Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Τίνος λόγου ένεκεν τηλεφώνημα κατόπιν ... 4,5 μηνών ; ... Περί Κερατέας ο λόγος, αλλά και περί ... κεράτων ...


Οι εντολές του πρωθυπουργού και η μίνι ενδοκυβερνητική κρίση με ηττημένους Ραγκούση και Μπιρμπίλη
Του Ευτύχη Παλλήκαρη
   Ενα τηλεφώνημα του μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαου το πρωί της περασμένης Κυριακής στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη σήμανε την απαρχή μίας διαδικασίας ανακωχής στην πολύμηνη μάχη της Κερατέας. Ο Χρ. Παπουτσής αμέσως επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό που έδωσε το «πράσινο φως» για τη συνάντηση της Μεγάλης Δευτέρας ανάμεσα στον υπουργό, το μητροπολίτη και το Δήμαρχο Λαυρεωτικής για την εκτόνωση της κρίσης.
   (Περισσώτερα εις το κείμενον της Πηγής)  
   Πηγή: http://forkeratea.blogspot.com/2011/04/blog-post_3840.html#ixzz1KFxUCqUN    

  Αρχαίος : Ότε Δημοσιογράφος ηρώτησεν τον εν λόγω μητροπολίτην, "Γιατί άργησε 4,5 μήνες το τηλεφώνημα ;", εκείνος απήντησεν "Καλύτερα αργά, παρά ποτέ" ! ... 
   Έξυπνος ...
   Ως και ο ... σατανάς ή διάβολος ή πάν ή άδωνις ή ιαπετός ή ιεπτέ ή ιαχβέ ή γιαχβέ ή άτον ή χάτον ...
   Αληθώς, πόθεν προέρχεται η ονομασία της Πόλεως ως ... Κερατέας ; ...
   Ήκουσα, ώ Αναγνώστα, ενίους Πολίτας της Πόλεως, ίνα καταγγέλουν, ότι εις τον διαφιλονικούμενον χώρον υφίσταται αρχαιολογικός χώρος, ονομαζόμενος ... "οβρυόκαστρον" ...
   Ότε και εάν αναλάβουν την Διοίκησιν της Ελλάδος ΕΛΛΗΝΕΣ, δεν θα υφίστανται εν Ελλάδι ... αρχαιολογικοί χώροι των σκουπιδο-εβραίων, ούτε ετέρας ... βαρβαρικής ράτσας τινός ...
   Τίνος λόγου ένεκεν, όμως, οι σκουπιδο-εβραίοι έκτισαν ...  εκείσε ... κάστρον ; ...
   Ήκουσα, επίσης, τους ιδίους Πολίτας, ίνα αναφέρουν, ότι "κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο υφίσταται πηγάδια και λαγούμια, τα οποία οδηγούν εντός του παλαιού Μεταλλείου Λαυρίου".
   Ώστε, οι σκουπιδο-εβραίοι έκτισαν κάστρον επί εδάφους περιέχοντος ... πηγάδια και λαγούμια οδηγούντα εντός των παλαιών Μεταλλείων Λαυρίου ... 
   Επειδή, άρα γε, ήσαν χαζοί ; ...
   Ή υφίστατο σοβαρά αιτία ; ...
   Μήπως τα εν λόγω πηγάδια και λαγούμια οδηγούν εις την ... Μέσην Γην ; ...
   Εξ ού και η εν γένει ονομασία της Λαυρεωτικής ως ... Μεσό-γει(γη)-α ; ...
   Ώστε, δια των Μεταλλείων Λαυρίου υφίστατο είσοδος-έξοδος, την οποίαν εχρησιμοποίουν ένια εκ των τεράτων της Μέσης Γης ή Ταρτάρων και ... εξήρχωντο επί της επιφανείας της Γης ; ...
   Συνεπώς τούτων δύο ακόμη ερωτήσεις :
1) Η λυσσαλέα επιμονή των Πολιτικών-Πλουτοκρατών, ίνα περατωθή η σχεδιασθείσα κατασκευή ΧΥΤΑ, αιτίαν είχεν τας προκαταβληθείσας μίζας, ως έγραψα εις παλαιωτέραν ανάρτησιν εμού, ή την κατασκευήν εντός του ΧΥΤΑ ... υπογείων χώρων, εκ των οποίων να ανέρχωνται εις την επιφάνειαν της Γης τα ... ενδογήινα σκουπίδια ή και τα δύο ;    
2) Ο εκ των γαμημένων πολιτειών Αμερικής ελθών, εξάδελφος της γνωστής δημοσιογραφικής εβραϊκής χατζηπούστρας, χατζη-νικολάου, και "εκλεγείς"-διορισθείς Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, ήλθεν επί σκοπώ ... διανοίξεως των Πυλών προς τα Τάρταρα και βοηθείας των ενδογηίνων σκουπιδιών, ίνα ανέβουν επί της επιφανείας της Γης, ή επί σκοπώ διατηρήσεως της σφραγίσεως των εν λόγω Πυλών, ώστε να αποτραπή η έξοδος των ενδογηίνων σκουπιδιών ; ... 
   Η σιωπή του εν λόγω επί 4,5 μήνας οδηγεί εμέ εις το αυτονόητον συμπέρασμα, ότι ήθελεν την κατασκευήν του ΧΥΤΑ και των υπογείων χώρων του, προς υποβοήθησιν της εξόδου των ενδογηίνων τεράτων ...
   Εις την περιοχήν της Λαυρεωτικής-Μεσογαίας υφίστανται πολλαί σφραγισμέναι Πύλαι προς την ... Μέσην Γην ...
   Ο εν λόγω εβραίος εδιορίσθη εκείσε προς υποβοήθησιν της αποσφραγίσεως των Πυλών τούτων ; ...
   Επειδή τα θέματα περί την Μέσην Γην, ή Τάρταρα, ευρίσκωνται μακράν των γνώσεων της πλειονότητος των Ελλήνων, προσθέτω και τούτο : Πέραν των βιβλίων του Ιωάννη Γιαννόπουλου, υφίσταται και βιβλίον το οποίον περιγράφει τα Μεταλλεία Λαυρίου και την ... ασυνήθιστον περιπέτειαν, την οποίαν εβίωσαν εντός των Μεταλλείων δύο Μηχανικοί, ο είς του Μεταλλείου και ο έτερος φίλος του και επισκέπτης. Το βιβλίον έγραψεν, εν έτει 1871, ο είς εκ των δύο Μηχανικών τούτων, κατόπιν της επανόδου του εις την επιφάνειαν της Γης, και προσφάτως σχετικώς εξεδόθη και εν Ελλάδι. Εξαντληθείσης, όμως, της 1ης εκδόσεώς του, απουσιάζει εκ των βιβλιοπωλείων, ως και πολλά έτερα σημαντικά βιβλία. Τίτλος του βιβλίου "Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΦΥΛΗ", υπότιτλος "Ο Μύθος της Κούφιας Γης" και συγγραφεύς ο Edward Bulwer-Lytton. Το βιβλίον είχεν εκδώσει ο οίκος εκδόσεως βιβλίων "ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ".

ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ !

Κρύφτηκε στο εξοχικό του στη Σέριφο και δεν ξεμυτίζει με τίποτε. Ποιός λέτε;


Κρύβεται στην πολυτελή του βίλα ο υπουργός οικονομικών...
   Κάτοικοι και εστιάτορες του νησιού ανέφεραν ότι δεν τολμάει να ξεμυτίσει από τη βίλα.

    Στην πολυτελή βίλα του στη Σέριφο, το κόστος κατασκευής της οποίας υπερέβη τα 3 εκατομμύρια ευρώ και καταλαμβάνει μια ολόκληρη πλαγιά, έχει κρυφτεί τις ημέρες του Πάσχα ο υπουργός Οικονομικών.
   Κάτοικοι και εστιάτορες
του νησιού ανέφεραν ότι δεν τολμάει να ξεμυτίσει από τη βίλα.

    Στην πολυτελή βίλα του στη Σέριφο, το κόστος κατασκευής της οποίας υπερέβη τα 3 εκατομμύρια ευρώ και καταλαμβάνει μια ολόκληρη πλαγιά, έχει κρυφτεί τις ημέρες του Πάσχα ο υπουργός Οικονομικών.
    Κάτοικοι και εστιάτορες του νησιού μας ανέφεραν ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια έκοβε καμιά βόλτα στη Χώρα του νησιού, τώρα δεν τολμάει να ξεμυτίσει από τη βίλα.
   Προφανώς γιατί ξέρει τι τον περιμένει.
    Άσε που η Αστυνομία του νησιού περιπολεί διαρκώς γύρω από το σπίτι του ενώ είναι άγνωστο πόσοι αστυνομικοί της προσωπικής του φρουράς έχουν μεταφερθεί από την Αθήνα για να τον φυλάνε.
   Μία οικονομική απορία:
   Ο υπουργός έχει μηνιαίο μισθό 4.000 ευρώ.
Από αυτά, 3.000 δίνει για την ενοικίαση του σπιτιού του στην Αθήνα, ενώ το εξοχικό του στην Σέριφο το έκανε με τραπεζικό δάνειο το ο ποίο και αποπληρώνει κανονικά.
   Μήπως τα "νούμερα" δεν βγαίνουν ή εγώ δεν ξέρω μαθηματικά;

   Δηλαδή, αν δίνει 800 ευρώ το μήνα για την αποπληρωμή του δανείου, ο υπουργός μας, ο τσάρος μας, ο αγωνιστής μας, βιοπορίζεται με 200 ευρώ το μήνα;
   Kostasxan
   http://anoixti-matia.blogspot.com/

Ακόμη και εις το σκουπιδο-ισραήλ, ότε ο Πρόεδρός των ... βιάζει γυναίκαν τινά, καταδικάζεται εις ποινήν φυλακίσεως 7 ετών ...

Την 1ην Απριλίου εκάστου έτους εορτάζει το τέκνον, η Κύπρος, αλλ' η μητέρα ΕΛΛΑΣ ... ουδέν γνωρίζει περί τούτου ...


   Ώστε, ο ... μέγας ζωγράφος Πικάσο εθεώρει ... "πατέραν" του τον περίφημον ζωγράφον, εκ της Κρήτης, Δομήνικον Θεοτοκόπουλον ...     
   Όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, ώ Σκουπίδια και λοιποί βάρβαροι, γύρω από την Ελλάδαν και τον Έλληναν κινείσθε ! ...

Η τοπική εναλλακτική μονάς, η οποία αντικατέστησεν το ... ευρώ !

    Καλώς ήρθατε στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης της Μαγνησίας ! 

   Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στη Μαγνησία, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν  την οικονομική κρίση. Η εκτίμηση της οποιασδήποτε προσφοράς και ζήτησης στα πλαίσια των ανταλλαγών ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου και το μέσο συναλλαγής δεν είναι το ευρώ, αλλά η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης έχει μελετηθεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχουν τόκοι ή ανατοκισμοί και τοκογλυφία.
    katohika.blogspot.com/

Το ... σκουπιδο-ισραήλ και το ... αλβανο-κόσσοβο νάναι καλά ... Ά, ναι, και η ... τσέπη υμών, ώ Κυβερνήται ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Αναγκαστικοί Εξοδούχοι μεσημεριάτικα και καθημερινές οι φαντάροι μας γιατί το φαγητό δεν επαρκεί , ενώ τα φαγητά σερβίρονται ανάλατα επειδή πολύ απλά δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για αλάτι

   Στο φως των αποκαλύψεων έρχεται από διαμαρτυρία νεοσύλεκτου  το πως βιώνουν καθημερινά τα "παλικάρια" μας τον στρατό .
    α φαγητά που φτιάχνουν από όσπρια και ζυμαρικά μας τα σερβίρουν ανάλατα και άνοστα γιατί δεν έχουν χρήματα ούτε για Αλάτι !!!!".  Οι υπόλοιποι ξοδεύουν από την περιουσία των γονιών τους η από προσωπικές οικονομίες ετών για να
ολοκληρώσουν τις υπηρεσίες τους προς την μαμά Πατρίδα ."
    Το ελαιόλαδο ,τα μπαχαρικά , το περίσσευμα της 2ης μερίδας καθώς ακόμα και η δεύτερη και τρίτη φέτα ψωμί τείνουν να γίνουν είδος πολυτελείας ή ρομαντικές ιστορίες από τους πιο παλιούς που μας διηγούνται ότι μέχρι πέρυσι υπήρχε τουλάχιστον αφθονία ...
   Μας δίνουν άδειες εξόδου στις 12 το μεσημέρι ακόμα και  καθημερινές γιατί δε φτάνει το συσσίτιο  και αναγκαζόμαστε και τρώμε με δικά μας λεφτά φαγητό απ΄ έξω .
    Καθημερινά υπογράφουν το συσσίτιο τους , τρώγοντας  αρκετά κάθε εβδομάδα πληρώνονται με λιγότερα χρήματα στο τέλος της, ενώ αν η σίτιση είναι λιγότερη πληρώνονται περισσότερο.
    Και το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι ότι εάν σε καιρό ειρήνης η πατρίδα δεν έχει να ταΐσει τους στρατευμένους τότε σε καιρό πολέμου τι να περιμένουμε ;
    Nickole K.
    peramatozoa.info/

Και οι ... ηθικοί αυτουργοί ; ... Ή ... ανήκουν εις τας σκουπιδο-μασωνικάς στοάς ; Ή εις τας ... μυστικάς υπηρεσίας, εντοπίας και εξωχωρίας ; ...


Τέσσερις προσαγωγές στο πλαίσιο των ερευνών για τον εμπρησμό της Marfin
  • Τέσσερα άτομα, τρεις Έλληνες και ένας από το Καζακστάν, προσήχθησαν την Παρασκευή στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μετά τις έρευνες που πραγματοποίησαν αστυνομικοί για την φονική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου πέρυσι, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις τραπεζικοί υπάλληλοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος. (Ειδήσεις)
     Αρχαίος : Εις την κατόπιν ... Κουνταρδάν εποχήν, άπαντες πλέον γνωρίζωσιν, ότι οι ... εξαχρειωμένοι των Εξαρχείων ... συνεργάται και εντολοδόχοι των σκουπιδο-στοών και των υπηρεσιών εισίν ...  Ήτοι, ό,σων στηρίζουν, στηλώνουν και υποστηλώνουν το Προδοτικό Πολιτικό Καθεστώς, της συγχρόνου ... Ελλάδος ...
    Η ... επιτυχία, λοιπόν, ταύτη ... αστεία και γελοία εστί, εάν δεν μάθωμεν ποίος έδωσεν την εντολήν, ίνα "μ'έναν σμπάρον, δύο τρυγόνια" ...
   Ήτοι, αφ' ενός να τρομοκρατήσουν έως ... σιωπής τον ... Βγενόπουλον, ο οποίος μέχρι και ... δωροληψίαν του ανθελληνικού και πα.θο.κ.ικού τσογλανιού σηφουνάκη απεκάλυψεν (αλλά αι και οι ... λειτουργοί περί ... μεταξωτών ... βρακιών ενδιαφέρωνται κατόπιν των ολίγων ... σφαιρών της 17 Νοέμβρη ή 17 σκουπιδο-ισραήλ), αφ' ετέρου να τρομοκρατήσουν τον Λαόν, ο οποίος, εάν δεν συνέβαινεν ο εμπρησμός και η στυγνή δολοφονία των τραπεζικών εκείνην την ημέραν, ίσως εσυνέχιζεν τας τεραστίας διαδηλώσεις και κατακρήμνιζεν τα ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ και ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ σκουπιδο-κλεφτρόνια, μαζί και τας γαμημένας σκουπιδο-υπερεσίας ...
   Τέλος, αναμένωμεν και την αποκάλυψιν των φυσικών, αλλά κυρίως του ... ηθικού αυτουργού της δολοφονίας του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια ... 

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Άρα γε ο ... υφυπουργός .... Σαχιν-ίδης ... συγγενής της εν λόγω εστί ; ...Οι απειλές κατά της ζωής της 25χρονης Τουρκάλας ηθοποιού Sila Sahin είναι πραγματικές και λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη. Η κοπέλα εμφανίστηκε γυμνή σε 13 ολόκληρες σελίδες στο τεύχος Μαΐου της γερμανικής έκδοσης του ανδρικού περιοδικού. Η γυμνή Sila προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της μουσουλμανικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο. Στα ισλαμικά φόρουμ έχει ανοίξει έντονη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να τιμωρηθεί η «γερμανική τουρκάλα, η οποία ντροπιάζει.....
   eglimatikotita.gr/

Αντί να αυτοκτονήτε υμείς, οδηγήσατε εις ... αυτοκτονίαν τα Πολιτικά Σκουπίδια !

Ηράκλειο: Αυτοκτόνησε 55χρονος οικοδόμος στο Ζαρό!..Τραγικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο των αυτοκτονιών..


    Πριν καλά καλά "στεγνώσει το μελάνι" από την είδηση του θανάτου του 40χρονου Ηρακλειώτη επιχειρηματία Γιάννη Μεστροπιάν και λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη της αυτοκτονίας του νεαρού μαθητή στο Ρέθυμνο, ένα ακόμα περιστατικό αυτοχειρίας καταγράφεται σήμερα αυτή την φορά στην περιοχή του Ζαρού...
   Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για 55χρονο οικοδόμο ο οποίος βρέθηκε το πρωί απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του . Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 55χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και οικογενειακά προβλήματα και όχι τόσο οικονομικά.
   eglimatikotita.gr/

Περί ... Ιησού-Ιάσωνος ! 1

   Μετά του, Φίλου εμού, Γεωργίου Γκιόλβα είχωμεν πάμπολλους διαλόγους, περί διαφόρων θεμάτων.
   Είχωμεν και δύο ... σοβαράς ... λογομαχίας !
   Η μία είχεν ως θέμα, γεγονός "προσωπικόν" και συνεπώς ουδέναν έτερον ενδιαφέρει, πλην της αμέσως ενδιαφερομένης !
   Η δευτέρα σοβαρά λογομαχία είχεν ως θέμα τον ... Ιησούν !
   Επεκαλέσθη εναντίον του Ιησού, ό,σα λέγωνται υπ' εκείνων, οίτινες ... οψίμως πως ανεκάλυψαν τον ... δωδεκαθεϊσμόν και οίτινες αγνοούν, ότι τα ό,σα διαδίδωνται περί της δήθεν εβραϊκής καταγωγής του Ιησού, λέγωνται, μεν, και υπό των κρυπτο-εβραίων παπάδων της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξεχύθησαν, όμως, εντός της Κοινωνίας προ δεκαετιών εκ των ... σκουπιδο-μασωνικών στοών, και σήμερον ενισχύωνται σφόδρα υπό τούτων των μασώνων, ως ο εκ Θεσσαλονίκης συχνώς-πυκνώς κατερχόμενος εν Αθήναις, ίνα ... φωτίση τους ... αγραμμάτους και φανατικούς ... Χριστιανούς ...
   Ότε υπενθύμισα τούτο εις εκείνον, εθύμωσεν, απαριθμήσας εις εμέ άπαντα "τα στραβά και ανάποδα" της χριστιανικής θρησκείας ! Συνεφώνησα μεθ' εκείνου, αλλά του αντέτεινον, ότι τα στραβά και ανάποδα αφορούν "την θρησκείαν και ό,σους εκπροσωπούν ανά τους αιώνας ταύτην" και ουχί τον Ιησούν και τας διδασκαλίας του ! Όμως, η ... μύησις την οποίαν είχεν λάβει ήτο αυστηρά ! ... Ο εκλεκτός και αγνός Έλλην υμνεί τον Δίαν και τους ετέρους 11 και ουχί τον Ιησούν ! Ματαίως, αντέτεινον εις εκείνον, ότι ο Ιησούς ότε έλεγεν "Ο Πατήρ μου ο Ουράνιος" τον ... Δίαν ηννόει και ουχί έτερον ... άγνωστον ...
   Ο παρατηρητικός και εμβριθής, ωστόσον, μελετητής των αποκαλουμένων "Ευαγγελίων", γνωρίζει, ότι τα περί ... εβραϊκής δήθεν καταγωγής του Ιησού ηρνήθη πρώτος εκείνος !

  "Συνηγμένων δε των Φαρισαίων       Όταν, δε, συγκεντρώθησαν οι Φαρισαίοι
επηρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγων.     ρώτησε αυτούς ο Ιησούς, λέγων. Τι νομί-
τι υμίν δοκεί περί του Χριστού ; τίνος    ζετε περί του Χριστού ; Τίνος υιός εστί ;
υιός εστί ; λέγουσιν αυτώ. του Δαυίδ.   Λένε, δε, σ' αυτόν του Δαυίδ. Τους λέει ο
λέγει αυτοίς. πως ούν Δαυίδ εν Πνεύ-    Ιησούς, πως του Δαυίδ, αφού εκείνος
ματι Κύριον αυτόν καλεί.                       κατόπιν επνεύσεως τον αποκαλεί Κύ-
Ματθ. κβ΄, 41-43.-                 ριον ;

Λοιπόν, ώ Εκκλησία της ... Ελλάδος και ... Διαρκής Ιερά Σύνοδος ταύτης ; Η γνώμη υμών ; Ή γνώμην εκφράζετε μόνον ως προς τους, βαρβάρους, ... καϋμένους λαθρο-μετανάστας ; ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

   ΕΥΓΕ !
   Εις τον επικολλήσαντα την μετάφρασιν εκ της σκουπιδο-εβραϊκής διαλέκτου εις την διάλεκτον των βαρβάρων αγγλο-σαξώνων !
   Και εις το Ιστολόγιον ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ !Ή πως η, μασωνο-εβραϊκή ... δικαιοσύνη, δεν άκουσε τούτο έως και σήμερον ! ...

Προμήθεια ΝΗ-90 : Πως ένας Στρατός ξεμένει από ελικόπτερα !

   Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται τον ερχόμενο Αύγουστο από την παραγγελία των 20 μεταφορικών ελικοπτέρων ΝΗ-90 και μέχρι στιγμής παρά το γεγονός ότι έχει πληρωθεί στην κατασκευάστρια κοινοπραξία το 100% του ποσού των 698 εκατ. ευρώ δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα! Με αποτέλεσμα να παρακαλά για άλλη μια φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις ΗΠΑ να παραχωρήσουν κάποια από τα αρχαία και ταλαιπωρημένα UH-60A Black Hawk στο Ε.Δ., αφού έχει ξεμείνει εν έτη 2011 με τα UH-1D/H του Βιετνάμ!    (Περισσώτερα εις το κείμενον της Πηγής)
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

  Αρχαίος : Η κατασκευάστρια Κοινοπραξία έλαβεν, ως προκαταβολήν, κατόπιν της υπογραφής της Συμβάσεως, το 40 % της αξίας της Συμβάσεως. Έως εδώ, άς υποθέσωμεν, ότι ουδέν αδίκημα επράχθη, μόλον ότι το 40 % ... κάπως υψηλόν εστί ... και συνήθως εις εταιρείας-προμηθευτρίας του εξωτερικού δίδεται έως ... 20 % ...
   Εκείνοι, όμως, οι οποίοι υπέγραψαν, ίνα δοθή και το λοιπό 60 % άνευ οιασδήποτε παραδόσεως Ε/Π, μετά βεβαιότητος έπραξαν τα αδικήματα της παραβάσεως καθήκοντος και της απιστίας προς την Υπηρεσίαν !  Τέλος, έπραξαν και το ... μονδέρνον αδίκημα "του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος" και του υποκρυπτομένου, και εκ του 40 % και εκ του εν συνεχεία 60 % παρά την μη παράδοσιν, της δωροδοκίας ! Επράχθησαν, λοιπόν, ... 4 αδικήματα, και ... κακουργηματικής μορφής ! ...
   Λοιπόν, κυρίαι και κύριοι ... λειτουργοί, προκειμένου να καταβληθή το 60 % υπέγραψαν και Στρατιωτικοί, οι οποίοι στερούνται ... βουλευτικής ασυλίας ! ...
   Τίνος λόγου ένεκεν δεν κινείτε δίωξιν έστω εναντίον τούτων ;
   Μήπως ανήκετε εις την αυτήν ... στοάν ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! 

Η ... εβραιο-λαγνεία υμών, ώ defencenet, δεν κρύπτεται ! Δικαίωμα ! Αλλά, τουλάχιστον, μην ... ψεύδεσθε ... (Ε)

ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία : 60 χρόνια κυριαρχίας στη Μέση Ανατολή
   Αρχαίος : 2-3 ημέρας κατόπιν της αρχικής αναρτήσεως εμού ταύτης το Ιστολόγιον defencenet "εξηφάνισεν" εκ της αρχικής σελίδος του το "Αφιέρωμα εις την πολεμικήν αεροπορίαν" του σκουπιδο-ισραήλ ! ... Οφείλω, όπως σημειώσω την μεταβολήν ταύτην ως ευχάριστον γεγονός ως προς εμέ  ...           
   Υ.Γ.  Επίσης, 2-3 ημέρας κατόπιν της αρχικής αναρτήσεως εμού ήρχισαν, ίνα εμφανίζωνται ... πρωτόγνωρα προβλήματα εις τον η/υ εμού, οσάκις ανοίγω τούτον ! Δεν πιστεύω, ότι οφείλεται εις το ως άνω Ιστολόγιον !  
   Καλού-κακού, όμως, δηλώνω, ότι ουδείς επί του Πλανήτου τούτου, δύναται, όπως εσταλάξη εις εμέ ... φόβον ... 
   Ούτε μυστικαί υπηρεσίαι, ούτε ... φανεραί, ούτε και τυχόν ... έμποροι όπλων ...
    

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Λόγος υπέρ συκοφαντηθέντος Φίλου : Κι' αν εσύ αποτελείς ... σεληνιασμένον ή ... ταρταρισμένον μέντιουμ ; ... Και, δη, του ... πανός ; ... Ήτοι της ορθίας σκουπιδο-κατσίκας ; ... (Ε)

Αρχαίος : Θα δοθή απάντησις ανά τμήμα του κάτωθι κειμένου, λόγω και της μεγάλης εκτάσεώς του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΝΤΙΟΥΜ Γ. ΓΚΙΟΛΒΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ "ΕΨΙΛΟΝ-666" 

http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/04/666.html 

   Αρχαίος : Ο διαχωρισμός οιουδήποτε εξ οιουδήποτε ετέρου αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ως υποδιαίρεσις του δικαιώματος της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. Συνεπώς προς τούτο, ουδείς ψόγος περί του εάν η οεα διαχωρίζει την θέσιν της εκ του Γεωργίου Γκιόλβα. Η συκοφάντησις, όμως, τινός υπό ετέρου, απετέλει εις την Κοινωνίαν των αρχαίων Ελλήνων, αλλά αποτελεί και εις την Κοινωνίαν ημών, το αδίκημα μετά της μεγαλυτέρας απαξίας. Έτι χειρώτερον, η συκοφάντησις αποθανόντος ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
    ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Α ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΓΚΙΟΛΒΑ !!!
   ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ !!!
    ΗΤΑΝ ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΣ ? ΠΑΡΑΜΥΘΑΤΖΗΣ ΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ? Η Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ? ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΛΙΓΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ !!!
   ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ, ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ, ΓΙΑ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ Κ.Τ.Λ. ΜΑΣ ΤΑ ΜΑΣΑΕΙ ΛΙΓΟ (ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ), ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΛΕΕΙ, ΜΙΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΙΣΗ... ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΣΑ ΙΣΧΙΡΙΖΕΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ...ΣΤΟ ΥΟU TUBE ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΠΕΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΛΑ (ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΤΡΟΝ), ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!
   ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΑΣ
   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-

 Αρχαίος : Η πρώτη σειρά αποτελείται υπό ερωτήσεως, αλλά εις το τέλος θέτει ο "Αναγνώστης" ... 3 θαυμαστικά ! Την ... έρευναν πράττει ... μυστικώς ; Διότι δεν θέτει το όνομα και το επώνυμόν του, ως θα έπραττεν οιοσδήποτε συγγραφεύς, ως π.χ. ο Κούρος, ο οποίος την (σοβαράν) έρευναν θα εδημοσίευεν εις βιβλίον ή άρθρον. Κατόπιν θέτει ερωτήσεις ο "Αναγνώστης", αι οποίαι λήγουν εις το σύμβολον της ερωτήσεως των βαρβάρων, ήτοι εις ? αντί εις ; ... ! Το κείμενον βρίθει ορθογραφικών λαθών ! Ο εν λόγω "Αναγνώστης" επιθυμεί, όπως ο εκλιπών φίλος εμού είχεν ονομάσει ως ... Ανδρομεδίους νεοέλληνας τινάς ! Έξυπνον ... Επειδή, δε, δεν έπραξεν τούτο ο εκλιπών φίλος εμού, άρα ... "τα μασάει" εις τον ... μέγαν ... "Αναγνώστην" και, δη, μασάει ... "σαλάτα με μαγιονέζα" (είχες και στο χωριό σου ;) ... Ως ... ψυχίατρος, δε, γνωματεύει και ότι ο εκλιπών φίλος εμού ευρίσκετο ενίοτε εις ... σύγχισιν ... Τέλος, ο "Αναγνώστης" γνωρίζει και την αγγλικήν γλώσσαν, εξ ού και το ... ΒΕΒΑΤΡΟΝ, αντί του Μπέβατρον, ως ονόμασεν ο εκλιπών το τελευταίον όπλον, το οποίον προσεπάθει, ίνα ολοκληρώση. Συμπέρασμα : Ο εν λόγω "Αναγνώστης" είτε αποτελεί "μαϊμού" αναγνώστην, προκειμένου να επιχειρηθή, άγνωστον ποίου λόγου ένεκεν, την στιγμήν ταύτην ο διαχωρισμός της οεα εκ του εκλιπόντος, είτε αποτελεί σκουπίδι των πρασίνων κλιμακίων της ξυπ/ξυπ, ο οποίος, μιμούμενος την ανορθόγραφον γραφήν του εκπροσώπου της οεα, επιχειρεί, ίνα κρύψη τα ίχνη του ! Ό,τι εκ των δύο συμβαίνει, αδιάφορον εστί ως προς εμέ, διότι "ΤΟ ΤΕΛΟΣ" της παρούσης εποχής ευρίσκεται επί θύραις και τότε ο καθ' είς θα ευρεθή εις τον αρμόζοντα εις εκείνον ... περιβάλλοντα χώρον ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε απάντηση των ανωτέρω, το ιστολόγιο παλιότερα εντόπισε και το παρακάτω απόσπασμα σε υποτιθέμενη συνέντευξη του Γ.Γκιόλβα:

-ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΒΑΤΡΟΝ ?

-ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ. ΤΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΜΑΣ.ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΟΜΩΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΜΟΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΑΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΝΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ ΙΧΝΗ ΜΑΣ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.Α. ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΦΥΓΑΜΕ.

(Ακολουθεί απομαγνητοφώνηση της απάντησης του Γ. Καραγεωργίου της Ο.Ε.Α. πάνω στο θέμα.)

- Τι είναι αυτό το πράγμα;; Εντελώς ψευδές!
- Δηλαδή είναι ψευδές το κείμενο;    
 
- Ναι, είναι ψευδές το κείμενο.

   Αρχαίος : Ποίον αποτελεί ψεύδος ; Η μεταφορά των αντικειμένων εις τον Όλυμπον και το επεισόδιον του Πλαταμώνος ή τα συγχαρητήρια των Αξιωματικών του Βόλου ; Την μεταφοράν πάντως εχρηματοδότησα εγώ ... και συνεπώς προς τούτο πρόκειται περί Αληθείας ! Περί των Αξιωματικών του Βόλου ενημερώθην τότε υπό του εκλιπόντος, άνευ ετέρας αναμίξεως ή γνώσεως εμού.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -Αντιθέτως εμείς έχουμε καταγγείλει τον Γκιόλβα ως συνεργάτη των μογγόλων, συνειδητό ανθέλληνα ή βλάκα, διότι ως γνωστών αυτός έζησε 10 χρόνια στο μογγολικό Θιβέτ, όπου εκεί οι μογγόλοι του κάνανε μύηση στη Θιβετιανή θρησκεία, και μετά ήρθε αυτός πίσω στην Ελλάδα και δίδασκε ότι: «Οι μόνοι πραγματικοί Ανδρομέδιοι στον πλανήτη είναι οι (μογγόλοι) Ντζόπας (φυλή του Θιβέτ) !!!»
   
   Αρχαίος : Εις το σημείον τούτο αρχίζουν αι ύβρεις, τα ψεύδη και αι συκοφαντίαι. Συνεργάτης των μογγόλων, συνειδητός ανθέλλην, αλλά και ... βλάκας ! Ποία η αιτία τούτων ; Το ψεύδος, ότι έζησε 10 χρόνια στο μογγολικό Θιβέτ, όπου εκεί οι μογγόλοι του κάνανε μύηση στη Θιβετιανή θρησκεία" !  Η Αλήθεια ευρίσκεται παρασάγγας μακράν, τόσον μακράν όσον μακράν ευρίσκεται η ... μογγολία εκ της ... Ινδίας ... Ο εκλιπών Φίλος εμού εστάλη υπό του Πρόκου και ετέρων εις Μονήν της Ινδίας και ουχί του σκουπιδο-θιβέτ ... Ότε έφθασεν εις την Μονήν, ο Ηγούμενός της είπεν προς τον εκλιπόνταν : Γιατί ήλθες εδώ, εσύ ένας Έλληνας ; Εμείς εδώ διδάσκωμεν, ό,τι εδίδαξεν εις τους προγόνους ημών ο ... Διόνυσος ! Συνεπώς, εσύ, ως Έλληνας, πρέπει, να γνωρίζης ήδη, ό,τι εμείς διδάσκωμεν"... Ταύτη ήτο η ... "μύηση στη ... θιβετιανή θρησκεία", ως ψευδώς ισχυρίζεται ο εν λόγω και η οεα του ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ωραία, αυτό έγινε πιο παλιά δηλαδή;
-Τι πιο παλιά; Από τι πιο παλιά; Εμείς από την αρχή το καταθέσαμε αυτό ! Δεν ξέρουμε πιο παλιά, ή πιο καινούργια. Εμείς το θέσαμε απ’την αρχή αυτό: Ότι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός χαζοφέρνει, κατάλαβες;;

   Αρχαίος : Δεν απαντά εις το "πιο παλιά", ούτε διευκρινίζει από πόσο πιο παλιά ! Από την ... αρχή, από την αρχή ... Αλλά πότε ήτο η εν λόγω ... αρχή ; ... Ώστε, ο Άνθρωπος τον οποίον έτρεμον, ουχί μόνον τα απανταχού του Πλανήτου εβραϊκά σκυλιά, αλλά ακόμη και ο ... "θεός" των, ήτοι ο διάβολος, ήτοι η ορθία σκουπιδο-κατσίκα, ήτοι ο ... παν ή άδωνις ή ιαπετός ή ιεπτέ ή ιαχβέ ή άτον ή χάτον ή ..., ήτο ... χαζός ... και συνεπώς ... χαζόφερνε ; ... Έξυπνον ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Και του δώσανε μάλιστα και «αποκαλύψεις» εκεί οι δαίμονες του Λαμαϊσμού, του δώσανε και εφευρέσεις ... όπως ήταν και ο Τόμας Έντισον, τεχνολογικό μέντιουμ – παραψυχολογικός εφευρέτης, επειδή αυτοί οι (τηλεκατευθυνόμενοι σεληνιακώς) άνθρωποι σε αυτά που φτιάχνουν δεν υπάρχει μαθηματική υποδομή θεωρίας από πίσω, κατάλαβες;; Του ερχόταν (με «σεληνιακό Φαξ») και τα έφτιαχνε, κολλούσε ασυνείδητα τα διάφορα σίδερα και έφτιαχνε το τάδε πράγμα, ότι εντολές έπαιρνε «άνωθεν» κολλούσε μ’αυτές σίδερα και ξεπετούσε εφευρέσεις (!!!) κατάλαβες;;
Κολλούσε διάφορα σίδερα και ηλεκτρικά καλώδια και έβγαινε ένα πράγμα που ούτε και αυτός καταλάβαινε τι έκανε εκείνη την ώρα (!!!), υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις ...
(π.χ. βλέπε και τον πυραυλικό επιστήμονα – τεχνολογικό μέντιουμ Τζακ Πάρσονς, ουσιαστικού ιδρυτή του JET PROPULSION LABORATORY / NASA και υψηλόβαθμο μασονικό μέλος του δευτεροβάθμιου Ο.Τ.Ο.)
- Δηλαδή αυτό είναι ψευδές όλο;
-Ναι είναι ψευδές όλο

   Αρχαίος : Εδώ, πλέον, το ψεύδος συναγωνίζεται την βλακείαν ! Οι ... δαίμονες του ... λαμαϊσμού ... "απεκάλυψαν" γνώσεις και τας έδωσαν εις τον Γεώργιον Γκιόλβαν, ... επειδή δεν είχεν ... μαθηματικήν υποδομήν θεωρίας ... Γνωστόν εστί τοις πάσι, ότι ο εκλιπών προέβη εις την μεγαλυτέραν εφεύρεσιν εκείνου, ότε ήτο ακόμη φοιτητής εις το Πανεπιστήμιον της Πάδοβας, ... προπολεμικώς ... Εν ώ εις την Μονήν της Ινδίας μετέβη, ότε είχεν φθάσει εις την ηλικίαν των ... 40 ετών ... Ο πτυχιούχος της περιφήμου Σχολής Μηχανικών της Πάδοβας και ο πτυχιούχος της Πυρηνικής Φυσικής, κάτοχος πτυχίου ... Γενικής Πυρηνικής Φυσικής (ως προς ό,σους γνωρίζουν, τι σημαίνει τούτο), ο πρώτος Δ/ντής του Δημοκρίτου, ο ιδρύσας τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ο καταθέσας 40 ευρεσιτεχνίας (ήτοι πλήρεις μελέτας), εστερείτο ... θεωρίας και εκολλούσε ασυνείδητα διάφορα σίδερα και καλώδια ; Ό,τι πεις μεγάλε ! Επειδή ο ιατρός είπεν, ίνα μη ... στενοχωρώ εσέ ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ποτέ ο Γκιόλβας δεν ήταν σύμμαχος μας. Εμείς δεν συναντηθήκαμε ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο. Κατάλαβες;;
- Ναι, ναι. Στημένα δηλαδή...
-Ναι, είναι στημένο το δημοσίευμα για να δώσει ξερω γω ...«σάπια κίνητρα» στην Ο.Ε.Α., δηλαδή ότι τάχα ότι έγινε, έγινε για «λόγους καβγά» κατάλαβες; Να παρουσιάσουν δηλαδή την ουσιαστική μεταξύ μας ιδεολογική διαφορά ως ένα «απλό καβγά» να την μετατρέψουν και υποβαθμίσουν σε καβγά, κατάλαβες;;

   Αρχαίος : Επειδή δεν συναντηθήκατε, δεν ήτο σύμμαχός σας ; Εσείς, ευκαιρείας δοθείσης, υπέρ ποίου εργάζεσθε ; Διότι, εάν εργάζεσθε υπέρ της Ελλάδος και του Ελληνισμού, τότε δια ποίου κριτηρίου δεν ήτο σύμμαχός σας ; ... Και ποία η ... ιδεολογική διαφορά εσού και του Γεωργίου Γκιόλβα ; 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Εντωμεταξύ, όταν πέθανε ο Γκιόλβας, πήγαν στην κηδεία του μια παρέα με επικεφαλή τον Αντώνη τον Γκρέκα (Μια ομάδα στην Κατερίνη που παρίστανε τους «Φίλους της ΟΕΑ») και ήταν και ο Ι. Φουράκης στην κηδεία. Και ο Αντώνης ο Γκρέκας συμφωνούσε με τον Φουράκη που έλεγε ότι «Ο Γκιόλβας ήταν ένας μεγάλος Έλληνας κλπ κλπ», και γυρίζει ένας πιτσιρικάς της παρέας εκεί και είπε: «Θείε, (γιατί είχε θείο τον Γκρέκα), τι λένε αυτοί εδώ πέρα;; Αφού η Ο.Ε.Α. μας γράφει άλλα πράγματα, ότι ο Γκιόλβας πλασάριζε τους μογγόλους του Θιβέτ τους Ντζόπας ως Ανδρομέδιους (!!!), είναι δυνατόν;; Τι λέει τώρα ο Φουράκης;;;»...
Και ο Φουράκης ήταν εκεί ο ...τελετάρχης, κατάλαβες;;
- κατάλαβα...
Και εξαιτίας αυτής της ιστορίας, εμείς διαρρήξαμε τις σχέσεις της Ο.Ε.Α. με την ομάδα αυτή του Γκρέκα η οποία ήταν στους Νέους Πόρους εκεί, κατάλαβες;;
- Δηλαδή εκεί πέρα (η ομάδα «έψιλον – Γκιόλβα») έχουνε εργαστήρια στον Όλυμπο;

   Αρχαίος : Διαρκούσης της κηδείας του εκλιπόντος Φίλου εμού, και ότε ετάφη ο νεκρός, εισήλθομεν εις το εντός του νεκροταφείου οίκημα και ελάβαμεν καφέ. Εις το τραπέζι εμού προσήλθεν και έτερος "συνεργάτης" του εκλιπόντος. Αφού είπωμεν διάφορα τυπικά προσήλθεν και ο Φουράκης, του οποίου εγνώριζον αρίστως, ουχί μόνον τα βιβλία, αλλά και πολλά έτερα, τα οποία διηγείτο εις εμέ ο εκλιπών. Αφ' ής στιγμής εκάθησεν εις το τραπέζι ημών αμφότεροι ηρνήθημεν τον διάλογον μετ' εκείνου (τη Αληθεία ουδέν ... είπωμεν), έως ότου αντιληφθείς την άρνησιν ημών προς διάλογον μετ' εκείνου, απεχώρησεν ... θυμωμένος και εκάθισεν εις έτερον τραπέζι, όπου ευρίσκετο πολυπληθείς παρέα. 
Συνεπώς, ούτε τελετάρχης ήτο, ούτε έτερον τι ... Αληθώς, ο εν λόγω ... πιτσιρικάς, ... επήγε εις την κηδείαν του Γεωργίου Γκιόλβα, ίνα ... "ξεμπροστιάση" τον νεκρόν ; ... Έξυπνον ... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ποιοι να έχουνε εργαστήρια;; Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε για εργαστήρια! Αν έχουν, αυτοί τα ξέρουν τι έχουν.. Εμείς δεν έχουμε ιδέα ! Τι εργαστήρια να έχουν;;
- Έτσι λέγεται δεν ξέρω!
-Δεν ξέρω! Ούτε εμείς ξέρουμε. Εντάξει; Μπορεί εκεί να ανοίξανε καμιά σπηλιά και να κολλάνε σίδερα εκεί μέσα και καλώδια ... τι είναι αυτά τώρα που λένε;; 

   Αρχαίος : Εν τέλει, είχεν ή δεν είχεν ο εκλιπών ... εργαστήριον ; Ο ... ευρών ουδόλως  ... χαζοφέρνει, ούτε ευρίσκεται εν ... συγχύσει ... Βεβαίως, ... σπηλιά, σίδερα και καλώδια ... ουδόλως  συνιστούν ... εργαστήριον ... Θα εβεβαίωνεν τούτο ακόμη και ο ... Ήφαιστος ! ... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Και τι θα κάνουν με τα εργαστήρια αυτά ;;
Θα δώσουν όπλα στον Ελληνικό στρατό;;
Πως θα τα δώσουν και σε ποιους; Στο λοχία ή στον Στρατηγό; Ο Στρατηγός είναι μασόνος προδότης... στον Λοχία θα τα δώσουν; Που θα τα δώσουν;
- Έλα ντε!
-Τίποτε δεν έφτασε στον ελληνικό στρατό τελικά  

   Αρχαίος : Ά, τώρα φαίνεται, να έχη εργαστήρια ! ... Άπαντα τα λοιπά αποτελούν και το μόνον τμήμα του κειμένου, μετά του οποίου συμφωνώ και εγώ, αλλά συμφωνούσε και ο εκλιπών ! Προς τούτο και, κατόπιν πολλών προδοσιών εκ μέρους των Ανωτάτων Προδοτο-Μασωνο-Αξιωματικών και των Πολιτικών Προϊσταμένων των, προσεπάθη, όπως περατώση όπλον άνευ της ανάγκης πολεμικής βιομηχανίας, ώστε να μην κλέψουν και πωλήσουν τούτο οι ως άνω Προδόται. Χαρακτηριστικόν τούτου δείγμα αποτελεί και ο διάλογος εμού μετά παλαιού Δ/ντού του Γραφείου Α2 του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος εζήτησεν εξ εμού την μεσολάβησιν εις τον εκλιπόνταν, ώστε να παραχωρήση υπερόπλον εις τας Ενόπλους Δυνάμεις. Ότε του απήντησα "Και εις ποίον Στρατιωτικόν ή Πολιτικόν Προϊστάμενον εσού θα εμπιστευθείς τούτο ;", έσπευσεν μελαγχολικώς (ήτο τίμιος και Πατριώτης Αξιωματικός), ίνα είπη "Έχεις δίκιο" ... Και ουδέποτε επανήλθεν ... Επίσης, η ιδία απαίτησις ... παλαιού πτεράρχου και κατόπιν υφυπουργού Αμύνης, τον οποίον ο εκλιπών έστειλεν εις τον διάβολον, δια της γνωστής εις άπαντας ... γλώσσης, την οποίαν εχρησιμοποίει ο εκλιπών έναντι Προδοτικών κοπρόσκυλων ... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Έλεγε ότι έκανε το υποηχητικό κανόνι ο Γκιόλβας ... δεν έφτασε τίποτε όμως ποτέ πουθενά...
   Αρχαίος : Διπλόν ψεύδος ! Ως οπλικόν σύστημα επωλήθη εις την Γαλλίαν, η οποία και το κατεσκεύασεν ! Μικρόν τμήμα του όλου συστήματος, δε, επωλήθη (προφανώς υπό στρατιωτικών ή πολιτικών της Γαλλίας) εις ιδιωτικάς εταιρείας (Σνάϊντερ, Ζήμενς, κλπ),  αι οποίαι και εσχεδίασαν τα γνωστά εις τα Νοσοκομεία ... μηχανήματα λιθοτριψίας ! Τούτο αποτελεί και την αιτίαν ... ελλείψεως ... εφευρέτου των εν λόγω μηχανημάτων ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Το «Αρτεμις – 30» δεν ήταν δικό του;;   
Όχι !! όχι ... όχι.. Αυτό είναι παραμύθι. Το «Αρτεμις» είναι εφεύρεση ηλεκτρονικών Λάρισας και Αθηνών, κυρίως Λάρισας. Δεν ξέρω τι συνέβη στη Λάρισα... συνέβη ένα «θαύμα» εκεί πέρα, ίσως επειδή είναι η Στρατιά εκεί πέρα, κατάλαβες;; Ζητήθηκε φαίνεται από αξιωματικούς της 1ης Στρατιάς να γίνει κάτι τέτοιο, και δούλεψαν οι άνθρωποι ..και δημιουργήθηκε αυτό το εξαιρετικό αντιαεροπορικό με δυνατότητα προ-πορείας βολής, τα έχουμε πει αυτά έτσι;;;
- Ναι, ναι
-Δίνει ραντεβού δηλαδή η σφαίρα με το στόχο, πράγμα το οποίο απαιτεί να γίνει βολή από ηλεκτρονικό υπολογιστή πολύ μεγάλης υπολογιστικής δύναμης ...και τελικά τα πήραν τα δικαιώματα οι εβραίοι, οι ισραηλινοί...
- Και τα πουλάνε ...και εμείς έχουμε...
-Εδώ τα καταργεί ο «δικός μας»...
- Ε και τι, πολλά είχε τάχα;; Τα πηγαίνει από έκθεση σε έκθεση ...ενώ οι Ισραηλινοί πουλάνε αβέρτα!
-Ναί, λίγα ήταν, λίγα... καμιά τριανταριά κομμάτια ...δεν θυμάμαι τώρα πόσα ακριβώς ήταν.. πρέπει να ξαναδώ τον αμυντικό τύπο..
- Ξεφτίλα...

   Αρχαίος : Ώστε, το όπλον "Άρτεμις 30" δεν ήτο δικό του ! Και τίνος λόγου ένεκεν, ουδείς εκ των ... ηλεκτρονικών της Λαρίσης και των Αθηνών ημφισβήτησεν τον Φίλον εμού ως εφευρέτην του όπλου, εν ώ εκείνος έζη ακόμη ; ... "Δεν ξέρω τι συνέβη", "φαίνεται ...", αλλά γνώμη έχεις και, δη, ... τσεκουράτη ... Πάλιν καλά, ... εξέφυγεν της μανίας εσού το ... όπλον ... Το κρίνεις ως εξαιρετικό αντιαεροπορικό ... Ώστε, πήραν τα ... δικαιώματα οι εβραίοι ; ... Αλλά για να πάρουν τα δικαιώματα, κάποιος πρέπει, να είχεν τα δικαιώματα και να επώλησεν ταύτα ... Ούτε την Ελληνικήν Γλώσσαν δεν γνωρίζετε ; Είπεν ο εκλιπών, εις συνέντευξιν, ότι τα σχέδια και ουχί τα δικαιώματα έδωσεν εις Στρατηγούς και τον Υφυπουργόν Αμύνης ... Αβραμ-ίδην και εκείνοι επώλησαν ταύτα εις τους σκουπιδο-εβραίους ... Πως τα ... κατήργησεν ο ... δικός σας ; ... Και πότε "τα πήγε από έκθεση σε έκθεση" ; ... Εκτός και εάν η ΕΒΟ μετωνομάσθη εις Γεώργιος Γκιόλβας ...

   Αρχαίος : Αληθώς ... ξεφτίλα ! Υμών και ουχί του Γεωργίου Γκιόλβα, ήτοι της Ουρανίας οντότητος η οποία είχεν έλθει παλαιώτερον εις τον Πλανήτην ως ... Αρχιμήδης
   Υ.Γ. Άπαντες οι άνθρωποι πράττωμεν και λάθη ! Έτερον τούτο και έτερον τα ψεύδη, αι ύβρεις, αι συκοφαντίαι και ο ... τερατώδης ... εγωϊσμός ...     
   Ταύτα και μένω.- 

Χαίρε Έλληνα Σταύρε !

Ελληνική υπηκοότητα για τον κατάσκοπο Στηβ Λάλα.


   Τέσσερα χρόνια μετά την αποφυλάκισή του και την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Στηβ (Σταύρος) Λάλας απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα. Ο Ελληνοαμερικανός Σταύρος Λάλας πολέμησε με το βαθμό του λοχία στο Βιετνάμ, τη Καμπότζη και το Λάος, ακολούθως αποσπάσθηκε στη CIA και το 1977, ενώ εργαζόταν στην αμερικανική υπηρεσία επικοινωνιών στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, στρατολογήθηκε από την -τότε- ΚΥΠ, δίνοντας πληροφορίες για τη διάταξη των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.
   gdailynews.wordpress.com/

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Εάν δεν ήσασθε "τυφλοί", θα εσκέπτεσθο τον λόγον, εξ αιτίας του οποίου τα εβραϊκά σκουπίδια επιτίθενται συχνώς-πυκνώς εναντίον του Ιησού ...

   Το εν λόγω βίδεο παρουσιάζει ... παιδικήν εκπομπήν, εις Σταθμόν τήλε οπτικόν του σκουπιδο-ισραήλ, διαρκούσης της οποίας ... ημίγυμνον σκυλο-πορνίδιον συνομιλεί μετά ... μαϊμούς, ήτις παριστά τον ... Ιησούν ...
   Η ... μαϊμού φωνάζει και το σκυλο-πορνίδιον την κτυπά και εις το τέλος την ... σταυρώνει ... 


   Η ανάρτησις ταύτη αφιερώνεται εις τους κάθε "είδους" δωδεκαθεϊστάς και εις τους εβραιο-παπάδες της Εκκλησίας της Ελλάδος
   Αμφότεροι, ίσως αντιληφθήτε τον λόγον, εξ αιτίας του οποίου οι εχθροί ημών των Ελλήνων σκουπιδο-εβραίοι προσπαθούν, ίνα ευτελίσουν ουχί τον ... Δίαν, αλλά τον Ιησούν
   Ήτοι, τον ... υιόν του Διός ... Ιάσωναν-Ιησούν ...     
   Αφυπνισθείτε ! Επί τέλους ...

Τίνος λόγου ένεκεν δεν στέλλουν αερόπλοια εναντίον της Λιβύης ; Επειδή, η ΕΛΛΑΣ-δούλος προσφέρεται ως ... κορόϊδον ; ...

   Η ΕΛΛΑΣ, λοιπόν, ετράπη εις προκεχωρημένον φυλάκιον των απανταχού σκουπιδο-εβραίων ... συμμάχων "μας", λόγω συμμαχικών συμφωνιών και των εξ αυτών υποχρεώσεων ...  
   Αλλά, δεν ... αρκεί τούτο και οφείλει, όπως στείλη και αερόπλοια ...
   Όμως και έτεραι χώραι αποτελούν ... συμμάχους των ... συμμάχων "ημών" ...
   Τίνος λόγου ένεκεν δεν στέλλουν αερόπλοια εναντίον της Λιβύης η βλακο-γοτθία, η σκουπιδο-βρετανία, η σκυλο-βουλγαρία, η γυφτο-ρουμανία, η μουλοχτω-ουγγαρία, η τουρκο-φινλανδία, η ζωο-εβραιο-μογγολο-τουρκία, η σεξο-σουηδία, η αγελαδο-δανία, η βοϊδο-ολλανδία, η φαφλατο-ισπανία, η ... τσαμπουκο-πορτογαλία, η ... μαγγο-πολωνία, η ... γλωσσού-σλοβακία, η εβραιο-τσεχία, η μουλοχτω-εβραιο-αυστρία, κλπ, κλπ ; ...
   Τα εν λόγω Κράτη δεν αποτελούν συμμάχους των ... συμμάχων "ημών" ; ...
   Η ΕΛΛΑΣ προσέφερεν, ήδη, τους αερολιμένας της !
   Τα εν λόγω Κράτη τι προσέφερον ; ...
   "Το τρίτο το μακρύτερο" ; ...
   Λοιπόν, σκουπιδο-πάγκαλε, ο οποίος επιθυμείς και ... επιχειρήματα, τίνος λόγου ένεκεν εδώσατε τους αερολιμένας της Πατρίδος ημών των Ελλήνων, και ουχί εσού, εις την διεθνήν εβραϊκήν αλητείαν, ότε τα ως άνω ... 16 Κράτη ... ουδέν έδωσαν ; ... Αναμένω απάντησιν εξ εσού ...

Τώρα, δηλαδή, εδικαιολογήθη η συμμετοχή του Κράτους "μας" ; ...

Απρίλιος 27, 2011.
   Απέπλευσε η φρεγάτα „Дръзки” από το ναύσταθμο του Μπουργκάς για να συμμετάσχει στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ «Κοινή Άμυνα».
   Ο επίσημος απόπλους της βουλγαρικής φρεγάτας έγινε χθες στις 4 το απόγευμα.
Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης η φρεγάτα θα συμπεριληφθεί στην νατοϊκή αποστολή και ειδικότερα στην υποστήριξη του εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης.
Επικεφαλής της βουλγαρικής φρεγάτας είναι πλοίαρχος Β΄, Πάντσο Πάντσεφ.
   Η φρεγάτα «Ντάρζκι» προβλέπεται να παραμείνει στη νατοϊκή επιχείρηση περίπου 40 ημέρες.
   Σύμφωνα, εξάλλου, με εκτιμήσεις, το μηνιαίο κόστος της βουλγαρικής αποστολής θα  φθάσει τα € 1, 5 εκατομμύρια λέβα.
   Αρχαίος : Και πόσα χρήματα κοστίζει η συμμετοχή του Κράτους "μας" εις την εν λόγω ... Πειρατείαν ; ...

Αντί να πηδάτε εις το κενόν υμείς τα θύματα, δεν σπρώχνετε εις το κενόν εκείνους, οίτινες έφεραν υμάς εις το σημείον τούτο ; ...

Πήδηξε στο κενό από την ταράτσα του σπιτιού του στα Χανιά γιατί τον έπνιξαν τα χρέη

   Ο 37χρονος από τη Μεσσαρά προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του χθες το απόγευμα…
Το στενό του περιβάλλον γνώριζε ότι βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση καθώς δυσκολευόταν να βρει δουλειά. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», πέφτοντας στο κενό.
   daneiakartes.zedo

Ο ... ευπατρίδης, συμφώνως προς τον ... καρα-τζαφέρ ...


Άγριες αποδοκιμασίες στον Βουλευτή και πρώην υπουργό Σωτήρη Χατζηγάκη στα Τρίκαλα

   Επεισοδιακή ήταν η τελετή της συγκέντρωσης των Επιταφίων στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων.. καθώς Τρικαλινοί μόλις αντίκρισαν τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό Σωτήρη Χατζηγάκη ξέσπασαν σε βρισιές και άγριες αποδοκιμασίες.
    Το συγκεκριμένο επεισόδιο έγινε στο ύψος του ταχυδρομείου, όπου ο κ. Χατζηγάκης εμφανίστηκε πρώτος από τους πολιτικούς «πληρώνοντας» την οργή του κόσμου για την οικονομική κατάσταση της χώρας.
   «Δεν ντρέπεσαι, κατέστρεψες την χώρα και τολμάς και έρχεσαι και στον Επιτάφιο» μία από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησαν τα άτομα που έβαλαν στο «στόχαστρο» τον κ. Χατζηγάκη.
   tro-ma-kti-ko

Λόγος υπέρ συκοφαντηθέντος Φίλου : Κι' αν εσύ αποτελείς ... σεληνιασμένον ή ... ταρταρισμένον μέντιουμ ; ... Και, δη, του ... πανός ; ... Ήτοι της ορθίας σκουπιδο-κατσίκας ; ...

Αρχαίος : Θα δοθή απάντησις ανά τμήμα του κάτωθι κειμένου, λόγω και της μεγάλης εκτάσεώς του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΝΤΙΟΥΜ Γ. ΓΚΙΟΛΒΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ "ΕΨΙΛΟΝ-666" 

http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/04/666.html 

   Αρχαίος : Ο διαχωρισμός οιουδήποτε εξ οιουδήποτε ετέρου αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ως υποδιαίρεσις του δικαιώματος της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. Συνεπώς προς τούτο, ουδείς ψόγος περί του εάν η οεα διαχωρίζει την θέσιν της εκ του Γεωργίου Γκιόλβα. Η συκοφάντησις, όμως, τινός υπό ετέρου, απετέλει εις την Κοινωνίαν των αρχαίων Ελλήνων, αλλά αποτελεί και εις την Κοινωνίαν ημών, το αδίκημα μετά της μεγαλυτέρας απαξίας. Έτι χειρώτερον, η συκοφάντησις αποθανόντος ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
    ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Α ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΓΚΙΟΛΒΑ !!!
   ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ !!!
    ΗΤΑΝ ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΣ ? ΠΑΡΑΜΥΘΑΤΖΗΣ ΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ? Η Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ? ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΛΙΓΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ !!!
   ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ, ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ, ΓΙΑ ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥΣ Κ.Τ.Λ. ΜΑΣ ΤΑ ΜΑΣΑΕΙ ΛΙΓΟ (ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ), ΕΧΕΙ ΦΤΙΑΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΛΕΕΙ, ΜΙΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΙΣΗ... ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΣΑ ΙΣΧΙΡΙΖΕΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ...ΣΤΟ ΥΟU TUBE ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΠΕΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΠΛΑ (ΑΡΤΕΜΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΤΡΟΝ), ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!
   ΑΝΑΜΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΑΣ
   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-

 Αρχαίος : Η πρώτη σειρά αποτελείται υπό ερωτήσεως, αλλά εις το τέλος θέτει ο "Αναγνώστης" ... 3 θαυμαστικά ! Την ... έρευναν πράττει ... μυστικώς ; Διότι δεν θέτει το όνομα και το επώνυμόν του, ως θα έπραττεν οιοσδήποτε συγγραφεύς, ως π.χ. ο Κούρος, ο οποίος την (σοβαράν) έρευναν θα εδημοσίευεν εις βιβλίον ή άρθρον. Κατόπιν θέτει ερωτήσεις ο "Αναγνώστης", αι οποίαι λήγουν εις το σύμβολον της ερωτήσεως των βαρβάρων, ήτοι εις ? αντί εις ; ... ! Το κείμενον βρίθει ορθογραφικών λαθών ! Ο εν λόγω "Αναγνώστης" επιθυμεί, όπως ο εκλιπών φίλος εμού είχεν ονομάσει ως ... Ανδρομεδίους νεοέλληνας τινάς ! Έξυπνον ... Επειδή, δε, δεν έπραξεν τούτο ο εκλιπών φίλος εμού, άρα ... "τα μασάει" εις τον ... μέγαν ... "Αναγνώστην" και, δη, μασάει ... "σαλάτα με μαγιονέζα" (είχες και στο χωριό σου ;) ... Ως ... ψυχίατρος, δε, γνωματεύει και ότι ο εκλιπών φίλος εμού ευρίσκετο ενίοτε εις ... σύγχισιν ... Τέλος, ο "Αναγνώστης" γνωρίζει και την αγγλικήν γλώσσαν, εξ ού και το ... ΒΕΒΑΤΡΟΝ, αντί του Μπέβατρον, ως ονόμασεν ο εκλιπών το τελευταίον όπλον, το οποίον προσεπάθει, ίνα ολοκληρώση. Συμπέρασμα : Ο εν λόγω "Αναγνώστης" είτε αποτελεί "μαϊμού" αναγνώστην, προκειμένου να επιχειρηθή, άγνωστον ποίου λόγου ένεκεν, την στιγμήν ταύτην ο διαχωρισμός της οεα εκ του εκλιπόντος, είτε αποτελεί σκουπίδι των πρασίνων κλιμακίων της ξυπ/ξυπ, ο οποίος, μιμούμενος την ανορθόγραφον γραφήν του εκπροσώπου της οεα, επιχειρεί, ίνα κρύψη τα ίχνη του ! Ό,τι εκ των δύο συμβαίνει, αδιάφορον εστί ως προς εμέ, διότι "ΤΟ ΤΕΛΟΣ" της παρούσης εποχής ευρίσκεται επί θύραις και τότε ο καθ' είς θα ευρεθή εις τον αρμόζοντα εις εκείνον ... περιβάλλοντα χώρον ... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σε απάντηση των ανωτέρω, το ιστολόγιο παλιότερα εντόπισε και το παρακάτω απόσπασμα σε υποτιθέμενη συνέντευξη του Γ.Γκιόλβα:

-ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΒΑΤΡΟΝ ?

-ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ. ΤΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΜΑΣ.ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΟΜΩΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΜΟΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΑΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΝΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ ΙΧΝΗ ΜΑΣ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.Α. ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΦΥΓΑΜΕ.

(Ακολουθεί απομαγνητοφώνηση της απάντησης του Γ. Καραγεωργίου της Ο.Ε.Α. πάνω στο θέμα.)

- Τι είναι αυτό το πράγμα;; Εντελώς ψευδές!
- Δηλαδή είναι ψευδές το κείμενο;    
 
- Ναι, είναι ψευδές το κείμενο.
   Αρχαίος : Ποίον αποτελεί ψεύδος ; Η μεταφορά των αντικειμένων εις τον Όλυμπον και το επεισόδιον του Πλαταμώνος ή τα συγχαρητήρια των Αξιωματικών του Βόλου ; Την μεταφοράν πάντως εχρηματοδότησα εγώ ... και συνεπώς προς τούτο πρόκειται περί Αληθείας ! Περί των Αξιωματικών του Βόλου ενημερώθην τότε υπό του εκλιπόντος, άνευ ετέρας αναμίξεως ή γνώσεως εμού.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Αντιθέτως εμείς έχουμε καταγγείλει τον Γκιόλβα ως συνεργάτη των μογγόλων, συνειδητό ανθέλληνα ή βλάκα, διότι ως γνωστών αυτός έζησε 10 χρόνια στο μογγολικό Θιβέτ, όπου εκεί οι μογγόλοι του κάνανε μύηση στη Θιβετιανή θρησκεία, και μετά ήρθε αυτός πίσω στην Ελλάδα και δίδασκε ότι: «Οι μόνοι πραγματικοί Ανδρομέδιοι στον πλανήτη είναι οι (μογγόλοι) Ντζόπας (φυλή του Θιβέτ) !!!»

   Αρχαίος : Εις το σημείον τούτο αρχίζουν αι ύβρεις, τα ψεύδη και αι συκοφαντίαι. Συνεργάτης των μογγόλων, συνειδητός ανθέλλην, αλλά και ... βλάκας ! Ποία η αιτία τούτων ; Το ψεύδος, ότι έζησε 10 χρόνια στο μογγολικό Θιβέτ, όπου εκεί οι μογγόλοι του κάνανε μύηση στη Θιβετιανή θρησκεία"! Η Αλήθεια ευρίσκεται παρασάγγας μακράν, τόσον μακράν όσον μακράν ευρίσκεται η ... μογγολία εκ της ... Ινδίας ... Ο εκλιπών Φίλος εμού εστάλη υπό του Πρόκου και ετέρων εις Μονήν της Ινδίας και ουχί του σκουπιδο-θιβέτ ... Ότε έφθασεν εις την Μονήν, ο Ηγούμενός της είπεν προς τον εκλιπόνταν : Γιατί ήλθες εδώ, εσύ ένας Έλληνας ; Εμείς εδώ διδάσκωμεν, ό,τι εδίδαξεν εις τους προγόνους ημών ο ... Διόνυσος ! Συνεπώς, εσύ, ως Έλληνας, πρέπει, να γνωρίζης ήδη, ό,τι εμείς διδάσκωμεν"... Ταύτη ήτο η ... "μύηση στη ... θιβετιανή θρησκεία", ως ψευδώς ισχυρίζεται ο εν λόγω και η οεα του ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ωραία, αυτό έγινε πιο παλιά δηλαδή;
-Τι πιο παλιά; Από τι πιο παλιά; Εμείς από την αρχή το καταθέσαμε αυτό ! Δεν ξέρουμε πιο παλιά, ή πιο καινούργια. Εμείς το θέσαμε απ’την αρχή αυτό: Ότι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός χαζοφέρνει, κατάλαβες;;

   Αρχαίος : Δεν απαντά εις το "πιο παλιά", ούτε διευκρινίζει από πόσο πιο παλιά ! Από την ... αρχή, από την αρχή ... Αλλά πότε ήτο η εν λόγω ... αρχή ; ... Ώστε, ο Άνθρωπος τον οποίον έτρεμον, ουχί μόνον τα απανταχού του Πλανήτου εβραϊκά σκυλιά, αλλά ακόμη και ο ... "θεός" των, ήτοι ο διάβολος, ήτοι η ορθία σκουπιδο-κατσίκα, ήτοι ο ... παν ή άδωνις ή ιαπετός ή ιεπτέ ή ιαχβέ ή άτον ή χάτον ή ..., ήτο ... χαζός ... και συνεπώς ... χαζόφερνε ; ... Έξυπνον ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Και του δώσανε μάλιστα και «αποκαλύψεις» εκεί οι δαίμονες του Λαμαϊσμού, του δώσανε και εφευρέσεις ... όπως ήταν και ο Τόμας Έντισον, τεχνολογικό μέντιουμ – παραψυχολογικός εφευρέτης, επειδή αυτοί οι (τηλεκατευθυνόμενοι σεληνιακώς) άνθρωποι σε αυτά που φτιάχνουν δεν υπάρχει μαθηματική υποδομή θεωρίας από πίσω, κατάλαβες;; Του ερχόταν (με «σεληνιακό Φαξ») και τα έφτιαχνε, κολλούσε ασυνείδητα τα διάφορα σίδερα και έφτιαχνε το τάδε πράγμα, ότι εντολές έπαιρνε «άνωθεν» κολλούσε μ’αυτές σίδερα και ξεπετούσε εφευρέσεις (!!!) κατάλαβες;;
Κολλούσε διάφορα σίδερα και ηλεκτρικά καλώδια και έβγαινε ένα πράγμα που ούτε και αυτός καταλάβαινε τι έκανε εκείνη την ώρα (!!!), υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις ...
(π.χ. βλέπε και τον πυραυλικό επιστήμονα – τεχνολογικό μέντιουμ Τζακ Πάρσονς, ουσιαστικού ιδρυτή του JET PROPULSION LABORATORY / NASA και υψηλόβαθμο μασονικό μέλος του δευτεροβάθμιου Ο.Τ.Ο.)
- Δηλαδή αυτό είναι ψευδές όλο;
-Ναι είναι ψευδές όλο

   Αρχαίος : Εδώ, πλέον, το ψεύδος συναγωνίζεται την βλακείαν ! Οι ... δαίμονες του ... λαμαϊσμού ... "απεκάλυψαν" γνώσεις και τας έδωσαν εις τον Γεώργιον Γκιόλβαν, ... επειδή δεν είχεν ... μαθηματικήν υποδομήν θεωρίας ... Γνωστόν εστί τοις πάσι, ότι ο εκλιπών προέβη εις την μεγαλυτέραν εφεύρεσιν εκείνου, ότε ήτο ακόμη φοιτητής εις το Πανεπιστήμιον της Πάδοβας, ... προπολεμικώς ... Εν ώ εις την Μονήν της Ινδίας μετέβη, ότε είχεν φθάσει εις την ηλικίαν των ... 40 ετών ... Ο πτυχιούχος της περιφήμου Σχολής Μηχανικών της Πάδοβας και ο πτυχιούχος της Πυρηνικής Φυσικής, κάτοχος πτυχίου ... Γενικής Πυρηνικής Φυσικής (ως προς ό,σους γνωρίζουν, τι σημαίνει τούτο), ο πρώτος Δ/ντής του Δημοκρίτου, ο ιδρύσας τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ο καταθέσας 40 ευρεσιτεχνίας (ήτοι πλήρεις μελέτας), εστερείτο ... θεωρίας και εκολλούσε ασυνείδητα διάφορα σίδερα και καλώδια ; Ό,τι πεις μεγάλε ! Επειδή ο ιατρός είπεν, ίνα μη ... στενοχωρώ εσέ ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ποτέ ο Γκιόλβας δεν ήταν σύμμαχος μας. Εμείς δεν συναντηθήκαμε ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο. Κατάλαβες;;
- Ναι, ναι. Στημένα δηλαδή...
-Ναι, είναι στημένο το δημοσίευμα για να δώσει ξερω γω ...«σάπια κίνητρα» στην Ο.Ε.Α., δηλαδή ότι τάχα ότι έγινε, έγινε για «λόγους καβγά» κατάλαβες; Να παρουσιάσουν δηλαδή την ουσιαστική μεταξύ μας ιδεολογική διαφορά ως ένα «απλό καβγά» να την μετατρέψουν και υποβαθμίσουν σε καβγά, κατάλαβες;;

   Αρχαίος : Επειδή δεν συναντηθήκατε, δεν ήτο σύμμαχός σας ; Εσείς, ευκαιρείας δοθείσης, υπέρ ποίου εργάζεσθε ; Διότι, εάν εργάζεσθε υπέρ της Ελλάδος και του Ελληνισμού, τότε δια ποίου κριτηρίου δεν ήτο σύμμαχός σας ; ... Και ποία η ... ιδεολογική διαφορά εσού και του Γεωργίου Γκιόλβα ; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Εντωμεταξύ, όταν πέθανε ο Γκιόλβας, πήγαν στην κηδεία του μια παρέα με επικεφαλή τον Αντώνη τον Γκρέκα (Μια ομάδα στην Κατερίνη που παρίστανε τους «Φίλους της ΟΕΑ») και ήταν και ο Ι. Φουράκης στην κηδεία. Και ο Αντώνης ο Γκρέκας συμφωνούσε με τον Φουράκη που έλεγε ότι «Ο Γκιόλβας ήταν ένας μεγάλος Έλληνας κλπ κλπ», και γυρίζει ένας πιτσιρικάς της παρέας εκεί και είπε: «Θείε, (γιατί είχε θείο τον Γκρέκα), τι λένε αυτοί εδώ πέρα;; Αφού η Ο.Ε.Α. μας γράφει άλλα πράγματα, ότι ο Γκιόλβας πλασάριζε τους μογγόλους του Θιβέτ τους Ντζόπας ως Ανδρομέδιους (!!!), είναι δυνατόν;; Τι λέει τώρα ο Φουράκης;;;»...
Και ο Φουράκης ήταν εκεί ο ...τελετάρχης, κατάλαβες;;
- κατάλαβα...
Και εξαιτίας αυτής της ιστορίας, εμείς διαρρήξαμε τις σχέσεις της Ο.Ε.Α. με την ομάδα αυτή του Γκρέκα η οποία ήταν στους Νέους Πόρους εκεί, κατάλαβες;;
- Δηλαδή εκεί πέρα (η ομάδα «έψιλον – Γκιόλβα») έχουνε εργαστήρια στον Όλυμπο;

   Αρχαίος : Διαρκούσης της κηδείας του εκλιπόντος Φίλου εμού, και ότε ετάφη ο νεκρός, εισήλθομεν εις το εντός του νεκροταφείου οίκημα και ελάβαμεν καφέ. Εις το τραπέζι εμού προσήλθεν και έτερος "συνεργάτης" του εκλιπόντος. Αφού είπωμεν διάφορα τυπικά προσήλθεν και ο Φουράκης, του οποίου εγνώριζον αρίστως, ουχί μόνον τα βιβλία, αλλά και πολλά έτερα, τα οποία διηγείτο εις εμέ ο εκλιπών. Αφ' ής στιγμής εκάθησεν εις το τραπέζι ημών αμφότεροι ηρνήθημεν τον διάλογον μετ' εκείνου (τη Αληθεία ουδέν ... είπωμεν), έως ότου αντιληφθείς την άρνησιν ημών προς διάλογον μετ' εκείνου, απεχώρησεν ... θυμωμένος και εκάθισεν εις έτερον τραπέζι, όπου ευρίσκετο πολυπληθείς παρέα. 
Συνεπώς, ούτε τελετάρχης ήτο, ούτε έτερον τι ... Αληθώς, ο εν λόγω ... πιτσιρικάς, ... επήγε εις την κηδείαν του Γεωργίου Γκιόλβα, ίνα ... "ξεμπροστιάση" τον νεκρόν ; ... Έξυπνον ... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Ποιοι να έχουνε εργαστήρια;; Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε για εργαστήρια! Αν έχουν, αυτοί τα ξέρουν τι έχουν.. Εμείς δεν έχουμε ιδέα ! Τι εργαστήρια να έχουν;;
- Έτσι λέγεται δεν ξέρω!
-Δεν ξέρω! Ούτε εμείς ξέρουμε. Εντάξει; Μπορεί εκεί να ανοίξανε καμιά σπηλιά και να κολλάνε σίδερα εκεί μέσα και καλώδια ... τι είναι αυτά τώρα που λένε;; 

   Αρχαίος : Εν τέλει, είχεν ή δεν είχεν ο εκλιπών ... εργαστήριον ; Ο ... ευρών ουδόλως  ... χαζοφέρνει, ούτε ευρίσκεται εν ... συγχύσει ... Βεβαίως, ... σπηλιά, σίδερα και καλώδια ... ουδόλως  συνιστούν ... εργαστήριον ... Θα εβεβαίωνεν τούτο ακόμη και ο ... Ήφαιστος ! ... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Και τι θα κάνουν με τα εργαστήρια αυτά ;;
Θα δώσουν όπλα στον Ελληνικό στρατό;;
Πως θα τα δώσουν και σε ποιους; Στο λοχία ή στον Στρατηγό; Ο Στρατηγός είναι μασόνος προδότης... στον Λοχία θα τα δώσουν; Που θα τα δώσουν;
- Έλα ντε!
-Τίποτε δεν έφτασε στον ελληνικό στρατό τελικά  

   Αρχαίος : Ά, τώρα φαίνεται, να έχη εργαστήρια ! ... Άπαντα τα λοιπά αποτελούν και το μόνον τμήμα του κειμένου, μετά του οποίου συμφωνώ και εγώ, αλλά συμφωνούσε και ο εκλιπών ! Προς τούτο και, κατόπιν πολλών προδοσιών εκ μέρους των Ανωτάτων Προδοτο-Μασωνο-Αξιωματικών και των Πολιτικών Προϊσταμένων των, προσεπάθη, όπως περατώση όπλον άνευ της ανάγκης πολεμικής βιομηχανίας, ώστε να μην κλέψουν και πωλήσουν τούτο οι ως άνω Προδόται. Χαρακτηριστικόν τούτου δείγμα αποτελεί και ο διάλογος εμού μετά παλαιού Δ/ντού του Γραφείου Α2 του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος εζήτησεν εξ εμού την μεσολάβησιν εις τον εκλιπόνταν, ώστε να παραχωρήση υπερόπλον εις τας Ενόπλους Δυνάμεις. Ότε του απήντησα "Και εις ποίον Στρατιωτικόν ή Πολιτικόν Προϊστάμενον εσού θα εμπιστευθείς τούτο ;", έσπευσεν μελαγχολικώς (ήτο τίμιος και Πατριώτης Αξιωματικός), ίνα είπη "Έχεις δίκιο" ... Και ουδέποτε επανήλθεν ... Επίσης, η ιδία απαίτησις ... παλαιού πτεράρχου και κατόπιν υφυπουργού Αμύνης, τον οποίον ο εκλιπών έστειλεν εις τον διάβολον, δια της γνωστής εις άπαντας ... γλώσσης, την οποίαν εχρησιμοποίει ο εκλιπών έναντι Προδοτικών κοπρόσκυλων ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Έλεγε ότι έκανε το υποηχητικό κανόνι ο Γκιόλβας ... δεν έφτασε τίποτε όμως ποτέ πουθενά...
   Αρχαίος : Διπλόν ψεύδος ! Ως οπλικόν σύστημα επωλήθη εις την Γαλλίαν, η οποία και το κατεσκεύασεν ! Μικρόν τμήμα του όλου συστήματος, δε, επωλήθη (προφανώς υπό στρατιωτικών ή πολιτικών της Γαλλίας) εις ιδιωτικάς εταιρείας (Σνάϊντερ, Ζήμενς, κλπ),  αι οποίαι και εσχεδίασαν τα γνωστά εις τα Νοσοκομεία ... μηχανήματα λιθοτριψίας ! Τούτο αποτελεί και την αιτίαν ... ελλείψεως ... εφευρέτου των εν λόγω μηχανημάτων ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Το «Αρτεμις – 30» δεν ήταν δικό του;;   
Όχι !! όχι ... όχι.. Αυτό είναι παραμύθι. Το «Αρτεμις» είναι εφεύρεση ηλεκτρονικών Λάρισας και Αθηνών, κυρίως Λάρισας. Δεν ξέρω τι συνέβη στη Λάρισα... συνέβη ένα «θαύμα» εκεί πέρα, ίσως επειδή είναι η Στρατιά εκεί πέρα, κατάλαβες;; Ζητήθηκε φαίνεται από αξιωματικούς της 1ης Στρατιάς να γίνει κάτι τέτοιο, και δούλεψαν οι άνθρωποι ..και δημιουργήθηκε αυτό το εξαιρετικό αντιαεροπορικό με δυνατότητα προ-πορείας βολής, τα έχουμε πει αυτά έτσι;;;
- Ναι, ναι
-Δίνει ραντεβού δηλαδή η σφαίρα με το στόχο, πράγμα το οποίο απαιτεί να γίνει βολή από ηλεκτρονικό υπολογιστή πολύ μεγάλης υπολογιστικής δύναμης ...και τελικά τα πήραν τα δικαιώματα οι εβραίοι, οι ισραηλινοί...
- Και τα πουλάνε ...και εμείς έχουμε...
-Εδώ τα καταργεί ο «δικός μας»...
- Ε και τι, πολλά είχε τάχα;; Τα πηγαίνει από έκθεση σε έκθεση ...ενώ οι Ισραηλινοί πουλάνε αβέρτα!
-Ναί, λίγα ήταν, λίγα... καμιά τριανταριά κομμάτια ...δεν θυμάμαι τώρα πόσα ακριβώς ήταν.. πρέπει να ξαναδώ τον αμυντικό τύπο..
- Ξεφτίλα...

   Αρχαίος : Ώστε, το όπλον "Άρτεμις 30" δεν ήτο δικό του ! Και τίνος λόγου ένεκεν, ουδείς εκ των ... ηλεκτρονικών της Λαρίσης και των Αθηνών ημφισβήτησεν τον Φίλον εμού ως εφευρέτην του όπλου, εν ώ εκείνος έζη ακόμη ; ... "Δεν ξέρω τι συνέβη", "φαίνεται ...", αλλά γνώμη έχεις και, δη, ... τσεκουράτη ... Πάλιν καλά, ... εξέφυγεν της μανίας εσού το ... όπλον ... Το κρίνεις ως εξαιρετικό αντιαεροπορικό ... Ώστε, πήραν τα ... δικαιώματα οι εβραίοι ; ... Αλλά για να πάρουν τα δικαιώματα, κάποιος πρέπει, να είχεν τα δικαιώματα και να επώλησεν ταύτα ... Ούτε την Ελληνικήν Γλώσσαν δεν γνωρίζετε ; Είπεν ο εκλιπών, εις συνέντευξιν, ότι τα σχέδια και ουχί τα δικαιώματα έδωσεν εις Στρατηγούς και τον Υφυπουργόν Αμύνης ... Αβραμ-ίδην και εκείνοι επώλησαν ταύτα εις τους σκουπιδο-εβραίους ... Πως τα ... κατήργησεν ο ... δικός σας ; ... Και πότε "τα πήγε από έκθεση σε έκθεση" ; ... Εκτός και εάν η ΕΒΟ μετωνομάσθη εις Γεώργιος Γκιόλβας ...

   Αρχαίος : Αληθώς ... ξεφτίλα ! Υμών και ουχί του Γεωργίου Γκιόλβα, ήτοι της Ουρανίας οντότητος η οποία είχεν έλθει παλαιώτερον εις τον Πλανήτην ως ... Αρχιμήδης
   Υ.Γ. Άπαντες οι άνθρωποι πράττωμεν και λάθη ! Έτερον τούτο και έτερον τα ψεύδη, αι ύβρεις, αι συκοφαντίαι και ο ... τερατώδης ... εγωϊσμός ...
   Ταύτα και μένω.-