Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΑΝΤ 1 ! ... τουρκο-εβραϊκόν=σατανικόν σκουπιδο-κάναλον ...

Υφίστανται, ώ Αναγνώστα, και ... καλοί ... βρυκόλακες ; ...

   Ο σκυλο-μηνάς και το πορνο-κάναλόν του απαντούν ... ναί !
   Δια της σειράς την οποίαν εκπέμπει ακριβώς το ... μεσονύκτιον, ότε οι ... βρυκόλακες εξέρχωνται προς άγραν ... αίματος, προσπαθεί, του σκυλο-εβραιο-κράτους "μας" συναινούντος, του σκουπιδο-μασωνο-εβραϊκού ΕΣΡ επίσης, ίνα εθίση τους αδαείς και αφελείς συνανθρώπους ημών, ότι ... υφίστανται και καλοί βρυκόλακες ...
   Οίτινες ουδόλως επικίνδυνοι εισίν, ως προς τους ανθρώπους ...
   Εκτός εάν οι ... ίδιοι οι άνθρωποι ... ξαπλώσουν ... ανάσκελα, με ανοικτά τα σκέλη, ως το ... παρθένον σκυλοπορνίδιον της εν λόγω σειράς, και ειπούν προς τον βρυκόλακαν, "δάγκωσέ με, το θέλω" ...
   Κατόπιν της εκπορνεύσεως των κορασίδων των Αθηνών, αλλά και της Ελλάδος απάσης, δια ετέρων πορνοεκπομπών του, τώρα εισέρχεται ο σκυλο-μηνάς εις τον ... εθισμόν των κορασίδων εις το ... δάγκωμα υπό βρυκόλακος ...

   Εντελώς ... Ολυμπιακόν Πνεύμα ...
   Μετά βεβαιότητος η εν λόγω σειρά δεν απευθύνεται εις την κόρην εκείνου ...
   Αλλά εις τας κορασίδας ετέρων ...
   Εκμεταλλευόμενοι οι εντολείς του μηνά την δύναμιν υποβολής, την οποίαν έχει αφ' εαυτής η τηλεόρασις, προσπαθούν, ίνα επιφέρουν εις τον Λαόν της Ελλάδος τον εθισμόν εις τον συναγελασμόν μετά των ... βδελυρών γενών ... των ... Ταρτάρων ...
   Σκυλο-μηνά, ήκουσες την παροιμίαν "Γυρίζει ο τροχός, γαμεί και ο φτωχός" ; ...
   Επειδή, συντόμως θα την θυμηθής ...

   ΣΚΟΥΠΙΔΙ ! 
   Υ.Γ. Εκείνη η τουρκοσειρά πως πάει ; Έφερεν υψηλά ποσοστά ; Αδιαφορείς περί του γεγονότος, ότι εγυρίσθη εις τα κατεχόμενα υπό των μογγολο-ζωο-εβραιο-τούρκων εδάφη της Κύπρου ημών των Ελλήνων !
   Αντιλαμβάνεσαι, μετά βεβαιότητος, τι θα πάθης και εσύ και η οικογένεια εσού και η περιουσία εσού, ότε ... γυρίση ο τροχός ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.