Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Προς Αναγνώστην ! 2 (Και ουχί προς τα, λόγω ... ατιμωρησίας, προκλητικά και θρασύτατα ... κοπρόσκυλα της ευπ) (Ε)

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013    Ιστορία 3η : Προ ετών, ότε εκυβέρνα ... η κουστάκς (ο πηδηχτής κώλων), δημοσιογραφίσκος εβδομαδιαίως εκδιδομένης εφημερίδος των Αθηνών, ΚΡΥΠΤΟ-εβραίος εκ καταγωγής και ... ξανθός, έγραψεν, ότι ... η κουστάκς έμαθεν τον ... μαρξισμόν εκ του, αρβανίτη, εξαδέλφου του ... λιάπη !                    


   Οχληθείς εκ του ψεύδους, απήντησα προς τον δημοσιογράφον, αποστείλας την απάντησιν προς εκείνον μέσω τηλεομοιοτύπου (βαρβαριστί φαξ) εις την εφημερίδαν !


   Η απάντησις περιελάμβανεν την πληροφορίαν, ότι ... η κουστάκς γνωρίζει τον ... μαρξισμόν εκ των ... μαθητικών ετών και ότε ήτο μαθητής απεβλήθη εκ του σχολείου του, διότι επαρέστη εις την ετησίαν εκδήλωσιν της ... μαθητικής εορτής ... "του Πολυτεχνείου", μετά της ... νεολαίας Κόμματος τινός και ουχί ... συνετεταγμένως, δια των λοιπών συμμαθητών του ... Η νεολαία, δε, ήτο η ... κνε ... Επίσης, ότι η οικογένεια καραμανλή αποτελεί ... εβραϊκήν εκ βουλγαρίας οικογένειαν και ουχί Ελληνικήν ... Επίσης, ότι επί έν έτος και πλέον (τότε) εγίνετο εν βουλγαρία ... δημοσία αναφορά, ότι ο θείος του τους είχεν ... προδώσει εις το θέμα της Θράκης ... Τέλος, ότι ο κωμικός ηθοποιός Χατζηχρήστος είπεν, εκ τήλε οπτικού Σταθμού τινός, ότι "Για τον καραμανλή, εμένα να ρωτήσετε, γιατί εμένα έστειλε στο χωριό μας στην ... βουλγαρία, να του φέρω τα προσωπικά του αντικείμενα" !     


   Ουδέποτε έλαβον απάντησιν, είτε δημοσία είτε ιδιωτικώς, εκ του δημοσιογραφίσκου ! Ότε, δε, τον εσυνήντησα, διαρκούσης της δίκης των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων εναντίον του Κ. Πλεύρη, και ερώτησα σχετικώς, απήντησεν, ότι "δεν μου τα δίνουν από την εφημερίδαν" ...   


   ΟΜΩΣ, μόλις την 2αν ημέραν κατόπιν της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας, εξελθών της οικίας  και περί τα 50 μ. κατόπιν αντελήφθην ... δύο ... μουσάτους και κακομούτσουνους ίνα προσπαθούν, όπως ... δημιουργήσουν ... επεισόδιον, απευθύνοντες εναντίον εμού ειρωνικά σχόλια και μισο-ύβρεις ... Τους απέφυγον τεχνηέντως, αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι, ώ Αναγνώστα, εάν επιχειρούσα, ίνα απαντήσω προς τα μυστικο-πρακτορικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ εκείνα, μάλλον θα είχα άσχημον τέλος ...     

   Ιστορία 4η : Προ πολλών, επίσης, ετών ευρέθην, τη προτάσει του ... ατύπου αρχηγού των ... πρασίνων κλιμακίων της ... ξυπ/ξυπ (κυπ/ευπ), του ... κλώνου του ... πανός-σατανά γερασιμάκου ... εις καφετερίαν μη υφισταμένην σήμερον, ευρισκομένην επί της διασταυρώσεως των οδών Σταδίου και Βουκουρεστίου. Μετ' ού πολύ επεσκέφθη το τραπέζι ημών είς ... ατσούμπαλος, καθήμενος μετά ετέρας παρέας, ουχί πολύ μακράν εξ ημών, όστις και συχνώς-πυκνώς ερευνούσε εμέ δια των οφθαλμών του. Ο εν λόγω, ως αντελήφθην εκ των υστέρων, ήτο ... "λουλούδι" των μυστικών υπηρεσιών ... Άπλυτος τη κόμη, έφερεν και ... χρυσούν οδόνταν ... Απευθύνθη προς εμέ, ζητών όπως του δώσω τον στυλόν εμού ... Κατόπιν στιγμιαίου δισταγμού, ενθυμηθείς την ανάλογον σκηνήν εις τηλεοπτικάς ταινίας εκ γ.π.α. (ο "εκτελεστής" ζητά από το θύμα του κάτι, π.χ. "τι ώρα είναι" και, εν ώ το θύμα κοιτά το ρολόϊ του, ο "εκτελεστής" τον πυροβολεί με πιστόλι μέσα απο την τσέπη του σακκακιού του χαμηλά, στην κοιλιά, ώστε να έχη βέβαιο αποτέλεσμα), εν τέλει έβγαλα εκ της τσέπης το στυλό και του τον έδωσα. Έδειξεν αίσθημα ικανοποιήσεως και έβγαλε κι' εκείνος και έδωσεν προς εμέ τον στυλόν γύφτου εκείνου. Είτα απεχώρησεν και κατευθύνθη εις την παρέαν του. Κατόπιν της αποχωρήσεώς του είπεν προς εμέ ο γερασιμάκος : "Αυτός και ο άλλος που κάθονται μαζί, είναι πολύ επικίνδυνοι". "Τι εννοείς, εκτελεσταί ;", ερώτησα εγώ. "Ναι", απήντησεν εκείνος ! Ήτο απειλή, έμμεσος, του γερασιμάκου προς εμέ ; Εκείνος γνωρίζει. Εγώ την "έγραψα" "εκεί που ξέρει", ότι και να ήτο ... και ολίγον κατόπιν της εξόδου εκ της καφετερίας έρριψα τον στυλόν γύφτου εις ... κάλαθον αχρήστων του Δήμου Αθηναίων ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.