Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Αιτούμαι ... Συγνώμης !

   Η ανάρτησις ταύτη ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ εστί.
   Το Διαδίκτυον αποτελεί τον πλέον προσιτόν τρόπον ενημερώσεως του ανθρώπου επί οιουδήποτε θέματος. Επίσης, η δυνατότης ταύτη δίδεται και εις τους ανηλίκους και εις τας γυναίκας και εις ανθρώπους, οίτινες δεν συνηθίζουν τας ύβρεις εν τω ιδιωτικώ των βίω.
   Ο τίτλος, λοιπόν, της αναρτήσεως ταύτης αφορά μόνον τας εν λόγω ομάδας Αναγνωστών, εκ των οποίων και αιτούμαι συγνώμης ως προς τας υπ' εμού γραφείσας ύβρεις. 
   Ο νουνεχής, όμως, Αναγνώστης θα αντιπαρήλθεν τας ύβρεις και θα έκρινεν επί της ουσίας, των ό,σων έγραψα.   
   Διότι :
-Εάν ήτο εξ αρχής Αναγνώστης του Ιστολογίου εμού, ή εάν ανέτρεξεν εις τας αρχικάς αναρτήσεις εμού, θα γνωρίζει, ότι, αρχικώς, απλώς μετέδιδον εις τον Αναγνώστην Γνώσεις, άνευ ύβρεων.
-Κατόπιν, όμως, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων του Πλανήτου άπαντος και των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ, ήτοι των ηλιθίων Σκυθών ευρώπης και γαμημένων πολιτειών Αμερικής, το Ιστολόγιον εμού ετράπη εις Κάστρον-Στρατόπεδον Πολέμου εναντίον των των ως άνω. Δύναται έν Κάστρον, ίνα αποτελή άνδρον ... ευγενείας και "καθωσπρεπισμού" ; ... Αδύνατον !
-Δεν θα μακρυγορήσω παραθέτων γεγονότα περί ... εγχωρίων ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ και ανθυποσκουπιδίων (κυρίως προκλητικών και θρασυτάτων ... μυστικών σκατιάρηδων), αλλά και, κυρίως, περί ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων και των οργάνων των, τα οποία ήτο αδύνατον, ίνα αντιμετωπίσω άνευ οργής !
-Δεν θα γράψω ούτε περί της ... γιάφκας ... cia-ευπ εις το ... διπλανόν διαμέρισμα ...
-Δεν θα γράψω ούτε περί της ... αγάμητης σκυλομούνας, ήτις και απετέλεσεν την αιτίαν της αναρτήσεως εμού ταύτης, επειδή, δυστυχώς, δεν ανήκει εις το αντίπαλον στρατόπεδον !
   (άντε, εάν δύνασαι, μην υβρίζης)
   Χαιρετώ, ό,σους εκ των Αναγνωστών αγνοί, ΜΗ ΕΓΩΠΑΘΗ ΚΤΗΝΗ και αθώοι εισίν.
   Απαξιώ, ως προς τους λοιπούς ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.