Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ρέ, ... μιλτιαδάκο ! Ο πατήρ εσού και ο πατήρ του γνωστού ... "500.000.000-Μάργαρετ"-λίστα λ'αγγούρ ήσαν μέλη της ιδίας ... στοάς ; ...

   
  Ι. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ 
"ΠΛΑΤΩΝ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

   Ο Ι. Βαρβιτσιώτης, βουλευτής και πρώην υπουργός Αμύνης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Εμπορίου, είναι ένας από τους μεγάλους δωρητές των μασόνων. Τους χάρισε αντίγραφο αρχαίου αγάλματος-Κόρη του 5ου π. Χ. αιώνα-για να τιμήσει την αμερικανική Στοά "Πλάτων".
   Αυτό προκύπτει από επίσημο κείμενο των ίδιων των μασόνων. Στο Τεκτονικό Δελτίο (με ημερομηνία Μάρτιος 1977), που κυκλοφορεί χέρι με χέρι στους μασόνους και που εκδίδει η Μεγάλη Στοά της Ελλαδος, αναφέρεται επί λέξει (χωρίς καμιά αλλαγή στη σύνταξη και την ορθογραφία του κειμένου) :
       "Η Ελληνική Στοά της Νέας Υόρκης "Πλάτων" υπ' αριθμόν 1129 είχε φέτος την τιμή να δεξιωθή τον Μεγάλο Διδάσκαλο της Μεγάλης Στοάς ενδοξότατο αδελφό Άμπερτ Σνάϊντερ κατά την καθιερωμένη ετήσια συγκέντρωση των Σεβασμίων, αξιωματικών και μελών, που γίνεται εκ περιτροπής από μία Στοά δια λογαριασμόν ολοκλήρου της Πολιτείας.
       "Εφέτος ήτο η τύχη της Ελληνικής Στοάς, η οποία εδεξιώθη τους ανωτάτους βαθμούχους του Τάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Κατά την δεξίωσιν, η οποία έγινε στις 18 Φεβρουαρίου, εκτός των εκπροσώπων των Στοών της πολιτείας Νέας Υόρκης και των βαθμούχων της Μεγάλης Στοάς, παρέστησαν ο Μέγας Διδάσκαλος της Ιταλίας καθηγητής Σαλβίνι, ο Μέγας Διδάσκαλος του Πόρτο Ρίκο, και άλλοι διαπεπιστευμένοι αντιπρόσωποι ξένων Μεγάλων Στοών. Επίσης παρέστησαν από την Ελλάδα ο αδελφός Γεώργ. Σωτηρόπουλος της "Εταιρείας των Φιλικών" και ο αδελφός Βίκτωρ Μυονής του ¨Πυθαγόρα". Η όλη τελετή διηυθύνετο από τον Σεβασμιώτατο της Ελληνικής Στοάς αδελφό Οδυσσέα Παράσχο.
       "Ο πρώην Σεβ. αδ. Ιω. Παπαγγελής προσέφερεν εις τον Μεγάλον Διδάσκαλον αδ. Σνάϊντερ αντίγραφον αρχαίου αγάλματος (Κόρης του 5ου π. Χ. αιώνος), αποσταλέν εξ Ελλάδος εκ μέρους του Υπουργού Εμπορίου κ. Ιω. Βαρβιτσιώτη προς δόξαν και τιμήν της καταγωγής των μελών της Στοάς "Πλάτων" και προβολήν της πατρίδος μας με την ευκαιρείαν της σπανίας εκδηλώσεως της 18ης Φεβρουαρίου, κατά την οποίαν οι εκπρόσωποι όλων των Στοών της Νέας Υόρκης και πλήθος άλλων εκπροσώπων, σπουδαίων παραγόντων της αμερικανικής ζωής, προσήλθον εις την Ελληνικήν Στοάν δια να υποβάλουν τα σέβη των εις τον εγκατασταθέντα εκεί Μέγαν Διδάσκαλον.
       "Η κορωνίς της βραδιάς ήτο όταν ο ίδιος έλαβεν τον λόγον και ωμίλησεν εκ μέρους της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, δια να αναγγείλη ότι αυτή απέστειλε ανάγλυφον του αρχαίου μυσταγωγού Ορφέως (έργον του διακεκριμένου γλύπτου αδ. Νίκου Περαντινού), όπως δωρηθή εις τον Μεγ. Διδάσκαλον Νέας Υόρκης προς έξαρσιν της εγκαταστάσεώς του εφέτος εις την Ελληνικήν Στοάν. Ο αδ. Μεταξάς ενεχείρισε το ανάγλυφον και ανέγνωσε την αφιέρωσιν επί χαλκίνης πλακός με τα ονόματα του Μεγ. Διδασκάλου της Ελλάδος και του Μεγ. Γεν. Γραμματέως.
       "Οι πλέον των 250 παρευρισκόμενοι επίσημοι και μη, όρθιοι και με παρατεταμένα χειροκροτήματα, εζητωκραύγαζαν υπέρ της Ελλάδος, υπέρ της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και υπέρ του Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Σεργοπούλου.
       "Μετά¨το πέρας της παρουσιάσεως των δώρων και των προσφωνήσεων, έλαβε τον λόγον ο τιμώμενος Μέγας Διδάσκαλος, ο οποίος είναι ανώτερος δικαστής.
       "Οι δικασταί-είπε-συνήθως δεν χάνουν τα λόγια τους, αλλά η συγκίνησίς του αυτή τη βραδυά ήτο τόσον μεγάλη, ώστε, όντως, δεν εύρισκε λόγια δια να την εκφράση.
       "Ήγειρε τον Σεβ. αδ. Μεταξάν εκ της θέσεώς του και εις επήκοον όλων, είπε : "Παρακαλώ να διαβιβάσετε προς την Μεγάλην Στοάν της Ελλάδος και προσωπικώς εις τον Μέγαν Διδάσκαλον Γεώργιον Σεργόπουλον, την βαθυτάτην ευγνωμοσύνην μου και τας θερμάς ευχαριστίας δια το ωραιότατον και πολυσήμαντον δώρον. Επίσης παρακαλώ ναδιαβιβάσετε την ευαρέσκειάν μου προς τον γλύπτην αδ. Νίκον Περαντινόν δια το θαυμάσιον ανάγλυφον του Ορφέως, το οποίον θα διατηρήσω ως έκφραση του αρχαίου Ελληνικού κάλλους και ως πηγήν εμπνεύσεων εξ Ελλάδος, πατρίδος της Σοφίας και της Μυσταγωγίας. Ο Μέγας Γραμματεύς μας θα ευχαριστήση βεβαίως, επισήμως και αγγλιστί, θέλω όμως να ευχαριστήσετε και σεις εις την δικήν σας ωραίαν γλώσσαν ...".
(Κώστας Τσαρουχάς, Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 286 και 287) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.