Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

ΚΩΝ-ΝΟΣ Α. ΠΛΕΥΡΗΣ : ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1965-1977, Τά άγνωστα παρασκήνια ! 19 (Ώστε, ο ... θεσμός των Πολιτικών Κομμάτων αποτελεί μίαν ατελείωτον σειράν ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ και ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-γεγονότων !)

   Αντιγράφω, ώ Αναγνώστα, εκ των σελίδων 123 έως 125 του ως άνω βιβλίου : 

ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ*

 (*οαρχαίος : εννοείται της εποχής 1965-1967)
(συνέχεια εκ της προηγουμένης αναρτήσεως υπό όμοιον τίτλον)
   β) Τα κόμματα, τα οποία συνεκρότουν οι διάφοροι πολιτικάντηδες διεδέχοντο το ένα το άλλο στην εξουσίαν, αλλά δεν κατόρθωσαν να κυβερνήσουν επωφελώς την Πατρίδα, εάν εξαιρέσωμεν την περίοδον της πρωθυπουργίας του Παπάγου, ο οποίος φυσικά δεν ήτο πολιτικάντης, αλλά Στρατάρχης.
   Η δύναμις των κομμάτων ωφείλετο στην υποστήριξη, που είχαν από ξένας χώρας και κυρίως από την Αμερικήν, την Ρωσίαν και την Αγγλίαν, αι οποίαι διέθεταν αφειδώς χρήματα, δια να ελέγχουν τους πολιτικάντηδες και δι' αυτών την Ελλάδα
   Εκτός από τους ξένους τα κόμματα ενισχύοντο, από την πλουτοκρατίαν και τας εφημερίδας, που διεμόρφωναν την κοινήν γνώμην
   Οι κεφαλαιοκράται συνέβαλαν στα προεκλογικά έξοδα των κομμάτων, τα οποία ανερχόμενα στην εξουσίαν ανταπέδιδον στο πολλαπλάσιον. Το φαινόμενον του ελέγχου του δημοσίου βίου από τον πλούτον είναι φαινόμενον καθαρώς δημοκρατικόν, δι' αυτό και το δημοκρατικόν πολίτευμα επακριβώς ονομάζεται πλουτοδημοκρατία.
   Από πλευράς αξιοπιστίας και σεβασμού των κομμάτων, από τον λαό είναι βέβαιον, ότι στην συνείδησιν των Ελλήνων "πολιτικός" εσήμαινε (όπως και σήμερον) ψεύτης, κλέπτης, υποκριτής, κ.τ.λ. Αλλά ο λαός εψήφιζε τους βουλευτάς, όχι τόσον διότι η ψήφος είναι υποχρεωτική, όσον διότι περιμένει ανταλλάγματα. Το διαβόητο "ρουσφέτι". Η κομματική πελατεία είναι ατελείωτος και ευκόλως μετακινείται, από το ένα κόμμα στο άλλο. (Ανάλυσι της δημοκρατίας δίδω στα βιβλία μου : "Αντιδημοκράτης" και "Οι εθνοπατέρες")
   Αναμφιβόλως η δύναμις των πολιτικών κομμάτων ήτο τελείως επιφανειακή, ρηχή. Δεν διέθεταν ρίζας στον λαό. Τα εκάλυπτε η νομιμότης. Δηλαδή μόνα των απεφάσισαν, ότι μόνον αυτά εκπροσωπούν τον λαό, ότι μόνον αυτά εκφράζουν την λαϊκήν κυριαρχίαν και μόνον οι πολιτικάντηδες είναι αντιπρόσωποι του Έθνους.
   Όπως πάντοτε οι πολιτικάντηδες απέβλεπαν στον πλουτισμόν, δια της πολιτικής. Ο λαός τα γνώριζε και τα γνωρίζει, αλλά τα ηνείχετο και τα ανέχεται. Διατί ; Διότι έτσι είναι η μάζα. Άγεται και φέρεται.
    Ιδανικά της Πατρίδος
    Πεπρωμένα της Φυλής. 
   Ιστορική συνείδησις. 
   Εθνική τιμή, 
    κ.τ.λ., 
ήσαν και παραμένουν άγνωστα στους πολιτικάντηδες, δι' αυτό όταν τους καταργούν ουδεμία ζημία υφίσταται η Ελλάς, που όσον κυριαρχούν την διαβρώνουν, με εθνοδιαλυτικάς θεωρίας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.