Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΒΑΣΙΚΟΝ ΨΕΥΔΟΣ 2 εναντίον των ΕΛΛΗΝΩΝ : Το ΨΕΥΔΟΣ περί προώρου ... συνταξιοδοτήσεως των Ελλήνων ...

   Ως φαίνεται, εκ της μελέτης της Eurostat (πίναξ 3), μέσον όρον συνταξιοδοτήσεως εν Ελλάδι αποτελούν τα 61,7 έτη, αριθμός μεγαλύτερος του αντιστοίχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των αντιστοίχων μέσων όρων της γερμανίας, του βελγίου, της ολλανδίας, του λουξεμβούργου, κλπ.
   Συνεπώς ; ...
   Συνεπώς, το σατανικόν-εβραϊκόν ψεύδος "πάει σύννεφο", ότε πρόκειται, ίνα συκοφαντηθή η ΕΛΛΑΣ και οι ΕΛΛΗΝΕΣ ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Εν Ελλάδι απλώς ... παραιτούνται εκ της θέσεώς των, ότε αποκαλυφθή η ... βρώμα ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Χαίρε Γεώργιε Γκιόλβα ή ... Μέγα Αρχιμήδη ! Και λοιποί ανώνυμοι μηχανικοί, βοηθήσαντες τον Μέγαν Επιστήμοναν !

"Γυρίζει ο τροχός, ... γαμεί και ο φτωχός" ... Ποίους ; ... Τους Προδότας ... πλουτοκράτας !

Η ... Μοίρα της νεωτέρας Ελλάδος ! Εν ώ χρόνω ηδύνατο και δύναται, ίνα καταστή νικήτρια ή 1η, δια της .... ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ κατέστη ηττημένη και τελευταία ! ... Έξυπνον ... Χαίρε ... λύμπερμαν, συγνώμην ... λυμπέρη ήθελον, να είπω ...

Έ, άμα φύγη το νατο, τότε θα επιστρέψουν και οι Έλληνες Στρατιώται και Αξιωματικοί ... Υποχρεωτικά ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Μα, .... φυσικά θα επυρπολήτο .... Χριστιανική Εκκλησία ... Τι θα επυρπολήτο ; Σκουπιδο-συναγωγή ; Ή ... μουσουλμανικόν τέμενος ; ...

Και εσένα τί σε νοιάζει, μωρή τσούλα ; ... Πουτανο-εβραία είσαι ; ΣΚΥΛΑ !

Ο Δ.Σ.Α. και ... αι προχειρότηται των εγγράφων του ... Περί τα 30 λάθη απάντων των ειδών : γραμματικά, συντακτικά, σελιδοποιητικά, προχειρότηται, αγραμματοσύναι, κλπ ! Τίνος λόγου ένεκεν σχολιάζωνται ; Μα, εξ όνυχος τον ... λέονταν ...
Η Ελλάδα μπορεί (Β): Μυαλά υπάρχουν (Έλληνες Πολιτικοί, όμως, ... δεν υπάρχουν ! Αυτό ξέχασες, να το αναφέρης, ώ ... Κούλ-ογλου) ...

ΟΥΣΤ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

"Όπου φτωχός κι' η μοίρα του", εν ώ χρόνω "Όπου ... πάγκαλος κι' η ... μόρα του" ...

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Και ... δικαίως .... Μόνον το πουστρο-πουτανο-ισραήλ πρέπει, να κατέχη πυρηνικά όπλα ... ΘΑ ΣΑΣ ΓΑΜΗΣΩ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ο εν Ελλάδι ... "Καλός Φορολογούμενος Πολίτης" ...

   Καλός φορολογούμενος πολίτης, συμφώνως προς τα ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ, ήτοι τους Πολιτικούς "μας", ονομάζεται εκείνος, όστις δηλώνει και την τελευταίαν δεκάραν, την οποίαν εισπράττει εξ οιασδήποτε αιτίας, ακόμη και εάν τούτο σημαίνει, ότι θα πεινάση ...
   Και τούτο, λόγω της υπερβολικής φορολογήσεως των εισπραττόντων ολίγα χρήματα ετησίως, εν αντιθέσει προς τους πλουτοκράτας, οι οποίοι ... ουδόλως ή ελαχίστως φορολογούνται, μόλον ότι το Σύνταγμα ορίζει, ότι η φορολόγησις γίνεται αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητος εκάστου και ουχί ... ισομερώς ...
   Συνιστά, δε, καλόν φορολογούμενον πολίτην ο εν λόγω, επειδή, δια της αδίκου και υπερβολικής φορολογήσεώς του, δίδει τα ελάχιστα χρήματά του προς τους Πολιτικούς "μας', οι οποίοι, αφού πρώτον υπεξαιρέσουν, ...ό,τι δύνανται, εν συνεχεία πράττουν, ότι απαραίτητον εστί, προς αποκοίμησιν του ... καλού φορολογουμένου πολίτου, ότι ... πράττωνται και έργα ...
   Ουχί ! Η λήψις και διαχείρισις, υπό των εκάστοτε πεινασμένων αγελών της Πολιτικής, δανείων εκ των κολλυβιστών=τραπεζιτών του εξωτερικού ... ουδόλως αφορά τον ... καλόν φορολογούμενον πολίτην, αλλά μόνον τα ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ, ήτοι τους Πολιτικούς "μας" ...
   Συνεπώς προς τα ανωτέρω, και ουχί προς έτερα φληναφήματα, ... Καλόν Φορολογούμενον Πολίτην συνιστά ο ... μαλάκας εκείνος, ο οποίος δεν "βουλώνει" τον κώλον (τον οποίον λογίζει ως στόμα του ο ίδιος) του αλβανο-κοσσοβάρικου κτήνους, ήτοι της ωμιλώσας και βαδίζουσας σκατομηχανής, ήτοι του ... πάγκαλου ...
   Ότε ο Λαός αναγκάζεται, ίνα κλέπτη ψίχουλα, προς επιβίωσίν του, π.χ. λαμβάνων ακόμη την σύνταξιν του εν τω μεταξύ αποθανόντος συγγενούς του, τότε λοιδωρείται εντός και εκτός Ελλάδος ...
   Ότε, όμως, κλέπτει τεράστια ποσά, ουχί υφ' ανάγκης, ο ... κρυπτο-εβραίος, κρυπτο-αλβανός, κρυπτο-βούλγαρος και κρυπτο-μασώνος Πολιτικός "μας", τότε ...
   Συνεχίζη, ίνα ... κυβερνά ... και ίνα ... κλέπτη ...
   Έ, έξυπνον ...
  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Η διακοπή κυκλοφορίας της εφημερίδος .... ΕΒΡΑΙΟΤΥΠΙΑ !

   Αντιγράφω εκ του εντύπου "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ", της 1-1-2012 :

"Χωρίς
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ...

Μου φαίνεται απίστευτο, το πως έτσι
απλά έπαψε να υπάρχει η μακράν
καλύτερη εφημερίδα της χώρας.
Όλοι όσοι "εξαρτηθήκαμε" από την
χρόνια καθημερινή της ανάγνωση
μείναμε στο κενό που κανείς δεν
φαίνεται ικανός να καλύψει. Αυτό
άλλωστε φάνηκε και στις προ ετών
απέλπιδες προσπάθειές μας να βρούμε
υποκατάστατό της, όταν διήγαγε
την πιο καθεστωτική της περίοδο.
Πως έγινε το κακό ; Να ήταν άσχετο
με την πρόσφατη στροφή της κατά 
του κυβερνώντος κοπριταριού ; Δεν
το πιστεύω. Όπως και να ΄χει όμως,
είναι μία πολύ μεγάλη απώλεια για
την εληνική κοινωνία, ειδικά στους
χαλεπούς καιρούς που έρχονται ...".

   Αρχαίος : Έτσι απλά, ώ Αντιφωνητά. θα παύσουν, ίνα υφίστανται πολλοί και πολλά ...
   Η εφημερίδα υπήρξεν και η ... μακράν πιο πονηρή και ανθελληνική εφημερίδα της Ελλάδος ...
   Όσοι εξαρτηθήκατε εκ της καθημερινής αναγνώσεώς της, οφείλατε, όπως απεξαρτηθήτε πολλά έτη προ της διακοπής εκδόσεώς της ...
   Π.χ. προ 15-20 (;) ετών περίπου εδημοσίευσεν ολοσέλιδον άρθρον του εβραιόσκυλου ... ρόζενστάιν, συμφώνως προς το οποίον τα 2/3 των κατοίκων της Ελλάδος αποτελούσαν διάφοραι ... μειονότηται ...
   Μόνον η σκουπιδο-τυπία ταύτη ... ετόλμησεν τοιούτον ψεύδος !
   Τας επομένας ημέρας ενεχείρισα εις την ... ρεσεψιόν φάκελλον μετά ειρωνικής απαντήσεως εμού !
   Ουδέποτε εδημοσιεύθη εις την .... σκουπιδο-τυπίαν ...
   Προ 7 (;) ετών επεσκέφθην και πάλιν το εβραιο-σεραφειμο-μάγαζον, ερευνών το θέμα της ιδιαιτέρως βαρβάρου εγκληματικότητος των ξένων λαθρομεταναστών ! Ολίγας ημέρας ενωρίτερον, βάρβαρη εκ ρουμανίας, προσληφθείσα υπό ετέρου ρουμάνου, επρόσεχεν τον μικρόν υιόν του (3 ετών), ίνα εργάζεται εκείνος. Η βάρβαρη, λοιπόν, σκουπιδο-ρουμάνα ... έρριψεν το παιδί εκ του μπαλκονίου του διαμερίσματος, ευρισκομένου εις τον τρίτον όροφον, επειδή ... δεν σταματούσε, ίνα κλαίει ... !!! Η εν λόγω είδησις συνετάραξεν τους Αθηναίους, αλλά και άπασαν την Ελλάδαν, πλην όμως ... ουδέποτε εδημοσιεύθη εις την ... σκουπιδο-τυπίαν ! Εις ερώτησιν εμού προς υπεύθυνην Γραφείου της εν λόγω σκουπιδο-φυλλάδος, έλαβον την συγκλονιστικήν απάντησιν "Δεν εδημοσιεύθη λόγω πληθώρας ύλης" ... Αντιλαμβάνεσθε το ψεύδος ... Απλώς, είχεν προσχωρήσει εις το καθεστώς, το οποίον απαγόρευεν την δημοσίευσιν ειδήσεων εναντίον των βαρβάρων λαθρομεταναστών ...
   Η πρόσφατος στροφή της ουδεμίαν σχέσιν είχεν μετά της ... διακοπής κυκλοφορίας της ! Μην βαυκαλίζεσαι εσύ και η νεαρά ... τεγοπούλου ...
   Από μακρού χρόνου είχον ... απεξαρτηθεί πολλοί φανατικοί Αναγνώστες της, οι οποίοι και την είχον εγκαταλείψει ... 
   Παρά τα καμώματα, δε, του σεραφειμάκου (όπως της προκλήσεως του εγκλεισμού του εις τας Φυλακάς Κορυδαλλού), ουδέποτε επανηύρεν την ... αίγλην των αρχικών ετών κυκλοφορίας της ...
   Συνεπώς, ... ουδεμία απώλεια συνιστά η διακοπή κυκλοφορίας της, πολύ, δε, περισσώτερον ... μεγάλη απώλεια, ότε οι τότε φανατικοί Αναγνώσται της σήμερον ενημερώνονται μέσω του διαδικτύου ...
   Αυτά και απτά.-

Ώστε, οι ξένοι γνωρίζουν, ίνα εκμεταλλευθούν τον αερολιμέναν της Θεσσαλονίκης, εν ώ οι ημέτεροι ... αρμόδιοι δεν ... γνωρίζουν ... Και τι γνωρίζουν ; ΝΑ ΚΛΕΠΤΟΥΝ ! ΝΑ ΠΗΔΟΥΝ/ΠΗΔΙΟΥΝΤΑΙ (χαίρε ... ζαχόπουλε) ! ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ! ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ! Πουτανογεννήματα ! ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ...

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ: 1.000.000 επιβάτες υπόσχεται να φέρει στην Θεσσαλο...: Και ενώ όλοι οι οικονομικοί αναλυτές προεξοφλούν το τέλος της Ελλάδας η χαμηλού κόστους αεροπορική ...

Χαράς ... Ευαγγέλια ...

   Διάγων εν σκληρότητι, ώ Αναγνώστα, διέφυγεν της προσοχής εσού το ... συγκλονιστικόν νέον ...
   Εψηφίσθη και εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως (Α΄/219/22-12-2010) ο νέος νόμος περί ... "Ενισχύσεως και αναπτύξεως της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις" ... 
   Το γαμήσι εναντίον εσού ... γαμήσι, ώ Λαέ, αλλά και η ανάπτυξις και η (κυρίως αυτή) ενίσχυσις της κινηματογραφικής τέχνης ... μην μας ξεφύγη ... και χάσουμε το τραίνο ... του πολιτισμού ... ημείς οι ... πεινώντες ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ποία αυστραλία, βρέ φουκαράδαι ; ...

   Κυριακή απόγευμα, 5.20΄, εις την ΕΤ3 προβάλλεται η δημοφιλής και ωφέλιμος εκπομπή "Κυριακή στο Χωριό".
   Τούτη την Κυριακή δεικνύει την επίσκεψιν εις το Χωρίον "Αρκοχώρι" Ναούσης.
   Αποτελεί κέντρον της ομάδος οινοποιών, οίτινες εξάγουν εις την Κίναν, ως ενθυμείσαι, ώ Αναγνώστα, εκ προσφάτου αναρτήσεως εμού, αλλά και ετέρων Ιστολογίων.
   Εις την ολιγόλεπτον ομιλίαν του Προέδρου της ομάδος οινοποιών της εν λόγω περιοχής, είπεν ευθέως, ότι οιοσδήποτε οινοποιός επιθυμεί, εξ οιουδήποτε σημείου της Ελλάδος, δύναται, ίνα ζητήση την συνεργασία των εν λόγω οινοποιών και την, συνεπώς, πώλησιν εις το εξωτερικόν του οίνου, τον οποίον παράγουν και προσφέρουν ...
   Αντελήφθητε παραγωγοί, αλλά και ... μελλοντικοί παραγωγοί ; ...

Η Κωδικοποίησις της νομοθεσίας των ... Αθηνών ... Ίσως και της Θεσσαλονίκης ...

   Ώστε, η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης θα κωδικοποιήση σειρά νομοθεσιών !
   Καλώς !
   Μελετών τα θέματα, άτινα θα κωδικοποιηθούν, αντελήφθην τον ... όρον "Κράτος Αθηνών" ...
   Τα προς κωδικοποίησιν θέματα αφορούν πρωτίστως τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου ...
   Ίσως και της θεσσαλονίκης ...
   Ουχί !
   Τοιαύτην πλουσίαν νομοθεσίαν δεν υφίσταται π.χ. περί Αγροτών και Αγροτικής παραγωγής ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Συμφωνώ και επαυξάνω !

Σκάσε μωρή μασωνο-σατανίστρια ! Βάλε μέσα την ερπετικήν γλώσσαν εσού ! ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΗΣ ένεκεν του θράσους εσού ! ...

   Μαρία Τζάνη : Ο Ιωάννης ο Βρωμόστομος.

Ασφαλώς και αποτελούν ... κόκκινη γραμμή για εσέ και τους λοιπούς σκατο-εβραίους ... ΣΚΥΛΟ-ΕΡΠΕΤΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑ ! Πλησιάζει η ώρα της συναντήσεως υμών μετά της ... ποντιακής ! Και τότε άπαντες ομού θα ... σκούζετε ...

Σημάδι ... αποβλακώσεως, επί τω ορθώτερον ! Πηγαίνετε ... αυστραλίες, γερμανίες και λοιπές Χώρες βαρβάρων ! Ανόητοι ...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Όταν θυμώνη αυτή η μικρά λωρίς της Γαίας, ... σκορπά εις τους 4 ανέμους ... γίγαντες, τιτάνες και τεράστια κράτη βαρβάρων ...


   Παρατήρησον, ώ Αναγνώστα, το τεράστιον κράτος των βαρβάρων της εποχής εκείνης ...

   Και την μικράν λωρίδαν Αττικής-Ευβοίας-Πελλοπονήσου και ενίων εκ των Κυκλάδων νήσων, μετά της συμμάχου Σικελίας (μωβ χρώμα), η οποία μικρά λωρίς έθεσεν την βάσιν της αποσυνθέσεως της τεραστίου αυτοκρατορίας των βαρβάρων, αποσύνθεσιν την οποίαν ωλοκλήρωσεν ο Αλέξανδρος, καταστρέψας την δομήν του Κράτους εκείνου ! ...

Βρέ τσάβες !

   Ήκουσα εσέ λέγοντα, ότι "Όλοι κάνουμε λάθη και ότι ίσως, εάν δοθή προς εσέ ευκαιρεία, να έδινες την χείραν εσού εις τον ομπάμα, διορθώνοντας κάποιο λάθος εσού" ...
   Απορώ ...
   Εάν εσύ αποτελής καλόν και ευγενήν άνθρωπον και Χριστιανόν, ποίος είπεν εσέ, ότι το αυτό ισχύει και ως προς τον σκυλάραπαν ; ...
   Έν πιστοποιητικόν γεννήσεως εζητήθη εκ της Κοινής Γνώμης της Χώρας του και παρουσίασεν Πιστοποιητικόν ... πλαστόν ...
   Δεν πρόκειται περί ... ευγενούς και καλού ανθρώπου ...
   Περί σκουπιδιού των ... Ταρτάρων πρόκειται ...
   "Τι πας, να κάνεις" ; ...
   Να ακυρώσης, ότι έπραξες έως σήμερον, επειδή ησθάνθης πλησίον εσού τον θάνατον ; ...
   Και θα δώσης την χείραν εσού εις τον ... πειραθένταν τον θάνατον εσού ; ...
   ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΧΕ ! ...

ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, οι ... πλουτοκράται "μας" ...

   Αντιγράφω, ώ Αναγνώστα, εκ του εντύπου "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ" και, δη, εκ του φύλλου της 1-1-2012 και του "Αντιφωνητικού κουίζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ" :
   "Στις 4 Ιανουαρίου 1887 ο Παναγής Βαλλιάνος προσφέρει 2.500.000 δραχμές για την ανέγερση της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Κεφαλλονίτης έμπορος που πλούτισε στον Κριμαϊκό πόλεμο και από 1858 τραπεζίτης και επιχειρηματίας με έδρα το Λονδίνο, κληροδότησε πεθαίνοντας την Κεφαλλονιά ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, που έδωσε μεγάλη ώθηση στην τοπική ανάπτυξη. Με δεδομένο ότι ο τόπος μας δεν σταμάτησε να βγάζει πλούσιους, για ποιόν λόγο δεν έχουμε πιά τέτοια φαινόμενα εθνικών ευεργετών ;
Α) Μα ... έχουμε, ξεχνάτε τον Σόρος ;
Β) Γιατί δεν έχουμε εθνικό κράτος
Γ) Κρίση, παλληκάρι μου, κρίση ...
Δ) Σε ποιόν να εμπιστευτούν τις δωρεές τους οι άνθρωποι, στα λαμόγια που μας κυβερνάνε ;
*************************************************
   Αρχαίος : Πέραν των αστεϊσμών και της αληθοφανείας της προτάσεως εσού υπό Δ), ώ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΑ , ετέρα εστί η Α-λήθεια :
   1) Κατόπιν της εξοντώσεως του ΩΝΑΣΗ και της οικογενείας του, άπαντες οι πλουτοκράται γνωρίζουν, ότι ... δεν πρέπει, να ασχολούνται μετά της ευημερίας της Ελλάδος ... Αλλέως, θα πάθουν, ότι έπαθεν και ο ΩΝΑΣΗΣ ... 
   2) Οι πλέον ισχυροί, όμως, πλουτοκράται ... αποτελούν και ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΛΙΘΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑΣ ..., ήτοι εισίν σκληροί και αδίστακτοι ΠΡΟΔΟΤΑΙ, ελέγχοντες ασφυκτικώς τα Πολιτικά "μας" γελοία υποκείμενα ...
   3) Αναλογίσου μόνον, ότι, εν ώ χρόνω ο Λαός ημών ... πεινά, άπαντες οι ... πλουτοκράται (και ουχί μόνον οι ... νεόπλουτοι) κρύπτωνται και ουδέν προσφέρουν εις τους αναξιοπαθούντας ...
   4) Τέλος, αναλογίσου το πόσοι πλουτοκράται "μας" υφίστανται εν Ελλάδι και το τι θα εσυνέβαινεν, εάν έκαστος εκ τούτων ίδρυεν και μίαν μικράν εταιρείαν (κεφαλαίου 100.000-500.000 ευρώ) παραγωγής και εμπορίας εγροτικών προίόντων, εις τας οποίας θα ηργάζωντο χιλιάδαι νέοι άνθρωποι, εμπορευόμενοι και εξάγοντες τα προϊόντα χιλιάδων αγροτών ...
  " Έχει, όμως, ο καιρός γυρίσματα" ...
   Ή "γυρίζει ο τροχός, γαμεί και ο φτωχός" ...
   Τους πλουτοκράτας ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Χαίρε ΠΟΙΜΕΝΑ ! (

Άννα Τζιροπούλου, "Η Ελληνική Γλώσσα" !

Ότε ενεφανίσθη εις Τήλε Οπτικόν Σταθμόν της Κύπρου, έγινε "χαμός" εις το τηλεφωνικόν κέντρον του Σταθμού ! Πόσοι, εν τέλει, δαιμονισμένοι υφίστανται εν Κύπρω και εν Ελλάδι ; Εκτός του παπα-εβραίου ... Ώχ ...

Τίνος λόγου ένεκεν ; ... Ίνα μειωθή έτι περαιτέρω η ισχύς της Χώρας ; ... ΠΡΟΔΟΤΑΙ !

Μακράν των εβραίων ιδοκτητών των μεγα-παντοπωλείων ! Ερευνήσατε και αλλού ! Αφήσατε τας "ευκόλους" λύσεις ! Οδηγούν εις την καταστροφήν !

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ: Θα πληρώσει αυτά που χρωστάει το Carrefour??: Kαλησπέρα, Είμαι προμηθευτής των carrefour και είμαι απλήρωτος για 8 μήνες(το ίδιο ισχύει και για άλλους προμηθευτές). Έχουμε καταστραφεί ...

Μην εγκαταλείπετε την Ελλάδαν ! Αποτελεί τόπον ευλογημένον ! Παράγει εκλεκτά προϊόντα ! Τούτο γνωρίζουν αρίστως τα σκουπίδια και οι βάρβαροι, εξ ού και η ... μανιώδης κατανάλωσις τροφών της Ελλάδος και ότε επιστρέφουν εις τας Χώρας των ! Οι ΕΛΛΗΝΕΣ είμεθα εφυείς ! Θέσατε εις λειτουργίαν τον κοιμισμένον και αποβλακωμένον εγκέφαλον υμών ! Εγκατασταθήτε εις Χωρίον τι της Ελλάδος και παράγετε-πωλήτε αγροτικά προϊόντα ! ...

   Άς είδωμεν, ώ Αναγνώστα, το περιεχόμενον της εν λόγω Αποδείξεως, την οποίαν έλαβον δια χειρών της ... αλβανίδος, προφανώς, ταμίου του μεγαλο-μπακάλικου ...
   1) Η εξ Αργολίδος επιχείρησις ΚΥΚΝΟΣ πωλεί συμπυκνωμένον χυμόν τοματίνο των 500 γραμμαρίων. Η λιανική τιμή 0,70 ευρώ σημαίνει, ότι η τιμή πωλήσεως της ΚΥΚΝΟΣ προς το μπακάλικον θα είναι αρκούντως μικρωτέρα. Ο χυμός συσκευάζεται εντός μεταλλικού δοχείου, μορφής κυλίνδρου. Την εν λόγω "μπίζναν" δύνασαι, ίνα επιτύχης και 'σύ, ώ Αναγνώστα ! Και, δη, άνευ ... εργοστασίου ... Με μόνην διαφοράν την συσεκυασίαν ! Αντί του μεταλλικού δοχείου, θα χρησιμοποιής μικρά βάζα εξ υάλου, τα οποία ευρίσκωνται εν αφθονία εις την αγοράν και τα οποία, εις μεγάλας ποσότητας, κοστίζουν, προφανώς, πολύ ολιγώτερον εκ της λιανικής τιμής των. Μόνον πρόβλημα απομένει η εύρεσις  αγοραστού ! Προ 2-3 ημερών, εις την εκπομπήν των Ειδήσεων του Σταθμού "ΑΛΦΑ" είδον δύο αδελφούς, περί τα 30-35 έτη αμφότεροι, εκ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήνοιξαν Παντοπωλείον εκείσε, πωλώντες προϊόντα δεκάδων παραγωγών της βορείου Ελλάδος ! Τα προϊόντα των δεκάδων παραγωγών επώλουν οι δύο αδελφοί αρχικώς εις το εν Θεσσαλονίκη Παντοπωλείον των. Τάχιστα, όμως, επεκτάθησαν εις την ... εξαγωγήν των και σήμερον ... εξάγουν τα προϊόντα εις ... έξ (6) Χώρας. Ήδη, δε, ετοιμάζουν ... την ίδρυσιν ... υποκαταστήματος εν ... σκουπιδο-αγγλία !!! Συνεπώς, λύσις του προβλήματος και υφίσταται (οι εν λόγω 2 εκ Θεσσαλονίκης αδελφοί), αλλά και οσημέραι δυνατόνς εστί, όπως ευρεθούν και έτεραι όμοιαι λύσεις ...
   2) Η εβραιο-ολλανδική ΜΙΝΕΡΒΑ της ΕΛΑΪΣ πωλεί, εντός μικρών υαλίνων βάζων, πάστα ελιάς, βάρους 100 και 135 γραμμαρίων, προς .... 2,59 και 2,18 ευρώ ανά βάζον ! Τα βαζάκια πωλούνται εν αφθονία εις τηνα γοράν και αι ελαίαι ... χαρίζονται, εις πολλάς περιπτώσεις, αρκεί, ίνα σκύψης και τας συλλέξης εκ του εδάφους, όπου κείτωνται ... Και εφ' όσον τα 100 γραμμάρια κοστίζουν, εις την λιανικήν, 2,59 ευρώ, τότε το έν κιλόν πάστας πωλείται προς ... 25,9 ευρώ !!! ...
   3) Οι ελιές "θρούμπες" εκ Θάσου πωλούνται προς 1,40 ευρώ τα ... 150 γραμμάρια, ήτοι προς ... 9,33 ευρώ το κιλόν !!! Πόσον αγοράζεις τας ελαίας, πόσον κοστίζει η παρασκευή των-απώλεια βάρους των και πόσον η συσκευασία των : ... Και αποτελεί απαράβατον όρον η συσκευασία των, ως της εν λόγω εταιρείας ; ...
   4) Μουστάρδα προς ... 4,36 ευρώ τα ... 250 γραμμάρια, ήτοι προς ... 17,44 ευρώ το κιλόν !!! Χαβιάρι αγόρασα ; ... Πόσον κοστίζουν τα υλικά παραγωγής του και πόσον η συσκευασία ; ... Ποία σκουπιδο-αυστραλία και ποία βλακο-γοτθία και ποία έστω Κύπρος ; ... Που πάτε, ρέ ηλίθιοι ; ...
   5) Λαζανάκι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΜΕΛΙΣΣΑ"(προτιμάτε αυτήν και μόνον για τα ζυμαρικά σας) προς 1,11 ευρώ τα 500 γραμμάρια, ήτοι προς 2,22 ευρώ το κιλόν !!! Και πόσα λαζάνια παράγει 1 κιλόν σίτου μετά των αναλόγων ετέρων προϊόντων (αυγά, αλάτι, κλπ) ; Η, δε, ψευδο-μηχανή κοπής των ζυμαρικών δεν κοστίζει, όσον έν ... διαμέρισμα εις την Αθήναν των γύφτων-πακιστανών-σομαλών-αφγανών-κλπ, ούτε ό,σον έν ... μεταχειρισμένον όχημα ... Εν ώ υμείς θα ... ξύνεσθε, κουρασμένοι δήθεν από την εργασίαν εις το χωράφι, η σύζυγος υμών θα κερδίζη τουλάχιστον 50 ευρώ ημερησίως, ήτοι 1.500 ευρώ μηνιαίως, παρασκευάζουσα λαζάνια, λαζανάκια, κοφτό μακαρόνι, κούς κούς, τραχανά και ό,τι άλλο πωλείται !!! ΞΥΠΝΑΤΕ, ΡΕ, ΗΛΙΘΙΟΙ
   ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΘΕΛΟΥΝ, ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΩΞΟΥΝ !
   ΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΤΕ, ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ;
   ΜΟΝΟΝ ΛΟΓΟΝ, ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΦΕΥΓΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ... ΒΛΑΚΕΙΑ ΥΜΩΝ, Η ΑΓΝΟΙΑ ΥΜΩΝ ΚΑΙ, ΙΣΩΣ, Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ... ΕΥΚΟΛΩΤΕΡΑΝ ΛΥΣΙΝ ...
   ΓΑΜΩ ΤΑΣ ... ΕΥΚΟΛΟΥΣ ΛΥΣΕΙΣ.- 

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Ο ... φόνος εσού υπό των σκουπιδο-εβραίων δεν θα μείνη ατιμώρητος ! ...

Οι στρατιώται της Ελλάδος θα επιστρέψουν .... τελευταίοι ; ... ΑΘΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ !

Σωστός ο σκουπιδο-δαβίδ ... Προστατεύει τα συμφέροντα της σκουπιδο-αγγλίας ... Οι Πολιτικοί "μας" τίνος συμφέροντα εξυπηρετούν ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Η Ελλάδα μπορεί (Α): 11+1 τρόποι για να ξεφύγουμε από την κρίση

ΕΥΓΕ ! Εις τα ξενιτεμένα τέκνα της Ελλάδος !

Βρέ, Δικαστά της κουτο-φραγγίας ! Δεν ερευνάς ποία ... νοσοκόμα και εις τίνος περιεχομένου ... ΕΝΕΣΕΙΣ υπέβαλεν την εκλιπούσαν ! Κάτι θα ανακαλύψης ! ... Διότι εκ του "τροχαίου" η εκλιπούσα εξήλθεν μόνον δι' αμυχών ...

ΚΡΙΜΑ ! Διπλώς, κρίμα ! Πρώτον, ως προς την ζωήν του νέου και δεύτερον, ως προς την σκουπιδο-ζωήν οιουδήποτε σκουπιδο-πολιτικού "μας", την οποίαν δεν αφαίρεσεν ο νέος, προτιμήσας την αφαίρεσιν της δικής του ! ΚΡΙΜΑ ! ...

Ο ... π...... ημών εις την διάθεσιν υμών, ώ πουστράκια !

Οι εν λόγω ... επιθεωρηταί, επιθεώρησαν και κατέγραψαν άπαντα τα πυρηνικά του πουστρο-πουτανο-ισραήλ ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Ευρώπης-δντ θα έφθαναν "εις το ψητόν" αργά ή γρήγορα ! Αλλού έγκειται το πρόβλημα της Ελλάδος : Εάν θα βρεθή Πολιτικός, όστις και θα τους είπη, "άντε γαμηθήτε ρέ, για μαλάκες μας περνάτε" ; ...Τι λέτε ; Υμείς τα πράσινα μυστικά σκατά ; Τα μπλέ ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ !

Σύμφωνοι ! Αλλά, όπως τα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ διαπραγματεύωνται σκοτώντας και 5-10 συνεργάτας εσού, ΠΡΑΞΕ και 'σύ το αυτό ... 1-2 στρατηγούς τους, δεν έχουν και πολλούς ... Ώστε, να "πονέσουν" και εκείνοι .... ΑΛΛΩΣ το τέλος εσού θα έλθη, άνευ της μικρωτέρας ανταποδώσεως .... Εν ώ και οι βαλιστικοί πύραυλοι εσού μετά συμβατικής γομώσεως "κάνουν δουλειά" ... ΑΛΛΑ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ, ΙΣΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΕΜΟΥ ...

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Βρέ, τα ... σκουπιδο-κόμματα των Πολιτικών "μας" ... 672,239 εκ.ευρώ ! Όσο μία νέα αγορά του αιώνος υπό της Πολεμικής Αεροπορίας ! ΦΑΓΟΠΟΤΙ έως ... σκασμού ! ...

Τάσος Γιαννίτσης : «Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πήραν τα κόμματα»


    Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πήραν τα κόμματα τη δεκαετία 2000-2009, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσε στα μέλη της επιτροπής τα ποσά τη συγκεκριμένη περίοδο έβαιναν αυξανόμενα με αποκορύφωση το 2009, χρονιά δύο εκλογικών αναμετρήσεων, που το ποσό της επιχορήγησης άγγιξε τα 85 εκατ. ευρώ.
   Στα ύψη έφτασε το ποσό της χρηματοδότησης και το 2004 αγγίζοντας τα 64 εκατ. ευρώ, ενώ το 2000 το ποσό έφτασε τα 48 εκατ. ευρώ.
   Ο υπουργός παρατήρησε ότι το 2010 «η πορεία αναστρέφεται» και η χρηματοδότηση περιορίζεται πλέον σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2011 έχουν προβλεφθεί για τα κόμματα περίπου 54 εκατ. ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί τα περίπου 40 εκατ. εξ αυτών.
   Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην επιτροπή σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρηματοδότηση των κομμάτων αλλά και τα χρέη τους προς τις τράπεζες, ο υπουργός Εσωτερικών διαμήνυσε στα κόμματα ότι έχουν την υποχρέωση να αντιμετωπίσουν την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στις σχέσεις τους με τους πολίτες, τονίζοντας χαρακτηριστικά «έχουμε μία χώρα και μία κυβέρνηση που προσπαθεί περικόπτοντας δαπάνες, αυξάνοντας φόρους και μειώνοντας μισθούς να αυξηθούν τα έσοδα της και να μειώσει το έλλειμμα και από την προσπάθεια αυτή τα κόμματα λαμβάνουν ένα κομμάτι, εδώ εγώ βλέπω ένα πρόβλημα αρχής και συμπόρευσης με το αίσθημα κοινωνικού συνόλου».Ο υπουργός κάλεσε τα κόμματα να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για μία σειρά θεμάτων, όπως για το αν θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι οικονομικές συνθήκες στη διαμόρφωση του ύψους της προβλεπόμενης χρηματοδότησης, το ενδεχόμενο να τελούν σε καθεστώς φοροαπαλλαγής οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, εάν θα έπρεπε να απαγορευθεί η τραπεζική δανειοδότηση των κομμάτων, κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η πρακτική της προεξόφλησης της κρατικής χρηματοδότησης, μέσω της εκχώρησης της ως εγγύηση σε τράπεζες για τη σύναψη δανείων και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα που έχουν σήμερα στη χρηματοδότηση τους τα δύο μεγάλα κόμματα.
   Από την πλευρά του ο βουλευτής της ΝΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, επεσήμανε την ανάγκη να βρεθεί τρόπος ρύθμισης των χρεών των κομμάτων τονίζοντας χαρακτηριστικά «θα αφήσουμε τα κόμματα να καταρρεύσουν; Δεν αγνοώ καθόλου τις αμαρτίες των κομμάτων στα οικονομικά τους αλλά να θυμηθούμε σε ποιές εποχές έγιναν και τώρα είναι ώρα να τα στηρίξουμε». Ωστόσο τάχθηκε υπέρ της μείωσης της χρηματοδότησης των κομμάτων.Υπέρ της συνέχισης της κρατικής επιχορήγησης στα κόμματα τάχθηκαν ο ΛΑΟΣ, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

   Αναλυτικά, την περίοδο 2000-2011 τα κόμματα έλαβαν τα εξής ποσά :

ΝΔ                             271.146.297 ευρώ
ΠΑΣΟΚ                      254.601.870 ευρώ
ΚΚΕ                             63.926.787 ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ                        47.950.315 ευρώ
ΛΑΟΣ (2004-2011)      29.023.573 ευρώ
Οικολόγοι Πράσινοι      5.590.177 ευρώ

   (2009-2011)
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σκουπιδο-υπουργίσκε του σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. ! ΄Εγινες και 'σύ ... υπουργός "και ... χέστηκε η φοράδα στ' αλώνια" ... ΓΕΛΟΙΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΝ !


Ερώτημα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Την αντικατάσταση των Πεπόνη-Μουζακίτη ζητά ο υπουργός Δικαιοσύνης

   ΔΟΛ

Τι έγινε ... πουστράκια του λαμπρακιστάν και του ... μπομπολιστάν ; ... Ο .... Γκαντάφι ευθύνεται ; ... Δεν τελείωσε ο πόλεμος εναντίων των ... κακών ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Γεωργαντά : Από το 8% το έλλειμμα το πήγανε στο 12,7%, μετά στο 13,6%, μέχρι που προσπάθησαν να μας κλείσουν το στόμα και το βγάλανε στο 15,4%…

Τι λέτε, βρέ ... πουστράκια του λαμπρακιστάν ! Ώστε, έτσι ; ... Αλλά, για ιδέστε, τι λέει και ο Πρωθυπουργός της Αλγερίας ! ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ !

   "Σκληρή η απάντηση της Τουρκίας στον γαλλικό νόμο για τις γενοκτονίες"  

       ΔΟΛ 

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Βρέ, ποίοι ... εκλέγωνται ... Εθνικοί Αντιπρόσωποι ..."ΑΝΟΗΤΕΣ" και "ΓΕΛΟΙΕΣ" ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΓΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ  
ΣΤΗΝ... ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...!!!

    Ο "ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ" ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΣ, ΣΕ... ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ...!!!

    Ο επαγγελματίας στην πλαστογραφία και καθ' έξιν στην εξαπάτηση, Εκπρόσωπος Τύπου τού ΛΑΟΣ Κ.Αϊβαλιώτης, ούτε στην δεύτερη επιστολή του απάντησε στην εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, επί της ουσίας των εις βάρος του συνταρακτικών αποκαλύψεων.

    *-- Εξακολουθεί την συνηθισμένη τακτική των ενόχων, πού άλλα τούς ρωτάς καί... άλλα απαντάνε...!!!
    "Μέ άλλα λόγια να αγαπιώμαστε", όπως σημειώνει και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...
    *-- Δεν απαντά, γιατί κηρύχθηκε "ανυπότακτος διαρκείας" και δεν προσκομίζει (τρέμει, γιατί είναι ανύπαρκτο) το δήθεν  "γνήσιο" πιστοποιητικό με το οποίο εξαπατούσε τις Στρατιωτικές Αρχές παίρνοντας διαρκείς αναβολές στράτευσης γιά να μην υπηρετήσει την Πατρίδα... 
    *-- Δεν απαντά γιατί υπηρέτησε μόνο 45 ημέρες, εκ των οποίων τις... δύο (2) τελευταίες στον Έβρο..!!!
    *-- Προσπαθεί να βάλει στην ίδια μοίρα με τον εαυτόν του, ο "ανυπότακτος διαρκείας" με άλλους πού παρουσιάσθηκαν νόμιμα πλήν όμως είχαν "βύσμα" και υπηρέτησαν σε προνομιακές θέσεις.
    Τί σχέση έχει ο παράνομος, με το εξευτελιστικό και ταπεινωτικό αδίκημα του "ανυπότακτου διαρκείας" Αιβαλιώτης , με τον νόμιμο φαντάρο πού υπηρέτησε π.χ. ως γραφέας;;;
    *-- Ως καθ' έξιν στην εξαπάτηση,  "περίεργος" από κάθε άποψη Βουλευτής τού Καρατζαφέρη-- και όχι μόνο--, γράφει στο φθηνογραφημά του οτι..."παρουσιάστηκε μόνος του στην Στρατολογία και ζήτησε να υπηρετήσει"...!!!
    Ε, όταν ένα Βουλευτής λέει τέτοια χονδροειδή ψεύδη είναι πολιτικός... απατεώνας με περικεφαλαία καί δεν θα πρέπει να κάθεται στα έδρανα της Βουλής...!!!
   Εξηγούμεθα :
    *-- Στις 12-3-08, με το Φ.429/334/4176Σ568, ο Εισαγγελέας Στρατοδικείου, κηρύσει τον Κ.Αϊβαλιώτη "ανυπότακτο διαρκείας".
Αυτός επήγε στην Θήβα και παρουσιάστηκε τον Μαϊο, δηλ. μετά την ανακηρυξή του  ως "ανυπότακτος διαρκείας"...!!!
    Πώς λοιπόν παρουσιάστηκε μόνος του και ζήτησε να υπηρετήσει;;;
    Αυτά μόνο στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ μπορεί να τα λέει στούς εναπομείναντες αφελείς και ανυποψίαστους οπαδούς Καρατζαφέρη...
    Πάντως ούτως ή άλλως θα περιμένουμε να απαντήσει στά νέα επτά (7) ερωτήματα που τού θέτει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και εδώ είμαστε...
    (Διατηρούμε τεράστιες επιφυλάξεις αν θα απαντήσει)...!!
    http://politikosafari.blogspot.com/

Ώ ... σκουπιδο-ιωσήφ ! Ακριβά θα πληρώσετε ουχί το κούρεμα, αλλά το ... άρμεγμα της Ελλάδος ! ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑ ! ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ !

Διώξατε τους γυφτο-γερμανούς, τους φακιδο-άγγλους και τους λοιπούς γύφτους του τουρισμού !

Το ... παράνομον πουστρο-πουτανο-κρατίδιον θέλει τον κόσμον (προφανώς εννοεί τον... εαυτόν του ...) πιο ... ασφαλή ... Τούτου ένεκεν θα κτυπήση, ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑΣ, το Ιράν ... ΕΣΥ Αχμαντινετζάντ τι ... αναμένεις ; ... ΤΟ ΤΕΛΟΣ εσού ; ...

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Χαρήτε τον ! Τον ... ΡΑΣ-ΠΟΥΤΙΝ σας ! Ώστε, ... παλαιοί φίλοι ; ... 8-10 φορές ; ... Και ... σοφός και ... άνθρωπος ο ... ΟΡΘΙΟΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ; ... Μά, έχετε στραβωθή εξ ιδιοτελίας και ανοησίας ; ... Ιδέτε τον ! Σχεδόν εις στάσιν ... "Προσχέ στραβάδι !" ... ίσταται ο ... τρομερός και φοβερός ΡΑΣ-ΠΟΥΤΙΝ ενώπιον του ... ΟΡΘΙΟΥ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΥ ... ΑΠΟΤΕΛΕΙΣ ΕΒΡΑΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΗΣ, ΕΑΝ ΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΤΕΛΗΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΦΥΛΗΣ ΕΣΟΥ ! ...

Ξαφνική μετάβαση του Χ. Κίσσινγκερ στην Μόσχα για συνομιλίες με τον Β. Πούτιν


   Στην Μόσχα βρίσκεται από χθες ο βετεράνος πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσσινγκερ για συνομιλίες με τον Ρώσο πρωθυπουργό Β. Πούτιν.
   Η συγκυρία ήταν κατάλληλη για μια απόπειρα κατευναστικής παρέμβασης από την πλευρά του Κίσιντζερ. στις τεταμένες διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας.

   Τη συνάντηση με τον Χένρι Κίσινγκερ αποκάλυψε το γραφείο του Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοινώνοντας ότι θα συζητηθούν οι διεθνείς υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία και τις ΗΠΑ.
   Το αίτημα για τη συνάντηση φέρεται να κατατέθηκε από την πλευρά Κίσινγκερ στα τέλη Νοεμβρίου και έγινε άμεσα δεκτό, καθώς οι δυο άνδρες είναι «παλιοί φίλοι» και έχουν δειπνήσει 8-10 φορές στο σπίτι του Κίσινγκερ – τον οποίο ο Β.Πούτιν χαρακτηρίζει ως «σοφό άνθρωπο» – στη Νέα Υόρκη! Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 1990, όταν ο Πούτιν που ήταν βοηθός – σύμβουλος του δημάρχου, είχε μεταβεί στο αεροδρόμιο για να παραλάβει τον Κίσινγκερ που επισκεπτόταν την πόλη.
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.

παν-ούργα και ραδιούργα, αείποτε, τα εβραϊκά σκατά του Πλανήτου ...

Αλλά για τον ... σκουπιδο-αγραμματο-τραμπουκο-γιάννη του σατανο-πορνο-στάρ ... τσιάνελ .... σκανδαλάρα αποτελούν οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων του ΗΣΑΠ και ουχί τα ... κλεφτρόνια οι σκυλο-εβραιο-παπανδρέου ! ... Καλά περάσατε, ώ φαμίλια, αλλά σύντομα θα σας ξεφαμε-λιώσω !


Εν ώ χρόνω ο ... διοικητάκος του Νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ εχορήγησεν, ως αμοιβήν 11 ημερομισθίων .... εργασίας εργατών (;), το ποσόν των .... 5.000 ευρώ ... ΤΑ ΕΒΡΑΙΟ-ΠΑ.ΘΟΚ.ΙΚΑ. ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ... ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΝ ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΘΑ ΠΛΕΡΩΣΕΤΕ ...

Άντε γαμήσου ... χοντρόκωλε σκατο-εβραίε ! Πουτάνας και σκύλας εβραίας γέννημα ! Γαμώ την ψυχή που κουβαλάς κλέφτη και πούστη ! Με κλεμμένα σιτάρια από την ΚΥΔΕΠ "ανόρθωσες" το ... μισο-πτωχευμένο εργοστάσιό σου ΚΑΘΗΚΙ ! Και στη συνέχεια το ... μοσχοπούλησες και ζεις στην βιλάρα της ... Εκάλης ! ΒΟΥΛΩΣΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ! Γιατί θα το βουλώσης υποχρεωτικώς σύντομα ! ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑ !

Τώρα ... συμβιβάστηκε ο ... σαρα-μάρας ; ... Ο ... μέγας Πολιτικός "μας", ο δηλώσας προσφάτως εις το σκουπιδο-ισραήλ υπερήφανος, επειδή ... εκείνος ανεγνώρισεν ως υπουργός εξωτερικών επί σκυλο-μητσοτάκη το πουστρο-πουτανο-κρατίδιον ;... Άντε αφυπνισθήτε ! Επί τέλους ...

Άντε ξεκουνηθήτε ... δημοσιοϋπαλληλικοί κώλοι και βοηθήσατε τους νέους εις την δραστηριοποίησίν των ! ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ! Αι μελέται έπρεπεν, όπως έχουν γίνει ήδη και ... ουχί ακόμη ... θα ... Κοπρόσκυλα-Κλεφτρόνια !

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΠΟΥΤΑΝΟΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ! ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ !

Αχμαντινετζάντ, οι ... βαλιστικοί πύραυλοι εσού φθάνουν έως την ... Αλάσκα ; ... Εάν όχι, τότε κακώς ... δεν εδανείσθης υπό ετέρων Κρατών ! Ωστόσον, οι βαλιστικοί πύραυλοι εσού φθάνουν έως το σκουπιδο-τελαβίβ ... Έστω και μετά συμβατικής γομώσεως, "κάνουν δουλειά" ...

Προπαγάνδα ! Η σκουπιδο-...επιστήμη του σκουπιδο-πανός σατανά και των σκουπιδο-εβραίων ... εκλεκτών του ζώων ...

Ο έχων φάτσαν σκύλας εβραιο-κωλόγριας ... επί το έργον του σκουπιδο-εβραιο-μασωνισμού .... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Προς αλλογενή και ... ομογενή ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

   Όσον περισσώτερα προσκόμματα προβάλετε εις την υπ' εμού χρήσιν του Ιστολογίου εμού, τόσον ... πλησιέστερον προς τους κώλ.... υμών φέρετε την ... ποντιακήν ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ !

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

300 εκ ολιγώτερα, αλλά είδατε τινά εκ των κυβερνητών, ίνα ... θορυβείται ; ... Μήπως εθορυβήθη ο ... παπανδρεο-πίθηκας ; ... ΟΥΧΙ ! Τούτο επεθύμουν ! Την βιαίαν απόσυρσιν, και άνευ ... αποζημιώσεως αποσύρσεως, των "παλαιάς τεχνολογίας" οχημάτων ιδιοκτησίας των απλούτων Πολιτών, ώστε να έλθουν επί τέλους "τα νέας τεχνολογίας οχήματα" και να γεμίσουν την ατμόσφαιραν μετά ... καρκινικών σωματιδίων .... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Σε πιστεύωμεν ! Σε πιστεύωμεν ! ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

ΨΟΦΗΣΕ ! Πεθαίνουν οι άνθρωποι ! Ο περί ού ο λόγος δεν ήτο άνθρωπος ! Αλλά ζώον ... Και δια του θανάτου του απέφυγεν τα χειρώτερα ! Άς είναι, "αμαρτίαι γονέων ... παιδεύουσι τέκνα" ...

Λοιπόν, ώ τσούλα υπουργέ οικονομικών της αυστρίας : Πρέπει, "να πονέση ο Λαός της αυστρίας" ή αυτό μόνον για τον Λαόν της Ελλάδος ισχύει ; ... ΤΣΟΥΛΑ !

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ! 2

   
   Αντιγράφω, ώ Αναγνώστα, εκ του "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ", τεύχος 1-1-2012, και του Αντιφωνητικού κουίζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ :
   "Στις 3 Ιανουαρίου 1850 ο Αγγλικός στόλος υπό τον ναύαρχο Πάρκερ, με πρόσχημα την Αποζημίωση του πορτογαλικής καταγωγής υπηκόου της Δαβίδ Πατσίφικο, καταπλέει στον Πειραιά, επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό και απειλεί να αποκλείσει όλα τα Ελληνικά παράλια, άν δέν αποζημιωθεί ο λαμόγιος (που είχε παυθεί από Πρόξενος τής Πορτογαλίας λόγω καταχρήσεων). Η διεκδικούμενη αποζημίωση αφορούσε τις ζημίες που είχαν κάνει εξαγριωμένοι Αθηναίοι το προηγούμενο Πάσχα στο σπίτι του Οβριού γιατί τους προκάλεσε όταν περνούσαν την Μεγάλη Παρασκευή με τον επιτάφιο από τον δρόμο του (κατ' άλλη εκδοχή γιατί είχε πετύχει την απαγόρευση του εθίμου του καψίματος του Ιούδα). Ο Πατσίφικο ζητούσε 888.736,57 δρχ. και η διαιτησία στην οποία τελικά παραπέμφθηκε η υπόθεση του επιδίκασε ... 3.750 δρχ ! Ο αποκλεισμός πάντως έφερε ανυπολόγιστες ζημιές στο φτωχό Ελληνικό κράτος, δημιούργησε ως και προβλήματα επισιτισμού στην Αθήνα και ήρθη μόνο 3,5 μήνες μετά, όταν έκλεισε το θέμα με την διαιτησία". ...
  ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΕΣ ... 

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ !

Εν Ελλάδι τα εξ ιαπωνίας ανταλλακτικά ... μη ραδιενεργά εισίν ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Δυστυχώς συνελήφθη, αντί να ... εκτελεσθή επί τόπου !

Ρέ, εσείς του εντύπου "ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ" ! Εντελώς ... βασιλικόν το αίμα του σκυλο-παπανδρέου ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Όταν σου σκοτώνουν 1 επιστήμοναν τα ερπετά, ώ Αχμαντινετζάντ, εσύ ΠΡΕΠΕΙ, να σκοτώνης τουλάχιστον 5 του σκουπιδο-ισραήλ ή των γαμημένων πολιτειών αμερικής ή της σκουπιδο-αγγλίας ! Το να αναμένης, μοιρολατρικώς πως, όπως μην ... προχωρήσουν τα ερπετά εις νέαν δολοφονίαν επιστήμονος εσού, υπό ουδενός ... εκτιμάται ! Αντιθέτως, αποτελείς ... ΒΛΑΚΑΝ !

Ρέ, τα ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ ...

   
   Αντιγράφω, ώ Αναγνώστα, εκ του Β΄ τεύχους του Φ.Ε.Κ. 2225/4-10-2011, την Κοινήν Υπουργικήν Απόφασιν, υπ' αρ. οικ. 23443, των Υπουργών Εσωτερικών-Εξωτερικών-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Προστασίας του Πολίτη (Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, Σταύρος Λαμπρινίδης, Γ. Κουτρουμάνης, Χ. Παπουτσής) :
   "Άρθρο μόνο
   1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτων χωρών, συντρόφων πολίτη της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη, και τον συνοδεύουν κατά την είσοδό του στη χώρα ή εισέρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να τον επισκεφθούν ή να συνενωθούν με αυτόν".
   Ήτοι, ο οιοσδήποτε κάτοικος Ελλάδος και καταγόμενος από χώρα-μέλος της Ε.Ε., δύναται, ίνα ... καλή προς ... συνένωσιν μίαν σκυλο-εβραίαν της σκυλο-μοσσάντ εκ του σκουπιδο-ισραήλ, η οποία του λοιπού θα πράτη, ό,τι ... επιθυμεί ... η σκυλο-υπηρεσία της, προς δόξαν του σκουπιδο-ισραήλ και προς άλωσιν της Ελλάδος ... 
   Πλήρως εβραϊκόν μπορντέλον ... 

Πούθε ευρίσκεται η ανησυχία των ; ... Κάτωθι της μέσης ; ... Ότε αναλάβουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ την Ελλάδαν, τότε θα λυθούν τα προβλήματα μετά των βουλγάρικων σκυλιών !

Ετρέψατε τον Λαόν των Ελλήνων Ανθρώπων εις μέλη του ζωϊκού βασιλείου ! Διότι, ώ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ημεδαπά και αλλοδαπά, τα ζώα ... επιβιώνουν ... Οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ... διαβιούν ... ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ !

Χαράς ... Ευαγγέλια ... Η ... Google ... επροβίβασεν το Ιστολόγιον εμού εις ... απρεπές ... Άντε γαμηθήτε, ρέ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

   
   Λοιπόν, ώ Αναγνώστα, ... η Google ... επροβίβασεν εμέ εις την ... ανωτέραν κατηγορίαν των ... απρεπών Ιστολογίων ...
   Την αιτίαν γνωρίζει μόνον εκείνη ...
   Δεδομένου ότι, δεν ενημέρωσεν εμέ περί του περιεχομένου των ... καταγγελιών εις βάρος του Ιστολογίου εμού ...
   Ουχί περί του ποίοι οι ... καταγγέλοντες εισίν ...
   Αλλά περί του περιεχομένου των καταγγελιών ...
   Ώστε, να δύναται και ο καταγγελόμενος, να προβή εις αντίκρουσιν των καταγγελιών ...
   Θα επιχειρήσω τούτο αφ' εαυτού και δια μέσου τούτου ίσως φανή και ο ... καταγγείλας εμέ ...
   1) Πρώτος ύποπτος καταγγέλων τα διεθνή ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ εισίν, ήτοι τα εβραϊκά ερπετά του Πλανήτου. Υφίσταται, όμως, και μία ένστασις ως προς την κατάταξίν των : Τώρα, κατόπιν παρελεύσεως 2,5 ετών, ενοχλήθησαν εκ των ... κοσμιτικών επιθέτων, δια των οποίων στολίζω τούτους ; ... Εάν πρόκειται περί τούτων, ΕΥΘΕΩΣ δηλώνω, ότι ... και λίγα ήκουσαν, εάν σκεφθώ, τα ό,σα εναντίον της Ανθρωπότητος και των Ελλήνων έπραξαν και συνεχίζουν, ίνα πράττουν ...
   2) Δεύτερος ύποπτος τα ημεδαπά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, Πολιτικά και μή. Και ως προς την κατηγορίαν ταύτην, όμως, υφίσταται η ιδία ένστασις : Τώρα, κατόπιν παρελεύσεως 2,5 ετών, ... αφυπνίσθησαν ; ... Εάν πρόκειται περί τούτων, η απάντησις η ιδία εστί : Και λίγα ήκουσαν ...
   3) Τρίτος ύποπτος ... τα ... πράσινα "μυστικά" σκατά και ο αρχηγός τους, ήτοι ο κλώνος επί Γης του σατανά-διαβόλου-πανός, οι οποίοι αντελήφθησαν εσχάτως, ότι δεν θα οδηγούν, όπου εκείνοι θέλουν το Ιστολόγιον εμού ... Θύμωσαν τα ... κορίτσια και προέβησαν εις ... καταγγελίας εναντίον του Ιστολογίου εμού, περί ... ασχέτων θεμάτων και ουχί περί της Αληθούς αιτίας (δεν είναι, δα, και χθεσινοί) ... Εάν πρόκειται περί τούτων, ... "κορίτσια, άντε γαμηθήτε και φέρτε και την είσπραξη" ...
   4) Τέταρτος ύποπτος ...
   5) Πέμπτος ύποπτος ...
   Περί των δύο τελευταίων κατηγοριών υπόπτων, δεν θα ομιλήσω ακόμη ...
   Ταύτα και μένω.- 

Ρέ, νεάντερνταλ του σκουπιδο-εβραϊσμού, ... ιωακείμ-άτε ή ... γιακουμάτε ! Άντε γαμήσου ! Άντε στο σκουπιδο-ισραήλ πριν σε βρή η ... ποντιακή ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Και ... ορθώς σκουπιδο-εβραιόπουλα της Ρωσίας ... Να κινδυνεύση, έστω και θεωρητικώς, το ... σκουπιδο-ισραήλ "σας" ; .. ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ !.

Το σκουπιδο-εβραϊκού τύπου καρα-πουσταριό και καρα-πουτσαριό τούτο θα ... εξαλειφθή διά ... εκλογών ; ...

Κρυπτο-αλβανός το ... παλληκάρι ; ...

Γιατί ... φασιστο-χουντική ; ... Μήπως, ... σκουπιδο-εβραιο-πα.θο.κ.ική ; ... Του πα.θο.κ. ήτο και είναι και ουχί του ... Εθνικού Μετώπου ή της Χρυσής Αυγής !

Ο ... θεσμικώς ... περδόμενος ...


   Αντιγράφω εκ του νέους τεύχους, 1-1-2012, του "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ", το κάτωθι σχόλιον :
   "Ψευδοβενιζέλε, δέν ξέρω τί λές, αλλά αυτό
πού σού πέταξαν οι εισαγγελείς Πεπόνης-
Μουζακίτης ήταν σκατά στή μάπα. Νά
σέ πέρασαν για γουρούνι ; Μπάαα, γιατί ;

Πάντως δήλωσε τη "θεσμική του έκπλη-
ξη" γιά τή σκατιά. Είναι όπως λέμε "θε-
σμική αλητεία", "θεσμικό ρουσφέτι", "θε-
σμική λαβρεία", "θεσμική πέρδησις"...  

   Εξόχως επιτυχές σχόλιον ...

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Εις ποίαν διάλεκτον θα συνεννοηθήτε, ώ αβραάμ-όπουλε ; ...

Δικαία Απόφασις, Ανεξαρτήτου Δικαστηρίου ! Ευελπιστώμεν, όπως την εικόνα των ... κρεμασμένων ΠΡΟΔΟΤΩΝ ... είδωμεν συντόμως και εν Ελλάδι !

Tεχεράνη : Αμερικανο-ιρανός καταδικάστηκε σε θάνατο για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ


Image
   Ο Αμερικανο-ιρανός Αμίρ Μιρζάι Χεκματί καταδικάστηκε από ιρανικό δικαστήριο στην εσχάτη των ποινών, για «συνεργασία με εχθρική χώρα και κατασκοπεία», μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.
   "Ο Αμίρ Μιρζάι Χεκματί κρίθηκε ένοχος για συνεργασία με εχθρική χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες) και για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και καταδικάστηκε σε θάνατο από Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης", πρόσθεσε το πρακτορείο.
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Μετά του ... απογόνου του ... αβραάμ εις το Υπουργείον Αμύνης ... αισθανώμεθα ... ασφαλείς ...

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! Οδηγείτε βιαίως τους άπλουτους Πολίτας εις τας σκουπιδο-Εφορίας, εν ώ χρόνω επιτρέπετε εις τους πλουτοκράτας, ίνα ... διανέμουν ανά την ... Υφήλιον τα ανηθίκως αποκτηθέντα τεράστια πλούτη των ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ώστε, μόνον εντός του έτους 2010 εξήχθησαν εκ της ... μισοπτωχευμένης Ελλάδος ... 33 δισ ευρώ !!! Το χρέος εις χρήμα της Ελλάδος, ώ Αναγνώστα, ήτο ... 40 δισ ευρώ ! Και δεν ... ηδυνήθησαν δήθεν, οι ... παππούλιας και σια, ίνα εξοφλήσουν τούτο, ηδυνήθησαν, όμως, όπως οδηγήσουν, εκουσίως και ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΣ, την Χώραν και τους Πολίτας εις την καταστροφήν ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΚΛΗΡΑ !

Το πολύ χρήμα ΔΕΝ είναι στην Ελβετία (και το ξέρουν !)

    Το defencenet.gr έχει τονίσει επανειλημμένα ότι όλη αυτή η ιστορία με τη δημοσιοποίηση και φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες είναι μία ακόμη απόπειρα εξαπάτησης των τίμιων φορολογούμενων πολιτών, που δεν πρόκειται να φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για την πολύπαθη οικονομία της χώρας. 
   Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση "ψάχνει" στην Ελβετία, τα πολλά χρήματα βρίσκονται σε ποικίλους... φορολογικούς παραδείσους, από εξωτικά νησιά μέχρι και τις γειτονικές χώρες.
   Διότι, απλούστατα, εκεί έχουν μεταφέρει τα λεφτά τους πολλοί Έλληνες καταθέτες, λόγω της κρίσης των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Συντονισμένης Έρευνας για τις Άμεσες Επενδύσεις που διεξήγαγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
   Σύμφωνα με το ΔΝΤ οι άμεσες επενδύσεις είναι κατηγορία διασυνοριακών επενδύσεων, όπου ο μόνιμος κάτοικος μιας χώρας ελέγχει ή επηρεάζει τη διοίκηση εταιρείας που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος.
   Όπως αναφέρει ο "Τύπος της Κυριακής" η έρευνα αφορά 80 χώρες για το έτος 2010, κατά τη διάρκεια του οποίου, οι εκροές κεφαλαίων από την Ελλάδα προς άλλες οικονομίες έφτασαν τα 33 δισ. ευρώ (42,73 δισ. δολάρια).
   Σύμφωνα με την εφημερίδα, από αυτό το ποσό, μόλις 1 εκατομμύριο δολάρια έχουν κατατεθεί στην Ελβετία !
   Ο δημοφιλέστερος προορισμός για χρήματα που φεύγουν από την Ελλάδα, είναι η Κύπρος και ακολουθεί η Τουρκία και η Ρουμανία.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες περιορίζουν σταδιακά τις καταθέσεις τους στην Ολλανδία, τη Γερμανία και την Αυστρία, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ευρωζώνη.
   Η Ολλανδία ωστόσο παραμένει τέταρτη, στη λίστα, λόγω των σημαντικών φορολογικών ελαφρύνσεων που παρέχει σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων.
   Αύξηση κατά 1 δισ. δολάρια παρουσίασαν τα κεφάλαια που κατευθύνθηκαν προς τις ΗΠΑ το 2010, ενώ και οι αμερικανικές Παρθένες Νήσοι είχαν την τιμητική τους.
   Στη λίστα με τις χώρες όπου διοχετεύθηκαν ελληνικά κεφάλαια φιγουράρουν εκτός από τις παραπάνω χώρες και αρκετοί "φορολογικοί παράδεισοι".
   Η λίστα εκροών για το 2012, όπως τη δημοσιεύει ο "Τύπος της Κυριακής" σε εκατομμύρια δολάρια, έχει ως εξής :
- Κύπρος 11.827
- Τουρκία 6.033 (ώστε κεφάλαια εξ Ελλάδος συμβάλλουν εις το οικονομικό "θαύμα" της ζωο-τουρκίας ...)
- Ρουμανία 5.048 (ο ... νεάντερνταλ πρόεδρας είπεν "μην καταντήσουμε σαν την Ελλάδα" ... ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ !)
- Ολλανδία 3.259
- Σερβία 2.841
- ΗΠΑ 2.819
- Βουλγαρία 2.775
- Νησιά Κεϊμάν 1.849
- Αίγυπτος 840
- Ουκρανία 696
- Αμ. Παρθένοι Νήσοι 675
- Χονγκ Κονγκ 657
- Αλβανία 555
- Υερσέη (Τζέρσεϊ) 532
- Γερμανία 530
- ΠΓΔΜ 517
- Αυστρία 440
- Ισπανία 257
- Λουξεμβούργο 200
- Ουγγαρία 188

   Καλή χρονιά λοιπόν, με νέα φοροκαταιγίδα (για εκείνους που πληρώνουν πάντα...)
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Πότε θα εγκαταλείψετε τούτο το ΨΕΥΔΟΣ και υμείς και άπας ο ΤΥΠΟΣ της Ελλάδος ; ... Ουδέν ηκούσατε περί της κρυφής περιουσίας του σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. ; ...

Τα ... ερπετά της σκουπιδο-ατλαντίδος ... τρέφωνται "ακόμη και από τα ψίχουλα" της Ελλάδος ...

Ο διαβείς άπαξ τας θύρας του σκουπιδο-μασωνο-εβραϊσμού ... "όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει" ! Έ, κουτρου-μάν-η ; ...

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Η ... μαϊμού ... και τα ... κόλπα της ...

   
   Η φωτογραφία ταύτη εξόχως αποκαλυπτική εστί της φυλετικής καταγωγής του ... πούστιν ...

   Φέρει ολίγον τι προς τον "ημέτερον" ... αβάπτιστον ή ού ; ...
   Προσέξατε ... ώτα ... πιθήκου ... 
   Προσέξατε "πρόσωπον" πιθήκου ...
   Φτού φτού ! 
   Να μην ... βασκαθής ...
   Άξιε διάδοχε του ... γιέλτσιν ...
   Τον οποίον, αντί της εκτελέσεως, εφρόντισες δια ... βολικού πέπλου σιγής ...
   Εσύ, ο αποστείλας τα τέκνα των Ρώσων εις την αυτοκτονίαν, ήτοι εις τα όρη της ... τσετσενίας δι' ... αρμάτων μάχης, αντί ετέρων όπλων, όλως ακινδύνων ως προς τα τέκνα των Ρώσων και όλως εξοντωτικών ως προς τα ζώα της τσετσενίας ...  
   ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΕΒΡΑΙΕ ! 

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα...

Έν εκ των ... πολλών ... εβραιό-πουλων της Κερκύρας (πέραν του ... έκτωρος ... μποτρίνι ...) ...

Εις το Ιράν, όμως, δεν ... έδεσεν ...