Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΩΝ-ΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ : ΟΙ ΚΙΝΑΙΔΟΙ ! 1 (οαρχαίος : Δηλαδή οι ... πούστηδες ή ... οι σοδομίται...)

   Παρουσιάζω, ώ Αναγνώστα, το ως άνω βιβλίον, εκδοθέν το έτος 2005 εν Αθήναις υπό του Οίκου εκδόσεως βιβλίων "ΗΛΕΚΤΡΟΝ".

   1.Αντί προλόγου.

   ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΝ το φαινόμενον της προβολής των ομοφυλοφίλων, στην δημοσία ζωή, ιδίως στα ΜΜΕ.
   Τούτο βεβαίως δεν οφείλεται στον εκφυλισμόν της κοινωνίας, αλλά στην δυνατότητα, που αι τηλεοράσεις και τα πολιτικά κόμματα παρέχουν στους ομοφυλοφίλους, να επιβάλουν την παρουσίαν των.
   Χρειάζεται λοιπόν, να δώσωμεν μίαν απάντησιν στους γενετησίως διεστραμμένους και στους αφανείς ή εμφανείς υποστηρικτάς των, ώστε να αποκατασταθή η αλήθεια, γύρω από το παρακμιακόν φαινόμενον του κιναιδισμού, διότι αρκετά προκλητικά ψεύδη διέδωσαν αι τηλεοράσεις και οι κοινοβουλευτικοί πολιτικάντηδες.
   Η μονογραφία που ακολουθεί αποσκοπεί, στο να δώση μία συνοπτικήν εικόνα  του ζητήματος της ομοφυλοφιλίας.
   Η γενική παρακμή των αξιών, που επεβλήθη στην κοινωνία μας, έδωσε στους ομοφυλοφίλους το δικαίωμα να απαιτούν αυθαδώς την αναγνώρισίν των ως προοδευτικών ατόμων, ενώ το αληθές είναι, ότι πρόκειται περί ψυχανωμάλων διεστραμμένων, όπως θα αποδείξω παρακάτω.
   Πολύς θόρυβος, δια το τίποτε.
   Τι είναι οι ομοφυλόφιλοι, δια να απασχολούν την κοινωνίαν ;
   Μήπως είναι οικονομική τάξις ; Όχι !
   Μήπως είναι πνευματικοί παράγοντες ; Όχι !
   Μήπως εκφράζουν λαϊκά στρώματα ; 'Οχι !
   Μήπως είναι φορείς ιδεολογιών ; Όχι !
   Μήπως αντιπροσωπεύουν κοινωνικάς τάσεις ; Όχι !  
   Απλώς πρόκειται περί ελαχίστων προσώπων, που διακατέχονται από μίαν γενετήσιον διαστροφήν
   Παρ' όλα αυτά ασχολούμαι με τους ομοφυλοφίλους, δια τέσσαρας λόγους. 
   Πρώτον, διότι αι τηλεοράσεις, οι πολιτικάντηδες και οι ψευτοπροοδευτικοί τους προβάλουν συνεχώς ως κοινωνική ομάδα.
   Δεύτερον, διότι εξ αιτίας της συνεχούς προβολής οι ανώριμοι νέοι σχηματίζουν την εντύπωσιν, ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι κάτι φοβερόν, αλλά κάτι αποδεκτόν, δηλαδή γίνεται εκμαυλισμός των ηθών, πράγμα που πρέπει, να αποφευχθή.
   Τρίτον, διότι οι ομοφυλόφιλοι και οι υποστηρικταί των, κυρίως οι τελευταίοι, εισάγουν στον δημόσιον βίον την γενετήσιον διαστροφήν, θέλουν να την δικαιολογήσουν κι' ακόμη περισσότερον να την επαινέσουν και να την συνδέσουν, με την ελευθερίαν του ατόμου, πράγματα εξωφρενικά, παράλογα κι' οπωσδήποτε μη φυσιολογικά.
   Τέταρτον, διότι οι αξιοπρεπείς άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, οι πνευματικοί παράγοντες, οι ειδικοί επιστήμονες, κ.τ.λ., αποφεύγουν να δημοσιεύσουν μίαν κριτικήν της ομοφυλοφιλίας, από φόβον μήπως τους κακοχαρακτηρίσουν !, μήπως τους αποκαλέσουν οπισθοδρομικούς και άλλα τέτοια, που συνηθίζουν οι εκφυλισμένοι.
   Έτσι λοιπόν δίδω στη δημοσιότητα αυτήν την μονογραφίαν, με τη βεβαιότητα ότι ουδείς ομοφυλόφιλος θα μου απαντήση, επειδή έχω πέρα για πέρα δίκαιον.
   Ταυτοχρόνως καταγγέλω τους παρακμίας των τηλεοράσεων, που κυριαρχούνται από τους κάθε λογής ψυχανώμαλους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.