Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

Προς Αναγνώστην ! 12 (Και ουχί προς τα, λόγω ... ατιμωρησίας, θρασύτατα και προκλητικά ... κοπρόσκυλα-λούστρους) (Ε)

Τρίτη, 4 Ιουνίου 20131) Έγραψεν, λοιπόν, το κοπρόσκυλον-λούστρος της ξυπ/ξυπ (κυπ/ευπ), εκτός ετέρων τινών και προς ... εξουδετέρωσιν εμού, ότι ... "από λάθος στοιχεία βγάζει συμπεράσματα" ...
   ΕΓΩ, ώ γυφτοειδές κατασκεύασμα, δύναμαι, ίνα "από λάθος στοιχεία" εξάγω συμπεράσματα επωφελή για την Ελλάδαν
   "εσύ", ώ φουκαροειδές, από τα σωστά στοιχεία της κωλο-υπηρεσίας εσού τι ... συμπεράσματα εξάγεις επί δεκαετίας και κατήντησες την Ελλάδαν "σαν τα μούτρα σου" ; ...
   Τέλος, ΕΓΩ εργάζωμαι, ΑΜΙΣΘΙ και εις βάρος της επαγγελματικής εμού δραστηριότητος, υπέρ της, Πατρίδος ημών των Ελλήνων, Ελλάδος και του Ελληνισμού ! Εν ώ εσύ, ώ κοπρόσκυλον-λούστρε, υπέρ ποίου εργάζεσαι ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ; ... 
2) Έγραψεν, επίσης, το κοπρόσκυλον-λούστρος της ξυπ/ξυπ, ότι αποτελώ ... επικριτήν των πάντων, ακόμη και ... Γερόντων του Αγίου Όρους ... Αλλά, φουκαροειδές, ο πάσα είς, ακόμη και "εσύ", πράττεις το αυτό, αλλά επί των ... "αντιπάλων" της γιάφκας εσού και της κωλο-υπηρεσίας εσού ... Ως φαίνεται, όμως, το "δικαίωμα" τούτο δεν ... αρμόζει εις εμέ ... Ορθώς έπραξα και κατεφέρθην εναντίον, ό,σων κατεφέρθην, ακόμη και εναντίον εκείνου του πα.θο.κ.ο-φουκαρά Γέροντος, όστις παριστά τον ... σοφόν ... Ήκουσες εμέ, ρέ, ίνα καταφέρωμαι εναντίον Αληθώς Αγίων και ενορατικών Γερόντων ; ... Ήκουσες εμέ, ίνα καταφέρωμαι εναντίον π.χ. του Παϊσίου ; Αλλά ηνόχλησεν εσέ και την πρασίνην γιάφκαν, επειδή επρόκειτο περί ... πα.θο.κ.ο-Γέροντος ...  Τέλος, όστις διαθέτει σκέψεις και επιχειρήματα αντίθετα των σκέψεων εμού, μετά χαράς θα ακούσω ταύτα ! Ήμην ο πρώτος, όστις προσεπάθησα, ίνα καθιερώσω τον διάλογον εν τω Διαδικτύω ! Δεχθείς ύβρεις και γελοιότητας αντί επιχειρημάτων ... Προς μεγάλην χαράν της κωλο-υπηρεσίας "εσού" ... Ήτις ουδέν επιθυμεί, ίνα συμβή άνευ της ... καθοδηγήσεώς της ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

3) Έγραψεν, το κοπρόσκυλον-λούστρος της ξυπ/ξυπ, ότι αποτελώ και αλαζόναν ... ΕΓΩ, ο ανεχθείς εκ της κωλο-υπηρεσίας "εσού" ουκ ολίγα, αποτελώ ... αλαζόναν ; ... Εν ώ "εσύ" και η κωλο-υπηρεσία εσού αποτελείτε ... υποδείγματα ... μετριοφροσύνης ; ... Άντε γ...... ΜΑΛΑΚΑ ! 
4) Έγραψεν, το κοπρόσκυλον-λούστρος της ξυπ/ξυπ, και, δη, εις έτερον Ιστολόγιον και ειρωνικώς πως, υπονοών, δε, εμέ ..."Εμπρός στόν δρόμο που χάραξε ο Πλεύρης" ...  Αλλά, ώ άπλυτ"ε" βρωμιάρ"η" της ξυπ/ξυπ, τί έχεις, ίνα επιδείξης εσύ ως έργον προσφερθέν εις την Πατρίδαν ; ... Και τολμάς, ώ θρασύτατε, ίνα συγκρίνης "εαυτόν" μετά του Πλεύρη ; ... Μετά ενίων απόψεων του Πλεύρη ίσως δεν συμφωνήσει τις, αλλά ο Πλεύρης προσέφερεν εις την Πατρίδαν πολλά ! Εν αντιθέσει προς "εσέ" και τα πράσινα κλιμάκια της ξυπ/ξυπ ...
5) Απεκάλεσες, τέλος, εμέ, ειρωνικώς πως, δε, 
... "Αυτόκλητον πατερούλην της Ανθρωπότητος" ... Ρέ καραγκιόζ"η" ! Υφίσταται "Πατερούλης της Ανθρωπότητος" ... αυτόκλητος ; ... Ή εκ Θεού σταλμένος θα είναι ή εκ διαβόλου-σατανά-γιαχβέ-κλπ, ως ο δαιμονο-κατειλλημένος σκατόγερας ! Εάν δύνασαι ... εσύ π.χ., ίνα παραστήσης τον ... αυτόκλητον, τίνος λόγου ένεκεν δεν παριστάς τούτον ; ... Και εάν αποτελώ ... αυτόκλητον, έχει καλώς (ως προς εσέ ...) ! Εάν, όμως, δεν αποτελώ αυτόκλητον (τούτο, δε, γνωρίζει καλώς η κωλο-υπηρεσία "εσού"), τί ακριβώς σου μέλλεται ; ...
6) Το γεγονός, ώ φουκαροειδές, ότι αποφάσισ"ες", ίνα διακόψης την συνέχισιν των αναρτήσεων υπ' "εσού" (επειδή δήθεν ... "ό,τι είχες να δώσεις στον χώρο της μεταφυσικής το έδωσες") θα το ... χαύσουν οι αδαείς, αλλά ουχί ΕΓΩ ! ...  Εξ ετέρου, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ το ... αγαθόν έργον των ... έτερα ... 15 ... Ιστολόγια της κωλο-υπηρεσίας εσού ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.