρα σας,που ασφαλώς δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν γίνεται να μην σας μεταφέρουμε την είδηση, που κυκλοφόρησε:

   •Η κα.Μέρκελ πιέζει και πιέζει και ξαναπιέζει μέσω τρόϊκας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερες περικοπές στον Ελληνικό δημόσιο τόμεα. Αποφάσισε λοιπόν την ίδια στιγμή να διπλασιάσει τα δώρα Χριστουγέννων,στους δικούς της δημοσίους υπάλληλους !
    Σε καλή μεριά...
http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=8767

Ίτε Παίδες Ελλήνων !

Ώστε ... βλακο-γοτθία και αυστρία μαζί η ... ΕΛΛΑΣ ! ...

Ουχί ! Ουδόλως ωμίλησεν τυχαίως το εβραιό-σκυλον, ο παιδεραστής ... Ολιγώτεροι Δημόσιοι Υπάλληλοι και μικρώτερος ΣΤΡΑΤΟΣ σημαίνουν ... ασήμαντον κρατίδιον ! ... Το οποίον ευκόλως ... κατακτάται, διαλύεται, κλπ. Εν ώ ακόμη και σήμερον μόνον ... ασήμαντον κρατίδιον δεν αποτελεί η ΕΛΛΑΣ ! ...

Το ... εξάγωνον και ο κύκλος, λοιπόν ...

 Παρατήρηση 1η
   "Εξάλλου οι μέλισσες δεν αναγνωρίζουν, ότι αυτό το οποίο τους είναι χρήσιμο, ειδικότερα το εξάγωνο, έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από το τετράγωνο και το τρίγωνο, και ότι, αν η ίδια ποσότητα υλικού δαπανάται για την κατασκευή καθενός από τα σχήματα, είναι το εξάγωνο εκείνο το οποίο θα μπορεί, να χωρέσει περισσότερο μέλι
   Αλλά σε ό,τι μας αφορά επειδή έχουμε την απαίτηση, να κατέχουμε ένα μεγαλύτερο τμήμα σοφίας από ό,τι οι μέλισσες, θα ερευνήσουμε κάτι πιο αξιοσημείωτο
   Απ' όλα τα επίπεδα σχήματα που είναι ισοπεριμετρικά, εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερο αριθμό γωνιών έχει μεγαλύτερο εμβαδόν και το μεγαλύτερο εμβαδόν από όλα έχει ο κύκλος, όταν έχει ίση περίμετρο με αυτά
   Θα δείξουμε δε πρώτα, ότι μεταξύ δύο πολυγώνων με άνισο πλήθος γωνιών και με ίσες περιμέτρους το πολυγωνότερο έχει πάντα μεγαλύτερο εμβαδόν".
(Ευαγγέλου Σπανδάγου, ΖΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΠΑΙΑΝΙΕΥΣ, ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, σελ. 47-48). 

Ασφαλώς και φοβήται το ... ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ ΠΟΥΣΤΡΑΚΙΟΝ ! Περισσώτερον, όμως, φοβήται, περί της ζωής του, το απανταχού ... εβραιο-πουσταριό ... Που θα εύρουν τόσον αδίστακτον ΠΡΟΔΟΤΗΝ ; ...

ΑΝΤΙ-ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ: Θερίζουν την Ελλάδα οι ληστές και δολοφόνοι και ο ...: 40 η μητέρα του Μαργαρίτα και τα δυο αδέρφια του! Ληστές, βιαστές, δολοφόνοι, διαρρήκτες ρημάζουν κάθε μέρα την Ελλάδα και η κυβέρνηση ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Ακριβώς τούτο αποτελεί τον στόχον των ανθ-Ελλήνων ! Η εξόντωσις των Ελλήνων ...

Χαίρε ΕΦΕΔΡΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ της Πατρίδος ημών των ΕΛΛΗΝΩΝ !

Θα πωλήση είπεν το αλβανο-κοσσοβάρικον κτήνος ή θα ... αγοράσει ; ...

Τα σχόλια είναι περιττά…- Βασικός μισθός: 162,812,00 ευρώ – Κινητή τηλεφωνία: 46.319,34 ευρώ!

Πολιτικό γραφείο Αντιπροέδρου της κυβέρνησης:
162. 812,00 ευρώ βασικός μισθός – 46.319,34 ευρώ για κινητή τηλεφωνία… με υπογραφή, μάλιστα, Παπανδρέου!
Μία αδιάκριτη ερώτηση….
1. Δείτε τα «συνημμένα» και συγκρίνετε, αν αυτά που «τρώτε» εσείς σχετίζονται με αυτά που «τρώει» αυτός που λέει ότι «μαζί τα φάγαμε».
… Και ακόμα μία…
2. Με τα έξοδα του κινητού του, πόσες οικογένειες ή συνταξιούχοι ηλικιωμένοι θα μπορούσαν να βολευτούν;
Τώρα, βέβαια, θα μπορούσε να μας πει και «λαϊκιστές».


(Δείτε τα συνημμένα εις το κείμενον της Πηγής)
http://www.otyposnews.gr/archives/17863"

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Γάμος εξ ... έρωτος. ως λέγει η γνωστή ρήσις ...

--THOUREIOS--http://thoureios.blogspot.com/: Θεμα: FW: 600.000.000 ΧΡΩΣΤΑΕΙ Η ΜΑΡΙ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑ...: Είναι πραγματικά, ν'απορεί κανείς, για το που βρίσκουν οι κυβερνώντες, το τόσο πολύ θράσος τους... ¶ραγε, αυτοί είναι...

Χαίρε Ποιμένα ! Τα λυσσασμένα σκυλιά του σιωνισμού θα πληρώσουν !

Ουχί ! Δεν πρόκειται περί ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ! Απλώς εφύσα δυνατός αήρ και παρέσυρεν το ... υποβρύχιον του εχθρού ...

Και ο ... μπου-χέσας Νο 2 του σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. ... πανηγυρίζει ; Ουχί ! Θέατρον εισίν, τα ό,σα λέγει, προς εξαπάτησιν και ευνουχισμόν της αντιδράσεως του Λαού ...

Άμεσος ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ότι πρόκειται περί ... διαταγής ... και, δη, όλως ιδιοτελούς ...

Χαίρε Νικόλαε-τέρενς Κουϊκίδη !

   Επέστρεψες και απέδειξες, ότι η Αληθής Δημοσιο-γραφία ευρίσκει απήχησιν εντός του Λαού ...
   Αντιθέτως προς την ελεγχομένην και ψευδεπίγραφον "δημοσιο"-γραφίαν ...
   ΕΥΓΕ !
   Και ως προς την γνώμην εσού περί των Ιστολογίων και της ανωνυμίας των ...

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Αντελήφθης τι έλεγον προς εσέ, ώ εργδημεργ ; Βέβαιος ειμί, ότι αντελήφθης !


 

Μεταφέρουν την χρεκοπία του καθεστώτος στο λαό.


Περί αυτού ακριβώς πρόκειται και αν δεν ξεσηκωθούμε να τους πετάξουμε από την εξουσία, θα μας χρεοκοπήσουν όλους ανεξαιρέτως. Κανείς να μην πιστέψει ότι θα την γλιτώσει. Κανένα καθεστώς δεν λυπήθηκε το λαό που εξουσίαζε.

Είναι γνωστό πλέον σε όλη την υφήλιο, το δείχνουν τα spreads, το δείχνουν οι παράλογες απαιτήσεις των κερδοσκόπων εταίρων μας στην ΕΕ, το λένε όλοι οι διεθνείς οικονομολόγοι, ότι το ελληνικό κράτος....
χρεοκόπησε. Τελεία και παύλα. Θέλετε κι άλλη απόδειξη; Ας μην δοθεί λοιπόν η επόμενη δόση μέσα στον Οκτώβριο (η οποία δυστυχώς θα δοθεί) και θα δείτε τι έχει να γίνει. Απομένει μόνο η επίσημη πιστοποίηση που θα ενεργοποιήσει τα CDS. Μετά πάπαλα…

Από αυτό το κράτος, που όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα στην ιδιωτική οικονομία, αλλά τουναντίον της βάζει συνεχώς εμπόδια, ζει, διατρέφεται και πλουτίζει ένα ολόκληρο κρατικοδίαιτο πελατειακό και σάπιο καθεστώς, που έχει κάτσει στο σβέρκο μας, με χρήματα που αρπάζει μέσω φόρων από τον ιδιωτικό τομέα ή με δάνεια από τοκογλύφους. Τα τελευταία, κατάφερε και τα αναπλήρωσε προσωρινά με τις δόσεις της τρόϊκας.

Μπορεί λοιπόν το κράτος να χρεοκόπησε, αλλά οι πολίτες και οι περιουσίες τους δεν είχαν πάθει τίποτε μέχρι τώρα. Τώρα όμως, έρχεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και διατηρώντας με πολιτικό θράσος, αλώβητο το κρατικοδίαιτο καθεστώς, μεταφέρει μέσω του κρατικού καταναγκασμού, την χρεοκοπία του καθεστώτος στους πολίτες, αρπάζοντας με τη βία τις περιουσίες τους και τις καταθέσεις τους για να συντηρήσει το χρεοκοπημένο αυτό καθεστώς.

Πρέπει να καταλάβουμε, όσοι τέλος πάντων δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα, ότι τα χρήματα που μας αρπάζουν, δεν βοηθάνε την πατρίδα, αλλά ταϊζουν μόνο το καθεστώς και πρέπει να αντισταθούμε.

Εξάλλου αυτό το καθεστώς που εμείς με το αίμα μας ταϊζουμε, συζητά ξεδιάντροπα να χαρίσει την ελληνική δημόσια περιουσία, δηλαδή την ίδια την πατρίδα, μέσω του «Εύρηκα» στους τοκογλύφους, αρκεί να πάρει κι άλλα χρήματα για να φάει….

Σκεφτείτε και πάρτε τις αποφάσεις σας…
Το άρθρο 120 του Συντάγματος, δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να φιλοξενήσει τους Έλληνες…