Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Η "Δημόσια Τηλεόρασις", ο καλός ... Βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος ο Α΄ και ο φόνος του υπό των ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων, λόγω του μεγάλου Πατριωτισμού του και των Φιλοδόξων Σχεδίων του ! ...

   Παρακολουθών, προσφάτως, εκπομπήν εκ του Αρχείου της ... "Δημοσίας Τηλεοράσεως", ήκουσα (το πρώτον διαρκούντος του 61ου έτους της ηληκίας εμού) ότι, ο καλός ... Βασιλεύς της Ελλάδος Γεώργιος ο Α΄ εφονεύθη, υπό ... ψυχασθενούς τινός δήθεν, ήτοι Σχινά τινός, ... εις την συμβολήν των οδών (ως ονομάζωνται σήμερον) ... Βασιλίσσης Όλγας και Αγίας Τριάδος !
   Αλλά τίνος λόγου ένεκεν ουδέποτε λέγεται ή γράφεται η εν λόγω ... "λεπτομέρεια" ; ...
   Ο ίδιος λόγος ένεκεν του οποίου το ... άγαλμα του Βασιλέως εστήθη εις την ... Πλατείαν Βαρδαρίου και ουχί εις τον τόπον ... δολοφονίας του, ως είθισται εις αναλόγους περιπτώσεις !
   Η περιοχή, λοιπόν, των δύο οδών ήτο, την εποχήν εκείνην, η περιοχή όπου εκατώκουν οι ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίοι ...
   Και προκειμένου ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΘΗ Μ' ΑΥΤΟΥΣ ο φόνος του καλού Βασιλέως, το μεν αποσιωπάται το σημείον της εκ δόλου φονεύσεώς του, το δε εστήθη το άγαλμα εις την Πλατείαν Βαρδαρίου ...
   παν-ούργα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !    
   Υ.Γ. 1 Διαρκούσης της εκπομπής ελέχθη και το, ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραϊκής εμπνεύσεως και καθοδηγήσεως, περί ... τρελλού δολοφόνου. Αλλά, ίσως, ότε εδημιουργήθη η εκπομπή, να μην είχε δημοσιεύση ακόμη το βιβλίον του ο Καθηγητής Ιστορίας Ενεπεκίδης, όπου απεκάλυπτεν ότι, εις τον Κατάλογον των Κατασκόπων της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, τα αρχεία της οποίας εμελέτησεν επί πολλά έτη, ηύρεν και το όνομα του ... Σχινά ! (Ο οποίος, παρεμπιπτόντως, εν ώ χρόνω εκρατείτο, ... έπεσεν ... αυτοβούλως εκ παραθύρου του κτιρίου κρατήσεώς του και ... ούτως ηυτοκτόνησεν-εξόχως ... βολικόν ως προς τους προστήσαντας εκείνον) 
   Έκτοτε ουδέν ... Ιστορικό ... Σκουπίδι ήκουσα, να αναφέρεται εις την Επιστημονικήν ταύτην γνώσιν
   Άπαντα τα εν λόγω Σκουπίδια αναφέρωνται εις ... τρελλόν ... 
   Πλησιάζει, όμως, η ώρα της ... Λογοδοσίας ενός εκάστου ...
   Και, τότε, ούτε ... έλεος, ούτε συγχώρεσις θα δοθή ...
   Εις τα αδίστακτα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !
   Προκειμένου να νοιώσουν "στο ζωώδες πετσί τους", ότι το να ... δημιουργής ... τρελλούς, αποκρύπτων την Αλήθειαν, έχει ... ενίοτε και επιπτώσεις ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !
   Υ. Γ. 2 Και ήτο, άρα γε, ... εβραίος και ο Σχινάς, εκτός της ... περιοχής των δύο οδών ; ... Ασφαλώς και ήτο εβραίος, το ΣΚΟΥΠΙΔΙ εκείνο, το οποίο ως κατάσκοπος ξένου κράτους εφόνευσεν εκ δόλου τον καλόν Βασιλέαν ! Αναφέρομαι, δε, εις καλόν Βασιλέαν, διότι η αιτία ένεκεν της οποίας τον εφόνευσεν η Αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας ήτο ο ... μέγιστος πατριωτισμός του Βασιλέως και τα φιλόδοξα σχέδιά του ! Λέγεται ότι, εάν δεν τον εφόνευεν ο κατάσκοπος του εν λόγω κράτους και προδότης ως προς την Ελλάδαν, θα ... έφθανεν την εκστρατείαν του ο Βασιλεύς έως και την ... Σμύρνην ! ...
   Αναφορικώς, τέλος, προς την εβραϊκήν καταγωγήν του κατασκόπου-δολοφόνου τούτο μόνον : Το επώνυμον Σχινάς, ή Σχοινάς, αποτελεί απόληξιν, μάλλον προς απόκρυψιν της Αληθείας, του ... Ασκεναζίμ (Χαζάρου εβραίου) ! Θυμηθήτε και τον ... υπουργόν Δικαιοσύνης Σχινάν, ο οποίος ... έσερνε από το πέτο τους ... Δικαστάς του Δικαστηρίου (Τερτσέτη και Πολυζωίδη), επειδή ηρνούντο, όπως καταδικάσουν εις θάνατον τον ... Θεόδωρον Κολοκοτρώνην ! ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.