Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΚΩΝ-ΝΟΣ Α. ΠΛΕΥΡΗΣ : ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1965-1977, Τά άγνωστα παρασκήνια ! 17

    Αντιγράφω, ώ Αναγνώστα, εκ των σελίδων 118 έως 120 του ως άνω βιβλίου : 
   "Όπως εις όλας τας παρατάξεις, έτσι και στον χώρο του εθνικισμού ενεφανίσθησαν διάφοροι τύποι, που είχα την ατυχία να τους συναντήσω.
   Ειδικώτερον :
α) έχομεν τους υπερπροθύμους στα λόγια, οι οποίοι ενώ δεν κάνουν κάτι, προτρέπουν τους άλλους, να δρουν και μάλιστα παραπονούνται δι' έλλειψιν δράσεως, 
β) μετά είναι οι κριτικοί, οι οποίοι κρίνουν, δια να επικρίνουν, κάθε πράξι ή κάθε λόγον όσων αληθώς αγωνίζονται,
γ) κατόπιν είναι οι αποδημητικοί, οι οποίοι έρχονται δι' ολίγον και μετά χάνονται,
δ) στην συνέχεια είναι οι "βαλτοί" από εχθρούς, που εξωθούν εις παρανόμους πράξεις, τάχα εν ονόματι της ιδεολογίας. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι χειρότεροι, διότι ποινικοποιούν την ιδεολογίαν του εθνικισμού και
ε) έχομεν τους ψυχωτικούς, οι οποίοι εκδηλώνουν τα ψυχολογικά προβλήματά των στον Εθνικισμό. 
   Στους πολιτικούς μου αγώνας, εγνώρισα τέτοιους τύπους, οι οποίοι προεκάλεσαν κακό στον Εθνικισμό. Ως άτομα δεν είναι αξιόλογα, αλλά τους ανέφερα, διότι αποτελούν πραγματικότητα, που πάντοτε θα υπάρχη και πάντοτε θα ενοχλούν και θα βλάπτουν τους ειλικρινείς ιδεολόγους αγωνιστάς.

Συμπεράσματα

   1. Το Κ4Α αρχάς του 1967 είχε εξελιχθή στην μόνη Εθνικιστική κίνησι στην Ελλάδα. Προώδευσε με την νεότητα, που είναι το μέλλον της Πατρίδος. Η 21η Απριλίου μολονότι εδικαίωσε το Κ4Α ανέκοψε την πρόοδόν του.
   2. Οι Επαναστάται Αξιωματικοί της 21ης Απριλίου υπεστήριζαν το Κ4Α, πλην του Ιωαννίδου, ο οποίος δεν ήθελε την ανάπτυξιν του Κ4Α, λόγω των εβραιοσιωνιστών και διότι δεν το ήλεγχε. Επίσης στο περιβάλλον του Παπαδοπούλου υπήρχαν εχθροί του Κ4Α.
   3. Τα στελέχη του Κ4Α κατεδιώχθησαν, εδικάσθησαν, εφυλακίσθησαν τόσον από τον Ιωαννίδη, όσον και από την δημοκρατίαν, η οποία εχρησιμοποίησε επιόρκους δικαστικούς λειτουργούς και ευτελείς δημοσιογράφους.
   4. Η πολιτική εργασία του Κ4Α περιλαμβάνει πλήθος άρθρων, βιβλίων, διαλέξεων, δημοσιευμάτων, κ.τ.λ., που εθεμελίωσαν, δια πρώτην φοράν στην Ελλάδα συστηματικώς την κοσμοθεωρίαν του Εθνικισμού.
   5. Η αξία του Κ4Α αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι από της ιδρύσεώς του το 1965 παρήλθον 44 ολόκληρα χρόνια και οι εβραιοσιωνισταί αριστερισταί εξακολουθούν να το πολεμούν, ενώ δεν υπάρχει ως δρώσα Παράταξις, αλλά υπάρχει ως ζώσα ιδεολογία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.