Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Προς Αναγνώστην ! 3 (Και ουχί προς τα, λόγω ... ατιμωρησίας, προκλητικά και θρασύτατα ... κοπρόσκυλα της ευπ) (Ε)

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013


   Εκ της 3ης και 4ης Ιστορίας της προηγουμένης αναρτήσεως προέκυψεν, ότι η ... ξυπ/ξυπ (κυπ/ευπ) διαθέτει και ... εργαζομένους, υπαλλήλους του κράτους "μας", προς ... συμμόρφωσιν "προς τας υποδείξεις", άλλως προς ..."σωφρονισμόν", ήτοι προς ... τραυματισμούς, απειλάς, εκβιασμούς ή και ... ΦΟΝΟΥΣ των ... ανεξελέγκτων ! ... 
   Εφόνευσεν, άρα γε, ΠΡΟΔΟΤΗΝ τινάν ; ... Χλωμόν ...
   Πόσους, όμως, Ελληνοψύχους εθανάτωσαν ή κατέστρεψαν τα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ της ξυπ/ξυπ ; ...
   Εφ' όσον, λοιπόν, η ξυπ/ξυπ (κυπ/ευπ) δύναται, ίνα προβαίνη, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΣ, και εις φόνους, τίνος λόγου ένεκεν π.χ. δεν ... εφόνευσεν τον πρωθυπουργίσκον, εν ώ εγνώριζεν, ότι θα υπογράψη την ... προσφυγήν της Πατρίδος, ημών των Ελλήνων και ουχί εκείνου, εις την τρόϊκαν-δντ, έχων ως σκοπόν, ΤΟ ΠΟΥΤΑΝΟΓΕΝΝΗΜΑ, την καταστροφήν του Κράτους και του Λαού ; ... 

   Επειδή, ... "τα κορίτσια" αποτελούν ... σοβαρούς ανθρώπους ; ...
   (Τρανταχτά γέλια ...)
   Επειδή, ... "τα κορίτσια" αποτελούν ... Αληθείς Πατριώτας ; ...
   (Τρανταχτά γέλια)
   Επειδή, ... "τα κορίτσια" αποτελούν ... μη αλαζόνας ; ...
   (Τρανταχτά γέλια ...)
   Επειδή, ... "τα κορίτσια" εξάγουν ... σωστά συμπεράσματα εκ σωστών στοιχείων ...
   (Τρανταχτά γέλια ...)
   Επειδή, ... "τα κορίτσια" ... "δεν κάνουν τέτοια" ; ...
   (Τρανταχτά γέλια ...)
   Και έχει σημασία, εάν δεν ήσαν ετούτα τα ... κλιμάκια και ήσαν τα ... άλλα ; ...  
   (Και μην επικαλεσθή, εξυπνάκιας τις, την "επίθεσιν" του ... ταξί Β. Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, το οποίον επεχείρησεν, ίνα ... επιπέση επί του ... "σιδεροφράκτου" οχήματος του οδεύοντος προς το γραφείον του πρωθυπουργίσκου ! Αναφέρομαι εις σοβαράν και αποτελεσματικήν
ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΠΡΟΔΟΤΟΥ ...)
   Επειδή, ... "τα κορίτσια" ... ανήκουν εις την ιδίαν συναγωγήν-στοάν-φάραν-κόμμα μετά του εν λόγω ... πρωθυπουργίσκου ; ... 
   (Τρανταχτή Αλήθεια ...)  
   (Ευχερώς αποδείξιμος εάν είχωμεν εις χείρας ημών τον πλήρην κατάλογον ονομάτων-επωνύμων των υπηρετούντων την ευπ, ήτοι το ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ, και ουχί την Ελλάδαν και τον Λαόν της !...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.