Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Υφίσταται παλαιά ΔΙΑ-ΘΗΚΗ και ποία αυτή ; (E)

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

   Μετά βεβαιότητος υφίσταται !
   Μετά βεβαιότητος δεν αποτελεί την παλαιάν ΔΙΑ-ΘΗΚΗΝ, το συνοθύλευμα παλαιών και νεωτέρων κειμένων το οποίον και εις την εποχήν ημών καλείται ... "παλαιά διαθήκη" ...
   Η ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ να περιέχη τον ... υγειονομικόν κώδικα κατά της ... λέπρας ; ...
   Άπαγε της βλασφημίας ...
   Ως προς τους Έλληνας Ανθρώπους, ΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ αποτελούν την "ΠΑΛΑΙΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ" !

   (τα επεξεργασθέντα υπό του Αριστοτέλους και παραδοθέντα εις τον, μαθητήν του, Αλέξανδρον τον Μέγα, επειδή είχον προσθέσει ... ένιοι και γελοιότητας εις τα εν λόγω κείμενα του ΔΙΟΣ) 
   Ως προς τα σκουπιδο-πλαστουργήματα του τσογλανο-προμηθεάκου και του αρχι-σκουπιδο-κρόνου, αδιάφορον εστί εις ημάς τους Έλληνας τι αποτελεί "παλαιόν" και τι "νέον" ...

   Αληθώς, εις το σκουπιδο-ισραήλ κυκλοφορεί ελευθέρως και ... διδάσκεται η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑ-ΘΗΚΗ ; ...
   Εάν όχι, τότε τίνος λόγου ένεκεν ωφείλουν οι Ελληνόπαιδες να διδάσκωνται την σκουπιδο-ιστορίαν του σκουπιδο-ισραήλ ; ...
   Αι άθλιαι κατασκευαί περί συμβολικών εκφράσεων, κλπ, περιβεβλημέναι του ... κύρους θεολόγων τινών (σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων άρα γε ;) πείθουν τα παιδία, αλλά εξοργίζουν τους Έλληνας ...

   ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.