Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Ρέ, τα ... εβραϊκά ΠΟΥΣΤΡΑΚΙΑ της ... Goggle "και τ' άλλα πρακτορικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ" !

   Τυχαίως πως, ώ Αναγνώστα, "ανεκάλυψα" τα κάτωθι :
   Εάν αναζητήση τις, όπως ανεύρη το Ιστολόγιον "ΟΑΡΧΑΙΟΣ", εκ της μηχανής αναζητήσεως της Goggle, το εν λόγω κωλο-μάγαζο και εβραϊκό μπορντέλο παρουσιάζει πρώτον τα στοιχεία του Ιστολογίου, ώστε να εισέλθη εντός του Ιστολογίου ο επιθυμών.
   Έως εδώ καλώς.
   Κατόπιν, όμως, παρουσιάζει το κωλο-μάγαζον και εβραϊκόν μπορντέλον, τα στοιχεία συγκεκριμένης αναρτήσεως ετέρου ... Ιστολογίου, το οποίον ... προ πολλού καιρού, αφού απέρριψα την προσπάθειάν του, όπως ... "διπλαρώση" εμέ, κατόπιν κατήγγειλεν εμέ ως ... αγράμματον ...  
   Εσκέφθην, ότι ίσως τούτο θα πράττουν μετά απάντων των Ιστολογίων !
   Προς τεκμηρίωσιν της σκέψεως ταύτης ανεζήτησα δύο ... Ιστολόγια, τα οποία δια αναρτήσεων εμού είχον προσφάτως ... "τακτοποιήσει" ...
   Ουδαμού ηύρον τας αναρτήσεις εμού ! Ούτε κατόπιν των στοιχείων των Ιστολογίων, ούτε και κατόπιν 15 ετέρων θεμάτων των εν λόγω Ιστολογίων ...
   Ρέ, τι ... σκαρφίζωνται τα ... εβραϊκά ΠΟΥΣΤΡΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-γεννήματα και τα ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-πρακτόρια ...
   Τόσον πολύ φοβήσθε το Ιστολόγιον τούτο ; ...
   Κατόπιν, τέλος, της ... γιάφκας των ... εγγραμάτων, οίτινες κατήγγειλον εμέ ως ... αγράμματον (ΕΓΩ ΟΥΔΕΝ ... ΛΗΣΜΟΝΩ ... και ως λέγουν έτεραι ... γιάφκαι ... "ο καιρός γαρ εγγύς" ...) ακολουθούν καμιά δεκαριά έτερα μαγαζιά ... εξουδετερώσεως του Ιστολογίου εμού ! ...

   Έν εκ των κωλο-μάγαζων τούτων, αφού ... ανέλυσε ... στατιστικώς τους επισκέπτας του Ιστολογίου, ...ηύρεν, ότι επισκέπτωνται τούτο ... 3 Αναγνώσται ημερησίως και ... 90 μηνιαίως ... (και ότε ο μην περιλαμβάνει ... 31 ημέρας, ώ ζώα ; ...) !!!
   Άς εξετάσωμεν, όμως, τα εκ του Blogger εξαγόμενα στοιχεία του παρελθόντος 24ώρου :
   Το παρελθόν, λοιπόν, 24ωρον, ήτοι την 12ην Αυγούστου 2013 κατόπιν Ιησού, αι προβολαί σελίδος ήσαν :
                               
                                          Ελλάς          80
                                          ηπα              11
                                          γερμανία       9
                                          λετονία          8
                                          αυστραλία     4
                                          πολωνία         1
   Εάν, ώ Αναγνώστα, κατέχεις τρόπον (ασφαλώς ... εβραϊκόν και πρακτορικόν), δια του οποίου να μπορής, να αντιληφθής, το τίνι τρόπω ... 3 Αναγνώσται μόνον διέπραξαν τας ως άνω ... 113 προβολάς σελίδων και, δη, εξ αφετηρίας ... 6 διαφορετικών Κρατών, ενημέρωσον και εμέ, τον ... αγράμματον ...  

   Ρέ, σε τι ... μπελά έβαλα τόσα εβραϊκά merde και λοιπά πρακτορικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.